maandag 25 maart 2013

Het precieze gebruik (5501 - 5520)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5501 - 5520)
5501. onze vloeibare tijd: het is natuurlijk de ideale rugdekking om Vladimir Nabokov (zie foto) te gebruiken om te laten zien hoe belangrijk herinneringen zijn aan de plaats waar je bent opgegroeid. In Speak Memory beschrijft hij de idyllische entourage die de drie bij elkaar in de buurt liggende familie-landgoederen Vyra, Batavo en Roshestveno voor hem vormden. Nadat ze door de Russische Revolutie waren onteigend werden ze voor Nabokov de bron voor zijn ‘hypertrofisch gevoel van een verloren kindertijd’. In Nederland als vervlogen droom (Bert Bakker) voert de jonge historicus en ‘politicus’ Thijs Kleinpaste (1989) Nabokov op in een gedurfd en erudiet betoog over Europa, nationalisme, kosmopolitisme, verdwijnend wij-gevoel, lokalisme en versplintering. We leven volgens Kleinpaste, zich baserend op de ideeën van de Brits-Poolse socioloog Zygmunt Bauman, in een ‘vloeibare tijd’ waarin vaste structuren, grenzen, collectieve samenhang, solide waarden en de natiestaat onderhevig zijn aan een smeltproces. Dat maakt van de mens een tamelijk stuurloze nomade. Het is daarom van het grootste belang dat het niet-vloeibare thuis-gevoel in ere wordt hersteld als emotionele menselijke basis. Zie Nabokov voor het belang daarvan.

5502. een remedie tegen de moderne vloeibaarheid: Kleinpaste wijdt veel pagina’s aan de natiestaat. Die kan niet meer terugkomen in zijn negentiende eeuwse gedaante. Maar tegelijk schrijft hij dat het een vergissing zou zijn om af te geven op nationalisme. Nationalisme is voor hem weliswaar een gepasseerd station, maar het sentiment dat erbij hoort is niet verdwenen en daar moet iets mee gedaan worden. Kleinpaste heeft niets met ‘een soort wezenloos kosmopolitisme dat van elke lotsverbondenheid is losgeweekt.’ Kleinpaste bevindt zich duidelijk in een spagaat tussen nationalisme en kosmopolitisme. Hij zoekt een uitweg. Daarom richt hij zich tot de Canadese gemeenschapsdenker Charles Taylor die het dilemma ontwijkt en het liever in hogere sferen zoekt. ‘Het streven naar iets hogers’, schrijft Kleinpaste, ‘- Taylor noemt het “volheid” – hoort, als onvermijdelijke demping voor de gerationaliseerde wereld, bij het leven. Hoe vinden we, in een onttoverde, van Utopia vrijgemaakte wereld, opnieuw die volheid?’ Deze zoektocht naar een nieuwe ‘volheid’ is een wat halfzachte ontknoping in een erudiet boek vol interessante inzichten. Hoezeer die ook meestal nog gebaseerd zijn op de ideeën van anderen, Kleinpaste verwerkt ze met groot gemak. Hij weet goed duidelijk te maken dat noch zijn ‘netwerkgeneratie’, noch de natiestaat het in zich hebben om voor die ‘volheid’ en voor dat noodzakelijke nieuwe ‘wij-gevoel’ te zorgen. Maar wat dan wel? Ik vind niets beters dan een verlicht, uit zijn gewone platheid opgetild en naar vele anderen geopend consumentisme.

5503. de laatste neologismen: onze God van de slachting; een onderdeurtje uit de provincie (een onbekend journalist); die jongelui stonden voor mijn huis te baltsen met een breezer.

5504. structurele hervormingen: structurele hervormingen blijven de ‘talk of the town’ deze laatste winterdagen. Gwendolyn Rutten pleit in De Morgen van 19 maart voor een “aangehouden koers van structurele hervormingen”. Maar weet iemand wat structurele hervormingen moeten inhouden? Rutten geeft enkele algemene voorzetten, maar de mist rond de structurele hervormingen blijft hangen. Dat de fundamenten van onze economie moeten worden aangepast, staat als een paal boven water, maar wat zijn de juiste structurele hervormingen? En weet iemand welke structurele hervormingen de Europese commissie en conservatieve politici voor ogen hebben?

5505. wetenschapsfraude: hoe is het mogelijk, wetenschappelijke fraude door een biowetenschapper van de VUB? KULeuven-rector Mark Waer lichtte al toe hoe hij fraude in de toekomst het hoofd wil bieden: sensibilisering, controle en repressie. Nochtans moedigen de academische overheden dit soort wanpraktijken zelf aan door universiteiten als bedrijven te laten functioneren.

