zaterdag 10 november 2012

Het precieze gebruik 5041 - 5060


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5041 - 5060)


5041. Sylvia Kristel: als je van begeerd worden je levenszin maakt.

5042. indexsprong: een indexsprong kost mij 16.523 euro? En u?

5043. De KU: dat mijn oude Alma Mater (waar ik twee diploma's haalde) zichzelf verlaagt door IMF-baas Christine Lagarde een eredoctoraat te geven vind ik een onvergeeflijke schande. Dit al te gulle gebaar laat blijken waar die universiteit staat in de steeds maar aanzwellende klassenstrijd tussen links en rechts (dit wil zeggen tussen zowat alle loontrekkenden en diegenen die op een andere manier aan hun geld komen). Eens te meer staat de waarheid van het kennen (in haar positivistische variant) de veel belangrijkere van het hart in de weg. In zoverre de wetenschap (hoe waar, efficiënt en nuttig ook) bijdraagt aan de eenzijdige en daarom onterechte suprematie van het hoofd in diezelfde mate draagt zij bij aan de creatie van een wolvenmaatschappij.

5044. goed nieuws: er zijn momenten dat je denkt: eindelijk gerechtigheid in deze boze wereld! Bram Moszkowicz mag van de Raad van Discipline het vak van advocaat niet meer uitoefenen. De tuchtrechter vindt dat Moszkowicz de regels te vaak overtreedt. Hij wordt levenslang geroyeerd, omdat hij het aanzien van de advocatuur heeft aangetast. Dit sujet was jarenlang de advocaat van de schreewlelijk Wilders.

5045. denkramen en de sluiting van Ford-Genk: na al onze avonturen met de roofzuchtige en nog altijd niet berouwvolle banken verruimen de internationale autoproducenten onze blik op het kapitalistische systeem. Al wie beroepshalve in onze gewone kranten en tijdschriften daarover artikelen publiceert durft het niet aan dit systeem consequent immoreel, ja misdadig te noemen. De reden daarvoor is in de eerste plaats vrees voor het eigen ontslag en verder de verregaande invloed van het heersende denkraam.

5046. De Wever: op een frisse ochtend lag er een varkenskop op de inrit van De Wever. Dit is een duidelijk geval van tit for tat: De Wever had immers voorheen de onhebbelijke gewoonte overal waar het hem zinde een ezelskop te deponeren.

5047. het laatste neologisme: een letterlegkip op de Boekenbeurs.

5048. Voka-gieren: zij vliegen steeds maar kleinere kringetjes boven Ford-Genk, terwijl het financiële speeksel hen al uit de snavel sijpelt. Nu is de tijd van het verscheuren, het openrijten en het vette vreten eindelijk aangebroken!

5049. het verraad van links: in de afgelopen decennia hebben de grote volkspartijen zich verregaand geschikt naar de nieuwe, neoliberale orde. Ook de linkse partijen betoonden zich daarmee blind voor een oplopend rechtvaardigheidstekort. Het dominerende rechtse denkraam slaat het nadenkende deel van de bevolking met stomheid en de massa, zoals gewoonlijk, volgt met een dociliteit die ik onvoorstelbaar en bijna onverklaarbaar vind.

5050. Willem Elsschot als een paradigmatische grootvader: we weten dat de mensen slechts die opvattingen, voorkeuren en handelingswijzen ernstig nemen die ze zonder aarzelen betrekken op hun eigen kinderen. Nog meer geldt dit voor hun kleinkinderen. Zo zullen ze weigeren over de toekomst alleen maar in negatieve termen te spreken, want dat 'overtrokken ' negatieve gedaas maakt de geluksmogelijkheden van hun kleine lievelingen hoogst problematisch. Kinderen en kleinkinderen censureren op die wijze voortdurend de gedachten en de gevoelens van hun (groot)ouders. Als een tegengif tegen dit verschijnsel lees ik in Willem Elsschots Tsip een heel andere wensdroom die de auteur koestert over de toekomst van zijn kleinzoon: Tsip moet later de machthebbers van iedere soort met wellust verscheuren.

5051. geld en politiek: in de Verenigde Staten hebben bedrijven en belangengroepen via politieke actiecomités dit jaar meer dan 1,6 miljard dollar doorgesluisd naar lokale verkiezingscampagnes. Dit becijferde het National Institute on Money in State Politics. De bedrijven hopen zo de verkiezingsuitslag naar hun hand te zetten.

5052. de morele kwaliteit van de jeugd: dat goedheid boven waarheid en rechtvaardigheid boven vrijheid gaat is een rangorde van waarden die in de vroege jeugd moet worden verworven. Van waar kan die komen dan van de volwassenen die ze onophoudelijk in de ziel van hun nazaten zaaien, opkweken en van helder water voorzien? Zulke volwassenen echter lopen vandaag helaas niet meer rond.

5053. Vlaanderen op rechtse koers: wat Bart De Wever vandaag in Antwerpen op tafel legt is alarmerend. Dan heb ik het uiteraard over de regelrechte aanval op het stakingsrecht van havenarbeiders en loodsen. Maar ook over het hele asociale programma: het ontmantelen van het OCMW, de afbouw van sociale restaurants en sociale kruideniers, het culpabiliseren van armen of het ontbreken van maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede.

5054. misdaad van nu: hoogleraar Sociaal Beleid Bea Cantillon noemt de maatregel van de regering-Di Rupo om de uitkeringen van landurig werklozen terug te schroeven misdadig. Samen met collega-professor Frank Vandenbroucke maakt ze zich in een dubbelinterview in Knack grote zorgen over de kloof tussen rijk en arm, de uitvoering van de staatshervorming en de toekomst van ons sociaal systeem.

5055. de eerste stupiditeit van de week: in een lezersbrief na de Amerikaanse verkiezingen: "I'm glad we don't have elections here. They're so political!".

5056. een tweede stupiditeit van de week: Patrick De Witte in De Morgen: "De nieuwe Aalsterse schepen voor Vlaamse Zaken heeft geen hoge pet op van Boon, een van de grootste Vlaamse schrijvers ooit. Enkel omdat hij een sos was. Hijs de vlaggen, Aalst!".

5057. de CV&d: of het grote, langzame en voor onze cultuur uiterst verderfelijke draaien in Antwerpen.

5058. het ongezegde: of de superbe, van alle moraliteit volstrekt losgezongen levensstijl van de Dexia-toplui.

5059. politieke taakverdeling: van de linksen wordt extreme redelijkheid en een verregaande sociale verantwoordelijkheid geëist, van de rechtsen alleen de verdediging van het eigenbelang met om het even welke middelen.

5060. filosofische briefschrijvers: de laatste tijd lees ik vele ingezonden stukken in kranten of tijdschriften die door filosofen zijn neergepend. Wat daarbij opvalt is het daarin geïmpliceerde ongeloof en de oprechte verbazing van deze verlichte heren dat de maatschappelijke werkelijkheid zich niet plooit naar hun rationele inzichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten