dinsdag 30 juni 2009

Pilip Buekens over sociale constructies, bijvoorbeeld die van Freud


Wat zijn sociale constructies?

Wie mijn blog wat volgt weet dat ik een zorgvuldige benadering van de notie 'sociale constructie' bepleit. Globaal sociaal constructivisme stelt dat alle objecten in de wereld sociale constructies zijn van onszelf of van onze theorieën (echt helder wordt dat nooit). Zulke theorieën waren tot voor kort bijzonder populair, maar wie er enigszins over nadenkt, weet dat het hier om slechts social science gaat.

Maar er zijn ook goede theorieën, want sociale constructies bestaan: geld, parlementen, rechtsregels, eigendom en grenzen zijn sociale constructies die goed geanalyseerd kunnen worden met behulp van theorieën als die van John Searle (foto rechtsboven) of Raimo Tuomela (en nog anderen).

Zelf heb ik betoogd dat een goed voorbeeld van ongeïntendeerde sociale constructies de psychoanalytische feiten zijn die Freud 'ontdekte'. Daarover valt veel te zeggen en Maarten Boudry en uw dienaar zullen daarover binnenkort publiceren. (Een eerste toepassing van die idee vind je in Freuds Vergissing (uitgeverij Van Haelewijck 2006)). Het probleem werd grondig uitgeplozen en en een briljant overzichtsartikel verscheen pas in de alom geprezen Stanford Encyclopedia of Philosophy. Lees en leer!

Overgenomen uit de filosofieblog van Filip Buekens.


maandag 29 juni 2009

De fietser


De fietser

onverwisselbaar
heeft dit landschap het eerstgeboorterecht
op bloemen en rozen. En de bedrieglijke bomen
zwijgen onverhoeds doen mee aan het complot
scherpgesabeld zijn zelfs de krekels stil

roept de bladerrijke syrene,
Odysseus, bind jezelf aan de mast!
alleen met zweet en beweging komt er was in je oor:
het onophoudelijke stoten
op je fijngestelde machine geeft je
een schijn van een kans

als een samourai die zijn kletterend zwaard trekt
trap op de pedalen de schoonheid
houdt evenveel van je vijand

Het precieze gebruik (641 - 660)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (621 - 640)

641. De Tien Geboden: volgens sommigen vielen ze op De Stenen Tafelen plotseling uit de hemel. In werkelijkheid kropen ze halfvolwassen te voorschijn uit het bloedbad van de evolutie. Zie: moraal (3).

642. moraal (3): maar alleen het prilste beginpunt ervan is uit de evolutie verklaarbaar. Zie: De Tien Geboden.

643. overleven: "De mens is het blozende dier" (Nietzsche). Als de moraal een kwestie is van evolutionair overleven dan gaat dat in ieder geval gepaard met een onstilbaar verlangen naar waardigheid. En niet weinigen zijn bereid daarvoor hun leven te laten.

644. sexueel misbruik (in Ned. kerk): een nieuwe commissie gaat sexueel misbruik in de Nederlandse katholieke kerk aanpakken. De oude stapte op wegens gebrek aan episcopale steun. Weer een vlag op een modderschuit!

645. A. Melkert (Ned.): een onaandoenlijk, maar blijkbaar erg potent PvdA-er. Bracht geheel op eigen kracht Pim Fortuyn ter wereld. Waarschijnlijk een bastaardkind, want heel wat speelser, flamboyanter, minder vilein en aanzienlijk eloquenter dan zijn dichtgevrozen verwekker.

646. roem: er bestaat een vorm van roem die is losgekoppeld van zijn oorsprong. De roem is dan een zelfstandig fenomeen geworden. Ondanks de grote afstand is de betrokken beroemdheid het volk zeer nabij. Dit heeft religieuze kanten, het lijkt op de verering, die Maria, de moeder van Jezus, ten deel valt in de katholieke kerk. Heel ver weg, achter de sterren, en nog verder, maar voor miljoenen mensen veel dichterbij dan de buurvrouw. Als zulke iconen sterven is de reactie op hun dood bijna instinctief. Ons overkomt iets groots en droevigs en iedereen lijkt het ook direct te beseffen. Toen in 1997 de koninklijke nietsnut Diana overleed, zag je dat fenomeen scherper dan ooit. Er was bespiegeling noch afweging, maar onmiddelllijk grote rouw.

647. veteranentrauma's: wie teveel in schuttersputjes heeft gezeten krijgt daarvan last: twintig procent heeft na afloop psychische klachten, vijf procent vergt behandeling, een procent blijft een chronisch geval. Maar wie dienst neemt in het leger is al vooraf een geval.

648. inburgeren: als het niet lukt, dan maar uitburgeren.

649. de beste lezersbrief: Hans Valk (Dordrecht) in De Volkskrant, 29 juni 2009: "Het wachten is op de politicus die durft te stellen dat de overheid veel van de huidige maatschappelijke problemen kan oplossen, maar dat er dan wel voldoende geld moet zijn om dat te financieren. Dat betekent: ophouden met het bevoordelen van het individu, meer belasting betalen en meer aandacht voor de collectiviteit". Beste Hans, kom eens naar Belgïë en schrijf daar een dozijn van zulke brieven!

650. bonnetjesaffaire (Ned.): wie betaalde de tickets voor de vier lijfwachten van Wilders, die met hem naar Londen vlogen, businessclass, terwijl het Kamerlid wel degelijk wist dat hij niet zou worden toegelaten?

651. Lubbers: voormalig Nederlands premier. Een grootmeester in het 'sliertig' taalgebruik. "Het sprong als spaghetti alle kanten op". Later gold dat ook voor zijn handen. Zie: Balkenende.

652. Balkenende: huidig Nederlands premier. Slikt zijn woorden in als een exemplum van christelijke terughoudendheid. Praat vakkundig met meel in de mond. Spreekt desondanks sneller dan God kan luisteren, maar als Hij luistert, verstaat Hij hem niet. Kijkt altijd bangelijk achterom alsof zijn lijfwacht zopas is ontslagen. Zie: Lubbers.

653. vertaaloefening: bij Wilders betekent 'knettergek' zoiets als 'ongekend cultuurrelativisme' en bij alle liberalen 'het redden van de economie' heel duidelijk 'belastingsvermindering voor de rijken en afbouw van de sociale zekerheid'.

654. parlementaire scheldtaal: ik ben er niet tegen! Ik heb een politicus geen mandaat gegeven om mooi weer te spelen voor de bühne. Hij moet de strijd in de Kamer zien te winnen van zijn tegenstander, hij moet die een kopje kleiner maken, in de hoek dringen, zorgen dat die zijn gelijk erkent en uiteindelijk overneemt en het liefst voor volk en vaderland volmondig uitdraagt. Daarvoor betaal ik belasting en ga ik naar de stembus.

655. De Decker: ook in zijn taalgebruik een judoka. Kan nochtans nog veel leren van Wilders. Bijvoorbeeld: schoelje, flapdrol, sharasocialist, leugenaar, knettergek, beginnende lijder aan alzheimer, beroepslafaard, idiote uitspraak, landverrader.

656. bisschop (2): een gemijterde met een bijzonder talent: weet altijd de gepaste werklui te vinden als hij zijn eigen straatje wil schoonvegen. Zie: bisschoppen.

657. bisschoppen: hetzelfde als onder bisschop, maar vervang 'zijn straatje' door 'hun vijftien autowegen'. Zie: bisschop.

658. de volksziel (2): elk volk heeft er een. De Russen dwepen met hun ziel, voorbeeldig gevormd door Dostojevski, de eindeloze berkebossen en een scheutje vodka. De Duitsers hebben er ook een, maar ze zijn er al jaren bang voor. Voor de Amerikaan is dat geen vraag: zij wonen gewoon in hun droom, in het land van de onbegrensde mogelijkheden. Vlaanderen heeft een pastorale ziel en Wallonië een metallurgische. Alleen de Europeaan heeft er geen.

659. Tom Boonen (3): nog imposanter dan de benen van Tom Boonen is zijn volkse, maar souvereine onkwetsbaarheid.

660. het Belgisch wielerkampioenschap: Camps in De Morgen: "Met de mores van een kermiskoers: combine, geritsel, plakken en zuigen. De laatste jaren komt daar nog de stammenstrijd tussen Quickstep en Silence-Lotto bovenop. Enfin: le pot Belge, maar dan zonder Willy Voet".

zondag 28 juni 2009

Het precieze gebruik (621 - 640)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (601 - 620)

621. architect: zoek naar een groot, vierkantig en lelijk gebouw in je straat, liefst zonder ramen. Je mag er zeker van zijn: daar woont er een.