5506. Europa: Europa komt bij de publieke opinie steeds meer onder vuur te liggen. De bizarre oplossingen die Europese regeringsleiders soms bedenken om de crisis aan te pakken, dragen in elk geval niet bij tot het herstel van het vertrouwen van de Europese burger in 'hun' Unie. Het lijkt er ook sterk op dat de Europese regeringsleiders nog steeds in de waan leven dat de Europese Unie ‘eigendom’ is van de markten en slechts kan worden gebruikt als een louter economisch-financieel instrument.

5507. Paul Van Den Driessche: wie anders dan de N-VA had de DSK van Vlaanderen nog werk willen geven?

5508. Hollandse nederigheid: Youp Van 't Hek: "Onze mond is altijd groter geweest dan onze doden. Ik schaam me soms voor mijn land".

5509. hedendaagse poëzie: de omzet die poëzie in 2012 realiseerde is op vijf jaar tijd gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Fonds voor de Letteren. In 2012 daalde de omzet zelfs met een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor. Aan de basis liggen de digitalisering, een gebrek aan promotie door zowel uitgeverijen, media als de boekhandels, een gebrek aan kansen en het feit dat poëzie een nichemarkt is.

5510. het Duitse economische wonder: in Duitsland werken sommige arbeiders aan 400 euro per maand”, zeggen Johan Vande Lanotte en Monica De Coninck na een bezoek aan Hannover. “Dat is pure uitbuiting en oneerlijke concurrentie, waartegen onze bedrijven niet opkunnen". Daarom zullen ze de lage lonen en sociale ongelijkheid in Duitse bedrijven aanklagen bij de Europese Commissie.

5511. populisme in Nederland: columnist Meindert Fennema: "Dat het volk homogeen is lijkt mij onzin, dat het volk goed is lijkt me nog grotere onzin, maar dat de bestuurlijke elite de afgelopen 20 jaar vooral aan zijn eigen portemonnee gedacht heeft is een realistische gedachte. Ook in die zin vormen de populistische partijen een correctie op het gedrag van de elite. Geen wonder dat in Nederland, waar populistische partijen electoraal heel sterk zijn, toch niet meer dan 22 procent van de bevolking ontevreden is met het functioneren van de democratie".

5512. help de rijken: de volgende tekst leidt een interessante blog (http://helpderijken.com/) in waarin (ironisch) tot medelijden met de rijken wordt opgeroepen: "Welkom op deze blog. Deze blog is opgedragen aan alle rijke mensen die het niet gemakkelijk hebben. Met een bijzondere voorkeur voor dezen onder hen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en publiek anderen aanmanen tot loonmatiging, indexsprongen, vermindering van de werkloosheidsuitkeringen, lagere minimumlonen, besparingen op overheidsuitgaven. Of anderen publiek oproepen tot een correct fiscaal gedrag. Zelf hebben ze het helaas niet gemakkelijk onder de hoge fiscale druk. En nemen daarom noodgedwongen hun toevlucht tot een managements-vennootschap. Waarin ze have en goed onderbrengen, hun villa of loft, de bedrijfswagen, de kosten van de schoonmaakster, de restaurantbonnetjes, de verwarming, het zwembad, het internetabonnement. Een soort van wettige zelfverdediging tegen de hoge fiscale druk. Soms hebben ze zoveel kosten dat ze verlies maken op hun vennootschap. En daardoor niet eens kunnen genieten van notionele interesten. Een schande. We voelen met hen mee".

5513. de resultaten van het eurokapitalisme: Ierland gehoorzaamde de EU en wentelde de totaliteit van zijn schulden op de burgers af, om te vermijden dat andere Europese banken verliezen zouden lijden. Gevolg: een explosieve stijging van de werkloosheid en Ieren die opnieuw begonnen te emigreren. Onder druk van de sociale bewegingen en manifestaties van burgers heeft IJsland geweigerd op te draaien voor de verliezen van de banken. Tegen de EU en het IMF in liet het zijn banken failliet gaan en zijn de kleine en gemiddelde depositohouders gespaard. Het zijn de buitenlandse klanten, aangetrokken door de hoge rentevoeten, en de schuldeisers van de banken die de verliezen hebben moeten incasseren. Vandaag is de economische toestand van IJsland verbeterd en het Gerechtshof van de Europese Vrijhandelsassociatie heeft die beslissing juridisch gevalideerd.

5514. het sterke Albion: de kredietbeoordelaar Fitch heeft de AAA-rating van Groot-Brittannië op negatief gezet. Dat betekent dat de kans groter wordt dat het land op korte termijn zijn toprating verliest.Eerder verloor Groot-Brittannië al zijn AAA-status bij kredietbeoordelaar Moody's. Fitch verwijst voor de beslissing naar de Britse schuld, die volgens Londen hoger zal uitkomen dan aanvankelijk aangenomen.

5515. het einde van de media:
Freek de Jonge: "De babylonische spraakverwarring, het oorverdovende gekakel in het kippenhok van de sociale media, was nog nooit zo groot. Zonder doel, zonder ideologie, zonder verlangen naar schoonheid".

