vrijdag 27 december 2013

Het gepaste gebruik (5561 -5680)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5661 - 5680)


5661. goede literatuur is geen blurb: uit een lezersbrief in DM: " Tienduizenden Vlaamse huisvrouwen lezen graag Dag Allemaal. Wordt dat daardoor betekenisvol? Nee, het blijft blurb. Het is heus niet de massa die bepaalt wat interessant is, alleen maar wat commercieel is. Als dat de enige norm wordt, dan gaan we weer de middeleeuwen tegemoet. Rubens was ooit ook een 'haute peinture' kunstenaar, uitgespuwd door de massa van zijn tijd. Kwaliteit drijft boven, kwantiteit zinkt".

5662. een mooie zin over onzin: Maarten Inghels in DM: " Ik houd namelijk ook van die dieptepunten, ik verzamel miskleunen die het nog niet waard zijn om een ezelsoor in te vouwen, ik leef op van in leer gebonden klassiekers en paperbacks met open ruggetjes, van boeken die stinken naar rozengeur, strips die meuren naar nat karton, boeken in buitengewone formaten, met leeslint en satijnen cover, dichtbundels van jong gestorven dichters, naslagwerken over onderwerpen waar ik niets van weet, beduimelde niemendalletjes, kookboeken met de verschrikkelijkste gerechten, de mooiste romans, ook de gemiddelde, boeken die zich uitermate lenen om de kattenbak mee te vullen, slordig bijeengeniete gelegenheidspublicaties, kleurenatlassen van streken die ik niet ken".

5663. een politieke oplossing: het Belgische probleem kan worden opgelost door een enthousiaste terugkeer naar het unitarisme.

5664. de laatste neologismen: een smerig optimisme uitbraken; de liberale polderideoloog (Hugo Camps over Frits Bolkestein).

5665. het onderliggend probleem van onze tijd: Hugo Camps in DM: "Metafysica is uit, alles is nu kwantum".

5667. de crisis: een lezer in DGA: "De crisis bestaat alleen in ons hoofd, niet in de werkelijkheid. Want het leven is crisis. Een leven zonder crisis, dat is de dood".

5568. respect: uit een lezersbrief op de site van DM: " Respect moet je verdienen. Politici verdienen dus geen respect dat ze niet verdienen, maar moeten het respect, dat ze denken te verdienen, ook eerst verdienen. Met betuttelen en beleren verdien je geen respect, met het opdringen en opleggen van je ideeën ook niet en met het uitbouwen van politieke dynastieën, lamenteren, cumuleren, regelneven en vegeteren zeer zeker niet".

5569. het gewone leven: C.Buddingh: "Ook langs platgetreden paden valt dikwijls nog een heleboel te zien".

5570. een bruggetje naar het geloof: schrijver Willem Jan Otten (62, zie foto)) krijgt de P.C. Hooftprijs voor dit jaar (2014). De dichter, essayist, proza- en toneelschrijver debuteerde in 1973 met de dichtbundel Een zwaluw vol zaagsel. Hij krijgt de oeuvreprijs voor zijn gedichten, proza, toneel, kritieken en essays. Willem Jan Otten kan gezien worden als een essayist pur sang. Hij is origineel en persoonlijk in de keuzen van zijn onderwerpen. Als lezer merk je hoe hij al schrijvend op zoek is naar een ook voor hem nog onbekende uitkomst van zijn denken', aldus de jury. In 2005 kreeg hij de Libris Literatuurprijs voor Specht en Zoon. Otten is eredoctor van de Universiteit van Utrecht. Otten bekeerde zich tot het rooms-katholicisme, kort na zijn echtgenote, de schrijfster Vonne van der Meer. In 1997 omschreef hij de functie van zijn poëzie als een 'zwiepend bruggetje naar geloof'. Twee jaar later zou hij dit uitwerken tot Het wonder van de losse olifanten, een polemische rede 'tot de ontwikkelden onder de verachters van de christelijke religie', waarmee hij zijn bekering verdedigde.

5571. de Vlaamse toekomst: uit een brief op de website van DM: "Vanaf volgend voorjaar iedere zondag verplicht Vlaamse Liederen zingen onder het balkon van 't schoon verdiep. Binnenkort verplicht een foto van BDW en Lieske Homans op de kast bij elk Antwerps gezin. In 2014 wordt de 1 mei-viering afgeschaft en vervangen door de Dag Van Voka. In 2018 wordt 't Stad dan eindelijk onafhankelijk".

5572. Verlichtingssolutionisme: een aantal filosofen gebruiken dit begrip om het geloof in de (vooral technische) ratio te omschrijven die alle problemen in de toekomst zal oplossen. Als een technicus voor een probleem een gepaste oplossing heeft uitgedokterd, dan zal die vroeg of laat worden opgelegd (door de commercie of door veel gelobby bij de zwakkere, van het bedrijfsleven afhankelijke politici). Men kan zich van de democratie in dit opzicht weinig verhopen (in het geval dat dat nodig blijkt): de burgers begrijpen de oplossing niet, ze overzien de gevolgen ervan niet en zijn niet in staat een mogelijk alternatief te formuleren. Zij kunnen naar het geval alleen maar verheugd, lijdzaam of onder protest de technische veranderingen slikken, hoe goed die ook bedoeld zijn of hoe (in)efficiënt zij ook later in de praktijk blijken te werken. Ook hier blijkt hoe de Verlichting zich kan omdraaien in zijn tegendeel. Ik voor mijn part hoor ik ieder sterk in de verf gezet solutionisme (en voor hetzelfde geld in iedere belijdenis van een onkritisch vooruitganggeloof) een donkere, dreigende ondertoon van dwang die, juist omdat hij rationeel is ingekaderd, in dit overheersend redelijke tijdperk niet als dusdanig wordt gehoord.

5573. De Wevers nieuwe slogan: AVV-AVVOKA (alles voor VOKA).

5574. onze brave jongeren: op de site van Trouw.nl: "Een kleine meerderheid (54 procent) van de Nederlandse volwassenen noemt zichzelf religieus. Maar praktiserend zijn deze gelovigen lang niet allemaal. In 2012 bezocht 16 procent van de volwassenen minstens een keer per maand een kerk, moskee of andere religieuze bijeenkomst. In 1999 was dat nog een kwart. De terugloop varieert per leeftijdsgroep. Vooral ouderen keren de kerk de rug toe. Steeds minder 55-65-jarigen zijn lid van een kerk of moskee, en degenen die dat nog wel zijn bezoeken minder vaak een dienst. Onder 18- tot 34-jarigen is terugloop geringer. Van hen bezocht vorig jaar 12 procent regelmatig een dienst. Dat percentage lag in 1999 op 15 procent. Bovendien is de afname in kerkelijkheid vooral waar te nemen onder christenen. Het aandeel moslims onder Nederlandse volwassenen steeg sinds 1999 van 2 naar 4 procent".

5575. felle quantifiers: steeds meer krijg ik het land aan het onverantwoorde gebruik van naar absoluutheid neigende quantifiers in het publieke debat. "Niemand vertrouwt de regering nog ..'. Er was al heel wat gewonnen als de auteur zijn kritiek op het landsbeleid wat minder nadrukkelijk formuleerde: "Zeer velen vertrouwen de regering niet …".

5576. het kleine ik: wie zijn vergissingen voor lief neemt gaat gepast om met zichzelf.

5577. kerst: op kerstdag was het onverwachts droog weer. Ik besloot te gaan fietsen terwijl zowat iedereen aan de feestdis zat. Nergens een auto op de wegen die op andere tijdstippen zeer druk zijn, op een tocht van zeventig kilometer slechts vijf medesporters en in elk stadje vrijwel alle cafés gesloten. Een onaardse sfeer. Net Kerst.

5578. de Roomse linkse: paus Franciscus - volgens Time man van het jaar - zegt dat hij zich niet beledigd voelt als hij wordt uitgemaakt voor marxist. Hij reageerde daarmee op een uitspraak van de conservatieve Amerikaanse commentator Rush Limbaugh, die een pauselijk geschrift eerder deze maand afdeed als 'puur marxisme'. De paus veroordeelt in een schrijven elementen uit het kapitalisme. Extreme voorliefde voor geld kan volgens hem leiden tot een 'nieuwe tirannie'.

5579. het geheim achter heel wat onbegrijpelijke politiek: de Nederlandse VVD'er Hans van Baalen: 'Politieke verslaggevers geloven graag in complotten. Maar dat is meestal niet aan de orde. Als er iets op het Binnenhof gebeurt dat je niet begrijpt, is het antwoord meestal toeval of stupiditeit".

5580. oud worden: nu ik ouder word (en steeds meer heb gestudeerd, gelezen en begrepen) ergert het me vrijwel iedere dag dat de meeste mensen maar blijven verlangen naar een volstrekte oplossing van alle problemen, een afdoend antwoord op alle vragen en een toestand van definitieve harmonie in en buiten henzelf. Wie het leven niet ziet als een constante strijd in een verwarrend halfduister is ziende stekeblind. En bovendien gaat een dergelijke persoon op den duur deel uitmaken van het probleem waarvoor hij wanhopig een oplossing zoekt.

woensdag 11 december 2013

Nieuwjaarswensen 2014


Nieuwjaarswensen 2014


Ik wens al mijn lezers, volgers en abonnees (en vooral de niet meer heel jonge!) een bijzonder gelukkig 2014, wat dat ook voor ieder van hen in concreto moge betekenen.

Want inderdaad, een van de bitterste ontgoochelingen voor wat oudere mensen is dat er geen onderliggende eenheid meer in hun bestaan te vinden is, geen duidelijke algemene noemer, geen inspirerende achter-, zij-, onder- of bovenwereld meer, waaraan hun alledaagse activiteiten zich vroeger konden spiegelen en waardoor die hun banale karakter verloren. Vandaag is diversiteit de regel en daarmee de onuitroeibare onenigheid tussen de mensen en de even onoverkomelijke verscheurdheid van onze zielen. Hoezeer heeft Nietzsche gelijk of de postmodernen en bijvoorbeeld ook Michael Foley (Lang leve het gewone, 2012, zie foto) als zij daarom zoeken naar een eigentijdse, meer vervullende levenswijze die niet meer steunt op de klassieke premissen en een eeuwenoud mensbeeld! Zij stellen heel andere vragen, zoeken een fris perspectief en beginnen hun filosofische vlucht vanuit heel onverwachte, soms schokkerende aannames. Zij tekenen de contouren van een vernieuwde wijsgerige antropologie die aan de dictaten ontsnapt van een al lang niet meer relevante sociale dwang en aan een door de religie opgeklopte moraal.

Ik wens al mijn lezers de speelsheid toe, het scherpe onderscheidingsvermogen en de dapperheid die nodig zijn om die nieuwe, moderne deugden tegen de traditie in en los van allerlei modieuze denkwijzen te onderkennen, ze een naam te geven en vooral om ze - en dansant! - in hun leven gestalte te geven, met een blijheid en een lichtheid die doen denken aan Nietzsches vrolijke wetenschap!

Want aan grommende bejaarden heeft niemand iets.

dinsdag 12 november 2013

Het gepaste gebruik 5641 - 5660

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5641 - 5660)


5641. volstrekt oneigentijds: tot nu toe was oneigentijdsheid een daad van bevrijding, het openwrikken van horizonten, het ondermijnen van versleten, maar nog altijd robuuste machtsstructuren. Vandaag de dag is zij in Nederland veeleer een gevecht met schimmen, waarbij de oneigentijdse agressor zijn vijand dient te creëren vooraleer hij die manmoedig probeert uit de weg te ruimen. Een mooi voorbeeld daarvan is de historicus Thierry Daudet, die nu, anno 2013, een boek publiceert waarin hij schrijft dat vragen over de islam nog steeds 'angstvallig' gemeden worden, vanwege een 'laffe claim niet te willen generaliseren'. Weer eens ziet hij overal linkse en dus bange multiculturalisten die het islamprobleem nog altijd angstvallig verzwijgen. En dat terwijl Nederland een land is waarin generaliseren over de islam aan de orde van de dag is, waarin al bijna dertien jaar politici met een conservatieve agenda op het pluche zitten en waarin Wilders steeds minder radicaal klinkt omdat andere partijen zijn standpunten overnemen. Dit soort 'conservatieve' cultuurkritiek is ontaard tot een eentonig deuntje, dat bovendien volstrekt uit de maat wordt gezongen.

5642. cultuurkritiek: het is een teken aan de wand dat je momenteel overal en in steeds groter aantallen intellectuelen ziet die luidruchtig denken over de maatschappij en de cultuur, maar die het vertikken ook maar één poot uit te steken om te verhelpen aan de misstanden die ze laken. Er is ook iets grondig mis met de hooggestudeerden (en niet alleen met de zogenaamd cultuurloze tokkies, die als collectief niets anders zijn dan het wingewest van de boven hen zwevende groepen).

5643. het laatste neologisme: de Nieuw Vlaamse Asocialen (de N-VA.

5644. ook God slaat de bal wel eens mis: Erich Kästner:

Bescheidene Frage

Ist der Mensch nicht eine Plage?
Und erst recht, wenn man ihn liebt?
Gott, verzeih mir diese Frage!
Tu’s auch, wenn es Dich nicht gibt.

5645. een troost voor wie niet van muziek houdt: Heinz Erhardt: :

Wenn die Opern dich umbrausen
mit Getön,
dann genieße auch die Pausen:
sie sind schön.

5645. zelfkennis: Robert Gernhardt:

Selbstfindung

Ich weiß, was ich bin.
Ich schreibe das gleich hin.
Da hab’n wir den Salat:
Ich bin ein Literat.

5646. Heinrich Heine over zijn schepping(en):

Kaum hab ich die Welt zu schaffen begonnen.
In einer Woche war’s abgetan.
Doch hatt ich vorher tief ausgesonnen
Jahrtausendelang den Schöpfungsplan.

Das Schaffen selbst ist eitel Bewegung,
Das stümpert sich leicht in kurzer Frist;
Jedoch der Plan, die Überlegung,
Das zeigt erst, wer ein Künstler ist.

Ich hab allein dreihundert Jahre
Tagtäglich drüber nachgedacht,
Wie man am besten Doctores Juris
Und gar die kleinen Flöhe macht.

5647. partijpolitieke struisvogeltactiek: het valt telkens weer op dat alleen de socialisten verantwoordelijk worden gesteld voor de algemene malaise, schulden en de wereldcrisis, alsof ze al die tijd alleen hebben geregeerd zonder aanwezigheid van de liberalen of de christendemocraten of welke strekking dan ook.

5648. de participatiesamenleving: het nieuwste eufemisme voor de staat zonder zijn sociale verzorgingsfunctie. Hét plotseling overal gebruikt toverwoord van de liberalen en de nieuwe Vlamingen. De aard van dit soort staat toont zich in het feit dat zeer grote aantallen burgers niet mogen of kunnen deelnemen aan de besluitvorming. En dat zijn precies die burgers die ook economisch met hun gat op de grond zitten.

5649. in memoriam: de bekende Belgische priester, godsdienstpsycholoog en filosoof Antoon Vergote is op 10 oktober in Leuven op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was psychoanalyticus met internationale faam en medeoprichter van de Belgische school voor psychoanalyse. Hij was eveneens de grondlegger van de godsdienstpsychologie aan de KU Leuven. Antoon Vergote werd op 8 december 1921 in Kortrijk geboren. Op 1 maart 1947 werd hij tot priester gewijd in Brugge. Na zijn priesterstudies in Leuven behaalde hij zowel een doctoraat in de theologie als in de filosofie. In de jaren vijftig trok hij naar Parijs om zich te specialiseren in de psychoanalyse en de antropologie. Daar kwam hij in contact met Claude Lévi-Strauss, Maurice Merleau-Ponty, Françoise Dolto en vooral Jacques Lacan. Bij zijn terugkeer in Leuven richtte hij aan de KUL het Centrum voor Godsdienstpsychologie op waarvan hij de eerste directeur werd. Professor Antoon Vergote groeide wereldwijd uit tot een autoriteit op het gebied van de godsdienstpsychologie. Hij verdiepte zich ook in de belevingswereld bij niet-westerse religies. In de jaren zeventig gaf hij colleges in Parijs en in New York, maar zijn vaste stek bleef toch de universiteit van Leuven, waar hij ook doceerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Vergote publiceerde belangrijke bijdragen over psychoanalyse, godsdienstpsychologie, moderniteit en christendom.

5650. een trieste alliteratie: werkeloos, weerloos, waardeloos (zie ook nr. 5652).

5651. systeemkritiek op latere leeftijd: wie zoals ik bejaard is geworden (en daarbij zijn geest nog enigszins alert weet) beseft maar al te goed hoe weerloos de staat is, hoe aangevreten door allerlei vijanden van links en rechts, van boven en onder, van voor en van achter. En zo komt het voor dat ik bij gelegenheid mijn kritiek stilletjes voor mezelf hou of matig - omdat het staketsel van de staat onder postmoderne condities op losse schroeven staat, omdat vreemde machten hem steeds agressiever overschaduwen. Want als de staat - zoals wij die kennen - het onder al die druk begeeft begint zonder twijfel een onvoorstelbare, misschien wel onherstelbare barbarij.

5652. een links rijmpje: de meest weerlozen, papierlozen, havelozen (zie nr. 5650).

5653. waarom er geen algemeen Nederlands meer is: Marc Reugebrink (zie foto) in DS: "Er moet dringend werk gemaakt worden van de eenwording van het Vlaams. Aan de mantra dat 'taal leeft' hebben wij allochtonen geen boodschap. Dat is iets voor politiek correcte wetenschappers die te schijterig zijn om de beschaving hoog te houden".

5654. de populairste ziektes: binnen de EU kunnen we een ranglijstje opstellen van de ziektes met de grootste impact op levensduur en kwaliteit. Op nummer een staan de cardiovasculaire aandoeningen, met 22,9 procent, op nummer twee de neuropsychiatrische aandoeningen met 19,5 procent, en pas op nummer drie de kankers, met 11,4 procent. In het EU-rapport wordt gewezen op de verbijsterende toename van depressie en ruimer, van mentale stoornissen.

5655. nog een triestige alliteratie: halen, hebben, houden.

5656. de Nederlandse politiek aardig samengevat: een lezersbrief in Trouw: " De Politiek heeft de Boekhouder de Opdracht gegeven om alles in Geld uit te drukken. Hierna heeft de Politiek aan de Banken de Opdracht gegeven om de Betekenis en de Waarde van Geld te vernietigen. Vervolgens hebben de Banken de Politiek de Opdracht gegeven om het Geld bij de Mensen weg te halen. . Van de Politiek mogen Mensen niet Werken of Wonen of Ziek zijn of Oud zijn. . De Politiek heeft vervolgens de Verzekeraars de Opdracht gegeven om de Hulpverleners niet te betalen; Hulp mag niet".

5657. slechts een schijnbare paradox: een socialist verwijt een liberaal dat hij een materialist is.

5658. een echte paradox: een harde wetenschapper is te weinig materialist en teveel een filosofische idealist als hij alleen verantwoording aflegt over zijn (min of meer op de empirie steunende) theorieën en alleen de rozige toekomstverwachtingen koestert die daarop zijn gebaseerd, vooral als hij tegelijk koppig ontkent dat zijn bijzondere omgang met het denken allerlei nadelen en bovendien een gamma van gevaren met zich meebrengt.

5659. harde cijfers: Nederland staat in de top van de ranglijst van de grootste vermogensongelijkheid in de wereld. Een derde heeft het eigendom van negenendertig procent van alle vermogen in dit land.

5660. de wetenschappelijke methode: ze werkt alleen als het object ervan opvallend eenvoudig van aard is. Het is daarbij verderfelijk te beweren dat het denken over heel wat moeilijkere onderwerpen verfoeilijk is, gewoon omdat dé methode niet kan worden toegepast.

maandag 16 september 2013

Het esthetische leven van de Bildungsintellectueel

C. Morgenstern


Der Aesthet

Wenn ich sitze, will ich nicht
sitzen, wie mein Sitz-Fleisch möchte,
sondern wie mein Sitz-Geist sich,
säße er, den Stuhl sich flöchte.

Der jedoch bedarf nicht viel,
schätzt am Stuhl allein den Stil,
überläßt den Zweck des Möbels
ohne Grimm der Gier des Pöbels.


Morgensterns eigen commentaar (even bizar als juist) luidt als volgt:

„Man sieht vom Galgen aus die Welt anders an und man sieht andre Dinge als Andre“

(uit: Galgenlieder)

Het precieze gebruik (5621 - 5640)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5621 - 5640)


5621. meisjes in korte broekjes (zie foto): Arnon Grunberg: "Kleding is een informatiedrager. Uitdagende kledingstukken van vrouwen verschaffen sommige mannen informatie die hij niet kan verwerken. Veel mannen vermoeden dat die kleding zegt: bemin mij. Terwijl die kleding stelt: werp stiekem smachtende blikken op mij, maar laat me verder met rust, viezerik".

5622. rechtlijnigheid: men moet zich hoeden voor het verlangen naar rechtlijnigheid. Ik ken een ongelovig en overigens zeer rationeel filosofe die voor haar bedevaart naar Compostella van oordeel was dat ze 'toch een motief moest hebben en 'dat ze dat aan het lot moest bekendmaken'. Later bleek haar motief (dat bestond in een smeekbede) zich in de werkelijkheid te realiseren. Van zoiets kan ik genieten. Het menselijke is veelvuldig samengesteld, onder andere uit opposities en elementen die moeilijk samengaan. Wie die verwarrende veelvuldigheid en die dubbelzinnig gelaagdheid ontkent en samendrukt in een rechtlijnig stramien verarmt de mens. Zo'n houding staat al vlug het sociale verkeer in de weg en wordt in extreme gevallen gevaarlijk.

5623. de laatste neologismen: van plofkip naar plofkop; een protocolfetisjist; de nul De Nul (een Vlaamse, uiterst arrogante en sociaal gehandicapte grootbaggeraar); de stijl als het silhouet van de gedachte (Schopenhauer).

5624. miljarden voor de topsport: in autoritaire staten als Rusland (Winterspelen 2014) of Qatar (WK voetbal 2022), met enorme olie-inkomsten, wordt nauwelijks geprotesteerd tegen de enorme kostprijs van grootscheepse sportevenementen. De kostprijs van de Winterspelen van Sotsji zou de 40 miljard euro naderen. Maar in democratische staten is het draagvlak voor toernooien steeds minder vanzelfsprekend. Dat gold voor Nederland, dat enkele jaren streefde naar het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2028, voor Duitsland, dat kandidaat was voor de Winterspelen van 2018, en zelfs voor Londen, dat vorig jaar succesvolle Olympische Spelen organiseerde.

5625. belastingsparadijzen voor topsporters: ik droom van de tijd dat allerlei supporters het eindelijk niet meer voor lief nemen dat hun zo vereerde helden de betaling van hun belastingen in hun geboorteland vermijden door zich te vestigen in een of ander belastingsparadijs. Dat die supporters zich daarover niet opwinden is een eigenaardig, voor de antropologie zeer revelerend fenomeen dat nader moet worden verklaard.

5626. vruchteloze dromen: je kan wensen dat je ijzer in goud kunt veranderen of nog vruchtelozer, dat ooit alle woorden precies gedefinieerd zullen worden.

5627. een verstrekkende beslissing: het Amerikaans Hooggerechtshof heeft in een historische uitspraak geoordeeld dat er geen patent kan worden aangevraagd op menselijke genen. Door deze uitspraak zijn de duizenden van dit soort rechten, die al waren toegewezen, ongeldig geworden. Het menselijk genoom is nu van ons allen.

5627. de EU Maffia: op Sicilië zijn zeventien politici, hoge ambtenaren en managers aangehouden op verdenking van corruptie. In totaal is 15 miljoen euro, bestemd voor de scholing van 1500 jonge werklozen, grotendeels verdwenen. Slechts 18 jongeren zijn nu aan het werk. Het geld werd volgens de Italiaanse kranten vooral besteed aan diners, reisjes, cadeaus en escortdames.

5628. hogere cultuur: hoewel de begrippen 'hogere' en 'lagere' cultuur slechts zin hebben als ze onderling worden vergeleken, toch kan de eerste niet zomaar tot de tweede worden gereduceerd. Ook een beroep op 'democratie' of op 'de principiële gelijkheid van allen' is hier niet op zijn plaats.

5629. verdwenen cafés: volgens mijn ervaring is het waar dat ieder gesloten, al lange tijd functionerend volkscafé een toename veroorzaakt van psychiatrische patiënten en ongelukkigen van velerlei soort. Welnu, sinds het rookverbod in de horeca van start ging, op 1 juli 2011, zijn er in België netto 3.014 cafés verdwenen. Dat schrijft de Waalse krant La Dernière Heure vandaag op basis van cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Met fysische gezondheid alleen (niet roken, weinig drinken) wordt niet alles gewonnen. Deze opvatting is ongeoorloofd in onze maatschappij, zelfs enigszins onpassend. Zij illustreert een pijnlijke en zeer schadelijke blinde vlek in het gemiddelde denken.

