maandag 29 april 2013

Het precieze gebruik 5561 - 5580

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5561 - 5580)
5561. rechts: dommigheid is geen typerend kenmerk van de rechtsen, maar zij maakt hen het leven heel wat makkelijker.

5562. versprekingen: ik tast volledig in het Duitser; zij heeft geen tanden op haar haar; dit is het anus Dei (Femen) .

5563. een probleem: ratten worden steeds in groter aantallen resistenter tegen rattengif, maar bankiers helaas niet tegen listig verworven bedrijfswinst.

5564. in de serie gezochte breinverklaringen: voor socioloog Fehmi Kara, directeur van de Vereniging voor de gezondheid en onderwijs van autistische kinderen in de Turkse stad Adana, kan er geen twijfel over bestaan: omdat hun hersenen niet in staat zijn tot geloof zijn autisten per definitie atheïsten. ‘Autistische kinderen kennen geen geloof in God omdat ze het gedeelte van de hersenen missen dat hen daartoe in staat stelt.' Omgekeerd zijn atheïsten dus ook autisten.

5565. in de serie gezochte therapieën: als je zelf weer eens woedend wordt, probeer dan jezelf eens zachtjes te aaien.

5566. de taal van Willem en Maxima: tezamen met de troonswisseling wordt ook de plechtige, geaffecteerde taal van koningin Beatrix onttroond. Volgens het tijdschrift Onze Taal, dat voor een deel is gewijd aan de taal van Willem-Alexander en Máxima, maakt een beetje deftig straks plaats voor een beetje volks. Máxima krijgt in het artikel een 9 want haar taalvaardigheid 'is duidelijk gegroeid'. Willem-Alexanders taal is vaak letterlijk 'gewoon', ontdekte fonoloog en taalkundige Marc van Oostendorp.

5567. irrationaliteit: op dit moment zijn er verscheidene (zeer degelijke, maar zeer leesbare) studies op de markt die illustreren hoe onze denkgewoontes en onze relaties met anderen onvermijdelijk doortrokken zijn van irrationaliteit. Telkens lees je de suggestie dat dit soort menselijke zwakheid geremedieerd moet (en kan) worden door een verhoogde rationele inspanning, een nogal dommige bewering die min of meer parallel loopt met de opmerking dat je gewoon meer moet eten als je honger hebt.

5568. de mens: hijzelf en zijn prestaties verkeren in een eeuwigdurende onaffe staat. Alleen verstokte Verlichtingsadepten zijn nog altijd van het tegendeel overtuigd.

5569. vroeger, nu en later: Gerrit Komrij: "Hoe lang zal et duren voordat het paradijs van nu ons voorkomt als een vergeelde foto?".

5570. de laatste neologismen: een budgetpoliticus die functioneert als een contragewicht tegen al die dure beloftes; een marketing-hunker naar erkenning in de markt, ook al is het alleen maar herkenning van ons product; 'land-verraders, anaal-retentieven, aapachtigen, verraders van de wereld van de geest' (Tom Lanoye over de Vlaamse nationalisten); geen stopknop hebben (figuurlijk).

5571. Blair: John le Carré: "Blair heeft een oorlog gevoerd op basis van leugens. Een doodzonde. Dat hij zichzelf lijkt te geloven heeft te maken met zijn achtergrond. Hij is een goede acteur, een jurist en een overtuigd christen. Dat ik tegenwoordig voor de monarchie ben heeft te maken met de angst dat mensen als Blair president kunnen worden."

5572. een referendum: de (niet alleen volkse) voorliefde voor het referendum heeft onder meer te maken met de idee dat beslissingen die dicht bij jezelf liggen een grotere garantie hebben op waarheid, nut en efficiëntie. Wat nabij is kan immers onmiddellijk worden waargenomen, gecontroleerd en beheerst. Wat op een afstand geschiedt wordt daarentegen van nature gewantrouwd.