5516. besparingen voor iedereen (Ned.): hoewel de winsten van de beursgenoteerde bedrijven door de aanhoudende crisis bijna een derde daalden, zijn de topmannen van de belangrijkste bedrijven vorig jaar gemiddeld meer gaan verdienen. Hun inkomen lag 5,6 procent hoger dan in 2011.

5517. de prioriteit van de politiek: sinds maanden vraagt het Europese Attac Netwerk de invoering van een uitzonderlijke belasting op de grote vermogens om de financieringsbehoeften van de overheden te ontlasten. Het Cypriotische precedent, met al zijn beperkingen, toont dat politieke wil volstaat om zulk een belasting in te voeren.

5518. Cyprus: het voornemen om Russen en Europeanen die belastingen ontvluchten te belasten is nauwelijks uitgevoerd. Zij hebben namelijk hun geld niet op spaarboekjes gedeponeerd maar in aandelen in ondernemingen belegd, in obligaties, in leningen of in niet-transparante eigendomsstructuren waarvoor geen registratieverplichting bestaat (zoals trusts of firma's die alleen een brievenbus hebben).

5519. de verkiezingen van 2014: culturele (bijvoorbeeld nationalistische) thema's zijn doorgaans een deklaag over of een afleidingsstrategie voor economische motieven. Daarom ben ik van oordeel dat de verkiezingen van 2014 over sociaaleconomische thema’s moeten gaan en men zal me niet snel van het tegendeel overtuigen. De crisis, en vooral ook de door de EU aangestuurde reacties op die crisis, zorgen voor een (sociaal-economische) verschuiving en verandering in onze samenleving die niets minder dan revolutionair is.

5520. de samengesteldheid van menselijke verschijnselen: die complexe samengesteldheid brengt met zich mee dat verschijnselen die onloochenbare feilen vertonen daarom niet helemaal slecht zijn en op onderdelen misschien zelfs als een exemplarisch voorbeeld kunnen functioneren.


zaterdag 23 maart 2013

Adorno, de knorrige antithese

De verongelijkte toon van de Duitse socioloog.
Door Carel Peeters (in VN)

Op het moment dat ik dacht dat Theodor W. Adorno, de Duitse socioloog van de Frankfurter Schule en de Kritische Theorie, in de nevelen van de geschiedenis was beland, verschijnt de ene nieuwe uitgave van zijn werk na de andere in Nederlandse vertaling.

Dat confronteert mij met oud zeer: Adornos stijl. In het nu opnieuw door Hans Driessen vertaalde Minima Moralia, de ‘som’ van zijn werk waarin alles samenkomt volgens zijn vriend en collega Max Horkheimer, staat (fragment nummer 64) dat men niet moet luisteren naar het advies dat men ‘mededeelbaar’ moet schrijven. Dat zou ‘verraad aan het meegedeelde’ zijn. Als je mededeelbaar schrijft is wat je schrijft te weinig afwijkend en niet speciaal genoeg. Dan conformeer je je te veel aan de mores van de commerciële burgerlijke samenleving.

Begrijpelijk schrijven stelde Adorno gelijk met ‘slonzigheid’, want dan laat je je ‘meevoeren door de vertrouwde stroom van de taal’ en die is uit op ‘saamhorigheid en contact’. En ‘saamhorigheid’ wil zeggen dat je niet kritisch bent en je laat inpakken door ‘het door de commercie gemunte woord’. Die begrijpelijke, commercieel genoemde taal is in werkelijkheid ‘vervreemd’, een valse taal.

Voor Adorno (1913-1969) was de wereld om hem heen een valse wereld, aan alle kanten gemanipuleerd door commerciële belangen en beheerst door politieke intriges. Er zou sprake zijn van een ‘cultuurindustrie’ die in dienst staat van het bedrog. Cultuur is volgens Adorno niet meer iets op zichzelf, een autonoom terrein waarin ideeën en kunst zich kunnen ontwikkelen, maar heeft altijd een ‘industrie’ achter zich die werkt volgens formules, patronen, formats die toegesneden zijn op de vermeende wensen en emoties van het publiek. Wil de wereld bedrogen worden?, dan krijgt de wereld wat gevraagd wordt. Het is ‘voorgeschreven pret’. De uitdrukking ‘dat willen de mensen nu eenmaal’ of ‘dat is nu eenmaal zo’, waarmee ten koste van alles vastgehouden wordt aan een leugenachtige status quo, stuitte Adorno tegen de borst.

Adorno had ook tot op grote hoogte gelijk met zijn kritiek op de cultuurindustrie, al bedoelde hij daar vooral de amusementsindustrie mee. Hij schreef alleen op de verongelijkte toon van iemand die het gelijk aan zijn kant denkt te hebben, maar zeker meent te weten dat naar hem niet geluisterd zal worden. Omdat de mensen zijn onaangename waarheden niet willen horen. Dat een aardig programma als De wereld draait door voor de kijkcijfers denkt elke week wel een paar keer te moeten koketteren met de platte cultuur van Gordon, Patty Brard of de producten van de Oerlemansfabriek, zou voor Adorno betekenen dat meteen het héle programma niet deugt. Dat is niet zo.