5630. het kwaad als kind van de orde: Jan Hoet: "Alle goede dingen komen voort uit de ontwrichting; uit de orde ontstaat het kwaad. Orde maakt medeplichtig."

5631. Candide: in de voormiddag las ik Voltaires 'Candide' en ik raakte, zoals steeds op die plek, zeer onder de indruk van de laatste zin van dat werk: 'Il faut cultiver son jardin'. In de namiddag luisterde ik toevallig naar een flard van een CD met gregoriaanse psalmmuziek. Al beaam ik Voltaires conclusie volmondig, toch zeg ik dit: hoe beperkt, hoe noodlijdend is het gedwongen te zijn in een hoekje van je tuin je levensgeluk bijeen te scharrelen als je, door een daad van geloof, probleemloos en met volle intensiteit op de vleugels van godsdienstige muziek kan opstijgen naar het moederlijke en levengevende centrum van de kosmos?

5632. interpretatie en geneeskunde: we worden van alle kanten overstelpt met medische informatie. Niet zelden is die informatie tegenstrijdig, hoewel steeds verwezen wordt naar wetenschappelijke studies. Bij die studies komt altijd een stuk interpretatie bij kijken, terwijl ze in de populaire media altijd als zwart-wit verschijnen.

5633. heren van (afgeleide) stand: Hugo Camps: "Het is heus niet alleen Elio Di Rupo die de koning als gangmaker misbruikt heeft. Vlaamse toppolitici als Wilfried Martens en Willy Claes liepen jarenlang te koop met hun intieme relatie in het hart van de monarchie. Boezemvrienden van Laken. De monarchie en Willy Claes waren uit één rib gesneden. De staatsman presenteerde zich overal als vertrouweling van Boudewijn, wat hij ook was. Thuis hingen grote foto's van hen beiden boven de piano. Toen hij moest opstappen als chef van de Navo kwam er een knauw in de vriendschap. De gevallen voorman had gehoopt dat de koning hem uit de klauwen van het Agustaschandaal zou hebben bevrijd. Of toch immuniteit had verleend. Wilfried Martens was al even geil van Laken. Hij beschouwt zich zelfs als de redder van de monarchie. Nog steeds kan hij het niet laten om aan omstanders in geuren en kleuren te vertellen hoe innig Boudewijn hem na zijn hartoperatie kwam bezoeken in het ziekenhuis".

5634. de ware Bart De Wever: terwijl de werkloosheidsgraad in Europa een recordhoogte van 12% heeft bereikt, noemde Bart De Wever in een uitgebreid interview in De Standaard de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid niet langer relevant. De nieuwe breuklijn, zo zegt hij, loopt tussen productieven en niet-productieven. Voor De Wever is “de staat een monster dat geld opzuigt en uitspuwt. Wie brengt dat geld op? Mensen die toegevoegde waarde creëren. Wie consumeert dat geld? De niet-productieven, maar die zijn electoraal zo belangrijk geworden dat ze het staatsbestel continueren.”

5635. de kerkelijke multimaffia: na de ontdekking van het door de kerkleiders georganiseerde stilzwijgen over de roomsgeboorde kinderschenders heeft Monseigneur Nunzio Scarano, de prelaat van het Vaticaan, die is gearresteerd op verdenking van financiële malversaties, anderen kardinalen ervan beschuldigd financiële misdrijven te hebben toegedekt. De misdrijven zelf zouden door leken (!) met een hoge functie in het Vaticaan begaan zijn. Dat heeft de prelaat in een brief geschreven die gericht is aan paus Franciscus.

5636. verwarde tijden: vandaag de dag - en dat heel anders dan in meer enthousiaste tijden! - is het zelfs niet meer evident dat we het hogere moeten nastreven en het lagere aan de kant moeten lagen liggen. Het hogere is immers ver weg, eerder abstract van aard, neigt naar een zeker universalisme (en dus naar vervreemding en het onpersoonlijke) en moeilijk bereikbaar (het vergt altijd een omweg van jaren opleiding en een lange periode van volgehouden discipline). Het lagere daarentegen is zeer nabij, het blijkt onmiddellijk en makkelijk grijpbaar en het kan in de automatisch opererende zintuiglijke ervaring grotendeels worden ingelijfd. Als we moeite hebben met het eerste is het tweede ons vaak tot troost. Daarom kan het lagere niet zomaar worden veronachtzaamd.

5637. goesting als taalarmoede: Guido Everaert in De Morgen: "Begrijp me niet verkeerd, het is een prachtig woord. Spreek het uit, proef het, het geeft goesting. Je smaakt het zilte van de zee, garnalen met een pintje. Je voelt het zoete van ijsbekers met heerlijke chocoladesaus, en de vettige, onweerstaanbaar rijke smaak van verse frieten met een klodder mayonaise. 'Goesting' is de blik waarmee je de billen van je lief monstert, denkend aan het onwelvoeglijk lekkere dat je er later mee zal doen, van zachte streling tot ongecontroleerd gehijg. Goesting is het vooruitverlangen naar lekkere frisse pintjes met de makkers, gelach en gezever in de zon. Goesting is uitkijken naar een avond met vrienden, met wijn en gesprekken. 'Goesting' is ook de beperktheid van ons uitdrukkingsvermogen. Op een bepaald moment moest alles met goesting gebeuren. Het zout en peper van de beleving was smakeloos geworden. Verkoop moest met goesting gebeuren, medewerkers werden gezocht, tot in officiële jobadvertenties werd goesting gedoogd. ze moesten goesting hebben. Goesting, de nieuwe uitdaging. Het is zo zonde, er zijn zoveel andere woordjes. Maar de Vlaming, hij streeft naar herkenning. Naar gelijkschakeling. Naar zeker niet met de kop boven het maaiveld steken. "Ze zouden eens moeten denken dat ik in mijn vrije tijd boeken lees! Ik heb geen goesting om voor de rest van mijn leven als een boekenwurm beschouwd te worden. Het lijkt wel alsof we zelf zo snel mogelijk aan taalverarming willen doen, om toch maar niet op te vallen".

5638. echte taalarmoede: zij komt niet voort uit een primair gebrek aan kennis van woorden, maar veeleer uit de zich almaar nauwer sluitende ring van de door grote commerciële en ideologische concerns bepaalde leefwereld, die alle zoveel mogelijk klanten proberen te werven door de verlokking van het hapklare consumptivisme, het onmiddellijke gemak en als gevolg daarvan door hun niet aflatende propaganda voor het gewone, het alledaagse, het meest voorkomende, waardoor het grootste aantal klanten aan de organisatie kunnen worden gebonden. Wat voor deze concerns van belang is dat miljoenen mensen onophoudelijk en intens 'goesting' hebben in zoveel mogelijk objecten.

5639. tokkies: het Nederlands is een rijke taal, maar toch net niet rijk genoeg om de titel van hét Britse politieke boek van 2011 te vertalen (Owen Jones, Chavs, de demonisering van de Britse arbeidersklasse). Want 'Chavs, dat is de modeterm waarmee een elite van Oxfordgegradueerden ugly proles, lelijke proleten, aanduidt. Lomp, slonzig, waarschijnlijk dronken en soms gewelddadig: dan beland je snel bij Vicky Pollard uit Little Britain. Er zijn zelfs al reisbureaus die 'chavfree holidays' aanbieden! Van het zout naar de modder der aarde: hoe is het zover kunnen komen? Het antwoord van Owen Jones is onthutsend: de Britse regeringen maken zélf dankbaar gebruik van de karikatuur van de chavs om het niet over sociale en economische achterstelling en steeds verder groeiende ongelijkheid te moeten hebben.
The New York Times plaatste Chavs in zijn lijstje van de beste tien non-fictieboeken van 2011, The Guardian noemde het 'een buitengewoon werk waar de woede van afspat', Peter Mertens prees het aan in zijn Hoe durven ze?.

5640. liberale partijen: de uiterst lepe organisatoren van een langzame dodendans voor allen die sociaal niet tot de tanden gewapend zijn.

maandag 1 juli 2013

Miel Vanstreels again

De aankomst


Volgens het radioprogramma De Proloog van de VARA droomt iedere wielerliefhebber (met of zonder fiets) er geregeld en schaamteloos en al dan niet hardop van dat hij zelf een ongekend glorieuze overwinning behaalt. Vroeger ja, vroeger. Wat gebeurt er als ik me nu laat gaan?


De aankomst

De allerlaatste rit, de allerlaatste berg,
op de top van de Col du Ciel
ligt de finish, wie vandaag wint
wint de Tour

en ze zitten allemaal in de kopgroep:
van Petit-Breton,Thys, Bottechia,
Coppi, Bartali, Anquetil tot Merckx,
Hinault, Indurain en Contador,

nog 16 km maanlandschap,
nog 16 km aan 11% ,
op naar de 3400 meter,

ik, de nietige, de wielertoerist met
altijd tegenwind, sluit aan en ik
voel me o zo goed,

dansend ga ik de allergrootsten,
de goden zelf voorbij,

achter mij wordt gehoest,
gezwoegd, gevloekt

achter mij wordt gestreden,
geleden, gebeden,

kilometers lang
en rijen dik klinkt
het applaus,

gedragen door mijn dromen
loop ik steeds verder uit,

ik trap de eeuwige ranglijst uit haar
voegen, het wordt me geel voor
ogen, ik hoor de engelen
zingen over eeuwige
roem,

minzaam zal ik juichen,
de rondemiss zal ik voorzichtig
maar innig zoenen,

de hordes journalisten zal ik
telkens weer vertellen
dat ik stijf sta van
visioenen

-Miel Vanstreels

dinsdag 25 juni 2013

Welbetaalde eurofraude

Eurogefoefel


Een reportage over het gefoefel van europarlementsleden, gemaakt door reporter Tom Staal van de Nederlandse website GeenStijl, zorgt voor heel wat commotie. In het filmpje is te zien hoe twee EU-parlementsleden aan het einde van de dag intekenen om 300 euro aan onkosten te kunnen opeisen.

Tom Staal wacht de twee heren op in het Europees Parlement in Brussel. De Tsjech Miroslav Ransdorf wordt als eerste aan de tand gevoeld over zijn wel erg kort bezoek aan het parlement.

Wanneer de reporter hem confronteert, probeert de man zich nog te verdedigen met het feit dat hij er werkt. "Vreemd voor iemand die werkt om enkel 's avonds een minuutje langs te komen", dient de reporter hem van antwoord. De Tsjech voelt zich duidelijk ongemakkelijk, en dat mondt zelfs uit in duw- en trekwerk van beide kanten. Staal volgt de man zelfs tot aan zijn huis, dat zo'n 100 meter van het EU-parlement gelegen is.

Ongeveer hetzelfde tafereel speelt zich af wanneer Staal een Italiaans parlementslid de les spelt.

vrijdag 21 juni 2013

Het precieze gebruik (5601 - 5620)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5601 - 5620)


5601. de werkelijkheid: buiten de wetenschap is alleen de perceptie daarvan van doorslaggevend belang. En dit is niet in alle omstandigheden - zoals de rationalisten denken - een groot ongeluk.

5602. ethiek: de geschiedenis door had de ethiek uitsluitend betrekking op de werkelijkheid in zoverre die van belang was voor het heil van de mens. Op dit moment behoort ook de naakte, van ieder humaan belang ontpelde natuur plotseling tot haar object. En apart van ecologische belangen is die naaktheid voorzeker een zeer zeitgemasse aberratie.

5603. de laatste neologismen: sexy maar steriel (een optreden van Rihanna); een vernuftige dumpbrief voor je partner; dwarsheidsdwang (bij de VPRO); hij dacht met de harde traagheid van een al lang gestolde lavastroom.

5604. wat de mensen kwaad maakt: deze week kondigt de Internationale Arbeidsorganisatie aan dat de kans op ernstige sociale onrust vooral in Europa stijgt en wel in landen zoals Spanje, Portugal, Griekenland en Italië. Wat maakt de mensen kwaad volgens diezelfde organisatie? Sociale onrechtvaardigheid, werkloosheid, en een schrikbarend dalende levensstandaard. Nog interessanter en veel gevaarlijker is het antwoord op de vraag wie hen kwaad maakt.

5605. kapitalisme: ongetwijfeld een voorwaarde voor een bescheiden welvaart voor velen, maar onvermijdelijk ook een conditie voor een almaar toenemende decadentie.