5573. beledig nooit een koningin: PVV-leider Geert Wilders, de man die in Beatrix jarenlang een met de islam heulende, elitaire, multiculti-knuffelende landverrader zag, deed twee uur na de aankondiging van haar abdicatie een persbericht de deur uit waarin hij haar ‘een voorbeeld voor velen’ noemde. Kwestie van oud zeer: de laatste keer dat Geert haar onder vuur nam, kostte dat drie zetels in de peilingen.

5574. De Wever: Marcel ten Hooven in DGA: "Het imago van de leider van de Nieuw-Vlaamse Alliantie Bart De Wever is dat van een onnadenkende brulboei, een nationalistische houwdegen. Toch heeft links en antinationalistisch Vlaanderen in hem een intellectuele sparringpartner van formaat".

5575. toegepaste kennis: Dirk Holemans, coördinator van denktank Oikos en Groen-politicus: "We leven in een kennismaatschappij, maar met een paradox: als kennis niet in het beleid van een minister past, wordt die niet gebruikt".

5576. Habermas (zie foto) in Leuven (1): het is in tijden van economische crisis volgens Habermas (83) de hoogste tijd dat de EU-leiders opteren voor een solidair en 'supranationaal democratisch' perspectief voor de EU. Duitsland moet hierin volgens Habermas het voortouw nemen. De spanningen tussen lidstaten zijn de afgelopen maanden sterk toegenomen door maatregelen die EU neemt om de euro te redden, waardoor stappen naar een verdere politieke integratie uitgesteld dreigen te worden. Habermas waarschuwde er echter voor dat de EU zonder de realisatie van een politieke unie verder de speelbal zal blijven van "de imperatieven van de markten". Het is nu in ieders belang dat gemeenschappelijk en solidair geopteerd wordt voor een aanpak die groei en competitiviteit in de hele eurozone nastreeft.

5577. Wilders uit winterslaap: PVV-leider Wilders wil in het Europees parlement de krachten bundelen met het Franse Front National en het Vlaams Belang. Wilders gaat de komende maanden gesprekken voeren met die en andere anti-europartijen. De samenwerking moet een vuist kunnen vormen tegen de al bestaande verbonden van sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten. 'Dat zou een enorm signaal zijn', zegt Wilders. De PVV-leider was eerder terughoudend met toenaderingspogingen van het Front National en het Vlaams Belang, nu zegt hij meer met die partijen te hebben 'dan met de hele Tweede Kamer'. Een tijdje geleden lunchte Wilders al met Marine le Pen, leider van het Front National.

5578. Habermas in Leuven (2): het is een troost vast te stellen dat deze eminente filosoof en socioloog een zo grote massa op de been wist te brengen. Er bestaan blijkbaar nog grote aantallen nadenkende mensen (onder wie heel wat jongeren) die geleerdheid niet per sé gelijkstellen met een alleenzaligmakend getallenfetisjisme.

5579. introspectie: Diederik Stapel: "Als je je leven fantastisch vindt en er gebeurt ineens iets extreems, dan wordt je hele leven een zak vol mogelijke verklaringen voor hoe het zo ver heeft kunnen komen".

5580. individualisme: het mag niet cartesiaans worden opgevat alsof ons ego alleen bestaat uit een universeel, van alle contexten losgezongen 'verstand'. Bijna de hele ontwikkeling van de recente filosofie demonstreert de onontkoombare afhankelijkheid van ons ego van allerlei krachten van binnen en buiten. Een volstrekt en zelfs een overwegend rationele identiteitsopvatting is op dit moment een vorm van aanmatiging.

woensdag 24 april 2013

Het precieze gebruik 5541 - 5560

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5541 - 5560)
5541. Geert Wilders: de auteur Fikry El Azzouzi (zie foto): "Het parlement wordt in Nederland al jarenlang gedomineerd door de partij van Geert Wilders. Een partij die even racistisch is als Heinrich Himmler op een druilerige lentedag en die als een genitale wrat rond de aars van de Nederlandse samenleving kleeft".