In Minima Moralia uitgegeven door Vantilt, maar ook in Zonder richtlijn en Prisma’s, twee boeken verschenen bij uitgeverij Octavo, gaat het vaak over ‘dialektiek’, een berucht begrip omdat het jarenlang tot het jargon van het communisme behoorde. Bij dialektiek gaat het om een these (bijvoorbeeld de huidige kapitalistische wereld) waar een antithese tegenover moet komen te staan, waarna er mogelijk sprake zal zijn van een synthese. Adorno is de belichaming van de knorrige antithese. Hij is altijd tegen en nooit ergens voor, want de huidige wereld van de kapitalistische cultuurindustrie deugt niet. Die is alleen maar uit op ‘verminking van de mensheid.’ Niet minder.

Op de foto staat Horkheimer links vooraan, daarnaast Adorno en achterin staat Habermas met een hand in zijn haar.

donderdag 21 maart 2013

Het precieze gebruik (5481 - 5500)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5481 - 5500)
5481. Herman Van Rompuy (1): na 2014 verandert de rustige vastheid eindelijk in een vadsige rust (de tweehonderd bestuursmandaten uitgezonderd, maar ook daarvoor hoef je helemaal niet te werken).

5482. Herman Van Rompuy (2): naar zijn eigen zeggen hoeft niemand te treuren als hij met pensioen zal gaan. Men kan nog altijd stemmen op de vele familieleden die in zijn spoor een publiek mandaat willen veilig stellen. De Europese president beseft blijkbaar niet dat hij daarmee de zonde van nepotisme toegeeft die in de zeer christelijke Middeleeuwen voldoende zwaar was om voor eeuwig in de hel te branden.

5483. Argentijnse bisschoppen onder de dictatuur: een eenduidige houding ten aanzien van de dictatuur was er destijds niet. Daarom leunden sommige bisschoppen ideologisch aan bij de militairen omdat die "een vermeende communistische infiltratie" tegengingen. Maar er waren ook bisschoppen die aan de kant van de vervolgden stonden. En tientallen priesters, nonnen, seminaristen en leken zijn ontvoerd of vermoord, of ze moesten in ballingschap gaan.
Twee bisschoppen worden als martelaars beschouwd omdat ze zich tegen de dictatuur hebben verzet. Enrique Angelelli kwam in 1976 bij een auto-ongeval, waarvan ondertussen vaststaat dat het moord was. Ook Carlos Ponce de León kwam in 1977 om in een verdacht ongeval. Jorge Bergoglio, de nieuwe paus, was destijds provinciaal overste van de jezuïeten in zijn land. Twee priesters van zijn orde, die in arme wijken werkten, zijn toen ontvoerd. Sommigen zeggen dat Bergoglio aan de basis lag van de ontvoeringen, anderen zeggen dat hij hen toen net gered heeft.

5484. de laatste neologismen: even onmogelijk als vragen naar empathie in het geval van een psychopaat; zij was duidelijk uit haar hum; de guldendildoslag.

5485. Nederlandse hypocrisie (1): het plan om spaartegoeden aan te tasten is niet alleen asociaal, maar economisch ook zeer gevaarlijk. De troika, en in het bijzonder Nederland en Duitsland, willen onder meer het Russisch zwartgeld aanpakken. Maar welk land is na Cyprus het land met het meeste aantal Russische deposito's ? Nederland is het correcte antwoord, en laat de Nederlander Dijselbloem nu toch juist een van de architecten zijn van dit plan. De Cyprioot die de oorlog van 1974 heeft meegemaakt en heeft gespaard is de dupe.

5486. Nederlandse hypocrisie (2): de dichtheid van de postbusfirma's in Nederland is groter dan elders in de wereld.

5487. Nederlandse hypocrisie (3): de rigide besparingen in dit land zijn onnodig. Ze zijn er alleen om de loontrekkende standen te tuchtigen en te domesticeren. De eigenaardige voorliefde voor het koningshuis van de kant van de bezittenden heeft dezelfde functie: de koninklijke, quasi-goddelijke grandeur en hun eeuwenoude onaanvechtbaarheid gaat als vanzelf over op alle gezagsdragers, ook en vooral op de economische.

