vrijdag 30 november 2012

De nieuwe bijbel


Het verderfelijkste boek in de vorige eeuw

Filosofe Ayn Rand schreef in 1957, dus voor het kapitalisme finaal aan een surplus aan eigenwaan vastdraaide, een heroïsche roman over de managers: 'Atlas Shrugged'.Daarmee celebreerde ze de waarden die later het neoliberalisme zouden typeren.

De verbeelding aan de macht


Onze toekomst


Als we met zijn allen zowat 20 procent verarmen is veel mogelijk ...


donderdag 29 november 2012

Een waarheid die gewild verzwegen wordt


De (w)armste president ter wereld
De Morgen, 29/11/12

Jeroen Olyslaegers is schrijver. Zijn column verschijnt elke donderdag in De Morgen.
De levensvisie in het volgend artikel komt overeen met wat Diderot met de Verlichting trachtte bereiken. Die boodschap is voor velen nog steeds scandaleus, vooral voor de zogenaamde 'verlichte' rationalisten, die ondertussen helaas de partij van de winstmakers hebben gekozen.


Ik hoor nu al sommigen onder u, o lezers, lachen. Wat heeft die mens geblowd?

Alles zal worden onthuld, o lezer. Het is gewoon een kwestie van tijd. Ooit al veel over Uruguay gehoord? Het land telt nauwelijks meer dan drie miljoen inwoners. Als een pijnappelklier zit het geprangd tussen de giganten Brazilië en Argentinië. En ja, in zijn geschiedenis vind je de typisch Latijns-Amerikaanse onrust terug van revoluties, dictators en ander tuig. Maar dat valt de laatste tijd zeer goed mee. In 2010 bleek zijn bevolking het meest tevreden over de werking van zijn democratie. Dat heeft vermoedelijk met zijn president te maken: een oudere boer en bloemenkweker die luistert naar de naam José Mujica.

Eergisteren is de internationale klimaattop in Doha van start gegaan. Deze week stuurde iemand me een link door van een toespraak die de president van Uruguay gaf in Rio afgelopen zomer. Na die toespraak weet ik één ding en koester ik één verzoek. Ik weet dat ik een van relevantste toespraken ooit heb gezien. En mijn verzoek is simpel. Zou iemand van de ambassade van Uruguay uit naam van deze bescheiden schrijver El Presidente vriendelijk en met het grootste respect willen uitnodigen om exact dezelfde toespraak opnieuw te geven in Doha?

Mujica heeft het in zijn toespraak over geluk. Hij meet het af ten opzichte van tijd en overschouwt ieders levensboog; keihard werken, met heel wat geluk veel verdienen en wat dan? Hij heeft grote vragen over de waanzin van de groei. Deze president heeft het niet op markten begrepen. Hij zegt dat ze niet in dienst staan van de mens, maar dat het omgekeerde geldt. Daaraan koppelt hij het nu compleet apocalyptische probleem van de klimaatopwarming. Hij zegt dat het geen ecologisch probleem is, maar een politiek probleem. Met politiek bedoelt hij: mentaliteit. Zelden, nee: nog nooit, heb ik een politicus met zo veel morele autoriteit horen praten over een langetermijnvisie. En steeds weer begint hij over wat mensen echt bindt: het streven naar geluk in plaats van winst.

Hij zegt dat de vooruitgang in dienst moet staan van geluk, van liefde op aarde, van relaties tussen mensen onderling, zorgen voor kinderen, vriendschap en basisvoorzieningen. Wanneer we vechten voor het milieu, aldus Mujica, moeten we beseffen dat het eerste element van dat milieu menselijk geluk heet.