5542. de Walen: dezelfde auteur: "Hier - anders dan in Nederland - zie ik de N-VA nog niet snel roepen dat we een Marokkanenprobleem hebben en dat we dringend een Marokkanendebat moeten houden. Maar bij ons ligt het iets anders, wij hebben (gelukkig) nog de Walen".

5543. het Franse goede voorbeeld: de Franse regering brengt volgende week gegevens over het vermogen van de individuele ministers naar buiten. Dat heeft premier Jean-Marc Ayrault zopas gemeld. De 'nieuwe openheid' komt op een moment dat de regering onder leiding van de socialistische president François Hollande zwaar onder druk staat door het schandaal over de geheime Zwitserse bankrekening van een voormalige minister. Jerome Cahuzac, tot vorige maand verantwoordelijk voor begrotingszaken, erkende onlangs dat hij de rekening had, terwijl hij dat eerder hardnekkig had ontkend. Justitie verdenkt hem inmiddels van belastingfraude.

5544. aangeprate luiheid: “Economics are the method, but the object is to change the soul”, zei Thatcher ooit. Haar economisch model bezorgde ons de bankencrisis, maar Margaret, de zielenknijper, sneed nog dieper. Het neoliberalisme à la Thatcher vreet onze manier van denken aan. Meer dan een kwart van de Britten denkt nu dat armoede in de eerste plaats te wijten is aan luiheid.

5545. de laatste neologismen: the wicked witch of Winchester (Thatcher); the dompteur van de mijnwerkers (idem); het koor der castraten (de Nv.a) klinkt ondertussen veel luider; geleefd worden door de hijgerigheid van het dagelijkse nieuws; een rijtje hoogbejaarde vrouwen bekijkt de voorlezende literator als hongerige leeuwen.

5546. evenwicht als zwakheid: overal in de media doen de journalisten amechtig hun best om zowel de positieve als de negatieve kanten van Thatcher in het licht te stellen. Zo binden ze zowel de linksen als de rechtsen aan hun journalistieke producten. Bovendien wekken ze de indruk van waarachtige objectiviteit. Omdat ook de wetenschappelijke methode naar objectiviteit streeft (losgezongen als ze dient te zijn van het menselijke heil) werken de onderzoekers én de journalisten onbedoeld samen aan de constructie van een nieuwe soort ziel: een ziel die niet meer gedecideerd kan kiezen tussen opposities, die bij voorkeur het luwe middenveld opzoekt en uiteindelijk aan een teveel aan evenwicht bezwijkt.

5547. woorden tegenover feiten: ging er in de jaren '70 nog 65 procent van het nationaal inkomen naar werknemers, dan zakte dat tijdens het bewind van Thatcher tot 53 procent. In 1979 leefden 5 miljoen Britten in armoede. Na het tijdperk-Thatcher waren dat er bijna 14 miljoen. Aan de zwakke groei wist Thatcher weinig te veranderen. De gemiddelde groei onder haar bewind was lager dan in de crisisjaren '70. De deregulering en daaruit voortvloeiende explosieve groei van de financiële sector leverden ons dertig jaar later de grootste financiële crisis sinds de jaren '30 van de vorige eeuw op.

5548. onze perceptie van de tijd: onderzoekers zijn het erover eens geraakt dat in de perceptie van tijd de factor richting een belangrijke rol speelt. We ervaren tijd alsof we naar de toekomst stappen en weg van het verleden, het zogenaamde temporele dopplereffect, zo blijkt uit een nieuwe studie. De tijd snelt dus wel degelijk vooruit. We zijn dus wezens die denken meer met de toekomst dan met het verleden te maken te hebben. Het dopplereffect in de fysica zegt dat golven, zoals geluid of licht, van frequentie veranderen naarmate de bron naar ons toe komt of van ons weg gaat. Een voorbeeld is de sirene van een voorbijrijdende ziekenwagen. Een vergelijkbare perceptie speelt dus ook met betrekking tot tijd.