5488. de karaktermoord op het ACW: Koen Schoors: " Daarom heeft de recente hetze tegen het ACW, verder opgepookt door de bloedhonden van de N-VA, mij met verstomming geslagen. Het warme middenveld van het ACW was de laatste tijd wel erg kritisch geweest voor de zure en gure onderstroom die uit alle kieren en gaten van het N-VA-beleid begint te spuiten. Blijkbaar vond de N-VA daarom de tijd rijp voor 'operatie karaktermoord.' Eerst was er de commotie over de winstbewijzen die waren omgezet in een achtergestelde lening. Maar die omzetting is een goede zaak voor Belfius. De knullige communicatie van de ACW-top maakte de zaak er niet beter op, maar in de kern is dit oubollig geregel achter de schermen van iets dat best het daglicht kan verdragen. Daarop volgde een aanval over de notionele interestaftrek, waarvan het ACW uiteindelijk afzag. De notionele interestaftrek is echter niet immoreel. Het zet bedrijven ertoe aan minder schuld aan te gaan. Het heeft talloze kleine bedrijven geholpen, de kapitaalstructuur van Belgische bedrijven versterkt vlak voor de crisis en er zo toe bijgedragen dat België relatief minder door de crisis getroffen werd".

5489. economisch tunneldenken: André Decoster: "Velen piekeren zich suf waarom beleidsmakers in Europa de omslag niet durven maken naar een minder strak, en - op dit moment, en zeker voor sommige landen - economisch onzinnig besparingsbeleid. Daar zijn veel redenen voor te bedenken. Niet in het minst ideologische, waarbij de kosten van het besparingsbeleid voor verschillende partijen een verschillend gewicht krijgen. Maar ik wil hier minstens één verklaring toevoegen die volgens mij onderschat wordt. De meeste beleidsmakers, opiniemakers, journalisten, en veel politici werden twintig, dertig jaar geleden 'gevormd' op de universitaire banken. Ik sluit niet uit dat mentale sclerose mee verklaart waarom ze, vaak goedbedoeld, blijven vasthouden aan 'saneringsbeleid', ook al is dit het verkeerde recept voor deze crisis".

5490. Keynes moet terug: dezelfde Decoster: "Jammer genoeg wordt ons onderwijs - en onderzoek - vaak nog ervaren als 'waarheden' die gedoceerd worden, terwijl we vooral een mentale soepelheid en probleemoplossend vermogen moeten bijbrengen om in andere situaties open te staan voor andere remedies. Dat is moeilijker dan men denkt. Er werd je als kind geleerd dat je niet mag vloeken, en plots zou je elke zin met 'godverdomme' moeten beginnen. Begrijpelijk dat sommigen enige schroom voelen om Keynes op te voeren".

5491. de strenge bespaarpolitiek in Engeland: een gevolg daarvan is dat vele kinderen op behangpapier moeten kauwen om de honger te verdrijven. Dit schrijft de Financial Times.

5492. analyses: sier ze op met kleurrijke taart- en staafdiagrammen en de meeste min of meer wetenschappelijk gevormde lezers geloven ze als de bijbel.

5493. begrafenissen:
ik erger mij aan het oeverloze en sentimentele gelul op begrafenissen. Ik kies er maar voor te blijven leven (hoe erg dat uiteindelijk ook is), liever dan de anderen te dwingen de triestheid en de vele voorspelbare leegtes van mijn levensloop aan te horen.

5494. de democratie: zij is het hoogste wat wij hebben, maar erg hoog is ze niet.

5495. de paus: de nieuwe paus schijnt eenvoudig te zijn. Ik zal dat voor waar aannemen als het blijkt en bovendien is het de vraag of die eenvoud wel voldoende is.

5496. hoe ik in de dromen van de nieuwe paus wil verschijnen: liefst als een niet eenvoudig te vatten he-monster met heidense, harige haarballen.

5497. het laatste taboe: gewoon falen. Geen wonder dat het voortdurend opduikt in de beeldende kunst.

5498. Rome: toen steeds meer staten de slavernij afschaften, sprak Rome in 1876 (!!) dat 'de slavernij niet verstoot tegen de natuurlijke en de goddelijke orde'. Toen in 2011 in Argentinië als het zoveelste land het homohuwelijk werd ingevoerd, zei Franciscus dat zo'n huwelijk 'van de duivel is en een systeem van het kwaad".

5499. artikels over economie: artikels over economie zijn inderdaad minder waard dan het papier waarop ze geschreven worden.

5500. de strenge wetenschap: men moet ervoor opletten de strengheid van de wetenschap niet zo rigide op te vatten dat de term 'verifieerbaarheid' zoiets gaat betekenen als passend bij de bestaande denkkaders, aansluitend bij de reeds verworven kennis. Echte creatieve hinkstapsprongen zijn dan niet meer mogelijk. Toen Newton zijn grote werken had geschreven, bekroop wetenschappers het idee dat de natuurkunde af was. Tot, een eeuw later, bleek dat de ether, die alle ruimte vulde, niet bestond, dat licht tegelijk deeltje en golf moest zijn, dat je van elementaire deeltjes nooit met zekerheid kunt zeggen waar ze zich bevinden, dat in het hart van de materie analoge overgangen niet mogelijk zijn maar alleen quantumsprongen, en dat niets sneller kan gaan dan het licht. Het zijn kennisrevoluties die de natuurkunde op haar kop hebben gezet. Wetenschappers worstelen er nog steeds mee en tot de hersens van ons, gewone mensen zijn ze nauwelijks doorgedrongen, hoewel veel van die revoluties dateren van de vorige eeuw.


