woensdag 29 oktober 2014

Het precieze gebruik 5881 - 5900

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5881 - 5900)


5581. een moraal voor vandaag: ‘Ben ik (eigenlijk) wel links genoeg?’ vroeg wijlen Jan Blokker zich ooit af in de titel van een bundeltje columns. Dat zinnetje begint de laatste tijd door mijn hoofd te zingen. Die vraag lijkt mij, hoe langer ik erover nadenk, steeds minder onzinnig. En beschouwd in het weerkaatsende rode licht van de loper die momenteel overal wordt uitgerold voor de Franse econoom Thomas Piketty en zijn magnum opus Kapitaal in de 21ste eeuw, lijkt de vraag, zelfs zes jaar na aanvang van de crisis, ronduit actueel.

5882. de laatste neologismen: een metamorfosevirtuoos; spuiten is schaden; The United States of Amnesia (Gore Vidal); een kakkineuze dame; de korsetkleurige degelijkheid van de Aldi; de Mensenvriend (Gerard Reve over de Hema); ordinaire schuurtjesseks; de broodnodige opschoonactie van de financiële wereld; een griezelkatholiek; een bijna-levenservaring.

5883. het protest tegen rechts: Yves Desmet in De Morgen: " Het protest van een maatschappelijk middenveld afdoen als ondemocratisch is niet alleen puur negationisme, het getuigt op zich van een niet erg democratische instelling.
Wat verwachten ze nu? Dat de regering volop zal gedragen worden in Wallonië, waar ze met moeite één kiezer op de vier vertegenwoordigt? Dat ze staande ovaties zal krijgen van sociale en armoedeorganisaties, net nadat ze een van de grootste middelentransfers van gezinnen en loontrekkenden naar ondernemers, renteniers en vermogenden uit de recente geschiedenis heeft doorgevoerd? Dat ze blijft geloven dat alleen de rijken nog rijker maken voor economische groei zal zorgen, ook al moet ze dat doen door compleet in strijd daarmee de koopkracht van alle anderen te verminderen? Dat ze zowat alle publieke diensten duurder maakt, bespaart op gezondheidszorg, mensen tot 67 laat werken, en hoopt dat iedereen vervolgens zijn duim gaat opsteken?"

5884. rechts gedachtegoed: vandaag denken de Zweedse partners dat het vakbondsprotest een soort bewijs uit het ongerijmde is dat ze goed bezig zijn, dat met het sneuvelen van elk sociaal symbooldossier de weg naar een lichtende toekomst zich opent.

5885. ontgoochelende wiskunde: de Russische geleerde Grigori Perelman loste in 2006 het Vermoeden van Poincaré op, een van de moeilijkste wiskundige vraagstukken van de afgelopen 100 jaar. Hij kreeg daar de Fields-medaille (de belangrijkste wiskundige onderscheiding) én 1 miljoen dollar voor. Perelman bedankte voor de eer. De Rus is zijn medaille én bijbehorende cheque nooit komen ophalen. Hij bleef liever rustig bij zijn mama in Sint-Petersburg. De wereldvreemde man was naar verluidt plots teleurgesteld geraakt in de wiskunde.

5886. de grofste leugen van de week: Karel Van Eetvelt (Unizo, zie foto)): "Ik heb nog nooit iets fundamenteel zien veranderen door een vakbondsactie."

5887. het belang van het alledaags gebabbel: 'Wie zijn politiek enkel laat leiden door wat bij pot en pint over de bazen wordt verteld in het volkshuis, zal het vertrouwen dat essentieel is voor economische welvaart ondermijnen', schrijft Nico Pattyn. 'Wie in zijn beleid vooral doet wat in serviceclubs gevraagd wordt in de gesprekken met een glas te veel op, oogst iets gelijkaardigs.'

5888. the United States of Alzheimer: Gore Vidal schreef keiharde kritieken op de Amerikaanse politieke systeem, bijvoorbeeld: "Er is slechts één partij in de VS, de Eigendomspartij ... die heeft twee rechtervleugels, de Republikeinen en de Democraten. Republikeinen zijn een beetje dommer, een beetje rigider, een beetje meer doctrinair in hun laissez-faire kapitalisme dan de Democraten die leuker en mooier zijn, een beetje corrupter ... en die meer dan de Republikeinen bereid zijn om kleine aanpassingen toe te laten wanneer de armen, de zwarten, de anti-imperialisten te veel van hun oren maken. Maar in essentie is er geen verschil tussen de twee partijen". Vidal was ook bikkelhard voor de Amerikaanse media. Dat vatte hij zo samen: "Een schrijver moet altijd de waarheid vertellen, behalve als hij journalist is."

5889. het bruine N-VA: het N-VA- kamerlid Koenraad Degroote verzorgde het welkomstwoord op het Colloquium Joris Van Severen, rond de ideeën en het werk van de oprichter van het fascistische Verdinaso. “Veroordelen, dat is overdreven. Ik ga hem niet veroordelen”, zegt hij aan Le Soir. Was hij dan geen fascist? “Je moet dat zien in de historische context van toen, dat is niet vergelijkbaar met vandaag.” Joris van Severen beschouwde Hitler als te zacht tegenover de joden. Hij hoopte dat het 'Dietsche volk' sneller werk zou maken van de verdrijving van de joden uit 'Dietsland' dan de nazi's. De omarming van dergelijke figuur komt bovenop de incidenten rond regeringsleden Theo Francken, Ben Weyts en Jan Jambon

5890. homo's (1): als God tegen de homo's is, waarom heeft hij ze dan geschapen?