5549. filosofie (1): ze moge dan wel geen aantoonbare progressie vertonen (zoals de natuurwetenschappen), toch is het zo dat zij weet uit te leggen waarom sommige onderwerpen nooit meer en andere slechts in tijden van uiterste verveling aan de orde kunnen komen. Binnen haar geschiedenis en in haar specifieke netwerken is zij niets meer dan een min of meer systematische manier van verscherpte bewustwording.

5550. filosofie (2): in een gestudeerd gezelschap kan geen kritisch filosoof op tegen de druk van het eenkennige vooruitgangsdenken. Op een soort Fox-achtige wijze klaagt het hem aan, veroordeelt hem en zet hem ongenadig het fileermes op de keel.

5551. het absurde sterven: Roland Barthes werd domweg aangereden, Molière stortte in op het podium en Tennessee Williams stikte in het dopje van een flesje oogdruppels.

5552. die onverantwoorde Cyprioten: BNP Paribas, een bank waarvan de Belgische overheid de grootste aandeelhouder is, hielp rijke mensen uit bijvoorbeeld Oekraïne om hun geld te verbergen in Cyprus. Dat gebeurde via ingewikkelde constructies met bedrijven op de Maagdeneilanden en Malta en holdings in Nederland. Interne documenten van BNP Paribas schetsen een ontluisterend beeld van dergelijke offshore-constructies en de manier waarop ze worden aangeprezen door 'onze' banken.

5553. Vlaamse domspraak (1): Geert Bourgeois wil in 2014 de federale regering blokkeren. Alsof de Vlaamse gepensioneerden er beter van worden als de pensioenen niet meer uitbetaald kunnen worden.

5554. Vlaamse domspraak (2): na 2014 zullen het niet de internationale financiële ontwikkelingen zijn die ons spaargeld zullen doen verdampen, maar de NV-a en haar verblinde, dwaze kiezers. Die massale hoeveelheid spaargeld is zowel individueel als collectief de enige echt afdoende garantie voor onze welvaart.

5555. het geïmiteerde thatcherisme: Jean Marie de Meester: "Het grote drama van links in Europa is dat het Thatcherisme werd verdergezet, door Blair en kopieën ervan als Patrick Janssens, Steve Stevaert en Frank Vandenbroucke".

5556. filosofie (3): misschien is zij wel de enige manier om anders dan in veiligheid, rust en laffe volgzaamheid te leven en dat zonder als een idiote rebel jezelf tegen de muur stuk te lopen.

5557. onze voorbeeldige rijken: Ewald Pironet in Knack: "Eind vorige week lekten de namen uit van tienduizenden personen die achter een schermvennootschap zitten op de Britse Maagdeneilanden en Kaaimaneilanden. Velen hebben daarvoor een goede uitleg klaar. Carmen Thyssen, weduwe van de industrieel Hans Heinrich von Thyssen, kocht via zo’n schermvennootschap ‘De Watermolen van Gennep’, een schilderij van Vincent van Gogh, en ook andere schilderijen uit haar privébezit zitten er in vennootschapjes. De voornaamste reden is dat ze zo haar kunst makkelijk van het ene land naar het andere kan verplaatsen, aldus haar advocaat. Op de gelekte lijst staan ook meer dan honderd Belgen, en ook Belgische bedrijven hebben er filialen. Grootbank KBC zit op de Kaaimaneilanden met drie dochters, vooral ‘omdat daar een grotere contractuele vrijheid’ bestaat voor financiële verrichtingen, aldus de bank. Chemiereus Solvay bezit er een herverzekeringsbedrijf ‘omdat de Kaaimaneilanden een langdurige en stabiele economie hebben’. Zelfs de Belgische staat zit er via de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), die zich richt op de bedrijfswereld. ‘Anders gaan de kosten om alles juridisch en financieel geregeld te krijgen enorm de hoogte in’, luidt de motivering bij BIO. Zo heeft iedereen die in zo’n belastingparadijs zit wel zijn goede reden – maar nooit gaat het om belastingontduiking, of wat dacht u? "