622. trappen van vergelijking: Camps, Claus, Casanova.

623. stalmest: zeer tot ongenoegen van mijn vrouw is de geur nog steeds een ode aan mijn boerenroots.

624. boerenwijsheid: bijvoorbeeld: "Zorg dat je in het donker niet zichtbaar bent vanaf de weg", of: "Vertel nooit een man waar je slaapt, behalve als je met hem getrouwd bent."

625. leidmotief: bijvoorbeeld dat van Caesar: "Wie niet tegen mij is, beschouw ik als een vriend". Het omgekeerde bij Leterme.

626. complexe verschijnselen: als er geen definitie bestaat ter grootte van één zin.

627. nazisme: dictatoriaal geleid systeem, dat een agressieve mix bevat van conservatisme, nationalisme, militarisme en seksisme, gedrenkt in een voornamelijk antisemitische haat, opgeleukt ter camouflage met een laagje socialisme. Opdracht: vind wat past en niet past bij hedendaagse partijen in Vlaanderen en Nederland.

628. een halfgare: elke halfgare kan om het even wat ontkennen en wat dan ook bevestigen.

629. helderheid: bijvoorbeeld in het geval van Katharina Wagner, de eenendertigjarige achterkleindochter van de componist Richard. "Er hangt een schaduw over Bayreuth en ik voel me verantwoordelijk om helderheid te scheppen." De vraag is of Katharina's grootmoeder Winifred een verhouding had met Hitler. Zeker is dat Nietzsche roept uit zijn graf: 'Heb ik het niet altijd gezegd? Die familie is niet te vertrouwen!".

630. managers: ik weet dat ze ruziemaken om een kantoor zo dicht mogelijk bij de grote baas. Zie: stoïcijnen (2).

631. stoïcijnen (2): okay, indien men daaronder verstaat de lieden die liever hun tong afbijten dan hun schurftige baas ter wille te zijn. Hun tegendeel zijn de managers: ik ken er die een modieuze regenjas kochten twee dagen nadat hun opperhoofd zich een dergelijk kledingstuk had aangeschaft.

632. empirisme: Kant had gelijk: empirische gegevens zonder ideeën zijn dood. Alleen maar ideeën zijn leeg. Maar omdat ik avontuurlijk van aard ben speel ik liever met een leger ideeën dan met een eindeloze hoeveelheid empirische soldaatjes. Het omgekeerde zal wel waar zijn voor boekhouders en alle bleke wetenschappers die erop lijken.

633. smaak (2): is nooit willekeurig. De bijzondere instinctieve organisatie in een individu, zijn cognitieve omrastering, de volledige rijkdom van zijn persoonlijke ontwikkeling, de maatschappelijke particularia die daaraan bijdragen: het zijn allemaal instrumenten in het symfonieorkest van zelfs maar één smaakgewaarwording. Zeg me dus wat je smaak is, ik zal raden wie je bent.

634. stupiditeit: bijvoorbeeld de opvatting dat het kapitalisme zal blijven zolang de mens bestaat.

635. morele heiligheid: Susan Wolf: "Ik weet niet of er morele heiligen bestaan. Maar als ze bestaan, dan ben ik blij dat ik, noch de mensen die mij lief zijn, daarbij behoren." Zie: heiligheid.

636. heiligheid: vaak een vorm van dwangneurose die gemakkelijk kan ontaarden. De filosoof Liam Begley geeft aardige voorbeelden van fanatieke nonnen door de eeuwen heen: langdurig vasten, bloedige zelfkastijding, het drinken van bekers met pus, het aanvegen van de vloer met de tong en het verbranden van de eigen genitalieën met kokende olie. Zie: morele heiligheid.

637. Morele gestrengheid: Marjolijn Februari in de Volkskrant (27 juni 2009): "Dat soort gestrengheid bevalt mij. Er zijn al te veel psychologische en spirituele benaderingen die alles goed vinden wat we doen - zolang we maar gelukkig zijn. Dat juist niet je eigen geluk centraal moet staan bij je beslissingen, maar het geluk van de anderen, is dan ook een verfrissende gedachte die in het maatschappelijke gesprek voor veel licht en lucht zou kunnen zorgen."

638. onwaardig jong: luchtgitaar spelen heeft , in een zeker stadium van ontbinding, verdacht veel van masturberen.

639. meningen: gaan voorbij als vluchtige liefdesaffaires. Het interessantst zijn de blijvertjes: als je die kent, dan ken je de ziel.

640. schlager: bewijst de voor intellectuelen onbegrijpelijke eenvoud van de gemiddelde mens. Maar ook zij zullen zich bij de feiten moeten neerleggen.

zaterdag 27 juni 2009

Culturele huisdieren

Ach de koboldjes! - Alles aan hen is minzaam en onbewust, want de vurige galop van het bewustzijn is hen te veel. Sommigen zijn (uiteraard zonder het te weten) verlate Gezellianen: zelfs in een sleutelbloem krast God (of de door Hem georkestreerde evolutie) een bruikbare richtlijn voor hun geregelde, begrensde bestaan. Anderen nemen waar hoe het universele rad van de cultuur draait om hun eigen ingetoomde doelen: het stopt precies voor hun voordeur. En altijd hebben ze wel een of andere Grote Naam: ze dragen hem als een onopvallende dasspeld, ze citeren hem spaarzaam, ze leven in zijn verflauwde halo als een teken van hun bescheiden distinctie. En hun omgang met de Kunst? Met mondjesmaat spreken ze hun appreciatie uit in de modieuze tentoonstelling, na het goedkope concert. Wat is dat alles mooi, doorvoeld en diepzinnig! Van de wetenschap kennen ze alleen de opvallendste resultaten, nooit het daarachter liggend proces. En als een nadenkend mens in hun omgeving vreemde figuren begint te maken - de aarzelende danspasjes van een nuance, het salvo van ongedekte hypothesen - dan glimlachen ze. Ze schudden eerst het hoofd en al spoedig - een gevoel van Unheimlichkeit overvalt hen - keren ze zich nukkig af van het tafereel: alsof een allochtoon een mekkerend schaap slacht op hun zopas geboende salonvloer.

Het precieze gebruik (601 - 620)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (601 - 620)

601. Godfried Bomans: won nooit ook maar één literaire prijs behalve die van ceremoniemeester van de Nederlandse literatuur.

602. vertrouwen op je eigen intuïtie: even stupied als op die van je schoonmoeder.

603. artistieke aanleg: bijvoorbeeld als je vader een handelaar is in kunstmest.

604. de wilden: toen Nino Boesman (de eerste Nederlandse gediplomeerde ballonvaartster) in Suriname landde kwamen zes mannen met pijl en boog op haar af. Ze zeiden: "Op een vrouw schieten we niet." Zie: Wilders (4).

605. Wilders (4): Wilders en zijn kompanen zouden haar heel anders aanpakken. Zij schoten ze in het been of sneden ongenadig haar neus af. Zie: de wilden.

606. verzoekprogramma's over levensvragen: meestal met de ballonvaart als geliefde metafoor.

607. De eerste maal sex: altijd zeggen:"Ik ben teleurgesteld en enthousiast tegelijk. Ik verlang naar de volgende keer."

608. contradictio in terminis (3): de opiniepagina van de Volkskrant wordt regelmatig gevuld met schrijfsels van Wilders.

609. to be or not to be: als geluk de afwezigheid van lijden is, dan is het niet onlogisch te stellen dat niet-zijn meer kans op geluk biedt dan zijn.

610. veiligheid: leidt volgens Grunberg alleen tot geluk als de herinnering aan onveiligheid nog levendig is.

611. talkshow (Ned.): het probaatse middel om te worden uitgenodigd? Treedt vanaf heden in het nieuws als hoogopgeleide Wilders-liefhebber.

612. verkeerde vragen: als uw kapper dingen zegt die u onpretttig vindt, dan stelt u de verkeerde vragen. Een volwaardig lid van de samenleving voelt zich verantwoordelijk voor zijn kapper.

613. beroemd worden in twee dagen (Ned.): bekeer je tot de islam. Of nog beter: schrijf een bestseller : 'De imam die van Wilders hield'.