Ik hoor nu al een paar mensen onder u, o lezers, lachen. Iemand zal vragen: wat heeft die mens geblowd? Dat treft. Uruguay heeft onder het beleid van deze mens marihuana gelegaliseerd om van de drugsbaronnen af te geraken. Dat schijnt nog te lukken ook. Sommigen onder u zullen misschien ietwat vertwijfeld op zoek gaan naar de mens zijn antecedenten. En ja hoor, hij is ooit een guerrillero geweest. Vijftien jaar heeft hij in de gevangenis doorgebracht. Zie je wel, hoor ik hier en daar kraaien. Een linkse zot met bloed op zijn handen. Want ja, we zijn niet gewoon dat iemand zoiets zegt en zich nog steeds president mag noemen. We vermoeden immer een verborgen agenda, want zo zit de wereld toch in elkaar? Fuck de boodschap, laat ons de boodschapper eens onder de loep nemen. Weet dan dit: president José Mujica staat 90 procent van zijn loon af aan liefdadigheid. Ze noemen hem 'de armste president van de wereld'. Zijn toespraak in Rio vind je terug op YouTube.

zaterdag 24 november 2012

Het precieze gebruik 5061 - 5080

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5061 - 5080)

5061. grote leiders: Hugo Camps in De Morgen: "Grote leiders consumeren hun triomf niet. Niet met het aplomb van: l'Etat, c'est moi. Niet met een formateursnota die vernederend is voor de oude heerser. Bij Bart De Wever lijkt het of hij bij iedere handreiking alleen zichzelf een hand geeft. De tegenstander in de ogen kijken - ook niet echt".

5062. journalistieke objectiviteit: de werkelijkheid wordt inderdaad geboren in de verschillende wijzen waarop mensen ze interpreteren. Politici, journalisten en andere belanghebbende doen nochtans voordurend een beroep op een vaste, zogenaamd aan alle spreken voorafgaande realiteit die hun beweringen van een stevig fundament zouden voorzien. Als het gaat over menselijke zaken (en niet over puur natuurlijke objecten, standen van zaken of bewegingen) is dat een doorwerkend, ouderwets restant van ons verlangen naar een alles grondende metafysica die de filosofie intussen al decennia heeft afgeschaft. Journalistieke objectiviteit, aldus Frank van Vree in de DGA, zou daarom niet moeten worden opgevat als een eigenschap of kwaliteit van het journalistieke eindproduct – het nieuwsbericht, de reportage, de documentaire – maar van de werkwijze van de media. Objectiviteit als methode – daar gaat het om: het zoeken naar gevarieerde bronnen, het checken en analyseren daarvan, het uitfilteren van persoonlijke elementen en opvattingen (of deze expliciet benoemen), het nadenken over het krachtenveld waarin men opereert, het zoeken naar evenwicht in de presentatievormen. Juist in dat streven – het is hier al eerder gezegd – ligt het bestaansrecht van de journalistiek en dat is wat het publiek in laatste instantie van haar verwacht.

5063. de laatste neologismen: als de jonge De Croo lacht, een soort winterzonnetje in de mondhoeken (H. Camps); Haagse kluitjesjournalistiek; de Pauw-en-Wittemanisering van het nieuws; GAS: een geheel Absurd/Arglistig/Asociaal Systeem; Benno Barnard over een tekening van de hond van Anne Bronte: "Hij is een en al onweerstaanbare opgewekte hersenloosheid; het verlangen van de wolf naar prooi is als hooibroei in hem aanwezig, maar na tienduizend jaar tot speelsheid gedomesticeerd"; twitter als een bewijs voor het bestaan van een digitaal lompenproletariaat.

5064. politieke ethiek in Antwerpen (zie foto): Rik Torfs: " Ik mis vandaag "essentiële politieke ethiek. Er is minimale geloofwaardigheid nodig. Er zijn grenzen aan de flexibiliteit. Laten we ons houden aan ons gegeven woord en betrouwbaar blijven. Dat is een essentiële eis in de politiek".

5065. CV&d: maakt eerst het monster groot en blaast het vervolgens op tot het in 2014 met zijn machtige tentakels de staat zal versmachten. Als alle katten in het nauw zijn de Tseven tegenwoordig bijzonder gevaarlijk.

5066. de nieuwe begroting: velen betalen, maar de zeer belangrijken niet.

5067. de besnijdenis en onze grondwet: juridisch gezien gaat het debat over drie principes uit de grondwet waaraan onmogelijk tegelijk kon worden voldaan. Het gaat om de vrijheid van godsdienst, het recht op lichamelijke integriteit en de vrijheid van ouders om hun kinderen naar eigen inzicht op te voeden. Welk standpunt men ook inneemt telkens sneuvelt op zijn minst één van die drie principes. Het resultaat is meestal dat de lichamelijke integriteit het aflegt tegen geloof en gezin.