5606. wijsgerig totalitarisme: iedere wijsgerige bekommernis, gebruik als die maakt van abstracte noties, neigt ertoe de veelvoudige, diverse en gelaagde werkelijkheid te subsumeren onder een of enkele geliefkoosde begrippen. Men kan filosoferende mensen daarom makkelijk op stang jagen door steeds maar een alternatieve mening te berde te brengen, door herhaalde, almaar waanzinniger onderscheidingen op tafel te leggen en door de koppige onwil zich voor honderd procent te identificeren met de geponeerde opvatting.

5607. geweld: met al die bioscoopfilms en geweldseries op tv heb je het idee dat moorden een zuivere en pijnloze zaak is geworden. Niets is minder waar natuurlijk, de moordpartijen in Syrië en de afranseling in Nederland door Turnhoutse jongeren enkele maanden geleden zijn eenvoudige voorbeelden van wat geweld eigenlijk inhoudt, en dit gebeurt dan duizenden keren per dag, met of zonder camera.

5608. optimistisch realisme: Noam Chomsky is ondertussen 84 jaar en hij staat onvermoeibaar in de bres voor een andere en betere wereld. Volgens hem zijn er twee imminente gevaren voor de mensheid: de opwarming van de aarde als gevolg van menselijk handelen en een kernwapenoorlog. In zijn bekende stijl brengt hij zijn toekomstvisie van deze wereld. Die ziet er niet goed uit. "Tenzij we er iets aan doen. Dat kunnen we altijd."

5609. terechte vakbondseisen: in Brussel kwamen 30.000 mensen op straat voor een beter gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden. “Als de regering met dit signaal geen rekening houdt, komen er hardere acties”, dreigde Mathieu Verjans van het ACV. Het ABVV voegde ook nog een aantal eisen toe rond de loonstop. “Wie de lonen bevriest, start een ijstijd op sociaal vlak”, zei ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

5610. verkiezingen: het Vlaams Blok hangt overal verkiezingsaffiches op ( nu al!) met daarop een afbeelding van stilzittende, erg volgzame mensen met koekoppen en verder de tekst: "Wij zijn genoeg gemolken!". De vraag rijst echter wie wie heeft gemolken. Deze partij heeft daarbij uiteraard de Walen (en tegelijk ook de gekleurde vreemdelingen) op het oog. Het is mij bijzonder helder hoe de bonzen van deze (en ook van andere) partijen erg behendige melkers zijn die zichzelf en hun dankbare familieleden voor jaren aan de uier van de staat laten hangen. Partijen zijn op dit moment ongelofelijk winstgevende instituten en hun bestuurders boeren daar zeer wel bij.

5611. de pijnlijke crisis: België telde eind vorig jaar 82.600 dollarmiljonairs. Dat zijn er 5.700 meer dan een jaar eerder. De toename is vooral te danken aan de stijging van de aandelenkoersen.

5612. de onwil om te straffen: een zware crimineel die de Belgische staatskas voor meer dan 10 miljoen euro heeft opgelicht, krijgt geen celstraf en geen boete. In een controversieel arrest oordeelt het Brusselse hof van beroep dat de man wel schuldig is aan de miljoenenfraude met btw-carrousels, maar dat het hof hem geen straf kan opleggen door een schrijnend gebrek aan middelen en mensen bij justitie. De vraag is of de justitie niet kan, durft of niet mag optreden. Ik acht het laatste zeer reëel.

5613. politiek-economische koppigheid: terwijl het IMF spijt heeft van zijn eerdere aansporingen tot meer soberheid redeneert de Europese Commissie de negatieve resultaten van het bezuinigingsbeleid in diverse landen weg. Nobelprijswinnaar Paul Krugman vraagt zich af waarom regeringsleiders zo hardnekkig in de pleitbezorgers van bezuinigingen blijven geloven, ook al hebben zij aantoonbaar ongelijk. Ik zal die vraag beantwoorden: omdat hun echte of vermeende broodheren er groot belang bij hebben.

5614. de film over Schindler revisited: vond u de film over Schindler - zoals ikzelf - al te zeer bijgeschminkt (zelfs de doden waren nog enigszins mooi en de tragiek naar de omstandigheden erg veresthetiseerd)? Uwe Boll, de Duitse regisseur van 'Auschwitz', krijgt het nu hard te verduren. Zijn film over de Holocaust, die pas volgend jaar uitkomt, is volgens velen "te gruwelijk" om naar te kijken. Zelf zegt Boll dat hij eindelijk eens wou laten zien aan de wereld hoe de Holocaust écht was.

5615. een contradictie in terminis: 'deze niet te missen vakantieliteratuur'.

5616. altijd weer het geld, Paul De Leeuw en VTM: Karel van den Broeck in De Morgen: "Vooral het jointincident en het drinken van moedermelk worden De Leeuw zwaar aangerekend. Dat is vreemd want die eerste scène werd niet eens uitgezonden en de tweede kwam voor in zijn Nederlandse show. Er worden blijkbaar stokken gezocht om De Leeuw de Medialaan uit te jagen. Dat hij eigenzinnig zou zijn en geen inmenging zou dulden was precies de reden om twee jaar geleden de rode loper voor hem uit te rollen. De Leeuw was hét geheime wapen tegen de (woestijn)vos. Nu die vos zijn wonden likt, mag de leeuw terug naar Nederland. De échte reden is natuurlijk dat De Leeuw een dure vogel is. En VTM heeft de waarschuwing van mede-eigenaar Roularta goed gehoord. Er moet meer geld terugvloeien naar de aandeelhouders. Televisie heeft in Vlaanderen altijd gediend om de noodlijdende dag- en weekbladsector te ondersteunen. De terugkeer naar de kneuterigheid van VTM is dubbel jammer. Dankzij Manneke Paul kwam de Vlaming nog eens in contact met Nederlands entertainment. Het zorgde toch een beetje voor een gedeelde culturele ruimte."

5617.de economie is een terrein voor amorelen: in zijn boek 'De economie van goed en kwaad' stelt de Tsjech Tomas Sedlacek zich de vraag of goed gedrag enig nut of beloning oplevert. Sedlacek,volgens Yale Economic Review een van de vijf spannendste economische denkers, komt tot de conclusie dat de moderne economie niet naar de persoonlijke moraal kijkt. Dit heeft gevolgen voor de beoordeling van al diegenen die a) van nabij, als professionelen met de economie te maken hebben b) de economie wetenschappelijk, dit wil zeggen 'objectief' of 'waardevrij' proberen te bestuderen.

5618. corrupte bankiers (als deze uitdrukking al geen tautologie is): het gros van de bankiers, die bij het losbreken van de crisis de dienst uitmaakten, doet dat vandaag nog altijd. Ze zijn gewoon van plaats verwisseld. De paar sukkelaars die niet meer actief zijn, konden met royale oprotpremies vertrekken. Toezichthouders die niet konden of wilden ingrijpen, hebben uitzicht op een herbenoeming. Conclusie: ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was. Net alsof de hele financiële crisis slechts een nare droom was.

5619. de gemiddelde CEO: een ingezonden brief van Johan de Brabanter:"Ja, er is normvervaging. Hebzucht, egoïsme en geen verantwoordingszin. Streng voor een ander maar hebberig voor zichzelf. De CEO van Inbev doet alsof hij elk pintje zelf tapt. Welke garantie is er dat de eerste de meest competente is in een bedrijf ? Het gaat ook om samenhorigheid, de wil om te bevelen op te volgen, ethiek. De WC poetser en ingenieur doen dikwijls nuttiger werk dan CEO. Waar is de nederigheid van managers ? Aan de auto's te zien is die ver zoek."

5620. Hugo Camps (foto): hij is terug en daarmee opereren in het openbaar opnieuw drie belangrijke vaardigheden in ieder geslaagd mensenleven: een warm hart, een scherpe, aan krachtige woorden gewette intelligentie en een meer dan gemiddelde sympathie met de almaar geslagen hond van iedere soort.

donderdag 6 juni 2013

Hoe zichzelf een (links) been afzagen?

De christelijke onderwijsvakbond snelt de N-VA ter hulp. Zelden zo’n onhandig vakbondsoptreden gezien. Marc Vandepitte is zelf hoofddélégué van COC en geeft zijn opinie over deze kwestie.
De christelijke onderwijsvakbond snelt de N-VA ter hulp. Zelden zo’n onhandig vakbondsoptreden gezien. Marc Vandepitte is zelf hoofddélégué van COC en geeft zijn opinie over deze kwestie.
In het debat over de hervorming van het secundair onderwijs schoot de christelijke onderwijscentrale (COC) het voorstel van minister Smet af, tot wanhoop van de CD&V en groot jolijt van de N-VA. Eén ding kan je die centrale moeilijk verwijten, dat ze het slaafje is van de CD&V. Op zich een goede zaak, maar het is dan ook het enige goede aan hun optreden. Voor de rest getuigt hun tussenkomst in het debat aan grenzeloze naïviteit, pijnlijk gebrek aan maatschappelijke visie en hardnekkige benepenheid.

En ja, de vakbonden werden niet betrokken in de besluitvorming en het dossier werd door de minister klungelachtig aangepakt. En ja, de voorstellen gaan niet ver genoeg en er schuilt het gevaar dat de oude tussenschotten zullen vervangen worden door nieuwe. En ja, er staat (nog) niets in over het personeel. Maar wat dan nog?

Een op zeven van onze jongeren studeert af zonder diploma en een op drie heeft één of meerdere jaren achterstand op het einde van de rit. Dat is ethisch gesproken ontoelaatbaar. Het creëren van een maatschappelijke onderlaag brengt ook een aanzienlijke maatschappelijke kost met zich mee in de vorm van werkloosheid, lagere productiviteit en risicogedrag bij diegenen die uit de boot vallen.

Bovendien veroorzaakt dit systeem een hele reeks knelpuntberoepen en verzwakt het de basis voor R&D. Een goede prestatie op dat vlak is nochtans cruciaal om economisch tot de wereldtop te blijven behoren. In die zin, is het bereikte akkoord een stap in de goede richting en het ondersteunen waard, ook al zijn er heel wat zaken die moeten uitgeklaard worden.

De leiding van COC beweert dat er geen draagvlak is bij de leerkrachten. Dat is een flauw argument. Voor vernieuwing of verandering is er bijna nooit vanzelf een draagvlak. Verandering botst bijna altijd spontaan op weerstand. Angst voor het nieuwe, weet je wel. Zo een draagvlak moet je m.a.w. creëren. Dat doe je door mensen te informeren, door ze de voordelen of het maatschappelijk nut te laten inzien, door met de betrokkenen in discussie te gaan en hun weerstanden weg te nemen, enz.

Dat is precies wat COC heeft nagelaten om te doen. De hervormingsvoorstellen hebben nooit kunnen rekenen op enig enthousiasme bij de leiding van de centrale. Dat is jammer. Vakbonden hebben naast het verdedigen van de directe belangen van het personeel ook een gewichtige maatschappelijke taak. Historisch hebben de vakbonden een beslissende rol gespeeld in de ontvoogding van de gewone mensen en de verbetering van het lot van de onderkant van de maatschappij. COC verzaakt hier aan die maatschappelijke functie.

Meer nog, ze versterkte met haar onbezonnen optreden willens nillens conservatieve krachten. Ze gaf munitie aan een partij die uit is op de verzwakking en uiteindelijk uitschakeling van de vakbonden. Van een owngoal gesproken.

In deze tijden van besparing, verrechtsing en populisme, is een stevige en strijdbare vakbond meer dan ooit belangrijk. Maar een ploeg versterken doe je niet door owngoals te scoren.

Marc Vandepitte is hoofddélégué voor COC van een technische school

Miel Vanstreels over Cancellara

Nog een wielergedichtje van Miel Vanstreels ...Fabian

Niet zijn geduldig wachten
tot de laatste Paterberg,

niet de wijze waarop hij zich
in die mensenhaag van alle
tegenstand ontdoet,

niet zijn solo met alle her-
inneringen aan de val
van vorig jaar,

niet zijn ogen
vol euforie

maar het
in zijn armen nemen
van zijn Stefanie

woensdag 5 juni 2013

Het precieze gebruik 5581 - 5600

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5581 - 5600)5581. de kleine goedheid: Levinas (in Altérité et transcendance , Montpellier, Fata Morgana, 1995, p. 117-119): "De goedheid van mens tot mens is de bron en de stuwkracht om ook op sociaal, economisch en politiek vlak het goede te organiseren. Het grote gevaar van elke sociaal-politiek regime is dat het zich verheft tot een definitief – messiaans, totalitair – regime, de finale historische incarnatie van het idee van het Goede. Vandaar dat er ook telkens weer een overschrijding nodig is van elk sociaal, economisch, financieel, juridisch, politiek regime, zelfs als het niet-totalitair is. Deze overschrijding gebeurt concreet door de ‘kleine goedheid’: tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand. Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden. Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken gedoemd. Het enige wat levendig overeind blijft is de kleine goedheid van het dagelijks leven. Ze is fragiel en voorlopig. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’, die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegenover de machten van het kwaad. De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ -, maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!"