614. evenwicht: in orde, als je maar weet dat het wankel is.

615. kennissamenleving: maar het zijn altijd de anderen die meer moeten studeren.

616. het allerhoogste goed: Freek De Jonge: "In onze maatschappij is vrijheid tot het allerhoogste goed geworden. Wat ooit God was is nu Vrijheid - en dan vaak in combinatie met Jong en Jeugd. Maar wie honderd procent Vrij is moet ook honderd procent Verantwoordelijk zijn."

617. de Mexicaanse griep: de Nederlandse minister van Gezondheidszorg heeft zopas 34 miljoen ampullen met een anti-virus gekocht. Gefeliciteerd! De aandelen van de pharmaceutische firma knallen door het plafond heen.

618. die van '69: wie er bij was tovert zich na dertig jaar om tot één van de oorzaken. Het staat goed te zeggen dat die omwenteling tot niets heeft geleid en dat Marcuse een slecht filosoof was, die zijn eigen frustaties omrationaliseerde tot een utopisch maatschappelijk systeem. Het eerste is onwaar, het tweede niet.

619. idealen: als de smaak. Komen voort uit een gevoel en niet uit een logische redenering. Praten helpt dus niet.

620. het CDA (Ned.): nu de hofleverancier van de PVV.

Er zijn geen priesters meer!

Lekedienaren van de Kerk - Toegegeven, de inhouden van het geloof zijn zodanig rekbaar dat zelfs de nuchterste wetenschapper ermee kan leven. Maar als de gestudeerde lekedienaar, na de dood van God en de bijna-dood van alle westerse priesters, in het openbaar met plechtige stem en met een toon van ontroerde waarheidsliefde de klassieke frasen declameert (terwijl hij ze privé vaak van een afgeleide, meer prozaïsche zin voorziet), dan geeft die persoon, juist omdat hij heeft gestudeerd, zich over aan een leugenachtige praktijk. Om die voor zichzelf aanvaardbaar te maken zal hij die omringen met tientallen leugentjes-om-best-wil, met strategische verschuivingen van het perspectief, met bijna onmerkbare verdraaingen van betekenissen en gevoelswaarden en vooral met een volgehouden schuine blik op al diegenen die met hem van mening verschillen. Stilaan wordt dit langzaam gegroeide, met vele oneerlijkheden aaneengemetste raster tot het betonnen raamwerk van zijn karakter. Daardoor wordt hij op den duur onbetrouwbaar, ook in het alledaagse sociale verkeer. En wat hij voor altijd heeft verloren is zijn voornaamheid.

Vooruitgangsoptimisme

Leve de vooruitgang! - Vaak slaagt de mens erin de boze wereld door zijn culturele activiteiten te corrigeren. Door een onterechte extrapolatie van die gedeeltelijke successen komt hij tot een absoluut vooruitgangsoptimisme. Kijk naar de instelling van nadenkende mensen in hun jeugd en op bejaarde leeftijd: dan blijkt al spoedig of die opwekkende conclusie verantwoord is of niet. Vooruitgangsoptimisme is een door onze tijd gesanctioneerde vorm van verdringing: in het onderwijs gaat men achteloos voorbij aan de dommen en de luien, in de medische wereld aan de chronische zieken die ondanks hun wisselende medicatie maar blijven lijden, in de sociale wereld aan de paria's, de onaangepasten en de armen. Daardoor wordt ook deze blije, maar verblindende vooruitziendheid al snel een vorm van onbarmhartigheid.

Pessimisme


Pessimisme - Pessimisme is vaak de desperate vraag naar aandacht voor het eigen lijden en dat van anderen.

vrijdag 26 juni 2009

Een gedicht van Paul Rigolle


Heelal

(Lichtmis 2)

Voorjaar komt. Met storm en oud lawaai.
Met baksteen en blauw ivoor, fietsen
op het jaagpad en kraaien in het open raam.
Zingend in het niets, als voor het oog vertraagd
duikt opnieuw de zwemmer op, tekent,

doet ons voor, hoe wij in een boog van lucht
nu en naakter uit de kleren moeten gaan.
Voeten trappen het leven uit de aarde op.
Opgewonden dieren komen in de velden staan.
Alle deuren moeten open, zegt hij, het nu is daar.
Ridder of mis, reken maar dat alles straks,
als nooit voorheen, los zal barsten
in de knoppen van het heelal.


Meer over Paul Rigolle: druk hier.

Nietzsches optimisme


Nietzsches Bejahung van het leven
Het is mij volstrekt onduidelijk waarom Nietzschse, met zijn feilloos inzicht in de onverschilligheid van het bestaan, zijn scherpe blik in de modderachtigheid van menselijke relaties, zijn onafgebroken argwaan voor sociaal vertoon, met zijn ongenadige dissectie van de taal (die vaak de realiteit frivool vertekent, vervormt en overtroeft), met zijn ervaring van beuzelende familieleden en van talloze pijnlijke, nooit overgaande ziektes, - hoe zo'n filosoof, die mannelijkheid en de onverbiddelijke wil tot macht in zijn werk als hoofdschotel serveerde, die Wagner afviel omdat hij zich tot religieuze en artistieke illusies bekeerd had - hoe kon zo'n denker de nood gewaar worden dat het leven ten alle prijze - zelfs in een enthousiaste keuze voor de eeuwige wederkeer - moet worden geprezen? Wie het weet mag het zeggen.

Het precieze gebruik (581 - 600)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (581 - 600)

581. conservatieve politicus: conservatieve gedachten met vaak een progressieve penis. Zie: progressieve politicus.

582. progressieve politicus: een progressieve penis met vaak conservatieve gedachten. Zie: conservatieve politicus.

583. cynisch (2): als de geschiedenis. Uitgerekend op de dag dat de VRT-directie beslist om De Kampioenen stop te zetten sterft de oude Jan Matterne.

584. condition humaine (2): toch van een ander kaliber dan in FC De Kampioenen.

585. unheimisch (Nederland): als het taalgebruik van de partij van de vrijheidsmeeuw. Wilders en zijn kompanen willen dat 'Nederland ontwaakt', zij 'werken dag en nacht voor volk en vaderland', zij nemen zich voor 'de Nederlandse voetbalstadions op te ruimen en schoon te maken en daarom moeten Marokkaanse reljongeren daartoe hun tandenborstel meenemen', en tenslotte, 'de politie moet het recht krijgen dezelfde kereltjes met scherp in hun been te schieten'. Geen wonder dat de PVV zo geliefd is bij bruine bodybuilders.

586. Clairy Polak (Joodse, erg kritische Nederlandse TV-journaliste): heeft een grote neus en een vriendje van Wilders wil die afhakken. Wat baat het de totalitaire Islam te bevechten als men zelf een variant daarop uitvindt?

587. alternatieve geneeskunde: met een stanleymes in plaats van met een scalpel. Met simpele aspirientjes in plaats van met ingewikkelde medicijnen. Toch is haar toenemend succes niet helemaal los te zien van de winzucht en de arrogantie van het medische establishment.

588. De ondergang van de gedrukte krant: Alle mediagoeroes beweren dat wie verknocht blijft aan het papier met dat papier zal sterven. Maar zoals dat gaat met modieuzen en modernen: ze hebben meer verstand van techniek dan van mensen.

589. Berlusconi (3): uitgekookter dan de botte Caesar, maar de grootste daden van keizer Augustus zijn voor hem niet haalbaar. En dat moet pijn doen.

590. toeschouwersdemocratie: burger en staat als man en vrouw. De burger verwacht van zijn regering prestaties: anders loopt hij over naar een andere partij.

591. De Reformatie: Heine heeft weer de frappantste definitie: "De priester wordt een mens , hij neemt een vrouw en verwekt kinderen, zoals God dat wil."

592. sweeping statements: bijvoorbeeld Grunberg: "Na de revoluties van de negentiende en de twintigste eeuw kan de kunstenaar niets anders zijn dan een wond." Of Adorno: "Na de holocaust is pastorale poëzie gewoon onmogelijk."

593. uitzichtloos: het is overigens mogelijk het bestaan als uitzichtloos te ervaren en toch te genieten van een boek, seks of pasta.

594. omhoog en omlaag: wie omhoog wil is een Streber, wie het idee heeft omlaag te zakken kan de staat, de linkse kerk, de Marokkanen of de fietsers de schuld geven.