5891. homo's (2): omdat ze niet gericht zijn op voortplanting en gezin zijn vele bisschoppen tegen homo's: die hinderen Gods bedoeling. Celibatairen, zoals de Purperen Betweters zelf, leven daarom zeer zeker niet naar de strekking van Gods plan.

5892. de rechtsen: op dit moment staan ze allen vurig in ons nest te pissen (en velen van ons worden nat en vinden het heerlijk).

5893. de rationele mens: als een mens zo zot als een deur wil zijn, zullen geen honderd bibliotheken hem tegenhouden.

5894. Matthias Storme: Erwin Mortier over dit voorbeeldig Vlaamse sujet: "En als Storme zichzelf het recht toekent 'om iemand die het woord homofobie gebruikt een intolerante en gevaarlijke fobomaan te noemen', mag ik vast wel uitkramen dat ik griezelkatholieken als Storme liefst op een vuurpijl met een luide knal en grote kleurenpracht in het zenit zie opgaan, want ik wil eindelijk eens wat esthetisch genot aan die vent beleven - waarom, in godsnaam, zuigt hij altijd op zijn tanden voor hij iets zegt?".

5895. kutmarokkaan: ik stel voor iedere Vlaming die deze term nog in de mond durft te nemen voortaan aan te spreken met het scheldwoord 'kutvlaming'. Oog om oog, tand om tand. Aangezien ongeveer 38 procent van de Vlamingen op partijen stemt die dit bruine neologisme een streling in de mond vinden, zullen we een flink partijtje schelden gaan horen.

5896. de gemiddelde (enigszins bemiddelde) westerling: die volledig verblinde, verdoofde, gemanipuleerde, kromdenkende en arrogante wanvertoning van een mens.

5897. regeringen van nu: ze houden ons zoet met verbindende televisie, wraakacties tegen intellectuelen en hun instituten, met een om beurten supergezellig of meelijwekkend koningshuis en niet te vergeten met razzia's tegen elitaire, van het volk vervreemde en van een onbestaande God losgeslagen kunstenaars, maar ze verordonneren ondertussen dat er bijna nergens meer gerookt kan worden, zelfs niet in een piepklein cafeetje waar alleen maar 80-jarige kettingrokers op hun veel te late dood zitten te wachten.

5898. naïef: opvallend naïef, bijna kinderlijk in zijn onschuld is het onuitroeibare, altijd breed-glimlachende vooruitgangsgeloof bij internet-adepten en bij de liefhebbers van de laatste digitale speeltjes. De keuze voor en het geloof in technologische oplossingen voor allerlei problemen is nochtans een politieke keuze die kritisch onderzocht en vóór dat onderzoek in principe gewantrouwd dient te worden. Immers, er bestaat op dit moment een soort collusie tussen de politiek en het bedrijfsleven, tussen de regeringen en in het bijzonder de digitale wonderdoeners die hen welbepaalde regeer- en beheersingstechnieken aan de hand kunnen doen. Er komt een nieuwe vorm van besturen aan. Niet met wetten, maar met algoritmen, die zullen beoordelen of wij ons goed gedragen. De burgers worden zeer zeker de zondebok.

5899. Calimero's: het zijn bangige, boze broertjes, ze laten hun omgeving voortduren op eieren lopen, ze beschouwen de kosmos als één kolossale hinderlaag, ze menen respect te verdienen voor hun vele vormen van rancuneus lijden.

5900. de onderwijshervorming: John Cleese: 'Je kan alles studeren, zelfs de wetenschap over de manieren waarop paarden op dinsdag stilstaan, als de docenten maar deugen".


maandag 27 oktober 2014

Peter Mertens tegen de rechtse denkterreur

De lof van de vakbonden


Op donderdag 6 november zullen 100.000 mensen in Brussel op straat komen om te protesteren tegen deze regeringsmaatregelen. De machinisten, verpleegsters, leerkrachten, metaalbewerkers, kinderverzorgsters, dokwerkers, cipiers, postbodes, en textielarbeidsters zijn boos. Ik begrijp hen niet alleen, ik steun hun strijd ook van ganser harte. Hun collectieve actie weerspiegelt een breder inhoudelijk, democratisch en cultureel debat.

Neem nu de treinbestuurders en treinbegeleiders die sinds de liberalisering van het spoor vaak in chaos moeten werken. Mensen die lange dagen kloppen, en die door het nijpend personeelstekort heel dikwijls vakantie- en rustdagen moeten inleveren. Om toch te proberen u en ik veilig van de ene kant van het land naar de andere te vervoeren. Mensen die al langer snakken naar menswaardige werkdagen, naar veilige omstandigheden en voldoende personeel om dat te kunnen garanderen. Zij willen kwaliteitsvolle openbare diensten, en dat is in het belang van ons allemaal. Nu horen zij dat de regering Michel - De Wever elk jaar 663 miljoen euro minder wil uitgeven aan de publieke spoordienst. Iedereen weet wat het gevolg gaat zijn: men zal verschillende spoorverbindingen moeten schrappen, de veiligheid komt in het gedrang en er komen tariefverhogingen. Wellicht zullen ook 5.000 jobs bij de spoorwegen verdwijnen. Tegelijkertijd blijft de regering wel royaal subsidies uitdelen voor bedrijfswagens. Hoe absurd is dat, in tijden van galloperende klimaatopwarming? Als wij een omslag willen realiseren in vervoersmodi, dan is het openbaar vervoer de sleutel. Een sleutel om in te investeren, een sleutel ook voor een ecologische omslag. En dus is het spoorwegpersoneel boos. Omdat zij hun job goed willen doen en ervoor willen zorgen dat het spoor, net zoals de tram en de bus, basisconcepten blijven voor een democratische dienstverlening inzake vervoer.

'Waar winst het wint van waarde, wordt verlies het resultaat.'

Hetzelfde verhaal hoor je in de zorgsector. Met steeds minder mensen moeten steeds meer taken worden opgenomen. De financiële waarden worden steeds belangrijker dan de menselijke waarden. In sommige rusthuizen moet het verplegend personeel het met een beperkt aantal pampers doen (het aantal pampers per zorgbehoevende wordt geteld), en worden verpleegsters en verplegers bijna verplicht om bejaarden zondags om 18u in hun bed te leggen, bij gebrek aan personeel. Ja, ik begrijp de base-line van de burgerbeweging Hart boven Hard: 'Waar winst het wint van waarde, wordt verlies het resultaat.'

Verlies is er, wanneer het aantal rugklachten en stressklachten ook in de zorgsector de pan uitswingen. En onbegrip weerklinkt wanneer de zorgverstrekkers plotsklaps te horen krijgen dat ze op deze manier nog tot hun 67ste verder zullen moeten werken. Dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Deze beslissing over het leven van zovele mensen werd koudweg als voldongen feit meegedeeld. Ik begrijp dat het verplegend personeel boos is. Net zoals de kassiersters, de machinisten, de postbodes, de bandwerkers, de schoonmaaksters, de bouwvakkers, de elektriciens, de brandweerlui en al wie geen hoger onderwijs heeft genoten. Dat zijn immers de grootste slachtoffers van de beslissing om tot je 67ste door te moeten gaan. De gezonde levensverwachting hangt immers nauw samen met het onderwijsniveau. Hooggeschoolde vrouwen leven elf jaar langer in goede gezondheid dan vrouwen met enkel een diploma lager onderwijs. De jaren tussen 58 en 67 zijn voor hen de moeilijkste om te werken, maar wel de mooiste om nog min of meer gezond van een pensioen te genieten, zich te ontspannen en sociaal te ontplooien. Hoe later ze op pensioen gaan, hoe groter de kans dat het een aaneenrijging zal zijn van periodes van ziektes en aandoeningen.

Karel Van Eetvelt heeft een groot probleem met dieptezicht

Ik begrijp dus dat mensen in actie komen, dat ze volgende week donderdag met 100.000 door de straten van Brussel zullen trekken en op 15 december in staking zullen gaan. Wie dat niet begrijpt zijn de woordvoerders van de patronale organisaties. Zoals Karel van Eetvelt, de woordvoerder van Unizo, die deze week boudweg beweerde 'nooit iets fundamenteel te hebben zien veranderen door een vakbondsactie'.

Van Eetvelt heeft een groot probleem met dieptezicht. Het heeft twee algemene stakingen gekost (1886 en 1887) om de kinderarbeid te verbieden en het loon in geld uit te doen betalen. Het heeft drie algemene stakingen gekost (1893, 1902 en 1913) om het cijnskiesrecht af te schaffen en enkelvoudig stemrecht (voor mannen) te bereiken. Na een halve eeuw bittere strijd werd pas na de eerste wereldoorlog (1921) artikel 310, het verbod op stakingen, afgeschaft. Voortaan waren stakersposten toegelaten. Voortaan hadden werknemers het recht om samen het werk neer te leggen, en collectief op te komen voor hun belangen. Dat stakingsrecht wordt vandaag bevestigd in een hele reeks internationale, Europese en nationale verdragen en wetten. Het is de grote algemene staking van 1936 die zorgde voor het minimumloon en het betaald verlof. En het is in de context van drie jaar lang antifascistische strijd dat eind 1944 de maatschappelijke zekerheid met pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, werkloosheid, kinderbijslag en vakantiegeld werd ingevoerd.

De sociale rechten zijn in essentie allemaal verworven door collectieve werknemersacties. Ze werden afgedwongen op het establishment door de georganiseerde arbeidersbeweging. Professor Jan Dhondt maakte in 1954 al een studie waarin hij concludeerde dat de belangrijkste sociale ontwikkelingen in ons land tot stand zijn gekomen 'onder druk van de zich heftig uitende openbare mening, en niet door de werking van verkiezing en parlement'. Vandaag leven meer dan 15 procent van onze landgenoten in armoede. Zonder sociale zekerheid zou dat 42 procent zijn. Niet de patroons, niet de politiek, niet de liberalen en niet de separatisten, maar wel de vakbonden zijn door collectieve actie de grootste kracht van sociale en democratische verandering in onze geschiedenis.