maandag 18 maart 2013

Het precieze gebruik 5461 - 5480

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5461 - 5480)
5461. de nieuwe paus (1): of paus Franciscus actieve steun leverde aan de militaire dictatuur in zijn land is nooit bewezen, zeker is wel dat hij als hoofd van de Argentijnse jezuïetenorde destijds een bijzonder talent ontwikkelde om naast de gruwel van de staatsterreur te kijken. Het is een cv waarmee je moeilijk binnenraakt op een Nederlands koningsfeestje, maar paus kun je er blijkbaar wel mee worden.

5462. de laatste neologismen: proceduregeneuzel bij het gerecht; Lance, de beste slikker en prikker van het peloton; de nieuwe quantummedia, waarin we tegelijk golf én deeltje zijn; een conclaaf van Ratzinger-klonen koos een Ratzinger-kloon.

5463. de neutrale VRT: de VRT heeft het voorbije jaar anderhalf miljoen euro extra gekregen van verschillende Vlaamse ministers om programma's te maken. In totaal trokken de ministers 3,8 miljoen euro uit voor radio- en tv-programma's die hun beleid moeten ondersteunen. De openbare omroep kreeg uit die pot een stuk meer in vergelijking met de periode 2009-2011. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Bart Tommelein (Open Vld).

5464. het einde van België voorspeld: Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) heeft op de Waalse televisiezender RTL gezegd dat een N-VA-verkiezingsoverwinning in 2014 "het einde van België" betekent. Van Rompuy sprak zijn bezorgdheid uit over de populariteit van De Wever. "Wanneer we kijken naar de peilingen, dan circuleert De Wever tussen de 35 en de 40 procent. Alles wat hij zegt, wordt bovendien niet tegengesproken door de pers", aldus Van Rompuy. "Het pleidooi voor het confederalisme betekent in realiteit de verdeling van de sociale zekerheid en de overheidsschuld. Dat betekent dat alle belastingen naar de gewesten en gemeenschappen gaan. Op die manier zou België een lege huls worden. Volgens Van Rompuy is er wel degelijk sprake van 'separatisme', maar "durft De Wever dat woord niet in de mond te nemen, want Vlaanderen is niet rijp voor separatisme".

5465. het toekomstig beleid van BDW: een beleid is niet te vergelijken met een tekst die je met totale controle schrijft, die je beheerst, waarbij je zegt wat je wilt, op de manier dat je het wilt.

5466. een weveriaanse omwenteling: een lezersbrief van Ward D.: "De Wever moet de Nobelprijs Fysica krijgen! Hij heeft een nieuw sterrenstelsel ontdekt! Eén met een dubbelster, omringd door lege dozen (België, Brussel en de Duitse gemeenschap). Dit is zowaar geen copernicaanse omwenteling, maar wel een weveriaanse! En geef hem ook maar de nobelprijzen voor agressie, windhanerij en rancune. Die man is rijp voor de psychiatrie!".

5467. de nieuwe paus (2): de grote aandacht van de media (vooral de TV) voor de pausverkiezing is buiten alle proportie. Tenslotte gaat het om een gewild domme, kwaadwillige en ouderwetse sekte die zopas bij herhaling werd betrapt op een oneindige reeks van ernstige seksmisdaden. Ook op bestuurlijk en financieel gebied geeft deze sekte blijk van maffieuze praktijken. Maar daarover in het TV-commentaar vrijwel geen woord. Hoe klein moet de mens zijn als je vaststelt dat hij voortdurend zijn eeuwenlange en door de wol geverfde onderdrukkers op een erepodium zet!

5468. de wielrenner Gilbert: "Leeuwenvlaggen verdienen geen plaats in de koers." Philippe Gilbert spreekt in Humo zijn afkeer uit voor Vlaams vlagvertoon. De renner staat met zijn ergernis niet alleen. "Ik heb niks tegen vlaggen op zich", zegt Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische Wielerbond (KBWB). "Maar met de Vlaamse vlaggen wordt tegenwoordig fors overdreven. In die mate zelfs dat ze het beeld van de wedstrijden bezoedelen. Ik denk dat het dat is wat Philippe met zijn uitspraken bedoelt." Het valt te verwachten dat de adepten van de nieuwe Vlaamse maffia deze uitspraken en praktijken vurig zullen ridiculiseren en vlijtig in hun tegendeel omdraaien.

5469. een gespleten tong: de N-VA verwijt anderen graag inconsequent te zijn. Wie het concrete beleid en discours van deze partij van naderbij bekijkt, moet echter opmerken dat ze zelf weinig rechtlijnig voor de dag komt. Zo verweerde de N-VA zich nog geen jaar geleden bijzonder heftig tegen de antimisbruikbepaling van de notionele belastingsaftrek. Vandaag zet ze diezelfde wet in om het ACW te betichten van oneigenlijke belastingontwijking.