595. doorstoten naar het hoger onderwijs: het eerste geldt voor allochtone jongeren, het tweede niet.

596. ouderenzorg: wordt in Nederland almaar schaarser. Zoals het gezonde verstand.

597. overdrijving (2): bijvoorbeeld Thomas Paine: "Het formidabelste wapen tegen fouten van elk type is de rede".

598. weerwerk tegen Wilders: Niet door extreme demonisering (PvdA), niet door superioriteitsgevoelens (idem), niet door doctrinair multiculturalisme (idem), niet door moraliserende vermaningen (Halsema), niet door afbekkerij (Agnes Kant), niet door het doodzwijgen van de problemen rond de islam (Pechtold), wel door zonder vrees in te gaan op de stupiede generaliseringen en de rabiate uitspraken van Wilders en door ze, zoals Eberhard van der Laan het doet, onverbiddelijk te debunken.

599. postmodern relativisme: interessant als academische gedachte-experiment, maar gevaarlijk als een westers land op die grond zijn beleid plooit naar de feodale onaangepastheid van sommige migranten en hun hier geboren kroost.

600. culturele diversiteit: haar kracht is het vinden van een gemeenschappelijke noemer en niet het verheffen van diverse excessen tot norm.

donderdag 25 juni 2009

Non-fictie is vaak ook fictie


De noodzaak van verhalen

Eigen commentaar:

Toen de menswetenschappen eind negentiende eeuw opkwamen modelleerden ze zich al vlug naar het voorbeeld en de methoden van de toen erg succesrijke natuurwetenschappen. De laatste onderzochten relatief onveranderlijke en nog niet door de maatschappij voorgeïnterpreteerde dingen en hun onderlinge relaties. De eerste probeerden maatschappelijke feiten en personen te begrijpen die erg veranderlijk zijn en die bovendien het object uitmaken van talloze vorige interpretaties (dit leidt tot het verschijnsel van de zogenaamde dubbele hermeneutiek).

Soms gebeurt ook het omgekeerde: een meer exacte wetenschap plooit zich naar de methodes van de menswetenschappen. Omdat de economen niet in staat bleken de economische crisis te voorspellen en ze evenmin kunnen verklaren is dit op dit moment het geval in hun vakgebied.

Het economische cultboek van dit moment is Animal Spirits van de Nobelprijswinnaar George Akerlof en (met zekerheid voorspelbaar) toekomstige Nobelprijswinnaar Robert Shiller. Het gaat over de functie van verhalen. Beide auteurs doen een poging om de psychologie te verzoenen met de economie. Ze gaan uit van een verwaarloosd, want moeilijk kwantificeerbaar en niet 'rationeel' stukje theorie van Maynard Keynes. Die beweert in zijn General Theory dat grote investeringen uiteindelijk niet het resultaat zijn van allerlei ingewikkelde berekeningen, maar van 'animal spirits', van de spontane , menselijke drang naar actie. Van het aanpakken, het doorzetten, het de handen uit de mouwen steken, het niet bij de pakken blijven zitten.

Ik citeer hieronder uit een een artikel van Paul Huybrechts (hij is voorzitter van beleggersclubs; van hem verscheen zopas de intieme biografie van Hugo Schiltz) in De Morgen van zaterdag 20 juni 2009.

Paul Huybrechts over 'Animal Spirits'

De auteurs onderscheiden vijf componenten van 'animal spirits": vertrouwen, fairheid, geldillusie, corruptie en ... verhalen. De aangehaalde componenten zijn stuk voor stuk boeiende verhalen. In verband met corruptie tonen de auteurs bijvoorbeeld aan dat de laatste drie periodes van economische terugval in de Verenigde Staten voorafgegaan werden door grote corruptieschandalen. De economische cyclus hangt dus samen met de mate waarin we collectief integer handelen of omgekeerd, met de fluctuaties in onze stroperij. Als niet langer bridge - samenwerken - maar poker -bedriegen - populair is, kijk dan uit.

Animal Spirits mag dan geschreven zijn door twee eminente economen, het zal voorspelbaar bij vakgenoten op veel weerstand stoten. Economisten klampen zich namelijk vast aan verhalen die worden beheerst door rationele verwachtingen en een efficiënte markt. Dat is deels narratief zelfbedrog, maar wel menselijk en nuttig. "De menselijke geest", zo schrijven Akerlof en Shiller, "kan niet zonder verhalen. Dankzij verhalen krijgen opeenvolgende lukrake gebeurtenissen een logische plaats en een coherente dynamiek." Elke dag bedenken commentatoren een verklaring waarom aandelen zijn gestegen of gedaald. Ze confabuleren de werkelijkheid aan elkaar.

In het courante taalgebruik associëren we verhalen met fictie, maar dat getuigt van weinig respect voor de complexiteit der dingen. Eigenlijk is non-fictie ook fictie. "Verhalen verklaren de feiten niet, ze zijn de feiten". We kunnen dus de literatuurwetenschappers volgen die hebben ontdekt dat we gebeurtenissen omzetten in verhalen rond twintig fundamentele plots: avontuur, zoeken, achtervolging, redding, ontsnapping, wraak, raadsel, rivaliteit, underdog, verleiding, metamorfose, opgang, neergang, ontdekking, liefde, verboden liefde, offer, overmoed, transformatie en rijping. Dat zijn niet alleen thema's voor schrijvers, maar bijvoorbeeld ook voor politici en hun kiezers. (...)

woensdag 24 juni 2009

Wat zijn hedgefondsen?


Hefboomfondsen: financiële massavernietigingswapens?
Knack website 20/08/2007

Hefboom- of hedgefondsen hebben massaal in herverpakte rommelhypotheken belegd, dikwijls met geleend geld, en kampen nu met forse verliezen. Ze zijn verplicht hun leningen terug te betalen aan de banken, die druk op zoek zijn naar liquiditeiten. Maar niemand wil hun herverpakte rommeleffecten nog kopen. Hedgefondsen verkopen daarom massaal hun aandelen, die ze wel nog kwijt kunnen, wat het paniekgevoel alleen maar versterkt.

Hedgefondsen spelen dus een niet te onderschatten rol in het huidige gebeuren, en dat is nieuw. Niemand kan goed inschatten wat de gevolgen zijn, ook al omdat niemand echt zicht heeft op al de miljarden die hedgefondsen geïnvesteerd hebben om hun rendement te verhogen.
De legendarische belegger Warren Buffett waarschuwde jaren geleden al voor de manier waarop vooral hedgefondsen te werk gaan. Herverpakte rommelhypotheken en andere spitsvondigheden noemde hij 'financiële massavernietigingswapens'. Hedgefondsen hebben een veel grotere bewegingsvrijheid dan traditionele fondsen. Een beheerder van een hedgefonds kan bijvoorbeeld aandelen lenen en weer verkopen, om met de opbrengst ervan andere aandelen te kópen. Zo neutraliseert hij bepaalde risico's die met de transacties gepaard gaan.

"Het beheren van een hedgefonds vergt een uitzonderlijk talent", vertelt Jan Leroy, portfoliobeheerder bij beurshuis Petercam. "De jongste jaren zijn er echter heel veel mensen zónder het nodige talent die toch de kans gekregen hebben om een hedgefonds op te richten, en daarvoor ook het geld gekregen hebben van de banken."

Een wildgroei, zoveel is duidelijk. Bijkomend probleem is dat hedgefondsen opereren in een juridisch vacuüm. Een gewone bank moet elk jaar haar balans neerleggen en bewijzen dat ze het haar toevertrouwde geld op een goede manier beheert. Hedgefondsen ontsnappen aan elke rapporteringsplicht. Nationale toezichthouders, zoals in België de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen (CBFA), hebben er geen greep op. Geen mens die weet hoe de financiële structuur van hedgefondsen eruitziet en waar de risico's zich bevinden.

Logisch dus dat er steeds meer stemmen opgaan om alles aan een beter toezicht te onderwerpen. Meer toezicht: gemakkelijker gezegd dan gedaan. In februari besloot een invloedrijke presidentiële werkgroep in de VS dat beleggers maar zélf de risico's van hedgefondsen moeten inschatten. In Europa zijn het vooral de Duitse regering en de Europese Centrale Bank die pleiten voor een strengere regelgeving, maar zij botsen op het aanhoudende optimisme van mensen als Eurocommissaris Charlie McCreevy.