5068. het gedrag van de NV-A: een geïnspireerde Di Rupo in de Kamer: "De N-VA en Bart De Wever hadden constructief kunnen zijn, maar zijn destructief. Ze zien overal problemen, maar lossen niets op. Ik wil de puntjes op de i zetten. Tijdens de (vroegere regerings)onderhandelingen heeft hij nooit gesuggereerd om naar de sociaal-economische thema's over te schakelen, maar moesten eerst BHV en de institutionele hervormingen worden opgelost. Nu komen zeggen dat we te laat zijn, is hallucinant."

5068. wat men verdient in Europa: in totaal werken 55.000 personeelsleden voor de Europese instellingen, waarvan 10.000 contractuelen. 58% van de ambtenaren werkt in Brussel. De Europese Commissie heeft veruit de meeste personeelsleden in dienst: 33.033 om precies te zijn. Een contractuele medewerker verdient minimaal 1.847 en maximaal 6.599 euro bruto per maand. Voor de Europese ambtenaren zijn er zestien salarisschalen. In de laagste schaal, waar bijvoorbeeld bodes en archivarissen werken, verdien je 2.654 euro bruto per maand. In de hoogste schaal, die van de directeurs-generaal, verdien je 18.370 euro bruto per maand. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Bovenop het basissalaris krijgen ambtenaren, Europese commissarissen, vicepresidenten en de president enkele belastingsvrije vergoedingen. Ten eerste is er de 'kostwinnersvergoeding' van 170 euro plus twee procent van het basissalaris. Ten tweede krijgt de ambtenaar 373 euro per maand per schoolgaand kind. Er komt ook een representatievergoeding bij van 911 euro per maand. Voor ambtenaren die afkomstig zijn van een ander land dan waar men werkt is er ook de zogenaamde expatvergoeding, goed voor 16% van het basissalaris. Al deze extra vergoedingen zijn belastingvrij, waardoor het nettoloon van sommige ambtenaren hoger ligt dan hun brutoloon. Europarlementariërs die deelnemen aan een vergadering krijgt daar een dagvergoeding van 304 euro voor. Hij krijgt ook 4.299 euro voor algemene onkosten. Een parlementariër die maandelijks tien vergaderingen bijwoont kan zo tot wel 9.200 euro netto extra per maand krijgen.

5069. de hysterische ondernemers in Vlaanderen (1): het klagende, verongelijkte, bijna hysterische toontje van deze heren in maatpak is illustratief voor hun ware bedoelingen: als economische goeroes, als financiële pastoors die zogezegd alleen het goede voorhebben met hun volgelingen kunnen ze niet tegen kritiek, vooral als die terecht is zoals die Vande Lanotte. Niet alleen willen ze hun talrijke voorrechten behouden (de aftrek van bedrijfswagens bijvoorbeeld en talloze gelegenheden om te frauderen), ze willen bovendien dat het publiek hen dankbaar is en hen bewondert voor hun strenge politiek naar onder en voor het feit dat ze de staatskas proberen leeg te zuigen ten nadele van alle andere burgers.

5070. de hysterische ondernemers in Vlaanderen (2): in feite willen ze maar één ding: een regering die HUN programma doorvoert, zonder rekening te houden met de anderen.

5071. de hysterische ondernemers in Vlaanderen (3): ze praten als de boeren, het weer zit nooit mee en waar blijft de staat om hen te helpen?

5072. de makke pers: Paul Goossens in De Standaard: "Neem nu Nederland. In de pers kreeg de regering-Rutte II kritiek omdat zij te fors nivelleerde, maar voor haar hard besparingsprogramma had weldenkend Nederland vooral lof en schouderklopjes. Dat de aanzienlijke daling van de bestedingen de uitvoer van de andere EU-landen verder ontmoedigt en de recessie uitdiept, niemand die er om maalde. Het feit dat de extra loonmatiging de buurlanden verplicht om mee in de ratrace te stappen, het was geen bedenking waard. Niet van de Nederlandse pers, maar evenmin van de Europese Commissie, die maar niet durft het dogma op te geven dat het Duits recept voor heel Europa goed is. Het IMF deed dat wel en riep de sterke Europese landen onlangs op om een meer expansief begrotingsbeleid te voeren. In Nederland doen ze precies het tegendeel en niemand die in naam van Europa alarm slaat".