5558. Vaticaanse intrigues: roddels, schandalen, geheimen, intriges, misverstanden. En dat allemaal in een onafhankelijk staatje van minder dan een halve vierkante kilometer. De chaos in het Vaticaan wordt treffend en onderhoudend weergegeven in Thavis’ ‘Vaticaandagboeken’ (2013). John Thavis is wat je een ‘Vaticanista’ zou kunnen noemen. Dertig jaar heeft hij als journalist het reilen en zeilen in het Vaticaan gevolgd, onder meer als hoofd van de Catholic News Service. Zowat de belangrijkste onafhankelijke nieuwsdienst voor berichtgeving over de rooms-katholieke kerk. Twee pontificaten heeft Thavis meegemaakt. Die van de Pool Johannes Paulus II (Karol Józef Wojtyła) en die van de Duitser Benedictus XVI, (Joseph Aloisius Ratzinger). Sensatie is duidelijk niet Thavis’ bedoeling. Hij wil een leesbaar en boeiend verhaal schrijven en is daar volkomen in geslaagd. Hij beklemtoont dat hij geen fictie, maar wel degelijk non-fictie schrijft.

5559. de stervende Verlichting: Guido Lauwaert: "De verworvenheden van de Verlichting kunnen in drie woorden worden samengevat: Fraternité, Égalité en Liberté. Ze vervingen de tot dan toe bestaande drie-eenheid la Nation, la Loi, le Roi. Door de huidige financiële crisis blijkt van de pijlers waarop de laatste Nieuwe Beschaving rust helaas niet veel meer over te blijven".

5560. verlichte uitbuiting: dezelfde Guido:" De mensen die hun leven lang gewerkt hebben, en met hen hun voorouders, aldus een aardig bedragje wisten te vergaren, wat niet meer is dan de basis van de financiële evolutie, wordt dat oppotten van het bedragje nu aangerekend. Wat ze vooral kwalijk genomen wordt, is, dat ze hun spaargeld niet in het bedrijfsleven willen storten. Maar dat bedrijfsleven heeft de vakbonden getemd tot knorrepotten, door het met hun leiders op een akkoordje te gooien. Bovendien hebben ze zulk een wanbeleid gevoerd dat de werkende mens steeds meer moest inleveren Het is dus maar logisch dat de grote als de kleine spaarder zijn geld niet wil uitgeven aan het redden van de Nieuwe en voorlopig Laatste beschaving. Wegens wangedrag – naar de mening van de politici die over geld en beheer ervan gaan – worden de spaarders daarom gestraft. Ze zijn al de rente op hun spaargeld kwijt, moeten vervolgens betalen om te sparen, en de derde stap is dat een deel van het spaargeld wordt opgeëist. En dat onder het mom van Staatsteun, Burgerzin en Eenheid. Een rare rekenfout van Égalité, Fraternité en Liberté. Wat de overheid iedere keer laat zien is de achterzijde van de volmaakte uitbuiting. Daarmee denkt ze de burger zand in de ogen te strooien. De overheid vanuit zijn luxevilla vergeet echter dat zelfs de kleine burgerman met de jaren drie ogen heeft gekregen, twee in het hoofd en één op de rug".

woensdag 10 april 2013

Thatcheriaans fascisme

Nigel Williams: Thatcher heeft een nieuw soort fascisme ingevoerdHet Radio-1 programma 'Nieuwe feiten' van maandag 8 april 2013 liet stand-upcomedian Nigel Williams aan het woord over Margaret Thatcher. Hij gaf een keihard oordeel.