Zou een beter toezicht eigenlijk wel effect hebben? "Alleen als het op internationaal niveau geregeld wordt", denkt Jan Leroy. "Want kapitaal kan zich verplaatsen naar minder strenge oorden. Een uitsluitend Brits initiatief tot meer regelgeving zou een verlies betekenen voor de Londense City, dus samenwerken is de boodschap. Hoewel, zelfs dán kan een hedgefonds zijn hoofdzetel oprichten op de Kaaimaneilanden, of in andere belastingparadijzen die aan elke controle ontsnappen."

De banken ontbloot (als het er echt van komt!)

Bankgeheim brokkelt af

Website Knack 23/06/2009

België ondertekent de volgende dagen overeenkomsten met Nederland, Frankrijk en Duitsland. Daardoor kan onze fiscus fiscale en bancaire gegevens uitwisselen met andere belastingadministraties. Dat bericht De Standaard dinsdag.

Staatssecretaris voor Financiën Bernard Clerfayt (MR) trekt dinsdag naar Berlijn voor een ontmoeting met een aantal collega's van de Oeso. Op het programma staan onder meer gesprekken over de uitwisseling van informatie in het kader van de strijd tegen belastingontduiking met de Franse minister van Begroting en de Duitse minister van Financiën. Drie maanden geleden zette de Oeso België op de grijze lijst van belastingparadijzen omdat onze fiscus geen financiële gegevens uitwisselt met de belastingadministraties van andere landen. Sindsdien gooit ons land het over een andere boeg. Vandaag wordt hierover een protocol met Nederland ondertekend. Over enkele dagen volgt Frankrijk, bevestigt Clerfayt. Een overeenkomst met Duitsland zal over enkele weken rond zijn. Met de VS, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Brunei en het eiland Man werden al protocollen gesloten. Clerfayt benadrukt dat er geen automatische uitwisseling van informatie komt. Maar als de Belgische fiscus vermoedens heeft van fraude over welbepaalde belastingplichtigen kan ze aan de buitenlandse collega's inlichtingen vragen.

zaterdag 20 juni 2009

Het precieze gebruik (561 - 580)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (561 - 580)

561. bibliotheek: Boeken zijn vrienden, ook foute boeken. De bibliotheek is de plek van de ultieme vergiffenis. Van de gemeenschap van de zondaars. In een huisbibliotheek mag men sigaren roken.

562. (gepensioneerde) beroepsintellectueel: waarschijnlijk iemand die zich zijn leven lang slecht heeft geschoren en die de laatse tijd niet meer aan denken toekomt.

563. de betere filosofie: met in het eigen argument het tegenargument al ingebouwd.

564. tatouages: soort zelfbevlekking. Een in de populaire cultuur omlaaggevallen procédé uit de avant-garde: épater le bourgeois. Wie ze mooi vindt mag het zeggen.

565. het juiste woord: wie het juiste woord wil vinden heeft er vele nodig.

566. Madame Pheip: vraag dat ze het wafelijzer warm houdt.

567. Hugo Camps (2): een soort Decroo op amfetamines.

568. de wereld: vroeger moesten wij hem opzoeken. Nu is hij ontembaar op reis gegaan en voorgoed bij ons ingetrokken.

568. vooruit en achteruit: romantici en melancholici kondigen snel het einde van alles aan, om het voorbije warm te houden, om het nieuwe te omarmen. Weemoed kent vele gedaantes, ook de vlucht vooruit.

569. Teheran: journalisten blijven altijd in het rijke Noorden van de stad rondhangen. In het arme zuiden van het land staat de bevolking nog wél achter Ahmadinejad. Daar lopen de vrouwen zwaar gesluierd rond. De mensen laten er zich niet in met nieuwlichterijen als internet en schotelantennes. De vrijheid heeft wat welwaart nodig als lanceerplatform.

270. Koen Meulenare: de reden waarom Britney Spears in deze stukjes zo opvallend figureert.

271. het zelf (2): een innerlijk koor met meer meezingers naarmate men ouder wordt. Vroeger waren er minder mensen. Het zelf had toen een heel wat smallere bandbreedte.

272. Friedrich Engels: De groot-inquisiteur van het communisme. Kan geen gelijk hebben want hij scharrelde met zijn huismeisje.

273. Leda (met de Zwaan): heel anders dan met Moeder de Gans.

274. universiteit (2): men verliest er zijn geloof en begint er sociaal-kritische stukken te schrijven.

275. auteurs: er zijn er velen die met weemoedige schoonheid hun kinderjaren in herinnering roepen. Toch zijn die niet gemakkelijk en zeker niet gelukkig.

276. Oostenrijkers: willen als kunstenaars altijd een andere wereld, maar die is er niet.

277. Darwin (3): kwam slechts 'uit de kast' toen hij zestig was. Had echter al vroeg iets met sierduiven.

278. Wilders (2): als hij zich bekeert van het type dat ooit een kalifaat zal stichten. Doet hij het niet dan wordt ie zeker een grootmeester in grappige neologismen. Bijvoorbeeld: 'shariasocialisten', of 'de doctorandussen met hun designerbrillen'.

279. bijbelvast: bijvoorbeeld beweren dat de Holocaust een straf van God is voor ongehoorzaamheid. Maar de Bijbel is een viool, waar je elk wijsje op kan spelen, zelfs valse.
280. mediaperceptie: alles is een gevolg daarvan behalve de schepping.

Literatuur, wetenchap en filosofie

De grootste rijkdom - De grootste rijkdom van het intellectuele leven huist in de vaardigheid om met een breed begrip en met een intense, door jaren oefening opgedreven Organlust zowel literaire als wetenschappelijke teksten te kunnen lezen. Omdat de betere filosofie (met uitzondering van de Angelsaksische) beide vereent is zij de Mont Ventoux van de gevormde geest.

G.van Istendael eredoctor OU!

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan de Vlaamse essayist en dichter Geert van Istendael en de Zuid-Afrikaanse hoogleraar en universiteitsbestuurder Brenda Gourley. Op 4 december 2009 worden de eredoctoraten in Brussel uitgereikt tijdens de academische lustrumviering van de Open Universiteit ter gelegenheid van 25 jaar intensieve samenwerking met Vlaanderen. Eerder werd bekend gemaakt dat de Open Universiteit op 25 september tijdens de viering van haar 25ste dies natalis in Heerlen eredoctoraten zal uitreiken aan Alexander Rinnooy Kan en Gerd Gigerenzer.

Geert van Istendael

Met de verlening van het eredoctoraat eert de Open Universiteit Geert van Istendael (1947) voor zijn rol als maatschappelijk betrokken cultuurdrager, vooral tot uitdrukking komend in zijn essayistisch werk, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Als geen ander combineert hij verschillende disciplines en maakt complexe onderwerpen op zeer onderhoudende wijze toegankelijk voor een breed publiek.
Het werk van Geert van Istendael kenmerkt zich door een opmerkelijke veelzijdigheid. Zo schreef hij proza en poëzie, vertaalde hij uit het Duits, en schreef hij een groot aantal essays en beschouwingen. Van 1978 tot 1993 was hij verslaggever en nieuwslezer, vanaf 1993 is hij zelfstandig schrijver. Vooral door zijn essayistisch werk is hij bij een groot lezerspubliek bekend geworden.Weinigen is het gegeven een bijdrage aan een ander dan het eigen vakgebied te leveren, Van Istendael is dat echter gelukt. Zijn notie ‘verkavelingsvlaams’ is binnen de taalkunde gemeengoed geworden, terwijl hij zelf sociologie en filosofie heeft gestudeerd. Kenmerkend voor Geert van Istendael is ook zijn grote belangstelling voor en kennis van België én Nederland, zijn publicaties handelen over beide landen. Het eredoctoraat zal aan Geert van Istendael worden uitgereikt door prof. dr. Jaap van Marle, decaan van de faculteit Cultuurwetenschappen.