5073. taaladvies: zeg nooit 'prostituee'! Van veel meer tact, inlevingsvermogen en listigheid getuigt het woord 'plezieractiviste'. Zeg evenmin 'ondernemer', maar meer ad rem 'staatskasprofiteur'.

5074. tegen De Wevers logica: al meer dan twee jaar geleden voorspelde Paul De Grauwe dat de bezuinigingen de economie verder de dieperik zouden insturen. ‘Alleen de Waalse socialisten', zo schreef hij twee weken geleden, ‘durven openlijk op te komen tegen zo'n dom beleid.' Gelukkig hebben we nog die verdomde, onverantwoordelijke Walen!

5075. een geuzennaam: met een zekere sadisme draag ik tegenwoordig de geuzennaam 'marxistisch'. Sinds de tijd dat de belangrijke rijken geen angst meer hebben voor hun zogenaamd sociaaldemocratische tegenstanders, is dat een uitstekende strategie. Alleen de gruwel van die naam boezemt hen al vrees in. Ook de kleinburgers van allerlei slag doen bij het gebruik van dat woord in hun broek. Lekker meegenomen!

5076. een taak voor echte economen: als een legertje plichtsbewuste economen hun tijd voor een keer nuttig gebruikten (en zich niet - zoals gewoonlijk - verkochten aan de meest biedende), konden ze samen uitrekenen hoeveel van het staatsgeld naar de bedrijven afvloeit. Dan zou blijken dat de ondernemers de meest vurige marxisten van deze contreien zijn en hun zogenaamd vrije ondernemerschap het tegendeel van hun officiële ideologie.

5077. vriendschap : hoewel verstokte rationalisten dit maar niet willen begrijpen, toch leven mensen voor een groot stuk in een wereld van fantastische, door de verbeelding en het verlangen opgefokte woorden, een voor hen noodzakelijke waanwereld die zij over de werkelijkheid heentrekken. Tot dit arsenaal van bijna mythische woorden behoort het woord vriendschap. Daarover Rik Torfs: " Wie beweert veel vrienden te hebben, heeft er wellicht geen. Wie er weinig meent te hebben, kan weleens gelijk hebben. Wie zegt dat hij er geen heeft, is een kritische geest die er in ieder geval een paar verdient".

5078. de relativiteit van de waarheid: soms moet de waarheid zwichten voor een hogere waarde, zoals de liefde of de rechtvaardigheid. Dit inzicht is op zichzelf een (hogere vorm van) waarheid, waarover Kafka het volgens mij heeft in de volgende frase: 'Alles, selbst die Lüge, dient der Wahrheit; Schatten löschen die Sonne nicht aus.'

5079. de Nederlandse schaduwbanken: Ewald Engelen in DGA: "Schaduwbankieren is iedere vorm van kredietlening door een instelling die niet onder toezicht staat. Het gaat dan om hedgefondsen, geldmarktfondsen, aandelenbewaarders, leasemaatschappijen en speciale financieringsvehikels. Met de VS is Nederland het enige land waar schaduwbanken (flink) groter zijn dan reguliere banken. Met het Verenigd Koninkrijk is Nederland het enige land waar het schaduwbankieren sinds de crisis is gegroeid. En met Hongkong staat Nederland, met respectievelijk 520 procent en 490 procent van het bruto binnenlands product, boven aan het lijstje van schaduwbancaire centra. En dat zijn nog maar de netto bedragen. De bruto waarde van de in- en uitgaande kapitaalstromen bedraagt in Nederland een onvoorstelbare 12.000 miljard euro, twintig (!) maal het Nederlandse bbp". Inderdaad, ondanks allerlei links gewauvel-voor-de-tribune over de noodzaak van nivellering heeft Nederland zich ontwikkeld tot het Bermuda aan de Noordzee, een fiscaal paradijs, een enorme, internationale broeiplaats voor belastingsontwijking.