'Rich Man's Recovery'

Tenzij je natuurlijk de sociale en democratische rechten niet 'fundamenteel belangrijk' noemt. Misschien wringt daar het schoentje. Wat is fundamentele verandering? En wie komt die verandering ten goede? Over de inspanningen die sinds 2008 zijn uitgevoerd schreef The New York Times vorig jaar dat 95% van de inspanningen ten goede komen aan 1% van de bevolking. Dat is nochtans geen krant die van enige PVDA-sympathie mag verdacht worden. 'Rich Man's Recovery', zo luidde de titel van het artikel. Alle studies tonen aan dat in deze crisis de ongelijkheid inderdaad verder groeit, en dat een bijzonder kleine toplaag met de vruchten van de inspanningen gaat lopen.

De vragen die de vakbonden stellen zijn wel zeker pertinent. Willen wij naar een rauwe maatschappij waarin de ik-cultuur en het geldgewin tot het hoogste goed wordt geprezen? Willen wij naar werksituaties zoals in Duitsland waar 7,5 miljoen mensen moeten rondkomen met een mini-job en het Europees record 'werkende armen' is gevestigd? Willen wij naar een samenleving die geen enkele fiscale of sociale tegenprestatie meer vraagt aan multinationale ondernemingen die gebruik maken van onze infrastructuur, en ons niveau van onderwijs en gezondheidszorgen? Willen wij verder gaan in een koolstofpompend economisch model dat een hypotheek legt op de natuur en de komende generaties? Willen wij naar een maatschappij waar de loonkloof tussen werknemers en CEO's nog verder verdiept, van 1 op 20 over 1 op 200 tot 1 op 400 zoals in de VS? Is dat de fundamentele verandering die we nodig hebben?

Samenlevingen met sterke vakbonden doen het beter

Het is vandaag bon ton om aan vakbondbashing te doen. Maar wat gebeurt er als je de bonden verzwakt? Dan staat elke werknemer straks in zijn eentje tegenover de werkgever. De Britse onderzoekers Richard Wilkinson en Kate Pickett hebben pas een interessante studie uitgebracht waaruit blijkt dat in landen waar de vakbonden sterk staat, de ongelijkheid ook kleiner is, en de samenleving gezonder. Dat komt, doordat precies daar betere loon- en arbeidsvoorwaarden zijn, zo schrijven ze. Maar dat komt ook omdat de vakbonden aan gemeenschapsvorming doen, aan vorming, en aan culturele ontwikkeling. Vakbonden zijn de grootste sociale organisaties van de loontrekkenden, en maken dus integraal deel uit van het sociaal weefsel van onze maatschappij. En tot slot zijn de vakbonden ook hoekstenen van socialisering in positieve waarden zoals solidariteit en gelijkheid. Een democratie wordt rijker als er tegenmachten zoals sterke vakbonden bestaan.

Donderdag 6 november voeren zij die in hun bedrijven, werkplaatsen en kantoren de welvaart van dit land produceren actie. Samen met de mensen die zorgen voor onze kinderen, voor onze gezondheidszorg, voor ons openbaar vervoer en voor onze post. Zij vragen het recht op arbeid, voor alle jongeren zonder werk. Zij vragen het recht om aan deze samenleving bij te dragen, zonder discriminatie. Zij vragen na een leven van arbeid om het recht op pensioen in alle gezondheid te kunnen opnemen. Zij vragen dat de productiviteitswinsten terugkeren naar de producenten, en niet worden opgestapeld bij aandeelhouders. Zij vragen dat de koopkracht behouden blijft zodat ook de vraagzijde in de economie kan gestimuleerd worden. Zij vragen dat de publieke diensten verder worden uitgebouwd zodat het onderwijs, het vervoer, de zorg, de cultuur, de jeugdbeweging en de sport het samenleven kunnen bevorderen en alle talenten kunnen laten ontwikkelen. Al deze mensen zouden elk apart onder het geluidsniveau en de slagkracht van de twitterende megafonen van het VBO en Voka blijven. En daarom hebben al deze mensen zich verenigd, in vakbonden. Zodat hun streven naar sociale, culturele, democratische en ecologische vooruitgang luid kan klinken. Zij mogen op mijn actieve steun rekenen.

maandag 20 oktober 2014

Het precieze gebruik 5861 - 5880

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5861 - 5880)


5861. onze Amerikaanse toekomst: de Taft-Hartley Act van 1947 legde de activiteiten van de Amerikaanse vakbonden definitief aan banden. Het stakingsrecht werd beperkt en vakbondsleden mochten geen lid meer zijn van communistische bewegingen. Wat het stakingsrecht betrof: wilde stakingen werden strafbaar gesteld en zelfs aangekondigde stakingen konden worden beperkt wanneer ze tegen het “nationale belang” werden geacht. Dit was een rekbaar begrip, want elke staking kon als een potentieel communistisch complot worden voorgesteld. Vakbondsleiders werden op die manier gedwongen om hun acties terug te schroeven en zich “loyaal” op te stellen tegenover de overheid. Het was het einde van het machtspotentieel van de Amerikaanse vakbonden. Vanaf dat moment leidde elke opstoot van syndicalisme tot hardere reacties vanwege het establishment, zodat elke collectieve en politieke dimensie van arbeid onder druk kwam te staan.

