woensdag 25 april 2012

Het precieze gebruik 4881 - 4900

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (4881 – 4900)
4881.onze tijd: Dirk Draulans: "Hoe comfortabeler de maatschappij waarin iemand leeft, hoe groter het gezever".

4882. huizen in pastorijstijl: vaak krijg ik een warm gevoel als ik huizen in pastorijstijl zie. In zo'n geval is het verhelderend een freudiaanse blik achter de schermen te werpen. Een flink aantal van mijn verlangens komt samen in een dergelijk bouwwerk: het grote, zeer burgerlijke front suggereert rijkdom en status (het bevat in mijn verbeelding uiteraard een ruime, hoge bibliotheek waar men bijna onopgemerkt dikke sigaren kan roken); de stijl doet me denken aan achttiende-eeuws Engelse landhuizen, een tijd en een plaats die me na aan het hart liggen; op een dieper niveau ervaar ik zo'n gebouw als zowel moederlijk (veilig, beschermend, met vele geheimzinnige kamers) als vaderlijk (stevig, in al zijn ferme rechtheid is het een verdedigingswapen én een offensief instrument in de vijandige wereld); bovendien straalt het autoriteit uit (sinds mijn jeugd ben ik vaak door machtige mannen uitverkozen omwille van een of ander talent). Een huis in pastorijstijl: het blijkt - in één worp - de steengeworden realisering van al mijn verlangens.

4883. vrouwen in pastorijstijl: een vrouw is aantrekkelijk als ze mooi is en beschaafd en als ze tegelijk een tikkeltje méprise over zich heeft. Ze verspreidt het fluïdum van een moeder, een minnares, ze is tezelfdertijd een vader (want ze belichaamt een oordelende, uitkiezende autoriteit). Op die manier is ze een vleesgeworden, overal rondwandelend huis in pastorijstijl.


4884.waarom wij racisten zijn: op een fietstocht zag ik aan de horizon twee hooggezeten ruiters naderen. Bij toeval bevond ik mij juist ter hoogte van het kasteel van Heks. Onmiddellijk leek de bezitter van mijn dure en welonderhouden racefiets in vergelijking met de door tweemaal vier poten gedragen godmensen een niemand, een eigentijdse variant van de middeleeuwse laat, die zeer tot zijn spijt zijn gezicht in het stof diende te begraven telkens een hoge heer op zijn paard passeerde. Toen het ruiterkoppel op mijn hoogte kwam bleek een van hen een andersgekleurde medemens. Daarmee veranderde onmiddellijk de plebeïsche rol die ik mij even voordien in mijn verbeelding had toebedeeld.

4885. de laatste neologismen: consudelen (samen consumeren); lekkere tepeltempels (op de Chaussée d' amour); het streven naar sustainability (volgens Kris Peeters het programma van de CD&V als bestuurspartij); hij is op de leeftijd dat zijn vrouw al flink is veraardappeld (Gerrit Komrij); een man met een groot talent voor onbekendheid; een Nederlandse TV-presentator als een zenuwlijder, een Belgische als een circusartiest; die politici leiden een lensgericht leven; die politicus is een rancuneuze gifkikker.

4886. lente: als de wind opeens veel hoorbaarder is dan voorheen. Want overal zijn er groene blaadjes waarop hij luidruchtig en in het publiek zijn seksuele vrijpostigheid botviert.

4887. waarom ik niet algeheel geloof in (voortdurende) wetenschappelijke vooruitgang : omdat onze begrippen beperkt zijn in aantal en reikwijdte en hun combinatiemogelijkheden nu eenmaal een eindig karakter hebben bestaat er een (nog niet gedefinieerde) grens aan de mogelijkheden van ons denken.

4888.eindelijk de Engelse revolutie: de voormalige burgemeester van Londen Ken Livingstone, ook gekend als Red Ken of Rode Ken, heeft een wat drastisch voorstel gedaan om de bankiers, oorzaak van de economische crisis, weer in het gareel te doen lopen. "Hang er elke week eentje op en de rest zal snel weer in de pas lopen". Ik vrees dat hij gelijk heeft.

4889. waarom onze bestuurders zo erbarmelijk zijn: Rik Van Cauwelaert in Knack: 'Voor de benoemingstrein die nu op de sporen staat wordt rekening gehouden met 3 criteria: het politieke gewicht van de partij achter de voorgestelde kandidaat, het evenwicht tussen Vlamingen en Franstaligen en tussen vrouwen en mannen. Nergens wordt gepraat over de geschiktheid van de kandidaat. Dit wordt bijgevolg een koehandel tussen de regeringspartijen – een koehandel die geen uitstaans heeft met de werkelijke noden van de federale administratie of met die van de overheidsbedrijven. Het gaat hier om pure machtsverkaveling waarbij benoemingen van topambtenaren en de aanstelling van bestuurders bij overheidsbedrijven in dezelfde pot gaan. De lamentabele toestand bij de departementen Justitie en Financiën toont aan tot wat dit alles kan leiden".

4890. Geenstijl heeft inderdaad geen stijl: ik raad iedereen aan - vooral als hij nog onvoorwaardelijk gelooft in de mens en een stevig vooruitgangsoptimisme aanhangt - op die bijzonder stijlloze site de vele, ongemeen boze reacties te lezen op de vermoedelijke zelfmoord van de Nederlandse auteur en journalist Anil Ramdas. Op de vele podia die hij tot zijn beschikking had, keerde die zich altijd fel tegen de nieuwe klasse van populisten die Nederland in zijn greep had. Of het Theo van Gogh en Pim Fortuyn waren of nu Geert Wilders, hij had geen goed woord voor hen en hun volgelingen over. Hij betitelde de kiezers van Geert Wilders (PVV) als ‘white trash’ – als ‘primitieve, rancuneuze (...) types zonder moraal’.