5080. nivellering: het gevecht voor de ziel (dit wil zeggen de aandacht en de gemanipuleerde denkwijzen) van de massa vindt plaats met een techniek die ik - door gebrek aan een betere term - maar omschrijf met het begrip framing. Het is een dermate listige wijze van spreken dat zelfs de ontkenning van het beweerde of de bevestiging van het tegengestelde daarvan nog steeds hetzelfde effect heeft dat de framer beoogde. Of men bijvoorbeeld de Palestijnen wel of niet als terroristen beschouwt heeft in de publieke discussie niet zoveel belang: alleen al het gebruik van die term werkt in hun nadeel. Politici en journalisten die het probleem van de maatschappelijke rechtvaardigheid (van de gelijkheid, de broederliefde en de eerlijke verdeling) weten te benoemen als nivellering (met een negatieve gevoelswaarde) bedienen zich van hetzelfde mechanisme.

zondag 11 november 2012

Amstel Gold Race 2012De Amstel Gold Race bestaat bijna een halve eeuw. Tijd om de geschiedenis van Nederlands enige wielerklassieker vast te leggen in ... gedichten. Geen lyrische beschrijvingen van (vermeende) heldendaden, maar voor ieder jaar een luchtig versje: passie met een (behoorlijk) vleugje ironie. Miel Vanstreels weer in actie in enkele voor hem typerende miniatuurgedichtjes.


Enrico Gasparotto

Organisatoren en supporters
zien mindere goden niet
graag winnen

maar als de vedetten
te lang wachten

of niet beter
kunnen

waarom zou je
een of andere
Enrico

de zege dan
niet gunnen?


Ons gevleide zelfbeeld


Mijn vried Raf zendt mij dit aardige versje van W.Busch (zie foto): hoewel we ons graag als zeer ethische personen presenteren toch blijkt veel van die morele window dressing een verschijnsel aan de oppervlakte.

Wilhelm Busch:

Reue

Die Tugend will nicht immer passen,
Im ganzen läßt sie etwas kalt,
Und daß man eine unterlassen,
Vergißt man bald.

Doch schmerzlich denkt manch alter Knaster,
Der von vergangnen Zeiten träumt,
An die Gelegenheit zum Laster,
Die er versäumt.

zaterdag 10 november 2012

Het precieze gebruik 5041 - 5060


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5041 - 5060)


5041. Sylvia Kristel: als je van begeerd worden je levenszin maakt.

5042. indexsprong: een indexsprong kost mij 16.523 euro? En u?

5043. De KU: dat mijn oude Alma Mater (waar ik twee diploma's haalde) zichzelf verlaagt door IMF-baas Christine Lagarde een eredoctoraat te geven vind ik een onvergeeflijke schande. Dit al te gulle gebaar laat blijken waar die universiteit staat in de steeds maar aanzwellende klassenstrijd tussen links en rechts (dit wil zeggen tussen zowat alle loontrekkenden en diegenen die op een andere manier aan hun geld komen). Eens te meer staat de waarheid van het kennen (in haar positivistische variant) de veel belangrijkere van het hart in de weg. In zoverre de wetenschap (hoe waar, efficiënt en nuttig ook) bijdraagt aan de eenzijdige en daarom onterechte suprematie van het hoofd in diezelfde mate draagt zij bij aan de creatie van een wolvenmaatschappij.

5044. goed nieuws: er zijn momenten dat je denkt: eindelijk gerechtigheid in deze boze wereld! Bram Moszkowicz mag van de Raad van Discipline het vak van advocaat niet meer uitoefenen. De tuchtrechter vindt dat Moszkowicz de regels te vaak overtreedt. Hij wordt levenslang geroyeerd, omdat hij het aanzien van de advocatuur heeft aangetast. Dit sujet was jarenlang de advocaat van de schreewlelijk Wilders.

5045. denkramen en de sluiting van Ford-Genk: na al onze avonturen met de roofzuchtige en nog altijd niet berouwvolle banken verruimen de internationale autoproducenten onze blik op het kapitalistische systeem. Al wie beroepshalve in onze gewone kranten en tijdschriften daarover artikelen publiceert durft het niet aan dit systeem consequent immoreel, ja misdadig te noemen. De reden daarvoor is in de eerste plaats vrees voor het eigen ontslag en verder de verregaande invloed van het heersende denkraam.

5046. De Wever: op een frisse ochtend lag er een varkenskop op de inrit van De Wever. Dit is een duidelijk geval van tit for tat: De Wever had immers voorheen de onhebbelijke gewoonte overal waar het hem zinde een ezelskop te deponeren.