5862. onze financiële toekomst: de Nederlandse journalist Joris Luyendijk bestudeerde het afgelopen jaar opnieuw een aantal grootbanken. Dat deed hij door interviews af te nemen van mensen die daar werken. Het besluit van Luyendijk is duidelijk: bij de banken is er zo goed als niets veranderd. Een crisis kan ieder moment opnieuw uitbreken. Dat komt vooral omdat de banken nog steeds te groot en te machtig zijn. Grote banken weten dat ze met belastinggeld zullen gered worden wanneer ze problemen hebben. Dat zorgt ervoor dat banken nog steeds te grote risico's nemen. Maar die risico's zorgen ervoor dat banken sneller in de problemen komen. Volgens Luyendijk moeten er vooral kleinere banken komen. Maar het is aan de politiek om daarvoor te zorgen.

5863. Haspengouwse fruitplantages: de appels en de peren die wegens de Russische boycot aan de bomen blijven hangen zijn ondertussen stevig aan het rotten. Wie voorbij zulke overrijpe fruitparadijzen fietst riekt een sterke, zoeterige geur en heeft last van een flinke hoeveelheid fruitvliegjes. Hoe moet dat met de oogst van volgend jaar?

5864. Haspengouwse cafés: vandaag was ik een onwillige getuige van de Vlaamse aard. In een café in Tienen zaten vijf mannen aan de balie, ieder met een flesje bier voor zich. Iedereen zat stilletjes op zijn kruk, volstrekt immobiel in zijn eigen zwijgzaamheid. Een zesde man kwam het lokaal binnen, maakte een gebaar naar de waard, nam dan plaats op een kruk en begon aan een partijtje zwijgen, dat, zolang ik aanwezig was, door geen woord werd verbroken.

5865. grote leiders: Chomsky: " "Ik geloof niet in de zoektocht naar de zogenaamde grote leiders. Grote sociale veranderingen zijn er gekomen door sociale bewegingen. Echt grote leiders zijn er gekomen omdat ze konden bouwen op die bewegingen, niet omgekeerd. Martin Luther King heeft historische verdiensten, maar hij kon pas worden wat ij geworden is dankzij de massale inzet van duizenden anonieme mensen die hem voorafgingen en ondersteunden."

5866. verdoken spiritualisme: dat het eeuwenoude spiritualisme (in de vorm van een wetenschappelijk verkleed rationalisme) nog altijd de geesten teistert blijkt uit het feit dat leidinggevenden van vandaag vooral theoretisch gevormd dienen te zijn en dat ook vrijwel altijd zijn. Velen vinden het vreemd dat een in de praktijk geknede verpleegster, een ervaren arbeider of een geslaagd onderwijzer hoge publieke functies krijgen toebedeeld. Ze wantrouwen gezaghebbers als die niet op zijn minst hogere studies hebben gedaan. Daarom moeten we het in de politiek helaas meestal stellen met masters in de rechten of - god betere het - met economen.

5867. bericht van één rijke voor alle rechtsen: niet dat het slechter gaat met de wereld - denk aan de opkomst van de middenklasse in landen als China en Brazilië - maar Thomas Piketty heeft gelijk dat hij de groeiende vermogensongelijkheid aan de kaak stelt. Bill Gates, een van de rijksten ter aarde, is het met de Franse econoom eens dat de rijken steeds rijker worden en dat daaraan iets moet worden gedaan. Dat blogt de oprichter van softwaregigant Microsoft op zijn weblog Gatesnotes.

5868. de duurste Ceo 's:

1. Larry Ellison Oracle 76,9 miljoen dollar
2. Leslie Moonves CBS 65,4 miljoen dollar
3. Michael Fries Liberty Global 45,5 miljoen dollar
4. Richard Atkerson Freeport-McMoran 38,9 miljoen dollar
5. Philippe Dauman Viacom 36,8 miljoen dollar
6. Robert Iger Walt Disney 33,4 miljoen dollar
7. Jeffrey Bewkes Time Warner 32,4 miljoen dollar
8. Mark Bertolini Aetna 31,2 miljoen dollar
9. Fabrizio Freda Estée Lauder 30,9 miljoen dollar
10. Jeffrey Immelt General Electric 28,2 miljoen dollar

5869. Vlamingen en kritiek: Bret Easton Ellis, de juryvoorzitter van het Gentse filmfestival, heeft de openingsfilm 'The Loft' tot tweemaal toe afgekraakt. "Die film is het domste wat ik ooit gezien heb", stelde de Amerikaanse schrijver tijdens een lezing in de Vooruit, waarover Het Laatste Nieuws bericht. In 'Reyers Laat' klonk het: "Het is een gedateerd concept en verhaal." De verbaasde, verongelijkte en moeizaam vergoelijkende reacties op deze negatieve opmerkingen van de Vlaamse kant doen me denken aan de reacties van regeringspartijen op de overigens zeer terechte kritiek op het domme, ondermaatse en agressieve gewauwel van staatssecretaris Theo Francken in het nationale parlement. Vlamingen zijn nu eenmaal nieuwe rijken bij wie de toename van macht en rijkdom niet in de pas loopt met de toename in beschaving.