5582. overzitten nefast: in de Vlaamse basisscholen zit één kind op zes op zijn minst één leerjaar over. Nochtans is zittenblijven helemaal geen oplossing, zo blijkt uit het doctoraatsonderzoek van schoolpsychologe Mieke Goos. "Het kind laten overgaan en goed begeleiden is de beste optie. Zittenblijven vergroot het probleem alleen maar".

5583. de laatste neologismen: de moord op een woord (via eufemismen); een sta-in-de-weg voor rechts (het ACW); een truc van de foor; poliZiekers; schoonheidsfascisten (de kledingketen Abercrombie & Fitch); Vlaanderens megafoon, met daarin almaar rechtsere geluiden (E. Vermeersch).

5584. ons geestelijke leven: pas komt het tot zichzelf of het wordt al ingehaald door de werkelijkheid.

5585.vrijzinnig4Belgium: op de blog van Fikry El Azzouzi: "Deze academici schreven een open brief aan de premier, ministers-presidenten en burgemeesters. Wat ze willen is een wettelijk verbod op levensbeschouwelijke en ideologische symbolen voor ambtenaren in functie. Met als titel: ‘De burger is vrij. Aan het loket noch God noch Partij.’
Slechte poëzie ook nog. Gelukkig hebben ze de wereldvreemdheid met dichters gemeen. Maar waarom begint vrijzinnig4Belgium steeds harder te radicaliseren? Alsof het de laatste stuiptrekking van de bange blanke man die in het harnas nog een impact op de geschiedenis wil krijgen. Terwijl het gewoon verwende kleine kinderen zijn die stampvoetend schreeuwen: 'Aaaaah, Gent heeft het hoofddoekenverbod weer geschrapt. Aaaaah, nu moeten we nog verder gaan om te laten zien dat we niet met ons laten sollen.’

5586. De Wever: Groen-voorzitter Van Besien: "De stad Antwerpen geeft zwijggeld aan protest Sinksenfoor. De Wever wordt Vlaamse Poetin: na sportieve macho-gedrag nu Russische maffiapraktijken".

5587. de Middeleeuwen ontsloten: duizenden historische foto's, afbeeldingen en documenten uit de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Nationaal Archief zijn vanaf september beschikbaar op Wikipedia. De instellingen hopen zo dat ook mensen in het buitenland beter bij het materiaal kunnen. Het gaat vooral om materiaal dat afkomstig is uit de middeleeuwen, omdat hier geen auteursrecht op geldt. De twee instellingen werken samen met Wikimedia Nederland, de vereniging van vrijwilligers die artikelen op de internetencyclopedie aanmaken.

5588. de snackisering van onze maatschappij: Fikry El Azzouzi in De Morgen: "Er duiken steeds meer snackbars op met cryptische namen als Snack Djebli, Snack Rif en Snack Soussie. Snackbars met ziel, met rock-'n-roll en heel soms raak je in vervoering omdat je ergens in een hoekje een eenzame kakkerlak ziet dansen. In een snackbar kun je halve stokbroden krijgen met kip, kalkoen, merguez, lever, kefta enzovoort. Er liggen frieten bij die overspoeld worden met de meest vettige sauzen en zich meteen als slapende cellen in buik en kont nestelen. Zo'n stokbrood heet een mitraillette. Dit om de agressiviteit van de snackisering aan te tonen. Voor wie al dat extremisme niet aankan, zijn er ook vreedzamer bordjes te bestellen. Dit alles voor zeer democratische prijzen".

5589. de eerlijke rijken: na het bekend worden van de belastingaffaire van Uli Hoeness, voorzitter van voetbalclub Bayern München, is het aantal belastingontduikers dat zich bij de Duitse belastingdienst heeft gemeld snel gestegen. Alleen al in Nedersaksen hebben zich in vier weken tijd meer dan 1.000 mensen gemeld. Volgens minister Peter-Jürgen Schneider van Financiën van de Noord-Duitse deelstaat gaat het om "grote vissen".

5590. oud worden: Victor Hugo: "Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age."

5591. gezondheidspolitiek: de VS besteden meer dan 7000 dollar per inwoner per jaar aan gezondheidszorg, terwijl de meeste Europese landen ongeveer 3000 dollar per jaar per inwoner uitgeven. Hierdoor hebben de vs in 2011 2700 miljard dollar aan gezondheidszorg uitgegeven, wat overeenkomt met bijna 20 procent van de totale overheidsuitgaven. In 2019 zal dit ongeveer 4600 miljard dollar zijn. Ondanks deze gigantische uitgaven bevinden de vs zich in de middenmoot wat tal van gezondheidsindicatoren betreft, waaronder de levensduur.

5592. ons provincialisme: wie Standaardnederlands wil horen, komt in de hedendaagse tv-fictie nauwelijks aan zijn trekken. Reken daarbij het feit dat Nederlandse series ondertiteld worden in Vlaanderen en omgekeerd, en de conclusie is voor veel opiniemakers duidelijk: de taalpraktijk in fictie is symptomatisch voor de voortschrijdende provincialisering van Vlaanderen.

5593. marktisme: even dogmatisch als zijn tegendeel(het marxisme).

5594. waarom uiteindelijk de sociale zekerheid failliet zal gaan: Roland Duchâtelet (zie foto)is van plan om 20 miljoen euro, in de vorm van dividenden, uit het kapitaal van de nv Standaard Luik te halen. Dat berichten de Sudpresse-kranten vandaag. "Het gaat om een fiscale operatie om te vermijden dat te veel belastingen moeten betaald worden", zegt de voorzitter van Standard. "Als ik dat doe", zegt Duchâtelet, "is dat op basis van het nieuwe beleid van de regering, omdat het interessanter is om het kapitaal van Standard te verminderen, omdat dat gevolgen heeft voor de notionele interestaftrek. Je moet er niets anders in zien. Het is puur fiscaal."

5595. de objectieve fiscus: twee steenrijke zakenfamilies uit Oost-Vlaanderen die jarenlang belastingen hebben ontdoken door onder andere in verschillende belastingparadijzen rekeningen te openen, hoeven niet voor de strafrechter te verschijnen. Ze betaalden de fiscus ongeveer zestien miljoen euro om de vervolgingen van zich af te schudden. Dat bericht de zakenkrant De Tijd.

5596. een verdwijnend menstype: mij vriend Raf celebreert dit type mens met een versje van Robert Gernhardt:

Selbstfindung

Ich weiß, was ich bin.
Ich schreibe das gleich hin.
Da hab’n wir den Salat:
Ich bin ein Literat.

5597. als het gaat over je eigen kind: dan wordt de kracht van de verandering voor de NV-A plots de panische angst voor verandering.

5598. het beperkte ik: Derrida merkt op dat onze inzet voor de andere noodzakelijk betekent dat we ons niet bekommeren om de vele anderen die wellicht onze inzet meer nodig hebben. Van in het begin is onze morele instelling gebroken, ingeperkt en veelvoudig behept met innerlijke tegenspraken. En zo is het ook gesteld met het kennen. Als we reflecteren over één welbepaald onderwerp verdwijnen op dat moment vele andere uit ons blikveld. Vroeg of laat maakt iemand ons niet onterecht het verwijt dat het object van onze morele of cognitieve belangstelling al te eenzijdig is. Maar omdat het leven kort is en de wereld oneindig is die jammerlijke eenzijdigheid met ons bestaan gegeven.

5599. de moraal: van oudsher was iedereen haar zeer toegedaan behalve als het ging om de eigen, zeer egocentrische belangen. Vandaag bestaat het wezen van de moraal volkomen in het laatste.

5600. een voorbijrijdende racefietser: Hij: "Wat een prachtige fiets!". Zij: "Wat een lekker stel gebruinde benen!".

maandag 29 april 2013

Het precieze gebruik 5561 - 5580

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5561 - 5580)
5561. rechts: dommigheid is geen typerend kenmerk van de rechtsen, maar zij maakt hen het leven heel wat makkelijker.

5562. versprekingen: ik tast volledig in het Duitser; zij heeft geen tanden op haar haar; dit is het anus Dei (Femen) .

5563. een probleem: ratten worden steeds in groter aantallen resistenter tegen rattengif, maar bankiers helaas niet tegen listig verworven bedrijfswinst.

5564. in de serie gezochte breinverklaringen: voor socioloog Fehmi Kara, directeur van de Vereniging voor de gezondheid en onderwijs van autistische kinderen in de Turkse stad Adana, kan er geen twijfel over bestaan: omdat hun hersenen niet in staat zijn tot geloof zijn autisten per definitie atheïsten. ‘Autistische kinderen kennen geen geloof in God omdat ze het gedeelte van de hersenen missen dat hen daartoe in staat stelt.' Omgekeerd zijn atheïsten dus ook autisten.

5565. in de serie gezochte therapieën: als je zelf weer eens woedend wordt, probeer dan jezelf eens zachtjes te aaien.

5566. de taal van Willem en Maxima: tezamen met de troonswisseling wordt ook de plechtige, geaffecteerde taal van koningin Beatrix onttroond. Volgens het tijdschrift Onze Taal, dat voor een deel is gewijd aan de taal van Willem-Alexander en Máxima, maakt een beetje deftig straks plaats voor een beetje volks. Máxima krijgt in het artikel een 9 want haar taalvaardigheid 'is duidelijk gegroeid'. Willem-Alexanders taal is vaak letterlijk 'gewoon', ontdekte fonoloog en taalkundige Marc van Oostendorp.

5567. irrationaliteit: op dit moment zijn er verscheidene (zeer degelijke, maar zeer leesbare) studies op de markt die illustreren hoe onze denkgewoontes en onze relaties met anderen onvermijdelijk doortrokken zijn van irrationaliteit. Telkens lees je de suggestie dat dit soort menselijke zwakheid geremedieerd moet (en kan) worden door een verhoogde rationele inspanning, een nogal dommige bewering die min of meer parallel loopt met de opmerking dat je gewoon meer moet eten als je honger hebt.

5568. de mens: hijzelf en zijn prestaties verkeren in een eeuwigdurende onaffe staat. Alleen verstokte Verlichtingsadepten zijn nog altijd van het tegendeel overtuigd.

5569. vroeger, nu en later: Gerrit Komrij: "Hoe lang zal et duren voordat het paradijs van nu ons voorkomt als een vergeelde foto?".

5570. de laatste neologismen: een budgetpoliticus die functioneert als een contragewicht tegen al die dure beloftes; een marketing-hunker naar erkenning in de markt, ook al is het alleen maar herkenning van ons product; 'land-verraders, anaal-retentieven, aapachtigen, verraders van de wereld van de geest' (Tom Lanoye over de Vlaamse nationalisten); geen stopknop hebben (figuurlijk).

5571. Blair: John le Carré: "Blair heeft een oorlog gevoerd op basis van leugens. Een doodzonde. Dat hij zichzelf lijkt te geloven heeft te maken met zijn achtergrond. Hij is een goede acteur, een jurist en een overtuigd christen. Dat ik tegenwoordig voor de monarchie ben heeft te maken met de angst dat mensen als Blair president kunnen worden."

5572. een referendum: de (niet alleen volkse) voorliefde voor het referendum heeft onder meer te maken met de idee dat beslissingen die dicht bij jezelf liggen een grotere garantie hebben op waarheid, nut en efficiëntie. Wat nabij is kan immers onmiddellijk worden waargenomen, gecontroleerd en beheerst. Wat op een afstand geschiedt wordt daarentegen van nature gewantrouwd.

5573. beledig nooit een koningin: PVV-leider Geert Wilders, de man die in Beatrix jarenlang een met de islam heulende, elitaire, multiculti-knuffelende landverrader zag, deed twee uur na de aankondiging van haar abdicatie een persbericht de deur uit waarin hij haar ‘een voorbeeld voor velen’ noemde. Kwestie van oud zeer: de laatste keer dat Geert haar onder vuur nam, kostte dat drie zetels in de peilingen.