5470. de nieuwe paus (3): een nieuwe paus zorgt voor een nieuwe dosis quizvragen. Dit zou er een van kunnen zijn: noem vijf overeenkomsten tussen de pausverkiezing en het Eurovisiesongfestival. Sofie Mulders vond er in De Morgen tien!

5471. het eigen absolute gelijk: katholieken hebben eerder hun preekstoel al gebruikt om te waarschuwen tegen de socialisten. Socialisten hebben hun vakbondstijdschriften gebruikt om te waarschuwen tegen kapitalisten. Kapitalisten hebben hun economische autoriteit gebruikt om te waarschuwen tegen het marxisme. Het is van alle tijden dat ideologische strekkingen waarschuwen tegen andere ideologische strekkingen. Dat autoriteiten hun invloed gebruiken om het gezag van hun tegenstanders te ondermijnen. Maar dit is de eenentwintigste eeuw. De wereld moet niet langer verdeeld worden. Straks zijn we met tien miljard en de belangrijkste boodschap die de mensheid nu wil horen, is dat het geen kwaad kan dat er andersdenkenden rondlopen. Dat die geen bedreiging zijn voor het welzijn van allen. De enige echte bedreiging voor ieders welzijn, en daarover zijn in het geschiedenisboek heel veel zwarte bladzijden te lezen, is dat we ons opsluiten in het eigen gelijk. Dat we door een gebrek aan interesse voor elkaar een ongenuanceerd clichébeeld opbouwen van de 'anderen'. Maar het blijft waar dat sommige invloedrijke anderen een groot gevaar voor ons allen vormen. Vreemde ideologieën moeten worden geduld, maar geenszins de soms zeer schadelijke acties die daaruit voortvloeien.

5471. optimisme: omdat het ontegensprekelijk tegenfeitelijk is kan het optimisme alleen worden geduld als het werd veroverd op een onderliggend pessimisme dat een weergave is van de reële stand van zaken. Mijn vriend Raf stuurt me een versje dat die beweging van min naar plus kan illustreren:

"Mag draußen Schnee sich türmen,
Mag es hageln, mag es stürmen,
Klirrend mir ans Fenster schlagen,
Nimmer will ich mich beklagen,
Denn ich trage in der Brust
Liebchens Bild und Frühlingslust!"

5472. de nieuwe paus (4): een typerend modern, rationalistisch en zeer misleidend perspectief op de pauskeuze vind ik in de krant: "Van de nieuwe paus is veel te verwachten. Hij is op zijn minst even intelligent als zijn voorganger."

5473. de nieuwe paus en zijn namen: onze Cis, Fransooi, degene die met de twinkelierende vogeltjes praat, de Spindoctor Zelve.

5474. een gemis: Hugo Camps is ziek en ik mis zijn dagelijkse portie verliteratuurde wijsheid zeer.

5475. de nederigheid van Wouter Beke: "Mijn hersenen zijn te kort om in de hersenen van Karel De Gucht te kunnen kijken."

5476. een vergelijking: acteur Warre Borgmans op Radio 1 bij Jan Hautekiet: "Deze paus is de Koen Geens van het pontificaat."

5477. serieus leedvermaak: Eurocommissaris De Gucht positioneert zich steeds meer als een rechtse hardliner. Daarom heb ik nu innig leedvermaak. Immers, het Grondwettelijk Hof volgt de redenering van deze overijverige neoliberaal en vrijhandelsman in zijn zaak tegen de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet. Volgens het Hof werd de privacy van de Europees Commissaris niet geschonden doordat de inspectie zijn rekeningen inkeek. De inspectie ging in de rekeningen van het echtpaar kijken omdat ze bedenkingen had bij de wijze waarop hun buitenverblijf in Italië werd gefinancierd. Daarbij werd een inkomst van 1,2 miljoen euro gevonden die niet werd aangegeven in 2005. De VLD en alle andere partijen die de belangen van de rijken verdedigen zijn niet te vertrouwen en hun grijpgrage achterban helemaal niet.

5478. moed: diegene bezit moed die tijdens een mediahetze (zoals op TV tijdens de pausverkiezing) in het publiek het tegengestelde durft te beweren van wat die media als onbetwijfelbare waarheid uitbazuinen. En het meest onbetwijfelbaar is datgene wat tussen de regels, stilzwijgend, vanzelfsprekend als waar wordt voorondersteld.