5870. Theo Francken (1): als de uitspraken van dit sujet in Vlaanderen geen algemene verontwaardiging meer wekken (zoals gelukkig nog wel bij de Walen) dan gebeurt dat omdat het alledaagse gebabbel alhier al jaren door racistische partijen of hun nageboorte(n) wordt vergiftigd.

5871. Theo Francken (2): een partij die zo'n bruingekleurd individu voor een hoog ambt selecteert is verdacht. Blijkbaar heeft niet allen het strategische talent van De Wever zijn beperkingen, maar ook de kwaliteit van zijn politieke voorkeuren.

5872. de laatste neologismen: een loose cannon, met een verleden van aangebrande uitspraken (Theo Francken); een afgetopte bunkermentaliteit (die van de NV-A); de schuimbekkende profeet uit de Limburgse heuvelen (Wilders en ook Camiel Eurlings, zie foto); hij is te jetsetterig; een imagokneder met een vlotte babbel, een vrolijke grijns en een tas vol illusies (een spindoctor zoals Jack de Vries).

5873. dag van de armoede (1): vrijdag 17 oktober is Wereldarmoededag. In België leeft 13,5 procent van de bevolking onder de Europese armoedegrens. Welke impact heeft het nieuwe federale regeerakkoord op de inwoners van België die in armoede leven? Emeritus hoogleraar Jan Vranken spreekt er vrijuit over: “Het beleid stigmatiseert mensen die gebruikmaken van sociale uitkeringen." Volgens Vranken wordt de kloof tussen arm en rijk zo vergroot.

5874. dag van de armoede (2): ik vrees dat de situatie in België onder (wellicht tweemaal) de huidige federale en Vlaamse regering veeleer een decennium van toenemende ontbering en een even lange periode van een nauwelijks voorstelbare geestelijke krimp zal blijken te zijn.

5875. de onderwijsbesparingen: zopas sprak ik met enkele oud-collega's die nog niet toe zijn aan hun pensioen. Wat mij opviel was hun onvoorstelbare gelatenheid, hun onwilligheid om te ageren en de schuldigen met de vinger te wijzen. Misschien passen ze de truc toe die in ingewikkelde maatschappijen de onmachtigen typeert: ze wenden domheid, passiviteit en meegaandheid voor omdat ze geen weg zien om effectief op hun vijanden in te slaan.

5876. bedreigende rijkdom: de totale rijkdom op aarde is ongeveer 263.000 miljard waard. De meeste rijkdom situeert zich in de Verenigde Staten en Europa. Europa en de Verenigde Staten bezitten samen ongeveer 70 procent van alle rijkdom. Het land waarin de rijkdom het snelst groeit, is China. Andere snelle groeiers zijn Rusland, Brazilië, India, Indonesië, Zuid-Afrika en Turkije. Over heel de wereld neemt de rijkdom toe. Maar die rijkdom is niet alleen slecht verdeeld tussen werelddelen en landen. Ook binnen landen en werelddelen neemt de ongelijkheid steeds verder toe. En daar moeten we ons zorgen over maken, volgens Credit Suisse. Een erg snelle en ongelijke toename van de rijkdom zorgt ervoor dat de economie wankelt. De kans op een wereldwijde crisis neemt dus toe.

5877. stiekeme staatsgreep: het "vrije Westen", zoals wij dat kennen, is niets anders dan één grote leugenmachine om de belangen van enkelen te dienen. Bijna niemand heeft het in de gaten, maar er vindt op dit moment bij ons een staatsgreep plaats, waarbij de soevereiniteit van de Europese landen in handen wordt gegeven van de grote machtige Amerikaanse bedrijven. Deze coup wordt niet gepleegd door legers die het land binnenvallen, maar gebeurt heel geniepig in de achtergrond in de vorm van handelsverdragen., zoals het Transatlantic Trade and Investment Partnership, waarover spoedig zal worden beslist.

5878. de daling van de olieprijzen: Arnon Grunberg: "Die daling laat in ieder geval zien dat de markten IS niet inschatten als een reële dreiging voor het Westen. Markten zijn niet altijd rechtvaardig, ze functioneren soms niet, maar ze hebben een goed inschattingsvermogen. Commentatoren babbelen, het geld en de olie spreken".

5879. politieke spotprenten: de enorme collectieve divan van langdurig zieke landen.

5880. rationele aanmatiging: Bernardo Carvalho (over de literatuur): "Welk is het belang van de waarheid? Als de mensen verlangen te geloven dat de aarde plat is, ga je ze toch niet aanpraten dat die rond is? Waarom zou je tegen ze ingaan als je ook kunt instemmen met hen en met wat ze normaal en natuurlijk vinden? Waarom het publiek provoceren? Waarom dat dwingen dingen te zien die het niet met het blote oog kan waarnemen? Of niet wil zien? Is dat niet je reinste aanmatiging? Het publiek bepaalt wat kunst is en wat literatuur is en wat de waarheid."