5047. het laatste neologisme: een letterlegkip op de Boekenbeurs.

5048. Voka-gieren: zij vliegen steeds maar kleinere kringetjes boven Ford-Genk, terwijl het financiële speeksel hen al uit de snavel sijpelt. Nu is de tijd van het verscheuren, het openrijten en het vette vreten eindelijk aangebroken!

5049. het verraad van links: in de afgelopen decennia hebben de grote volkspartijen zich verregaand geschikt naar de nieuwe, neoliberale orde. Ook de linkse partijen betoonden zich daarmee blind voor een oplopend rechtvaardigheidstekort. Het dominerende rechtse denkraam slaat het nadenkende deel van de bevolking met stomheid en de massa, zoals gewoonlijk, volgt met een dociliteit die ik onvoorstelbaar en bijna onverklaarbaar vind.

5050. Willem Elsschot als een paradigmatische grootvader: we weten dat de mensen slechts die opvattingen, voorkeuren en handelingswijzen ernstig nemen die ze zonder aarzelen betrekken op hun eigen kinderen. Nog meer geldt dit voor hun kleinkinderen. Zo zullen ze weigeren over de toekomst alleen maar in negatieve termen te spreken, want dat 'overtrokken ' negatieve gedaas maakt de geluksmogelijkheden van hun kleine lievelingen hoogst problematisch. Kinderen en kleinkinderen censureren op die wijze voortdurend de gedachten en de gevoelens van hun (groot)ouders. Als een tegengif tegen dit verschijnsel lees ik in Willem Elsschots Tsip een heel andere wensdroom die de auteur koestert over de toekomst van zijn kleinzoon: Tsip moet later de machthebbers van iedere soort met wellust verscheuren.

5051. geld en politiek: in de Verenigde Staten hebben bedrijven en belangengroepen via politieke actiecomités dit jaar meer dan 1,6 miljard dollar doorgesluisd naar lokale verkiezingscampagnes. Dit becijferde het National Institute on Money in State Politics. De bedrijven hopen zo de verkiezingsuitslag naar hun hand te zetten.

5052. de morele kwaliteit van de jeugd: dat goedheid boven waarheid en rechtvaardigheid boven vrijheid gaat is een rangorde van waarden die in de vroege jeugd moet worden verworven. Van waar kan die komen dan van de volwassenen die ze onophoudelijk in de ziel van hun nazaten zaaien, opkweken en van helder water voorzien? Zulke volwassenen echter lopen vandaag helaas niet meer rond.

5053. Vlaanderen op rechtse koers: wat Bart De Wever vandaag in Antwerpen op tafel legt is alarmerend. Dan heb ik het uiteraard over de regelrechte aanval op het stakingsrecht van havenarbeiders en loodsen. Maar ook over het hele asociale programma: het ontmantelen van het OCMW, de afbouw van sociale restaurants en sociale kruideniers, het culpabiliseren van armen of het ontbreken van maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede.

5054. misdaad van nu: hoogleraar Sociaal Beleid Bea Cantillon noemt de maatregel van de regering-Di Rupo om de uitkeringen van landurig werklozen terug te schroeven misdadig. Samen met collega-professor Frank Vandenbroucke maakt ze zich in een dubbelinterview in Knack grote zorgen over de kloof tussen rijk en arm, de uitvoering van de staatshervorming en de toekomst van ons sociaal systeem.

5055. de eerste stupiditeit van de week: in een lezersbrief na de Amerikaanse verkiezingen: "I'm glad we don't have elections here. They're so political!".

5056. een tweede stupiditeit van de week: Patrick De Witte in De Morgen: "De nieuwe Aalsterse schepen voor Vlaamse Zaken heeft geen hoge pet op van Boon, een van de grootste Vlaamse schrijvers ooit. Enkel omdat hij een sos was. Hijs de vlaggen, Aalst!".

5057. de CV&d: of het grote, langzame en voor onze cultuur uiterst verderfelijke draaien in Antwerpen.

5058. het ongezegde: of de superbe, van alle moraliteit volstrekt losgezongen levensstijl van de Dexia-toplui.

5059. politieke taakverdeling: van de linksen wordt extreme redelijkheid en een verregaande sociale verantwoordelijkheid geëist, van de rechtsen alleen de verdediging van het eigenbelang met om het even welke middelen.