5479. de NV-a is niet fascistisch: het N-SA heeft een aanvraag ingediend om op 1 mei te mogen betogen in Borgerhout. Ze zullen er tegenover het districtshuis protesteren tegen PVDA+, de partij die het district bestuurt. Tot groot ongenoegen van het districtsbestuur, is de goedkeuring voor de betoging onderweg. Het N-SA is een neofacistische groepering die streeft naar de oprichting van het Vierde Rijk. N-SA-leider Eddy Hermy werd veroordeeld voor rassenhaat en lidmaatschap van de buiten de wet gestelde privémilitie Vlaamse Militanten Orde (VMO). Volgens De Morgen is Hermy de man die voor het VMO met een moordcommando naar Voeren wou rijden om de Waalse politicus José Happart te vermoorden met een nekschot. Burgemeester Bart De Wever kondigde in januari nog een samenscholingsverbod af in Borgerhout om een betoging van Sharia4Belgium te verhinderen. Zijn woordvoerder zegt nu dat het gaat om het recht van vrije meningsuiting als iemand wil betogen tegen PVDA+. Dit is op zijn minst een Weimarsituatie in miniatuur. Na 2014 komt dan de schaalvergroting, een Belgisch Weimar op fatsoenlijke grootte.

5480. de nieuwe paus (5): Saskia de Coster: "De kerk toonde zich deze week van haar modernste kant. Na het aftreden van Benedictus heeft ze feilloos gecommuniceerd met hedendaags technieken om een, euh, tijdloze boodschap van hoop te verkondigen. Maar er zal pas sprake zijn van een echt mirakel als Franciscus evenveel positivisme en werkelijkheidszin aan de dag zal leggen als zijn spindoctors. Ciske zit niet langer in de Argentijnse pampas aan het hoofd van een grote familietafel, waar eeuwenoud stof van de vlaktes opstuift, spoken ronddolen en het vlees op de barbecue schroeit, om er God de Vader te vragen om zijn heilige, bedreigde familie te zegenen. Vandaag staat hij onder de zendmasten van het Vaticaan tussen miljoenen fans en heidenen in het hartje van wereldstad Rome".

Thoma Decreus

De representatieve democratie als een verborgen aristocratieDe voorbije jaren trokken wereldwijd honderdduizenden jongeren de straten op om meer democratie en sociale rechtvaardigheid op te eisen. De beweging was diffuus en raakte bekend onder verschillende namen: de 'indignados', 'occupy' of simpelweg de '99%'. Volgens filosoof Thomas Decreus symboliseren deze bewegingen het eigenlijke beginsel van iedere democratie: het constante verzet van de machtelozen tegen de machthebbers, of van de 99% tegen de 1%. Met die gewaagde stelling gaat Decreus aan de slag om het hedendaagse politieke bestel aan een scherpe kritiek te onderwerpen. Hij ontmaskert de representatieve democratie als een verborgen aristocratie en wijst op de onverenigbaarheid van het democratisch ideaal met premissen van het neoliberale beleid en het marktdenken. Toch is dit essay meer dan zomaar een kritiek. Het is ook een poging om uit de stormen van het heden een nieuwe politiek van de hoop te schetsen die een antwoord biedt op het heersende pessimisme.

Thomas Decreus studeerde geschiedenis en filosofie aan de universiteit van Leuven. Hij werkt er aan een doctoraat dat de conceptuele linken wil blootleggen tussen (politieke) representatie, hegemonie en macht. Thomas Decreus was medeorganisator van de SHAME-betoging in 2011.

Thomas Decreus, Een paradijs waait uit de storm. Over democratie en verzet, 160 p's, 2013.

woensdag 13 maart 2013

Miel Vanstreels (vervolg 3)

De EPO-rijmpjesHein V.

We hadden nooit geld mogen
aannemen van Lance

maar wat wil je, een bestuurder
is ook maar een mens


Mart S.


Mogen wij, journalisten
zeggen dat we faalden

ja, we trapten vaak
genoeg in de naalden


Alexandre V.

Een infuuske steken,
een koerske kopen

een Kazak mag
graag wat stropen


Miel V.

Idolen worden betrapt,
reputaties gaan naar de maan


maar mijn liefde voor de koers
blijft altijd bestaan

maandag 11 maart 2013

Miel Vanstreels (vervolg 2)

De EPO-gedichtenRichard X

Op een sinaasappel
en een banaan

verder wilde ik echt
niet gaan


Joost P.

Geen andere keuze hebben,
da’s makkelijk lullen

zo konden ze wel jaren lang
hun zakken vullen


Edwig van H.


Dat ze juichend over
de meet durfden komen

een hele erelijst hebben
ze mij ontnomen

maandag 4 maart 2013

Kerkelijke revolutie

Het condomgebruik in de hoogste kerkelijke kringen neemt zichtbaar toe ...


zondag 3 maart 2013

Miel Vanstreels (vervolg 1)

De EPO-rijmpjes
Michael B.


Een beetje cynisch van
dat zoeken en gewroet


wie mij ooit bejubelde
ruikt nu mijn bloed


Eric Z.


Toon de fans wat tranen
en berouw


ze vergeven en vergeten
o zo gauw


Johan M.


Bekennen is verlost worden
van een loden last


van al dat liegen
word je een rare kwast