4891. een historisch weetje: het Britse leger had bij het begin van de Eerste Wereldoorlog oorlog een groot gebrek aan optische instrumenten zoals verrekijkers en telescopische viziers. Het Duitse Zeiss had er in voorraad en leverde de Britse miljoenenbestelling via Zwitserland.


4892. eeuwige vooruitgang: iedereen die zomaar gelooft in een almaar groeiende welvaart op deze planeet is ofwel een gek of een econoom.


4893. de objectieve wetenschap: naar schatting 10 procent van de psychologen vervalst data. Meer dan de helft erkent statistisch gesjoemel om resultaten significant of indrukwekkender te maken, en ongeveer een op drie twijfelt wel eens over de eigen integriteit.

4894. ons morele brein: ons brein is niet utilitaristisch aangelegd (het goede is het nuttige, wat een soort kosten-baten-analyse vooronderstelt)), stelt neuro-econoom Gregory Berns. In de nieuwe editie van het tijdschrift Philosophical Transactions of the Royal Society beschrijft hij hoe we bij het nadenken over 'heilige huisjes' ongemerkt te rade gaan bij het hersengedeelte dat 'goed-fout'-kwesties verwerkt. Op die momenten blijft het hersengedeelte dat de kosten-baten-analyses voor ons doet, inactief. Met andere woorden: voor het brein van de fanatieke vegetariër is de vraag of hij vlees moet eten voor het goede doel een morele kwestie. Berekening komt er van nature niet aan te pas.

4895. denkfouten: Benno Barnard op zijn blog in Knack: "Zwijgend drommen de denkfouten samen rond de schrijvende mens. Zodra de pen het papier beroert, beginnen ze allemaal door elkaar heen te bazelen".

4896. economie: dezelfde olijkerd op dezelfde plaats: "Economie is geen wetenschap, het is kansberekening. In het Monopolyspel wordt de dominante rol van het toeval treffend uitgedrukt door de dobbelsteen".

4897. Griekenland gered door eigen filosofen: de Siciliaanse komedieschrijver Epimarchos voerde in een van zijn stukken een debiteur ten tonele die zijn schuld weigert te betalen omdat hij vandaag een ander mens is dan gisteren. Want zei de grote Herakleitos niet dat 'Morgen in feite gisteren is, en gisteren morgen' naar analogie met diens uitspraak dat je niet twee keer in dezelfde rivier kunt baden? Een ideetje voor alle Grieken met geldproblemen.

4898. Nietzsche (zie foto) en God: Giles Fraser in The Guardian: "Nietzsche hated Christianity with all the intensity of someone who had once been caught up in its workings, but he would have equally loathed the high priests of new atheism and their overwhelming sense of intellectual superiority. "How much boundlessly stupid naivety is there in the scholar's belief in his superiority, in the simple, unsuspecting certainty with which his instincts treat the religious man as inferior and a lower type which he himself has evolved above and beyond", he wrote. Nietzsche's big idea goes much deeper than a belief that there is no God. His extraordinary project was to design a form of redemption for a world beyond belief. And to this extent he remained profoundly pious until his dying day".

4899. de impact van de religie: Benno Bernard op zijn blog in Knack: "Misschien moet de hevigheid van de godsdienst in je ingewanden hebben gewoed, wil je de intrinsieke waanzin van de islam kunnen begrijpen. Al die glasheldere positivisten, met hun onwankelbare vertrouwen in de rede, zijn op de keper beschouwd even pathologisch en incompleet als religieuze mensen. Diepte van het religieuze gevoel? Ze buigen zich beleefd over de rand van je ziel en ontwaren een paar sacrale resten. Ze hebben de duim van de bonobo en de hersenen van de dolfijn. Ze missen het hart van Pascal en de milt van Joseph Brodsky".

4900. een minimaal zelfvertrouwen: het is voor iedere auteur, hoe bescheiden zijn tekstjes ook mogen zijn, onmogelijk een woord op papier te krijgen als hij zich niet vooraf een minimale hoeveelheid aan zelfvertrouwen heeft eigen gemaakt. Dit betekent onder meer dat hij sommige standpunten slechts van de zijlijn (en dus zeer wazig) waarneemt, andere gewoon negeert en weer andere uitzonderlijk veel aandacht geeft. Het creatieve denken (ook dat in de frontlijn van de wetenschap) heeft weinig met objectiviteit (als een brede, zo eerlijk mogelijk verdeelde aandacht) te maken.


vrijdag 20 april 2012

Koninklijke schietlust


The Elephant man

Hou moed, gij die de broekriem
aanhalen moet:
reken het hem niet aan!

Nu al is de prijs voor de reis
haast onbetaalbaar
voor de gewone sterveling

Maak van een mug geen olifant
- Een olifantenhuid helpt.

Er is niets aan de hand:
koning Juan Carlos
erelid van het World Wildlife Fund.
ging gewoon op safari
in Swaziland - Komt in de beste families voor.

Wie gebukt gaat onder het gewicht
van het geheugen van een olifant

vergeet de moordaanslag
op vijf anarchisten aan de wurgpaal,
op 27 september 1975
in Burgos, Baskenland.

vergeet de moordaanslag
in Madrid op Premier Admiraal
Luis Carrero Blanco

Oh olifanten in de porceleinwinkel,
vergeet wat er dan kwam!
Een transfer, als in een failliete
Spaanse voetbalploeg,
de aangewezen vervanging:
koning Juan Carlos.

Alles netjes aangewezen
door Generalissimo Franco

donderdag 19 april 2012

BOKS, het poëtisch debuut van Didi De Paris, is net verschenen en verkrijgbaar in de shop van Dewereldmorgen.be .