5060. filosofische briefschrijvers: de laatste tijd lees ik vele ingezonden stukken in kranten of tijdschriften die door filosofen zijn neergepend. Wat daarbij opvalt is het daarin geïmpliceerde ongeloof en de oprechte verbazing van deze verlichte heren dat de maatschappelijke werkelijkheid zich niet plooit naar hun rationele inzichten.

donderdag 8 november 2012

De Wever can do it all!


Het politieke genie De Wever op zijn waarde geschat

OPINIE (De Morgen, 6/11/12)Als Bart De Wever een coalitie kan vormen op basis van zijn formatienota, dan wordt Antwerpen de stad van niemand.

Veiligheidsthema als prioriteit; nultolerantie tegen alle vormen van geweld; meer camera's (o.a. nummerplaatherkenning), allerlei verboden (alcoholverbod na 22 uur), meer blauw op straat, maximaal inzetten van GAS-boetes... Dat is wat De Wever wil realiseren. De sectie 'sociaal beleid' in zijn nota omvat welgeteld tien zinnen en geen enkel structureel voorstel. Waarom focust men telkens weer op het thema criminaliteit en veiligheid?

Ten eerste: als de socio-economische situatie verslechtert, dan stijgt de criminaliteit, want criminaliteit heeft oorzaken en die zijn vooral socio-economisch. Ten tweede: terwijl de socio-economische problemen toenemen, stellen we vast dat de politici onmachtig zijn om ze aan te pakken. Politici worden verkozen om de samenleving te besturen en problemen aan te pakken. Lukt het niet om de echte problemen aan te pakken, dan is het thema criminaliteit het makkelijkste en meest voor de hand liggend om hun macht te legitimeren.

Criminaliteit is een thema dat van oudsher vooral door rechtse en extreem rechtse partijen wordt gebruikt. Vandaag is het anders, ook 'links' doet mee. De afgelopen 30 jaar is links niet in staat gebleken om de eigen ideologie en eigen thema's op te bouwen, dus kampeert het in dezelfde polder als rechts.

In 1971 verklaarde Nixon, toenmalig VS-president, het drugsgebruik als 'publieke vijand nummer 1'. Sindsdien is die war on drugs niet weggeweest. Heeft die oorlog iets opgeleverd? Volgens de Global Commission on Drugs Policy is die oorlog ronduit rampzalig geweest. In een rapport dat vorig jaar verscheen, tonen ze aan hoe door o.a. te focussen op harder optreden de war on drugs niet alleen compleet heeft gefaald, maar zelfs meer criminaliteit en geweld heeft voortgebracht.

Behalve die war on drugs wil De Wever ook zoveel mogelijk camera's plaatsen. In Groot-Brittannië zijn ze wereldkampioen in CCTV (closed circuit television). Ze hebben meer dan vier miljoen camera's geïnstalleerd. Of 1 per 14 inwoners. In Londen, de voorbeeldstad voor De Wever, word je gemiddeld 300 keer per dag gefilmd en 40 procent van de openbare ruimte staat onder videocontrole. Die miljoenen camera's kosten veel geld. In de jaren 90 ging 78 procent van het budget voor misdaadpreventie al naar het plaatsen van meer camera's. Mike Neville van Scotland Yard gaf toe dat de CCTV's "een volslagen fiasco" zijn geweest. De cijfers spreken voor zich: slechts 1 op de 1.000 misdrijven werd opgelost dankzij CCTV-beelden.

Een vierde van alle gevangenen ter wereld zit in een Amerikaanse gevangenis. In bepaalde staten in de VS gaat men voor de eerste keer in de geschiedenis meer geld investeren in gevangenissen dan in hoger onderwijs. Dat is kiezen voor meer sociale ongelijkheid, grotere armoede, meer politiestaat en een angstmaatschappij. Het is kiezen voor een controlesamenleving, delen van de stad die men opgeeft en vijandschap tussen de armen en de rijken. Kortom, een dergelijke stad is van niemand nog. Ook niet van de rijken of zij die het goed hebben, want die kunnen er niet van genieten.

Bleri Lleshi is politiek filosoof. Hij werkt momenteel aan het boek De neoliberale strafstaat.