Brenda Gourley

Prof. Brenda Gourley (1943) is Vice-Chancellor (president) van de Britse Open University sinds 2002. Daarvoor was zij acht jaar Vice-Chancellor van de Universiteit van Natal, en daarmee de eerste vrouw op zo’n positie in Zuid-Afrika. Professor Gourley is opgeleid tot register-accountant en begon haar loopbaan in de private sector. Inmiddels is zij al vele jaren warm pleitbezorger van onderwijs als drijvende kracht in de kennissamenleving en als een essentieel instrument voor het aanpakken van ongelijkheid en het bewerkstelligen van sociale rechtvaardigheid, ook op wereldschaal. Zo valt haar persoonlijk engagement samen met de missie van de Britse Open University. Zij heeft deze instelling een nieuw tijdperk binnengeloodst. Een tijdperk met digitale leermaterialen, online leerdiensten en virtuele leeractiviteiten. Onlangs is zij in het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen tot één van de meest inspirerende vrouwen in de ‘Women in Public Life Awards’. Het is vanwege haar strategische denkkracht, haar inspirerend en volhardend leiderschap, en haar engagement en persoonlijke missie, waarmee zij grote betekenis heeft gehad voor velen in de wereld die willen leren, dat de Open Universiteit Brenda Gourley een eredoctoraat verleent. Dit zal worden uitgereikt door prof. dr. ir. Fred Mulder.

Bijbelse ruil


“When the missionaries came to Africa they had the Bible and we had the land. They said, 'Let us pray.' We closed our eyes. When we opened them we had the Bible and they had the land.”
Bishop Desmond Tutu quotes (African Spiritual leader and Novelist, b.1931)

donderdag 18 juni 2009

Torfs scherpe penVandaag wordt Jürgen Habermas tachtig.
Rechts een foto van de Duitse filosoof.

In zijn column Het Hellend Vlak schreef Rik Torfs over deze filosoof een scherpzinnig en zoals altijd briljant verwoord artikel. Vaak ben ik het niet eens met de lijn van zijn gedachten, maar als Torfs kort op de bal speelt, in momenten van plotseling inzicht, als hij een gedachtencomplex of een persoon, een stroming of een cultuurbeweging in een paar regels probeert te vatten, dan is hij voor mij de kers op de taart. Ik hou ook van zijn spits maar gematigd, uiterst actueel en daarom noodzakelijk postmodernisme: zijn wellust in ambivalenties, zijn omkeringen van de common sense, zijn verzoening van tegendelen, zijn jennerig (?) gebruik van kerkelijke termen en gedachtengoed. Daarbij neem ik enig geposeer voor lief. Een auteur, een denker: zij leven daarvan.

Enkele proevertjes:

- "De pensioenleeftijd stopt de denker niet, de dood doet dat nauwelijks."

- "Blijft de vraag waarom Habermas zo geliefd is. Omdat elke tijd nood heeft aan iconen? Die uitleg is te simpel. Er is iets aan Habermas dat hem uniek maakt. Hij weet dat de aarde een tranendal is waarin ook glimlachende lieden de wreedheden niet schuwen. Tegelijk gelooft hij dat een maatschappelijke evolutie mogelijk is, waardoor open communicatie sterker wordt dan brute machtsverhoudingen. Voorts is Habermas iemand die onze tijd aanvaardt, die de democratie en de rechtstaat vurig verdedigt, maar ook op zijn hoede is voor kille redelijkheid zonder geluk. Misschien redt Habermas, omdat hij niet rechtlijnig is. Omdat er in zijn denken een lichte gebrokenheid schuilt waarin wij ons herkennen. Hij is te romantisch om de redelijkheid vrij spel te laten. Dat blijkt uit de twee punten die ik hierboven kort heb geciteerd: de wereld is wreed, maar er is hoop op beterschap; de rede redt, maar alleen als zij ook geluk brengt."

- "Wat maakt Habermas zowel geloofwaardig als aandoenlijk? De lichte tegenspraak. Lichte tegenspraak: zij is misschien wel een wezenskenmerk van de bevrijdende filosofie zoals we die vandaag nodig hebben. Solide, maar niet onkwetsbaar. Slim, maar niet betweterig. Dat kan alleen maar door in de eigen filosofie het tegenargument een waardige plaats te geven."

Alan Sokal en Jean Bricmont revisited?


Hoofdredacteur Science stapt op na publicatie nepverhaal

svh op de website van De Standaard 18 juni 2009.

De hoofdredacteur van het wetenschappelijke e-journal Open Information Science Journal is opgestapt nadat in het blad een volkomen uit de duim gezogen artikel was verschenen. Dat schrijft de Britse kwaliteitskrant The Guardian.

Science gaat er prat op dat elk artikel eerst wordt beoordeeld door andere academici (de zogenaamde 'peer review') vooraleer het te publiceren en daar geld voor te vragen.
Student Philip Davis van de Cornell Universiteit wou de journalistieke normen van Science nu eens uittesten en zoog met Kent Anderson van de New England Journal of Medecine een verhaal uit zijn duim, afkomstig van het onbestaande Centre for Research in Applied Phrenology, afgekort Crap (wat 'rommel' betekent).

Het duo legde de paper 'Deconstructing Access Points' voor en kreeg vier maanden later te horen dat het zou worden afgedrukt. Bovendien hing er een publicatiekost aan van 800 dollar.
Davis trok dan zijn verhaal in en zei dat het nep was. Waarop hoofdredacteur Bambang Parmanto opstapte.

De grap heeft ook weer het debat aangewakkerd over wetenschappelijke vakbladen, in het bijzonder die bladen die academici geld vragen in ruil voor de publicatie van hun noeste arbeid. 'Eender welke idioot kan een vakblad opstarten op het internet', zo citeerde The Guardian ex-directeur Alex Williamson van de British Medical Journal.

Elegie


Elegie

als zelfs de harde week wordt
is er sprake van liefde

jij die met je meenam
wat onze tijd zo onverschillig vergooit
onze gemeenschap onze God
de heiligen en de duurste brandstof verbazing
veel breder dan alleen maar
de aandacht voor je gezin

alleen onder de toren
van deze kerk denk ik aan jou
zo gaat het mij met de muziek
van de hemelse Mozart:

onverbiddelijk drijft haar schoonheid
mij uit mijn loopgraaf ongewapend
moet ik het leven te lijf

als zelfs de harde week wordt
is er sprake van liefde

Deleu en Brouwers


Jozef Deleu en Jeroen Brouwers gelauwerd met de eerste tweejaarlijkse prijs voor Vlaams-Nederlandse Samenwerking

Deleu: "Ik heb altijd geijverd voor samenwerking met Nederland. Maar ik heb ook gewaarschuwd voor zelfgenoegzaamheid. En nu leven we in een rechts Vlaanderen. Brouwers en ik zijn broeders in de strijd daartegen."

Vergelijk met meneer Bommel: "Het rijkgeworden stoofjesvolk weet niet meer wat een heer is."

Reynders en onze financies

Ruim dertigduizend vennootschappen dienen geen belastingsaangifte in.

In 2007 hebben 32.001 vennootschappen in ons land geen belastinsaangifte ingediend. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Didier Reynders op een schriftelijke vraag van Dirk Van der Maelen (sp.a.). Van die bedrijven waren er 12.157 uit Vlaanderen, 10.248 uit het Brussels Gewest en 9.596 uit Wallonië.

De Amerikaan is gezond

Hoge kosten, slechte resultaten

De VS besteden 17 procent van hun bruto binnenlands product aan gezondheidszorg. In West-Europa en Canada schommelt het bedrag rond de tien procent van bbp. Het verschil is dat die landen al hun inwoners verzekeren terwijl in de VS 46 miljoen mensen geen enkele vorm van ziekteverzekering hebben. Amerika beroemt er zich op dat het de beste dokters, onderzoekers en ziekenhuizen ter wereld heeft, maar volgens de Werelgezondheidsorganisatie (WGO) komt het pas op de 27ste plaats qua levensverwachting en hebben 39 landen een lagere kindersterfte.

woensdag 17 juni 2009

Enthousiast intellectualisme

Het wetenschapsonderwijs als zingeving - Vandaag lees ik in de kranten dat er veel te weinig academici lesgeven in de lagere school en in de lagere afdeling van het middelbaar onderwijs. Volgens een OESO-rapport zijn die in het buitenland in die klassen veel sterker aanwezig.

Ik weet niet precies of deze situatie voor de leerling nadelig is. Wat mij echter het meest is opgevallen in mijn leraarscarrière is de afwezigheid van een waarachtig intellectueel enthousiasme in de docentengroep. Daarmee bedoel ik niet dat een leervak inhoudelijk goed uit de verf komt. Omdat ook de wetenschap begint in de instincten en de emoties (Nietzsche noemt ze terecht de motor van het denken!) is het op zijn minst van even groot belang dat de leraar toont dat die een flink stuk van zijn persoonlijke zingeving uitmaakt.

Ooit stelde een achttienjarige jongen mij voor de klas een dubieuze vraag: "Als u de keuze had tussen uw bibliotheek en iedere week een mooi meisje in uw bed, dan zou u wel weten wat te kiezen, niet?" Kijk, dat is nu voor een leraar een gelegenheid uit de honderd!

Reynders eruit?


Persoonlijke commentaar:

Veel erger dan de corruptie van de PS is die van Didier Reynders: op zijn eentje, en wetens en willens, verspeelt hij jaarlijks (!) miljarden (!) belastingsgeld. Wat dat voor de sociale zekerheid betekent zal weldra blijken. Ik voor mijn part acht elke politicus onfantsoenlijk die nog met hem wil regeren. Gelukkig is het tij voor deze schaamteloze overlever aan het keren. Ter illustratie een artikel van Walter Pauli in De Morgen van 17 juni 2009.

Lees ook mijn bijdragen over Reynders onder her label: politiek of politieke economie.

Walter Pauli over Reynders

Didier Reynders heeft een probleem. Twee weken terug was hij de verrassende verliezer van de verkiezingen in Franstalig België, en nu kiezen de groenen van Ecolo en de christendemocraten van cdH een olijfboomcoalitie, dus met de socialisten van de PS, niet met de liberalen van Reynders' MR.

In Vlaanderen leidt dat her en der tot verwondering. De PS, is dat niet de partij van de onuitroeibare corruptie? Waarom kiezen de Franstaligen dan voor zo'n constructie? Waarom gaan ze niet in op Reynders' roep voor 'le changement'?Misschien omdat Wallonië - en dus de PS - het niet zo slecht doet. In zijn krantencolumns legt RTBF-journalist Christophe Deborsu uit dat de Waalse economie het de laatste jaren beter doet dan de Vlaamse, dat er meer en zelfs betere want moderne arbeidsplaatsen bijkomen, en dat het PS-ministers als Rudy Demotte zijn die tekenen voor dat succes.

Daartegenover staat het flauwe alternatief van Reynders. Hij predikt 'le changement', maar de politieke cultuur in zijn MR is amper beter dan die bij de PS. Zijn eigen zus is een hoge magistrate maar belijdt openlijk haar partijvoorkeur. Bij de beruchte Amerikaanse 'studiereis' van een aantal Waalse parlementsleden ontbrak de MR niet op het appel. En zoals Didier Reynders Financiën al tien jaar leidt, is een aanfluiting van de notie van goed bestuur. Reynders moet de eerste liberaal geweest zijn die níét op de centen lette.De Franstalige kiezer strafte zijn zwakke discours genadeloos af. Vandaar dat Didier Reynders op de Waalse hitlijst van de electorale penetratiegraad (de verhouding tussen voorkeurstemmen en aantal kiezers in een kiesomschrijving) pas terug te vinden is op een beschamende 65ste plaats. Didier Reynders is niet de toppoliticus waarvoor hij zich uitgeeft. En nu hij zich liet dribbelen door Ecolo, cdH en PS weten we: evenmin is hij de meester-tacticus die hij pocht te zijn.
Reynders is zowat de slechtste minister van Financiën ooit, en stilaan ook een pover voorzitter van de MR. Didier Reynders zal altijd ontgoochelen: namelijk daar waar hij zijn biezen níét pakt.

Het precieze gebruik (541 - 560)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (541 - 560)

1. bewondering: wie een echte prestatie niet van harte kan bewonderen verzuurt in zichzelf en zaait bitterkruid in de tuin van zijn buurman.

2. applaus: de mens wordt tweemaal geboren: eenmaal in zijn lichaam (en daarom heeft hij voedsel nodig) en eenmaal in zijn geest (en daarvoor is er het applaus).

3. Geert Wilders (in België): De Morendoder van Venlo. Met de religie, de immigratie, de staatshervorming en de Islam hét onderwerp van boze ingezonden brieven. Zie: staatshervorming.

4. Geert Hoste: wel moppen, geen humor. De standaardvorm van de gecanoniseerde lach. Zie: dociele generatie.

5. dociele generatie: als het publiek van Geert Hoste. Zie: Geert Hoste.

6. ijdelheid: een binnenweg naar de terechte trots. Zie: binnenweg (2).

7. Het goede: om produkten te maken en te verkopen bedient de bedrijfsleider zich van een scala aan leugens, een salvo van corrupte strategieën, openlijke en verborgen vormen van uitbuiting en een batterij van allerschunnigste reclametechnieken. Als hij winst maakt legt de staat onverbiddelijk beslag op een flink stuk ervan: desnoods met juridische en politionele dwang, met legale, weinig legale en illegale middelen, met uitzonderingswetten en zelfs met retrospectieve, in een ongenadige strijd van haar onwetende boekhouders met de feilloze experten van het bedrijf. Als deze al te geringe inkomsten eenmaal binnen zijn verdeelt de regering (waarbij in België de ene de andere voortdurend stokken in de wielen steekt) het bedrag op een bevooroordeelde, eenzijdige, linke en onrechtvaardige manier, afhankelijk van haar toevallige, door sluikse deals tot stand gekomen samenstelling. Uiteindeljk komt een minuscuul bedragje bij de werkloze terecht. Zo druppelt het goede uit de trechter van het kwade.

8. Frankrijk: het land dat België leegkoopt. Als deze Grande Nation haar politiek-economische tentakels uitspreidt, duikt hier niets beter op dan de idee voor een energiemaatschappij in geel en zwart maar zonder energie.

9. Bart Somers: schoot zichzelf de afgelopen jaren zo vaak in de voet dat hij stilaan recht heeft op een invalideitsuitkering.
10. staatshervoming: zoals destijds het concilie slechts een geschuifel van leunstoelen op het dek vann de Titanic. Zie: Geert Wilders. Citaat (Patrick Martens): "Een vervelende bijkomstigheid voor al dat Vlaamse denkwerk is dat ook de Franstaligen aan tafel moeten komen."
11. Gevaarlijke politici: de gevaarlijkste zijn niet diegenen die blijven vasthouden aan hun vergissingen, maar wel zij die de waarheid negeren (Rik van Cauwelaert).

12. binnenweg (2): wie de moeilijke weg niet aankan zal een makkelijke nemen. Als iemand op de makkelijke weg beweegt, waardeert hij de gids aldaar zeer, maar die van het moeilijke parcours kan hij niet eens waarnemen.

13. N-VA: de supermaagd: wil haar zuiverheid absoluut behouden. Maar maagden baren geen kinderen.
14. katholiek,rechts en Vlaams: lokaal de meest voorkomende legering. Maar wie wat nadenkt is geen katholiek, al heeft hij misschien een goed hart. Wie een goed hart heeft is niet rechts en wie niet rechts is kan op dit moment onmogelijk Vlaams zijn.

15. Rode Waalse corruptie: is vanuit democratisch oogpunt het kopen van een parlementslid niet nog een graadje erger? Bovendien is de blauwe Reynders op zijn eentje veel funester dan alle PS-scharrelaars samen.

14. Obama: Veel beloftes en heel weinig geld. Wordt als Kobe Klets toch veruit overschaduwd door Verhofstad. Zie: Verhofstad.

15. Didier Reynders: verdwijnt hij uit het Ministerie van Financiën, dan is dat evenveel waard als drie geslaagde staatshervormingen.

17. Jan Marijnissen: jarenlang scheen zijn licht steeds helderder in Nederland, maar tot de dag van vandaag valt niets eens een zweem van zijn schaduw over onze contreien.

18. Verhofstad: voorbeeldig Gents Nietzscheaan: de belichaming van de eeuwige wederkeer en de onverzettelijke wil om een Europese Obama te worden. Zie: Obama.

19. Darwin (2): dacht dat de lijfelijke evolutie in zijn eeuw tot stilstand was gekomen. Dezelfde fout als die van de generaals uit die tijd die meenden dat alle oorlogen door sterke lichamen worden beslist. Zie: evolutie (2).

20. evolutie (2): als de lijfelijke evolutie wordt vertraagd kan de culturele triomfantelijk zijn gang gaan.

dinsdag 16 juni 2009

Migranten: de oplossing van Heleen Mees


Ko Colijn over Heleen Mees, Tussen hebzucht en verlangen. De wereld en het grote geld.