Een selectie van citaten uit dit interview dat je volledig kan beluisteren in de audiolink hieronder:

Dit is de vrouw die Nelson Mandela als een terrorist bestempelde … die 8 Ierse gevangenen liet doodhongeren … die 500 onschuldige Argentijnse mariniers de dood heeft ingejaagd … die Pinochet verwelkomde.

De daklozen zijn toegenomen (onder haar bestuur), ze is gestopt met het bouwen van sociale woningen.

Tony Blair is haar light-versie ...

Zo was zo anticommunist maar tijdens de mijnwerkersstakingen is ze steenkool gaan kopen in het toen nog communistische Polen …

Mijn vader – die nog in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten – moest als gepensioneerde plots met nog minder dan 100 euro per week rondkomen … ze zat geen kloten in met de gewone mens.


Vraag: Wat met de etiquette om na het overlijden van een persoon alleen maar goede dingen te zeggen?

Dat is bullshit. Ik heb niks goeds over haar gezegd toen ze leefde, waarom zou ik het nu zeggen?

Ze heeft de scheidingslijn heel duidelijk gemaakt. Engeland is altijd al een klassenmaatschappij geweest. Zij heeft de maskers afgeworpen en getoond wat voor mensen zij (de conservatieven) zijn.

Typisch dat dit gesprek aan bod kwam in een nieuwtjesprogramma maar niet in nieuwsprogramma's zoals Terzake … te eerlijk misschien?

Zeer aanbevelenswaardig interview. Je kan het hier beluisteren:

http://www.radio1.be/programmas/nieuwe-feiten/over-de-doden-niets-dan-goeds

dinsdag 9 april 2013

Bj de dood van de ijzeren haatmachine

Elton John – Merry Christmas Maggie Thatcher
"So merry Christmas Maggie Thatcher
May God's love be with you
We all sing together in one breath
Merry Christmas Maggie Thatcher
We all celebrate today'
Cause it's one day closer to your death
They've come to raid your stockings
And to steal your Christmas pud
But don't be too downhearted
It's all for your own good
The economic infrastructure
Must be swept away
To make way for call centres
And lower rates of pay."

maandag 8 april 2013

Het precieze gebruik (5521 - 5540)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5521 - 5540)
5521. een zeer terechte prijs: de econoom Paul De Grauwe heeft de 63ste Arkprijs van het Vrije Woord gewonnen. Hij volgt dichter Peter Holvoet-Hanssen (2012) en filosoof Philippe Van Parys (2011) op. Dat heeft het Arkcomité gisteravond bekendgemaakt. Paul De Grauwe is hoogleraar aan de London School of Economics and Political Science. Daarvoor doceerde hij aan de Universiteit Leuven en was hij senator voor de VLD. Het Arkcomité oordeelt dat De Grauwe "in een moeilijk tijdsgewricht onafhankelijk de traditionele economische modellen herziet en kritiek uitoefent op de uitwassen van het rauwe kapitalisme". Volgens het Arkcomité schrikt hij er niet voor terug om zijn vroegere standpunten bij te sturen en beïnvloedt hij met zijn inzichten de internationale aanpak van de economische crisis. "Hij bedrijft zijn vak met een maatschappelijke visie en toont zo aan dat economie meer is dan pure wetmatigheden", luidt het.

5522. onze welvarende gemeenschap: de Belgen kloppen massaal aan voor voedselbedeling bij de Belgische Federatie van Voedselbanken. Vorig jaar ging het om 122.000 mensen. Dat zijn er 4500 meer dan in 2011. De aanhoudende financiële en economische crisis zou daarvan de oorzaak zijn.

5523. links weer links: het heeft de marketingboys best wel wat tijd en overredingskracht gekost, maar de sp.a heeft een nieuwe beginselverklaring in de stellingen staan en ze is best wel links te noemen. Althans, veel en veel linkser dan wat de partij sinds het midden van de jaren negentig heeft afgescheiden, en flink wat linkser dan het beleid dat de partij mee uitvoert in diverse besturen en regeringen. Die laatste factor - de regerende beleidspartij - moet echter in lijn worden gebracht met de beginselverklaring, indien de partij een geloofwaardig links alternatief wil zijn. Woorden zijn immers geen oorden.