5574. De Wever: Marcel ten Hooven in DGA: "Het imago van de leider van de Nieuw-Vlaamse Alliantie Bart De Wever is dat van een onnadenkende brulboei, een nationalistische houwdegen. Toch heeft links en antinationalistisch Vlaanderen in hem een intellectuele sparringpartner van formaat".

5575. toegepaste kennis: Dirk Holemans, coördinator van denktank Oikos en Groen-politicus: "We leven in een kennismaatschappij, maar met een paradox: als kennis niet in het beleid van een minister past, wordt die niet gebruikt".

5576. Habermas (zie foto) in Leuven (1): het is in tijden van economische crisis volgens Habermas (83) de hoogste tijd dat de EU-leiders opteren voor een solidair en 'supranationaal democratisch' perspectief voor de EU. Duitsland moet hierin volgens Habermas het voortouw nemen. De spanningen tussen lidstaten zijn de afgelopen maanden sterk toegenomen door maatregelen die EU neemt om de euro te redden, waardoor stappen naar een verdere politieke integratie uitgesteld dreigen te worden. Habermas waarschuwde er echter voor dat de EU zonder de realisatie van een politieke unie verder de speelbal zal blijven van "de imperatieven van de markten". Het is nu in ieders belang dat gemeenschappelijk en solidair geopteerd wordt voor een aanpak die groei en competitiviteit in de hele eurozone nastreeft.

5577. Wilders uit winterslaap: PVV-leider Wilders wil in het Europees parlement de krachten bundelen met het Franse Front National en het Vlaams Belang. Wilders gaat de komende maanden gesprekken voeren met die en andere anti-europartijen. De samenwerking moet een vuist kunnen vormen tegen de al bestaande verbonden van sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten. 'Dat zou een enorm signaal zijn', zegt Wilders. De PVV-leider was eerder terughoudend met toenaderingspogingen van het Front National en het Vlaams Belang, nu zegt hij meer met die partijen te hebben 'dan met de hele Tweede Kamer'. Een tijdje geleden lunchte Wilders al met Marine le Pen, leider van het Front National.

5578. Habermas in Leuven (2): het is een troost vast te stellen dat deze eminente filosoof en socioloog een zo grote massa op de been wist te brengen. Er bestaan blijkbaar nog grote aantallen nadenkende mensen (onder wie heel wat jongeren) die geleerdheid niet per sé gelijkstellen met een alleenzaligmakend getallenfetisjisme.

5579. introspectie: Diederik Stapel: "Als je je leven fantastisch vindt en er gebeurt ineens iets extreems, dan wordt je hele leven een zak vol mogelijke verklaringen voor hoe het zo ver heeft kunnen komen".

5580. individualisme: het mag niet cartesiaans worden opgevat alsof ons ego alleen bestaat uit een universeel, van alle contexten losgezongen 'verstand'. Bijna de hele ontwikkeling van de recente filosofie demonstreert de onontkoombare afhankelijkheid van ons ego van allerlei krachten van binnen en buiten. Een volstrekt en zelfs een overwegend rationele identiteitsopvatting is op dit moment een vorm van aanmatiging.

woensdag 24 april 2013

Het precieze gebruik 5541 - 5560

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5541 - 5560)
5541. Geert Wilders: de auteur Fikry El Azzouzi (zie foto): "Het parlement wordt in Nederland al jarenlang gedomineerd door de partij van Geert Wilders. Een partij die even racistisch is als Heinrich Himmler op een druilerige lentedag en die als een genitale wrat rond de aars van de Nederlandse samenleving kleeft".

5542. de Walen: dezelfde auteur: "Hier - anders dan in Nederland - zie ik de N-VA nog niet snel roepen dat we een Marokkanenprobleem hebben en dat we dringend een Marokkanendebat moeten houden. Maar bij ons ligt het iets anders, wij hebben (gelukkig) nog de Walen".

5543. het Franse goede voorbeeld: de Franse regering brengt volgende week gegevens over het vermogen van de individuele ministers naar buiten. Dat heeft premier Jean-Marc Ayrault zopas gemeld. De 'nieuwe openheid' komt op een moment dat de regering onder leiding van de socialistische president François Hollande zwaar onder druk staat door het schandaal over de geheime Zwitserse bankrekening van een voormalige minister. Jerome Cahuzac, tot vorige maand verantwoordelijk voor begrotingszaken, erkende onlangs dat hij de rekening had, terwijl hij dat eerder hardnekkig had ontkend. Justitie verdenkt hem inmiddels van belastingfraude.

5544. aangeprate luiheid: “Economics are the method, but the object is to change the soul”, zei Thatcher ooit. Haar economisch model bezorgde ons de bankencrisis, maar Margaret, de zielenknijper, sneed nog dieper. Het neoliberalisme à la Thatcher vreet onze manier van denken aan. Meer dan een kwart van de Britten denkt nu dat armoede in de eerste plaats te wijten is aan luiheid.

5545. de laatste neologismen: the wicked witch of Winchester (Thatcher); the dompteur van de mijnwerkers (idem); het koor der castraten (de Nv.a) klinkt ondertussen veel luider; geleefd worden door de hijgerigheid van het dagelijkse nieuws; een rijtje hoogbejaarde vrouwen bekijkt de voorlezende literator als hongerige leeuwen.

5546. evenwicht als zwakheid: overal in de media doen de journalisten amechtig hun best om zowel de positieve als de negatieve kanten van Thatcher in het licht te stellen. Zo binden ze zowel de linksen als de rechtsen aan hun journalistieke producten. Bovendien wekken ze de indruk van waarachtige objectiviteit. Omdat ook de wetenschappelijke methode naar objectiviteit streeft (losgezongen als ze dient te zijn van het menselijke heil) werken de onderzoekers én de journalisten onbedoeld samen aan de constructie van een nieuwe soort ziel: een ziel die niet meer gedecideerd kan kiezen tussen opposities, die bij voorkeur het luwe middenveld opzoekt en uiteindelijk aan een teveel aan evenwicht bezwijkt.

5547. woorden tegenover feiten: ging er in de jaren '70 nog 65 procent van het nationaal inkomen naar werknemers, dan zakte dat tijdens het bewind van Thatcher tot 53 procent. In 1979 leefden 5 miljoen Britten in armoede. Na het tijdperk-Thatcher waren dat er bijna 14 miljoen. Aan de zwakke groei wist Thatcher weinig te veranderen. De gemiddelde groei onder haar bewind was lager dan in de crisisjaren '70. De deregulering en daaruit voortvloeiende explosieve groei van de financiële sector leverden ons dertig jaar later de grootste financiële crisis sinds de jaren '30 van de vorige eeuw op.

5548. onze perceptie van de tijd: onderzoekers zijn het erover eens geraakt dat in de perceptie van tijd de factor richting een belangrijke rol speelt. We ervaren tijd alsof we naar de toekomst stappen en weg van het verleden, het zogenaamde temporele dopplereffect, zo blijkt uit een nieuwe studie. De tijd snelt dus wel degelijk vooruit. We zijn dus wezens die denken meer met de toekomst dan met het verleden te maken te hebben. Het dopplereffect in de fysica zegt dat golven, zoals geluid of licht, van frequentie veranderen naarmate de bron naar ons toe komt of van ons weg gaat. Een voorbeeld is de sirene van een voorbijrijdende ziekenwagen. Een vergelijkbare perceptie speelt dus ook met betrekking tot tijd.

5549. filosofie (1): ze moge dan wel geen aantoonbare progressie vertonen (zoals de natuurwetenschappen), toch is het zo dat zij weet uit te leggen waarom sommige onderwerpen nooit meer en andere slechts in tijden van uiterste verveling aan de orde kunnen komen. Binnen haar geschiedenis en in haar specifieke netwerken is zij niets meer dan een min of meer systematische manier van verscherpte bewustwording.

5550. filosofie (2): in een gestudeerd gezelschap kan geen kritisch filosoof op tegen de druk van het eenkennige vooruitgangsdenken. Op een soort Fox-achtige wijze klaagt het hem aan, veroordeelt hem en zet hem ongenadig het fileermes op de keel.

5551. het absurde sterven: Roland Barthes werd domweg aangereden, Molière stortte in op het podium en Tennessee Williams stikte in het dopje van een flesje oogdruppels.

5552. die onverantwoorde Cyprioten: BNP Paribas, een bank waarvan de Belgische overheid de grootste aandeelhouder is, hielp rijke mensen uit bijvoorbeeld Oekraïne om hun geld te verbergen in Cyprus. Dat gebeurde via ingewikkelde constructies met bedrijven op de Maagdeneilanden en Malta en holdings in Nederland. Interne documenten van BNP Paribas schetsen een ontluisterend beeld van dergelijke offshore-constructies en de manier waarop ze worden aangeprezen door 'onze' banken.

5553. Vlaamse domspraak (1): Geert Bourgeois wil in 2014 de federale regering blokkeren. Alsof de Vlaamse gepensioneerden er beter van worden als de pensioenen niet meer uitbetaald kunnen worden.

5554. Vlaamse domspraak (2): na 2014 zullen het niet de internationale financiële ontwikkelingen zijn die ons spaargeld zullen doen verdampen, maar de NV-a en haar verblinde, dwaze kiezers. Die massale hoeveelheid spaargeld is zowel individueel als collectief de enige echt afdoende garantie voor onze welvaart.

5555. het geïmiteerde thatcherisme: Jean Marie de Meester: "Het grote drama van links in Europa is dat het Thatcherisme werd verdergezet, door Blair en kopieën ervan als Patrick Janssens, Steve Stevaert en Frank Vandenbroucke".

5556. filosofie (3): misschien is zij wel de enige manier om anders dan in veiligheid, rust en laffe volgzaamheid te leven en dat zonder als een idiote rebel jezelf tegen de muur stuk te lopen.

5557. onze voorbeeldige rijken: Ewald Pironet in Knack: "Eind vorige week lekten de namen uit van tienduizenden personen die achter een schermvennootschap zitten op de Britse Maagdeneilanden en Kaaimaneilanden. Velen hebben daarvoor een goede uitleg klaar. Carmen Thyssen, weduwe van de industrieel Hans Heinrich von Thyssen, kocht via zo’n schermvennootschap ‘De Watermolen van Gennep’, een schilderij van Vincent van Gogh, en ook andere schilderijen uit haar privébezit zitten er in vennootschapjes. De voornaamste reden is dat ze zo haar kunst makkelijk van het ene land naar het andere kan verplaatsen, aldus haar advocaat. Op de gelekte lijst staan ook meer dan honderd Belgen, en ook Belgische bedrijven hebben er filialen. Grootbank KBC zit op de Kaaimaneilanden met drie dochters, vooral ‘omdat daar een grotere contractuele vrijheid’ bestaat voor financiële verrichtingen, aldus de bank. Chemiereus Solvay bezit er een herverzekeringsbedrijf ‘omdat de Kaaimaneilanden een langdurige en stabiele economie hebben’. Zelfs de Belgische staat zit er via de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), die zich richt op de bedrijfswereld. ‘Anders gaan de kosten om alles juridisch en financieel geregeld te krijgen enorm de hoogte in’, luidt de motivering bij BIO. Zo heeft iedereen die in zo’n belastingparadijs zit wel zijn goede reden – maar nooit gaat het om belastingontduiking, of wat dacht u? "

5558. Vaticaanse intrigues: roddels, schandalen, geheimen, intriges, misverstanden. En dat allemaal in een onafhankelijk staatje van minder dan een halve vierkante kilometer. De chaos in het Vaticaan wordt treffend en onderhoudend weergegeven in Thavis’ ‘Vaticaandagboeken’ (2013). John Thavis is wat je een ‘Vaticanista’ zou kunnen noemen. Dertig jaar heeft hij als journalist het reilen en zeilen in het Vaticaan gevolgd, onder meer als hoofd van de Catholic News Service. Zowat de belangrijkste onafhankelijke nieuwsdienst voor berichtgeving over de rooms-katholieke kerk. Twee pontificaten heeft Thavis meegemaakt. Die van de Pool Johannes Paulus II (Karol Józef Wojtyła) en die van de Duitser Benedictus XVI, (Joseph Aloisius Ratzinger). Sensatie is duidelijk niet Thavis’ bedoeling. Hij wil een leesbaar en boeiend verhaal schrijven en is daar volkomen in geslaagd. Hij beklemtoont dat hij geen fictie, maar wel degelijk non-fictie schrijft.

5559. de stervende Verlichting: Guido Lauwaert: "De verworvenheden van de Verlichting kunnen in drie woorden worden samengevat: Fraternité, Égalité en Liberté. Ze vervingen de tot dan toe bestaande drie-eenheid la Nation, la Loi, le Roi. Door de huidige financiële crisis blijkt van de pijlers waarop de laatste Nieuwe Beschaving rust helaas niet veel meer over te blijven".