Website van Vrij Nederland (het artikel in het nummer van week 24, 2009)

In 2009 schreef Heleen Mees de bundel Tussen hebzucht en verlangen. De wereld en het grote geld. Een intelligent, aangenaam en wereldwijs boek in deze barre populistische en xenofobe tijden, en ondanks lange zijwaartse bewegingen (houd de opmars van China in de gaten, vergeet u vooral ook Indiase whizzkids niet, en weg met Fukuyama) is ook hier de rode draad: welk land zorgt het best voor zijn inwoners? Amerika, is ook haar antwoord, en New York in het bijzonder.

Mees ziet hoe de cohorten migranten in New York zelf de smeltkroes van onderaf veroveren. Geen opgelegde kansen, maar zelfgecreëerde mogelijkheden. Voor een paar luizige dollars per uur boren ze zich opgewekt, generatie na generatie, nagelvijlend, waterschenkend, hondenuitlatend, deurpostend en mantelpakjes naar Amsterdam opsturend in de Amerikaanse samenleving. Vertrouw op de thermiek van de bodemloze arbeidsmarkt! (...)

Ik kan dat enthousiasme moeilijk rijmen met het feit dat er in de Verenigde Staten tien procent werkloosheid heerst, dat het land zevenendertigste staat op de wereldranglijst van gezondheidszorg, en dat er nog altijd meer dan veertig miljoen onverzekerde mensen leven, waarvan een derde tussen de negentien en negenentwintig jaar. Dynamisch? In de top-500 van Fortune staan meer Europese bedrijven dan Amerikaanse, Chinese of Japanse. 'Knisperend New York,' zoals Mees schrijft? Het knispert in de duizend gaarkeukens, voedselbanken, soeptenten en opvangcentra voor de armen van New York, waar binnenkort volgens de Food Bank dagelijks drie miljoen hongerige mensen worden voorspeld in rijen die zich nu al vanaf drie uur ’s middags beginnen te vormen.

Wilders, de drieste Morendoder


De ware Jacob

Afgelopen weekend las ik een boek over Santiago de Compostela. Inderdaad: het bedevaartsoord waar Ferry Mingelen heen wandelde voordat hij het slotdebat van de Europese Verkiezingen naar de chalemiezen hielp. In Compostela rust het gebeente van de Heilige Jacobus, die 'de Ware Jacob' wordt genoemd sinds zijn knekels in de elfde eeuw door de paus als de echte werden erkend. In die dagen, las ik, werd Jacobus ook beschermheilige van Spanje in de strijd tegen de Moren: Santiago Matamoros, de Morendoder. Getuige een heroïsch schilderij van Generaal Franco, uitgedost als kruisridder, mocht ook de fascistenleider zich nog graag met de Heilige Jacobus vereenzelvigen.

Intussen las ik in de kranten over onze eigen Ware Jacob, Geert Wilders, de Morendoder van Venlo. Door zijn Europese overwinning heeft de geblondeerde leider in de media een bijna mythische gestalte aangenomen. De Ware Erfgenaam van Pim Fortuyn heeft een Mokerslag uitgedeeld, riepen de kranten in koor. Van Ferry Mingelen mocht Geert al bijna uitzoeken met wie hij wil gaan regeren. Volgens Marc Chavannes in NRC Handelsblad is Wilders zelfs 'de heraut van de aanstaande machtsovername door een vernederde klasse.'

Wilders zelf had het niet beter kunnen formuleren. Maar wie de afgelopen maanden heeft geluisterd naar de sympathisanten van de PVV weet dat het in wezen om iets anders gaat: een schreeuw om aandacht van mensen die zich nog steeds niet serieus genomen voelen door de gevestigde politiek.

In Volendam, waar ze massaal Wilders hebben gestemd, zeggen ze hetzelfde als in Venlo, in Amsterdam Noord en op Urk, waar VN laatst was om de groeiende aanhang van Wilders in kaart te brengen: Geert moet het land niet regeren, want dat kan ie helemaal niet. Wat ie wél kan, is de gevestigde partijen wakker schudden. De vraag is of dat nu gelukt is.
Alle klokken luiden.

Het einde van de belastingen (voor sommigen)?

Didier Reynders denkt niet aan opstappen

Knack website 16/06/2009

Didier Reynders denkt er niet aan om op te stappen als voorzitter van de MR. Dat heeft hij dinsdagmorgen gezegd op BelRTL. De Franstalige liberalen zijn aan de kant geschoven door Ecolo en het cdH. Die partijen lieten maandagavond weten onderhandelingen aan te knopen met de PS over de vorming van regionale regeringen."Ecolo en het cdH hebben gekozen voor de continuïteit", aldus Reynders. De MR-voorzitter onderstreepte dat zijn partij nochtans heel ver is gegaan in haar voorstellen. "Ik heb geen enkel ander voorstel gezien dat zo concreet was. Ik heb ook nooit de minste negatieve commentaar gelezen of gehoord aan ons adres op dat vlak."

Reynders is niet van plan op te stappen als voorzitter van de Franstalige liberalen. "Ik ga blijven werken met dezelfde vastberadenheid. En dat is niet veranderd, want er is een zeer sterke verwachting van verandering van de kant van de Walen en de Brusselaars. Spijtig genoeg is die verwachting niet vertaald in de keuzes die maandagavond gemaakt zijn", aldus nog de MR-voorman.

Strenger financieel toezicht!


Lamfalussy pleit voor strenger financieel toezicht (we zullen zien wat ervan komt)


Ons land zou een Comité voor Systeemrisico's (CSR) moeten installeren om een grote financiële crisis in de toekomst te voorkomen. Dat staat in het eindrapport van het Hoog Comité voor een nieuwe financiële architectuur, of het comité Lamfalussy. Volgens het comité Lamfalussy is het bestaande Comité voor financiële stabiliteit, dat werd opgericht in 2002, "duidelijk niet geslaagd" in haar (preventieve) opdracht. Daarom moet er een nieuw en strenger comité komen.

Het comité Lamfalussy stelt in het eindrapport letterlijk dat "het CSR geen papieren tijger mag zijn, maar een tijger die kan bijten". Het CSR zou bovendien van de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen)en de NBB (Nationale Bank van België) op wettelijke basis moeten kunnen eisen om maatregelen te nemen om de systeemrisico's te beheren en recht te zetten. Het CSR zou moeten worden samengesteld uit zes leden en worden voorgezeten door de gouverneur van de Nationale Bank. Beslissingen zouden niet bij consensus moeten worden genomen, maar indien noodzakelijk via een stemprocedure. CBFA Het rapport is streng voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), waarvan de werking "aanzienlijk zou kunnen worden verbeterd". Het comité pleit onder meer voor een transparanter benoemingsproces van het directiecomité van de CBFA en voor een versterking van de bevoegdheden van de raad van toezicht.

Alexandre Lamfalussy wees er fijntjes op dat het financiële toezicht tegenwoordig het nationale kader overstijgt, aangezien "twee van de vier Belgische bankgiganten filialen van buitenlandse groepen worden". Daardoor krijgen ook de buitenlandse toezichthouders in de toekomst inspraak in het beheer van Belgische banken. De verdeling van bevoegdheden tussen de nationale toezichthouders wordt op donderdag 18 en vrijdag 19 juni in Brussel besproken door de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten.


Noot:

Het comité Lamfalussy werd door de federale regering in het leven geroepen om het land beter te wapenen tegen een ingrijpende financiële crisis zoals die vandaag om zich heen grijpt. Het comité kreeg eveneens de opdracht voorstellen te formuleren voor een beter Europees toezicht en voor internationale actie op het niveau van bijvoorbeeld het Internationaal Muntfonds (IMF) en de G20.
Alexandre Lamfalussy, naar wie het comité genoemd werd, is voorzitter van een zevenkoppige groep. Lamfalussy was onder meer voorzitter van het Europees Monetair Instituut (EMI) waaruit de Europese Centrale Bank (ECB) is ontstaan. De andere oorspronkelijke leden zijn: Jean-Pierre Cats, voorzitter van het Belgische Instituut van de Bedrijfsrevisoren; Daniel Gros, directeur van het Centre for European Policy Studies (Ceps); Willy Kiekens, directeur van het Internationaal Muntfonds (IMF); Geert Noels, ex-hoofdeconoom van Petercam; Peter Praet, voorzitter van het Comittee for Banking Supervision van het ESCB en Eddy Wymeersch, voorzitter van het Comittee of European Securities Regulators (CESR).