5524. de laatste neologismen: zijn niveau flirt geregeld en in vele opzichten met het bodemniveau; het klaaggrage Vlaamse volk; de paus als een paasbaas; from zero to hero; Tobback le fils.

5525. cijfers: een gemiddeld rustoordverblijf kost zo’n € 1500. Een gemiddeld pensioen bedraagt € 1100.

5526. de poëzie is een nichemarkt: dat is een voor ons allen uiterst voordelig fenomeen, want zo wordt ze beveiligd tegen de onwelriekende adem van de drooggevallen getallenfetisjisten die nu en dan in een poëtische omgeving naar adem willen komen happen.

5527. Vlaams katholicisme: in het zeer stemmige, barokke voorportaal van de basiliek in Scherpenheuvel hangt een glazen wandkast aan de muur. Daarin kan je heel wat ex voto's lezen en wensbriefjes die de meestal zieke of zich zorgen makende katholieken daar neerlegden in de hoop dat de Hogere Machten hun situatie gunstig zouden beïnvloeden. In feite gaat het om een selectie van dergelijke van magie druipende briefjes die door lokale geestelijken is gemaakt, want ze zijn op een houten bord achter glas in de hangkast vastgeniet. Een grimlach kon ik niet onderdrukken toen ik uiterst links een papiertje opmerkte dat door een smalle spleet tussen het glas en de houten zijwand van de kast was binnengeschoven, waarschijnlijk door de auteur zelf. Daarop stond in een sierlijk, ouderwets handschrift de volgende tekst: "Mogen alle corrupte politici voor eeuwig in de hel creperen!".

5528. barok: aan de pompeuze barok ging een grote hoeveelheid ordinair bloed vooraf.

5529. een typerend wielerconflict: in de professionele wielerwereld bestaat er een voor onze tijd zeer tekenend conflict tussen nationale en commerciële belangen. Dient een nationaal kampioen de landskleuren op zijn shirt te dragen of de reclame voor de firma van zijn sponsor? Kijk naar een koers en stel vast wat er echt aan de hand is.

5530. structurele hervormingen: het lijkt er intussen op dat de roep om structurele hervormingen de nieuwe fetisj van het Wetstraatdiscours is geworden: niemand weet precies wat men ermee bedoelt, maar het bekt wel goed. 'Structureel' is een stoplap geworden, een leeg begrip dat gehanteerd wordt door al wie met een soort ideologische wellust de hakbijl wil zetten in de verworvenheden van de welvaartsstaat. Geen enkele hervorming kan ooit structureel genoeg zijn voor sommigen, zolang de boom van de sociale zekerheid zelf niet geveld ligt.

5531. Is Wilders passé?: zal het politieke isolement waarin de PVV meer en meer is beland haar op termijn verstikken? Kijken we naar de lotgevallen van ideologisch vergelijkbare partijen in het buitenland, dan is dat maar de vraag. Het Front National in Frankrijk is al sinds de jaren tachtig een geïsoleerde partij, maar haalt bij vlagen grote electorale successen. Het Vlaams Belang lijdt sterk onder het cordon sanitaire en de populariteit van Bart De Weever, maar van een definitieve ondergang is nog lang geen sprake. De Oostenrijkse FPÖ is na enkele magere jaren weer bezig met een electorale opmars: in peilingen haalt de door Heinz-Christian Strache geleide partij soms meer dan 30 procent.

5532. Di Rupo uitzonderlijk: de regering-Di Rupo heeft op de zaterdag voor Pasen geschiedenis geschreven. Het begrotingstekort zal dit jaar op 2,5 procent liggen, en niet op 2,15 procent zoals eerder was afgesproken met de Europese Unie. In een eerste reactie heeft Europees scherprechter Olli Rehn al meteen zijn zegen gegeven over de resultaten van de begrotingscontrole. Dat is opmerkelijk, omdat het er op wijst dat ook op het Europese niveau twijfels beginnen te rijzen over het tot nu toe gevoerde strakke beleid.