5560. verlichte uitbuiting: dezelfde Guido:" De mensen die hun leven lang gewerkt hebben, en met hen hun voorouders, aldus een aardig bedragje wisten te vergaren, wat niet meer is dan de basis van de financiële evolutie, wordt dat oppotten van het bedragje nu aangerekend. Wat ze vooral kwalijk genomen wordt, is, dat ze hun spaargeld niet in het bedrijfsleven willen storten. Maar dat bedrijfsleven heeft de vakbonden getemd tot knorrepotten, door het met hun leiders op een akkoordje te gooien. Bovendien hebben ze zulk een wanbeleid gevoerd dat de werkende mens steeds meer moest inleveren Het is dus maar logisch dat de grote als de kleine spaarder zijn geld niet wil uitgeven aan het redden van de Nieuwe en voorlopig Laatste beschaving. Wegens wangedrag – naar de mening van de politici die over geld en beheer ervan gaan – worden de spaarders daarom gestraft. Ze zijn al de rente op hun spaargeld kwijt, moeten vervolgens betalen om te sparen, en de derde stap is dat een deel van het spaargeld wordt opgeëist. En dat onder het mom van Staatsteun, Burgerzin en Eenheid. Een rare rekenfout van Égalité, Fraternité en Liberté. Wat de overheid iedere keer laat zien is de achterzijde van de volmaakte uitbuiting. Daarmee denkt ze de burger zand in de ogen te strooien. De overheid vanuit zijn luxevilla vergeet echter dat zelfs de kleine burgerman met de jaren drie ogen heeft gekregen, twee in het hoofd en één op de rug".

woensdag 10 april 2013

Thatcheriaans fascisme

Nigel Williams: Thatcher heeft een nieuw soort fascisme ingevoerdHet Radio-1 programma 'Nieuwe feiten' van maandag 8 april 2013 liet stand-upcomedian Nigel Williams aan het woord over Margaret Thatcher. Hij gaf een keihard oordeel.

Een selectie van citaten uit dit interview dat je volledig kan beluisteren in de audiolink hieronder:

Dit is de vrouw die Nelson Mandela als een terrorist bestempelde … die 8 Ierse gevangenen liet doodhongeren … die 500 onschuldige Argentijnse mariniers de dood heeft ingejaagd … die Pinochet verwelkomde.

De daklozen zijn toegenomen (onder haar bestuur), ze is gestopt met het bouwen van sociale woningen.

Tony Blair is haar light-versie ...

Zo was zo anticommunist maar tijdens de mijnwerkersstakingen is ze steenkool gaan kopen in het toen nog communistische Polen …

Mijn vader – die nog in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten – moest als gepensioneerde plots met nog minder dan 100 euro per week rondkomen … ze zat geen kloten in met de gewone mens.


Vraag: Wat met de etiquette om na het overlijden van een persoon alleen maar goede dingen te zeggen?

Dat is bullshit. Ik heb niks goeds over haar gezegd toen ze leefde, waarom zou ik het nu zeggen?

Ze heeft de scheidingslijn heel duidelijk gemaakt. Engeland is altijd al een klassenmaatschappij geweest. Zij heeft de maskers afgeworpen en getoond wat voor mensen zij (de conservatieven) zijn.

Typisch dat dit gesprek aan bod kwam in een nieuwtjesprogramma maar niet in nieuwsprogramma's zoals Terzake … te eerlijk misschien?

Zeer aanbevelenswaardig interview. Je kan het hier beluisteren:

http://www.radio1.be/programmas/nieuwe-feiten/over-de-doden-niets-dan-goeds

dinsdag 9 april 2013

Bj de dood van de ijzeren haatmachine

Elton John – Merry Christmas Maggie Thatcher
"So merry Christmas Maggie Thatcher
May God's love be with you
We all sing together in one breath
Merry Christmas Maggie Thatcher
We all celebrate today'
Cause it's one day closer to your death
They've come to raid your stockings
And to steal your Christmas pud
But don't be too downhearted
It's all for your own good
The economic infrastructure
Must be swept away
To make way for call centres
And lower rates of pay."

maandag 8 april 2013

Het precieze gebruik (5521 - 5540)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5521 - 5540)
5521. een zeer terechte prijs: de econoom Paul De Grauwe heeft de 63ste Arkprijs van het Vrije Woord gewonnen. Hij volgt dichter Peter Holvoet-Hanssen (2012) en filosoof Philippe Van Parys (2011) op. Dat heeft het Arkcomité gisteravond bekendgemaakt. Paul De Grauwe is hoogleraar aan de London School of Economics and Political Science. Daarvoor doceerde hij aan de Universiteit Leuven en was hij senator voor de VLD. Het Arkcomité oordeelt dat De Grauwe "in een moeilijk tijdsgewricht onafhankelijk de traditionele economische modellen herziet en kritiek uitoefent op de uitwassen van het rauwe kapitalisme". Volgens het Arkcomité schrikt hij er niet voor terug om zijn vroegere standpunten bij te sturen en beïnvloedt hij met zijn inzichten de internationale aanpak van de economische crisis. "Hij bedrijft zijn vak met een maatschappelijke visie en toont zo aan dat economie meer is dan pure wetmatigheden", luidt het.

5522. onze welvarende gemeenschap: de Belgen kloppen massaal aan voor voedselbedeling bij de Belgische Federatie van Voedselbanken. Vorig jaar ging het om 122.000 mensen. Dat zijn er 4500 meer dan in 2011. De aanhoudende financiële en economische crisis zou daarvan de oorzaak zijn.

5523. links weer links: het heeft de marketingboys best wel wat tijd en overredingskracht gekost, maar de sp.a heeft een nieuwe beginselverklaring in de stellingen staan en ze is best wel links te noemen. Althans, veel en veel linkser dan wat de partij sinds het midden van de jaren negentig heeft afgescheiden, en flink wat linkser dan het beleid dat de partij mee uitvoert in diverse besturen en regeringen. Die laatste factor - de regerende beleidspartij - moet echter in lijn worden gebracht met de beginselverklaring, indien de partij een geloofwaardig links alternatief wil zijn. Woorden zijn immers geen oorden.

5524. de laatste neologismen: zijn niveau flirt geregeld en in vele opzichten met het bodemniveau; het klaaggrage Vlaamse volk; de paus als een paasbaas; from zero to hero; Tobback le fils.

5525. cijfers: een gemiddeld rustoordverblijf kost zo’n € 1500. Een gemiddeld pensioen bedraagt € 1100.

5526. de poëzie is een nichemarkt: dat is een voor ons allen uiterst voordelig fenomeen, want zo wordt ze beveiligd tegen de onwelriekende adem van de drooggevallen getallenfetisjisten die nu en dan in een poëtische omgeving naar adem willen komen happen.

5527. Vlaams katholicisme: in het zeer stemmige, barokke voorportaal van de basiliek in Scherpenheuvel hangt een glazen wandkast aan de muur. Daarin kan je heel wat ex voto's lezen en wensbriefjes die de meestal zieke of zich zorgen makende katholieken daar neerlegden in de hoop dat de Hogere Machten hun situatie gunstig zouden beïnvloeden. In feite gaat het om een selectie van dergelijke van magie druipende briefjes die door lokale geestelijken is gemaakt, want ze zijn op een houten bord achter glas in de hangkast vastgeniet. Een grimlach kon ik niet onderdrukken toen ik uiterst links een papiertje opmerkte dat door een smalle spleet tussen het glas en de houten zijwand van de kast was binnengeschoven, waarschijnlijk door de auteur zelf. Daarop stond in een sierlijk, ouderwets handschrift de volgende tekst: "Mogen alle corrupte politici voor eeuwig in de hel creperen!".

5528. barok: aan de pompeuze barok ging een grote hoeveelheid ordinair bloed vooraf.

5529. een typerend wielerconflict: in de professionele wielerwereld bestaat er een voor onze tijd zeer tekenend conflict tussen nationale en commerciële belangen. Dient een nationaal kampioen de landskleuren op zijn shirt te dragen of de reclame voor de firma van zijn sponsor? Kijk naar een koers en stel vast wat er echt aan de hand is.

5530. structurele hervormingen: het lijkt er intussen op dat de roep om structurele hervormingen de nieuwe fetisj van het Wetstraatdiscours is geworden: niemand weet precies wat men ermee bedoelt, maar het bekt wel goed. 'Structureel' is een stoplap geworden, een leeg begrip dat gehanteerd wordt door al wie met een soort ideologische wellust de hakbijl wil zetten in de verworvenheden van de welvaartsstaat. Geen enkele hervorming kan ooit structureel genoeg zijn voor sommigen, zolang de boom van de sociale zekerheid zelf niet geveld ligt.

5531. Is Wilders passé?: zal het politieke isolement waarin de PVV meer en meer is beland haar op termijn verstikken? Kijken we naar de lotgevallen van ideologisch vergelijkbare partijen in het buitenland, dan is dat maar de vraag. Het Front National in Frankrijk is al sinds de jaren tachtig een geïsoleerde partij, maar haalt bij vlagen grote electorale successen. Het Vlaams Belang lijdt sterk onder het cordon sanitaire en de populariteit van Bart De Weever, maar van een definitieve ondergang is nog lang geen sprake. De Oostenrijkse FPÖ is na enkele magere jaren weer bezig met een electorale opmars: in peilingen haalt de door Heinz-Christian Strache geleide partij soms meer dan 30 procent.

5532. Di Rupo uitzonderlijk: de regering-Di Rupo heeft op de zaterdag voor Pasen geschiedenis geschreven. Het begrotingstekort zal dit jaar op 2,5 procent liggen, en niet op 2,15 procent zoals eerder was afgesproken met de Europese Unie. In een eerste reactie heeft Europees scherprechter Olli Rehn al meteen zijn zegen gegeven over de resultaten van de begrotingscontrole. Dat is opmerkelijk, omdat het er op wijst dat ook op het Europese niveau twijfels beginnen te rijzen over het tot nu toe gevoerde strakke beleid.

5533. ons braaf Hermanneke: vooraanstaande economen als Paul Krugman en Paul De Grauwe gaan er van uit dat blinde besparingen, in het huidige klimaat, meer kwaad dan goed aanrichten. Europees voorzitter Herman Van Rompuy, daarentegen, houdt vast aan de orthodoxe lijn. Die is immers niet in staat tot een onorthodoxe gedachte, behalve in een haikoe (maar die is dan weer een orthodoxie op zichzelf).

5534. de wielercommentator Decauter: hij mag best een aimabele man zijn, maar in zijn toon beluister ik een kijverige kleuterjuf of een prekende priester, wat in Vlaanderen ongeveer op hetzelfde neerkomt. Beide vooronderstellen een publiek dat op het dociele af luisterbereid is, goedgelovig en gehoorzaam. Nu de actieve priester dood is vormt de kleuterjuf het nieuwe archetype van de Vlaamse intellectueel.

5535. de dood van Thatcher: op Facebook stak een naar eigen zeggen voormalige mijnwerker zijn vreugde niet onder stoelen of banken. "Het beste nieuws dat ik in jaren heb gekregen", schreef hij. Vakbondsleden lieten weten naar de pub te gaan. Andere Britten vroegen zich af "waar het feestje is" of laten weten dat ze champagne hebben ontkurkt.

5536. retorische truc: krijg je in het publiek geen gelijk van je opponent, verklaar zijn mening onmiddellijk als particulier en presenteer je eigen (mainstream) opvatting als een vanzelfsprekende, universele waarheid. Van alle leden van een groep is negenennegentig procent mainstream, de intellectuelen niet uitgezonderd.

5537. Etienne Vermeersch: Vlaanderens verlichte Kleuterjuf (zie nr. 5534). Onafhankelijk denken betekent in onze contreien met deze totaal in rationaliteit omgesmolten professor van mening te verschillen.

5538. transparantie: het verlangen naar volkomen doorzichtigheid (bijvoorbeeld die van woordbetekenissen) is een verlangen naar macht. Door welgemikte definities wil iemand de wereld naar zijn model bijkleuren.

5539. het kleine ik: niet alleen kunnen we met onze ratio geen echte greep krijgen op de volledige werkelijkheid, de kleinheid van ons ik veroorzaakt een nog raadselachtiger fenomeen: de mogelijkheden van de techniek en de perfectie van de apparaten (beide een product van het denken) overstijgen op hun beurt het bevattingsvermogen van de mens. Met 'prometheïsche schaamte' ervaart de mens, aldus Günther Anders (zie foto), de ongekende technische perfectie als een teken van zijn onvolmaaktheid.