vrijdag 17 oktober 2014

Miel Vanstreels over een echte held

Laurens ten Dam


’s Morgens lees ik in de krant
dat het seizoen er op zit
voor Lau,

geen WK meer, geen
Lombardije,

de Tour en de Vuelta
hebben hem gesloopt,

’s middags sta ik naast hem
in de Bisschopsmolen
op de Stenenbrug,

we wachten geduldig
onze beurt af voor het kopen
van een brood,

nooit eerder zag ik hem
in burger of van zo
dichtbij,

geen grammetje vet,
wat een lijf

en als ik hem eindelijk
durf te vragen of hij
het even rustig aan
mag doen

maakt hij
van zijn opluchting
geen geheim,

zijn baard omzoomt
een brede glimlach:

voorlopig geen snot
meer, geen lange
slierten slijm

(uit Miel Vanstreels, Dé wielergedichten)

dinsdag 14 oktober 2014

Een stralende toekomst zonder de vakbonden

Een stralende toekomst

Dit is een ingezonden brief van de heer Roland Harvath die reageert op een artikel van Jan Blommaert op de website van DeWereldMorgen.be.


Zonder vakbonden en stakingsrecht is een groot gedeelte van de 99% in de kortste keren arm en straatarm. De VS zijn hierin een lichtend voorbeeld. Op 300 miljoen Amerikanen in de VS hebben er 45 miljoen niets, tot nu zelfs geen ziekteverzekering. Zonder vakbonden dalen de lonen voor veel beroepscategorieën, waar er werkloosheid in heerst, naar een hongerloon. Dat heeft gaandeweg invloed op alle andere inkomens. Het arbeidsinkomen zal dus snel dalen ten opzichte van het werkgeversaandeel/ -inkomen. Het equivalent van stakingsrecht voor de werknemers is het recht van de werkgevers een fabriek te verplaatsen naar lage loon landen. Dat wordt gerechtvaardigd met een 'economische logica'. Blijkbaar mogen werknemers niet -collectief- opkomen voor hun belang, werkgevers mogen dat wel.

De Michel1coalitie van 4 beschikt over een meerderheid in het BE parlement. Die coalitie bestaat uit lieden die niet weten wat ze doen. Bijvoorbeeld met het stakingsrecht en de gevolgen daarvan. Maar ook met de besparingen die de productiecapaciteit van de KMO's zullen kapotmaken met tientallen procenten in vijf jaar tijd door een tekort aan koopkracht.

Sterker nog, drie partijen liëren zich aan een extreem rechtse, corporatistische en nationalistische partij volgens dewelke het Vlaamse volk (d.w.z.de Leider)regeert als de N-VA de absolute meerderheid haalt in VL. Dat is in overeenstemming met de reeds 200 jaar oude leer van het imperialistische nationalisme: De burger heeft alles aan het volk te danken, alleen het volk (de Leider) heeft recht van spreken. De burger is niet de bouwsteen van wat dan ook en het nationalisme is dus tegen alles waarin de burger centraal staat. N-VA is anti-democratisch, anti-liberaal, anti-sociaal want dat alles betreft relaties van de burger met de overheid en met ondernemingen. Meer nog, het nationalisme is tegen de burgerlijke vrijheden en rechten bijvoorbeeld het recht van vrije meningsuiting, persvrijheid. Alle sociale en politieke verworvenheden en de economische welvaart opgebouwd de laatste 200 jaar wil de Michel1coalitie van 4 afbreken, dus ook het stakingsrecht. Nota bene: de drie meeloperpartijen gaan zich kapotregeren. Niet dd N-VA, die verschuilt zich en ze wordt in al haar dwaasheden 100% gesteund door de hoofdstroommedia. Die lijden aan dezelfde ziekten.

vrijdag 10 oktober 2014

Het gepaste gebruik (5841 - 5860)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5841 - 5860)


5841.het kleine ik: Tim Pauwels (die langzaam doof wordt): "Mijn moeder is gestorven toen ze veertig was. Ik ben er nu drieënveertig. Ik vind niet dat je zomaar tegen mensen kunt zeggen 'je hebt nog tijd'. Je weet dat niet. Je kunt plots ziek worden en het kan even plots afgelopen zijn. Wij mensen zijn redelijk fragiele wezens. Ik ben me daar ten zeerste van bewust."

5842. de laatste neologismen: eetprofeten; de nieuwe mensenlandschappen in onze steden; de Vlaamse Bourgeoispolitici; rekenmachinepragmatiek; de neoliberale strafstaat; een sofatripje naar de psychiater; dat is een teken van God of Richard Dawkins (een opmerking van John Cleese); het omgekeerde Robin Hoodje (De Wever); een echte heimweeman(Modiano).

5843. lafheid: het toppunt van lafheid vind je in het schabouwelijke vluchtgedrag van Bart de Wever: als hij weigert - na zo'n schitterende verkiezingsoverwinning - het Belgische eersteministerschap op zich te nemen. Di Rupo deed het destijds heel wat beter en dat in voor hem veel moeilijker omstandigheden.

5844. soepele geesten: als de feiten veranderen passen soepele geesten hun meningen aan. Domme mensen haken zich steeds hechter vast aan hun dogma's.

5845. twijfelen aan het zogenaamd evidente: de besparingsoperaties worden voorgesteld als een economische noodzaak. De zinsnede "iedereen weet dat we moeten besparen" is al evenzeer een evidentie geworden als "iedereen weet dat we langer moeten werken". En toch, wie zich de moeite getroost om even verder te kijken dan een journaal kort is, merkt snel dat wetenschappelijke consensus over een hardvochtig besparingsbeleid onbestaande is.