5533. ons braaf Hermanneke: vooraanstaande economen als Paul Krugman en Paul De Grauwe gaan er van uit dat blinde besparingen, in het huidige klimaat, meer kwaad dan goed aanrichten. Europees voorzitter Herman Van Rompuy, daarentegen, houdt vast aan de orthodoxe lijn. Die is immers niet in staat tot een onorthodoxe gedachte, behalve in een haikoe (maar die is dan weer een orthodoxie op zichzelf).

5534. de wielercommentator Decauter: hij mag best een aimabele man zijn, maar in zijn toon beluister ik een kijverige kleuterjuf of een prekende priester, wat in Vlaanderen ongeveer op hetzelfde neerkomt. Beide vooronderstellen een publiek dat op het dociele af luisterbereid is, goedgelovig en gehoorzaam. Nu de actieve priester dood is vormt de kleuterjuf het nieuwe archetype van de Vlaamse intellectueel.

5535. de dood van Thatcher: op Facebook stak een naar eigen zeggen voormalige mijnwerker zijn vreugde niet onder stoelen of banken. "Het beste nieuws dat ik in jaren heb gekregen", schreef hij. Vakbondsleden lieten weten naar de pub te gaan. Andere Britten vroegen zich af "waar het feestje is" of laten weten dat ze champagne hebben ontkurkt.

5536. retorische truc: krijg je in het publiek geen gelijk van je opponent, verklaar zijn mening onmiddellijk als particulier en presenteer je eigen (mainstream) opvatting als een vanzelfsprekende, universele waarheid. Van alle leden van een groep is negenennegentig procent mainstream, de intellectuelen niet uitgezonderd.

5537. Etienne Vermeersch: Vlaanderens verlichte Kleuterjuf (zie nr. 5534). Onafhankelijk denken betekent in onze contreien met deze totaal in rationaliteit omgesmolten professor van mening te verschillen.

5538. transparantie: het verlangen naar volkomen doorzichtigheid (bijvoorbeeld die van woordbetekenissen) is een verlangen naar macht. Door welgemikte definities wil iemand de wereld naar zijn model bijkleuren.

5539. het kleine ik: niet alleen kunnen we met onze ratio geen echte greep krijgen op de volledige werkelijkheid, de kleinheid van ons ik veroorzaakt een nog raadselachtiger fenomeen: de mogelijkheden van de techniek en de perfectie van de apparaten (beide een product van het denken) overstijgen op hun beurt het bevattingsvermogen van de mens. Met 'prometheïsche schaamte' ervaart de mens, aldus Günther Anders (zie foto), de ongekende technische perfectie als een teken van zijn onvolmaaktheid.

5540. prometheïsche schaamte: de stille jaloersheid die wij voelen voor de glorieuze successen van apparaten is verwant met de nijd die we gewaarworden in de buurt van uiterst efficiënte en autonome mensen. Ze herinneren ons aan onze beperktheid.

Miel Vanstreels again ...


Roger, Tom
Door stof of slijk,
dansend

over de schots
en scheve stenen

van Wallers, Aren-
berg, Bourghelles,

voor een enkeling
ligt de hemel
in de Hel

Miel Vanstreels

www.fietsvarianten.nl

maandag 1 april 2013

Nogmaals Miel Vanstreels


Fabian
Niet zijn geduldig wachten
op de laatste Paterberg,

niet de wijze waarop hij zich
in die mensenhaag van alle
tegenstand ontdoet,

niet zijn solo met alle her-
inneringen aan de val
van vorig jaar,

niet zijn ogen
vol euforie

maar het in zijn armen
nemen van zijn Stephanie


Miel Vanstreels
www.fietsvarianten.nl