5540. prometheïsche schaamte: de stille jaloersheid die wij voelen voor de glorieuze successen van apparaten is verwant met de nijd die we gewaarworden in de buurt van uiterst efficiënte en autonome mensen. Ze herinneren ons aan onze beperktheid.

Miel Vanstreels again ...


Roger, Tom
Door stof of slijk,
dansend

over de schots
en scheve stenen

van Wallers, Aren-
berg, Bourghelles,

voor een enkeling
ligt de hemel
in de Hel

Miel Vanstreels

www.fietsvarianten.nl

maandag 1 april 2013

Nogmaals Miel Vanstreels


Fabian
Niet zijn geduldig wachten
op de laatste Paterberg,

niet de wijze waarop hij zich
in die mensenhaag van alle
tegenstand ontdoet,

niet zijn solo met alle her-
inneringen aan de val
van vorig jaar,

niet zijn ogen
vol euforie

maar het in zijn armen
nemen van zijn Stephanie


Miel Vanstreels
www.fietsvarianten.nl

maandag 25 maart 2013

Het precieze gebruik (5501 - 5520)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5501 - 5520)
5501. onze vloeibare tijd: het is natuurlijk de ideale rugdekking om Vladimir Nabokov (zie foto) te gebruiken om te laten zien hoe belangrijk herinneringen zijn aan de plaats waar je bent opgegroeid. In Speak Memory beschrijft hij de idyllische entourage die de drie bij elkaar in de buurt liggende familie-landgoederen Vyra, Batavo en Roshestveno voor hem vormden. Nadat ze door de Russische Revolutie waren onteigend werden ze voor Nabokov de bron voor zijn ‘hypertrofisch gevoel van een verloren kindertijd’. In Nederland als vervlogen droom (Bert Bakker) voert de jonge historicus en ‘politicus’ Thijs Kleinpaste (1989) Nabokov op in een gedurfd en erudiet betoog over Europa, nationalisme, kosmopolitisme, verdwijnend wij-gevoel, lokalisme en versplintering. We leven volgens Kleinpaste, zich baserend op de ideeën van de Brits-Poolse socioloog Zygmunt Bauman, in een ‘vloeibare tijd’ waarin vaste structuren, grenzen, collectieve samenhang, solide waarden en de natiestaat onderhevig zijn aan een smeltproces. Dat maakt van de mens een tamelijk stuurloze nomade. Het is daarom van het grootste belang dat het niet-vloeibare thuis-gevoel in ere wordt hersteld als emotionele menselijke basis. Zie Nabokov voor het belang daarvan.

5502. een remedie tegen de moderne vloeibaarheid: Kleinpaste wijdt veel pagina’s aan de natiestaat. Die kan niet meer terugkomen in zijn negentiende eeuwse gedaante. Maar tegelijk schrijft hij dat het een vergissing zou zijn om af te geven op nationalisme. Nationalisme is voor hem weliswaar een gepasseerd station, maar het sentiment dat erbij hoort is niet verdwenen en daar moet iets mee gedaan worden. Kleinpaste heeft niets met ‘een soort wezenloos kosmopolitisme dat van elke lotsverbondenheid is losgeweekt.’ Kleinpaste bevindt zich duidelijk in een spagaat tussen nationalisme en kosmopolitisme. Hij zoekt een uitweg. Daarom richt hij zich tot de Canadese gemeenschapsdenker Charles Taylor die het dilemma ontwijkt en het liever in hogere sferen zoekt. ‘Het streven naar iets hogers’, schrijft Kleinpaste, ‘- Taylor noemt het “volheid” – hoort, als onvermijdelijke demping voor de gerationaliseerde wereld, bij het leven. Hoe vinden we, in een onttoverde, van Utopia vrijgemaakte wereld, opnieuw die volheid?’ Deze zoektocht naar een nieuwe ‘volheid’ is een wat halfzachte ontknoping in een erudiet boek vol interessante inzichten. Hoezeer die ook meestal nog gebaseerd zijn op de ideeën van anderen, Kleinpaste verwerkt ze met groot gemak. Hij weet goed duidelijk te maken dat noch zijn ‘netwerkgeneratie’, noch de natiestaat het in zich hebben om voor die ‘volheid’ en voor dat noodzakelijke nieuwe ‘wij-gevoel’ te zorgen. Maar wat dan wel? Ik vind niets beters dan een verlicht, uit zijn gewone platheid opgetild en naar vele anderen geopend consumentisme.

5503. de laatste neologismen: onze God van de slachting; een onderdeurtje uit de provincie (een onbekend journalist); die jongelui stonden voor mijn huis te baltsen met een breezer.

5504. structurele hervormingen: structurele hervormingen blijven de ‘talk of the town’ deze laatste winterdagen. Gwendolyn Rutten pleit in De Morgen van 19 maart voor een “aangehouden koers van structurele hervormingen”. Maar weet iemand wat structurele hervormingen moeten inhouden? Rutten geeft enkele algemene voorzetten, maar de mist rond de structurele hervormingen blijft hangen. Dat de fundamenten van onze economie moeten worden aangepast, staat als een paal boven water, maar wat zijn de juiste structurele hervormingen? En weet iemand welke structurele hervormingen de Europese commissie en conservatieve politici voor ogen hebben?

5505. wetenschapsfraude: hoe is het mogelijk, wetenschappelijke fraude door een biowetenschapper van de VUB? KULeuven-rector Mark Waer lichtte al toe hoe hij fraude in de toekomst het hoofd wil bieden: sensibilisering, controle en repressie. Nochtans moedigen de academische overheden dit soort wanpraktijken zelf aan door universiteiten als bedrijven te laten functioneren.

5506. Europa: Europa komt bij de publieke opinie steeds meer onder vuur te liggen. De bizarre oplossingen die Europese regeringsleiders soms bedenken om de crisis aan te pakken, dragen in elk geval niet bij tot het herstel van het vertrouwen van de Europese burger in 'hun' Unie. Het lijkt er ook sterk op dat de Europese regeringsleiders nog steeds in de waan leven dat de Europese Unie ‘eigendom’ is van de markten en slechts kan worden gebruikt als een louter economisch-financieel instrument.

5507. Paul Van Den Driessche: wie anders dan de N-VA had de DSK van Vlaanderen nog werk willen geven?

5508. Hollandse nederigheid: Youp Van 't Hek: "Onze mond is altijd groter geweest dan onze doden. Ik schaam me soms voor mijn land".

5509. hedendaagse poëzie: de omzet die poëzie in 2012 realiseerde is op vijf jaar tijd gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Fonds voor de Letteren. In 2012 daalde de omzet zelfs met een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor. Aan de basis liggen de digitalisering, een gebrek aan promotie door zowel uitgeverijen, media als de boekhandels, een gebrek aan kansen en het feit dat poëzie een nichemarkt is.

5510. het Duitse economische wonder: in Duitsland werken sommige arbeiders aan 400 euro per maand”, zeggen Johan Vande Lanotte en Monica De Coninck na een bezoek aan Hannover. “Dat is pure uitbuiting en oneerlijke concurrentie, waartegen onze bedrijven niet opkunnen". Daarom zullen ze de lage lonen en sociale ongelijkheid in Duitse bedrijven aanklagen bij de Europese Commissie.

5511. populisme in Nederland: columnist Meindert Fennema: "Dat het volk homogeen is lijkt mij onzin, dat het volk goed is lijkt me nog grotere onzin, maar dat de bestuurlijke elite de afgelopen 20 jaar vooral aan zijn eigen portemonnee gedacht heeft is een realistische gedachte. Ook in die zin vormen de populistische partijen een correctie op het gedrag van de elite. Geen wonder dat in Nederland, waar populistische partijen electoraal heel sterk zijn, toch niet meer dan 22 procent van de bevolking ontevreden is met het functioneren van de democratie".

5512. help de rijken: de volgende tekst leidt een interessante blog (http://helpderijken.com/) in waarin (ironisch) tot medelijden met de rijken wordt opgeroepen: "Welkom op deze blog. Deze blog is opgedragen aan alle rijke mensen die het niet gemakkelijk hebben. Met een bijzondere voorkeur voor dezen onder hen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en publiek anderen aanmanen tot loonmatiging, indexsprongen, vermindering van de werkloosheidsuitkeringen, lagere minimumlonen, besparingen op overheidsuitgaven. Of anderen publiek oproepen tot een correct fiscaal gedrag. Zelf hebben ze het helaas niet gemakkelijk onder de hoge fiscale druk. En nemen daarom noodgedwongen hun toevlucht tot een managements-vennootschap. Waarin ze have en goed onderbrengen, hun villa of loft, de bedrijfswagen, de kosten van de schoonmaakster, de restaurantbonnetjes, de verwarming, het zwembad, het internetabonnement. Een soort van wettige zelfverdediging tegen de hoge fiscale druk. Soms hebben ze zoveel kosten dat ze verlies maken op hun vennootschap. En daardoor niet eens kunnen genieten van notionele interesten. Een schande. We voelen met hen mee".

5513. de resultaten van het eurokapitalisme: Ierland gehoorzaamde de EU en wentelde de totaliteit van zijn schulden op de burgers af, om te vermijden dat andere Europese banken verliezen zouden lijden. Gevolg: een explosieve stijging van de werkloosheid en Ieren die opnieuw begonnen te emigreren. Onder druk van de sociale bewegingen en manifestaties van burgers heeft IJsland geweigerd op te draaien voor de verliezen van de banken. Tegen de EU en het IMF in liet het zijn banken failliet gaan en zijn de kleine en gemiddelde depositohouders gespaard. Het zijn de buitenlandse klanten, aangetrokken door de hoge rentevoeten, en de schuldeisers van de banken die de verliezen hebben moeten incasseren. Vandaag is de economische toestand van IJsland verbeterd en het Gerechtshof van de Europese Vrijhandelsassociatie heeft die beslissing juridisch gevalideerd.

5514. het sterke Albion: de kredietbeoordelaar Fitch heeft de AAA-rating van Groot-Brittannië op negatief gezet. Dat betekent dat de kans groter wordt dat het land op korte termijn zijn toprating verliest.Eerder verloor Groot-Brittannië al zijn AAA-status bij kredietbeoordelaar Moody's. Fitch verwijst voor de beslissing naar de Britse schuld, die volgens Londen hoger zal uitkomen dan aanvankelijk aangenomen.

5515. het einde van de media:
Freek de Jonge: "De babylonische spraakverwarring, het oorverdovende gekakel in het kippenhok van de sociale media, was nog nooit zo groot. Zonder doel, zonder ideologie, zonder verlangen naar schoonheid".

5516. besparingen voor iedereen (Ned.): hoewel de winsten van de beursgenoteerde bedrijven door de aanhoudende crisis bijna een derde daalden, zijn de topmannen van de belangrijkste bedrijven vorig jaar gemiddeld meer gaan verdienen. Hun inkomen lag 5,6 procent hoger dan in 2011.

5517. de prioriteit van de politiek: sinds maanden vraagt het Europese Attac Netwerk de invoering van een uitzonderlijke belasting op de grote vermogens om de financieringsbehoeften van de overheden te ontlasten. Het Cypriotische precedent, met al zijn beperkingen, toont dat politieke wil volstaat om zulk een belasting in te voeren.

5518. Cyprus: het voornemen om Russen en Europeanen die belastingen ontvluchten te belasten is nauwelijks uitgevoerd. Zij hebben namelijk hun geld niet op spaarboekjes gedeponeerd maar in aandelen in ondernemingen belegd, in obligaties, in leningen of in niet-transparante eigendomsstructuren waarvoor geen registratieverplichting bestaat (zoals trusts of firma's die alleen een brievenbus hebben).

5519. de verkiezingen van 2014: culturele (bijvoorbeeld nationalistische) thema's zijn doorgaans een deklaag over of een afleidingsstrategie voor economische motieven. Daarom ben ik van oordeel dat de verkiezingen van 2014 over sociaaleconomische thema’s moeten gaan en men zal me niet snel van het tegendeel overtuigen. De crisis, en vooral ook de door de EU aangestuurde reacties op die crisis, zorgen voor een (sociaal-economische) verschuiving en verandering in onze samenleving die niets minder dan revolutionair is.

5520. de samengesteldheid van menselijke verschijnselen: die complexe samengesteldheid brengt met zich mee dat verschijnselen die onloochenbare feilen vertonen daarom niet helemaal slecht zijn en op onderdelen misschien zelfs als een exemplarisch voorbeeld kunnen functioneren.