5846. alles zal veranderen: voor de N-VA is het naar hun eigen zeggen al goed als de burgers het beter hebben dan in 1914.

5847. het nut van de waarheid: Goya: "Ik zal blijven vechten voor de kunsten, opdat wij niet aan de waarheid ten onder zouden gaan".

5848. namen: een reclameslogan aan het huis van een kinderbewaarmoeder: 'Na de bolle buik".

5849.waarschuwing: Angela Davis: "Er kunnen lessen getrokken worden uit de evolutie in de VS waarbij besparingen gepaard gingen met de privatisering en de uitbreiding van het gevangeniswezen. De opkomst van het gevangenis-industrieel-complex in de VS in de jaren '80 ging hand in hand met besparingen in onderwijs, gezondheid en de sociale zekerheid. Dit zorgde voor werkloosheid en een toename van gevangenen.”

5850. newspeak: een gezonde tegendraadsheid (De Morgen).

5851.een nederige slogan: overal lees en hoor je superlatieftaal; de vele op den duur erg vermoeiende varianten van linguïstisch spierballengerol zijn op alle plaatsen aanwezig. Hoe fijn is het dan hier en daar een 'nederige' reclameslogan aan te treffen zoals in de gemeente Zoutleeuw (met zijn onverwachts weelderige gothische kerk, zijn verbazingwekkend stadhuis in renaissancestijl en zijn zonder meer feeërieke stadsplein): "Zoutleeuw, de gemeente met een snuifje historie".

5852. de grootste van de Verlichtingsillusies: we zijn rationele wezens, die perfect in staat zijn lessen uit de geschiedenis te trekken. De miljoenen doden en de wereldoorlogen die het blinde geloof in de heilsleren van het communisme en het nazisme hebben opgeleverd: daar zullen we ons nooit meer aan laten vangen.

5853. het einde van een kleine utopie: na een lange fietstocht zat ik in een café, mijmerend, tevreden met mezelf en steeds meer tevreden met de wereld. Ik bedacht hoe goedgeolied een café werkt: bier en koffie zijn zomaar beschikbaar, het toilet is fatsoenlijk, de verwarming staat aan. Ik overwoog hoe het café gaandeweg de omgangsvormen tussen waard en klant heeft geformatteerd, hoe beleefd de klant de waard en hoe nederig de waard de klant tegemoet treedt. Plotseling schreeuwde de waard een boodschap naar een duister persoon die achteraan zijn geld aan een Eenarmige Bandiet probeerde kwijt te raken: "Charel, daar hedde gij geen gat voor!". Zo kwam al spoedig een einde aan mijn utopietje.

5854. de domste: de domste klasse is de middenklasse want het is uitgerekend deze klasse die voor De Wever en zijn N-VA stemde. Nu zal ze bloeden en daarbij gaan denken dat ze bloeit.

5885. Derrida: de filosoof die een onderzoek instelde naar de fenomenen, opvattingen en standen van zaken die niet aan de uiteinden van een tegenstelling kunnen worden vastgeprikt.

5586. de metafysica van de kleur: misschien is een kleur niet een ding of een eigenschap, maar een relatie tussen het oppervlak van de dingen, het licht dat erop valt en de zintuigen die het vangen en het op de weg naar de hersenen meer dan tienmaal transformeren.

5857. de religie: als het denken achter iedere illusie altijd maar weer een andere aantreft dan is de illusie van de religie zo goed als een andere.

5858. nobelprijs literatuur voor Fransman Modiano: de literaire werken van Modiano concentreren zich op onderwerpen als het geheugen, de vergetelheid, identiteit en schuld. In zijn werk haalt hij regelmatig herinneringen en de zoektocht naar zijn eigen verleden op. De gedempte, melancholieke toon waarmee hij dat doet is inmiddels zijn handelsmerk geworden. De stad Parijs is een vaak terugkerend onderwerp in zijn teksten. De jury van de Nobelprijs bekroonde zijn werk "voor de kunst van het herinneren waarmee hij de meest ongrijpbare menselijke lotsbestemmingen weet op te roepen".

5859. tien jaar rechts: omdat zittende regeringen en hun aanhang van duizenden intellectuelen (die zich altijd aan de macht verkopen) voor de volle vijf jaar in de media aan het woord zullen zijn (de media, die zich eveneens beroemen op het feit dat ze de machthebbers aan hun tafel hebben), is het meer dan waarschijnlijk dat de gemiddelde mens gehersenspoeld zal worden met rechtse prietpraat en allerlei economische nonsens. Zelfs als zijn voorlaatste euro aan de belangen van de rijkeren heeft afgestaan zal hij niet twijfelen aan zijn intellectueel en moreel gelijk. Als het gevolg van een 'moedige keuze' springt hij dan bijna vreugdevol in het ravijn van persoonlijke armoede en schuld.

5860. homo's: het blijkt dat de homo's meer sympathie hebben voor De Wever dan voor Di Rupo. Daaruit blijkt dan weer dat de homo's geen uitzonderingen vormen op de collectieve gedachteloosheid, het algemene gebrek aan empathie en het overheersende hermeneutisch onvermogen.