zaterdag 28 februari 2015

Miel Vanstreels over het Harelbeekse sagannetje

Gewaagd

inleiding en gedicht van Miel Vanstreels

De organisatoren van de E3 zijn er met hun affiche 'Wie knijpt ze in Harelbeke' in ieder geval in geslaagd de aandacht te vestigen op hun wedstrijd. Op het affiche lijkt een wielrenner het podiummeisje in de billen te willen knijpen. Met een vette knipoog wordt daarmee verwezen naar het incident met Peter Sagan, een paar jaar geleden. Vlaanderen stond ook nu weer in rep en roer. De een noemt het affiche bijzonder grappig, voor de ander is het vrouwonvriendelijk en seksistisch. Klachten van o.m. het 'Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen' leidden er toe dat de organisatie het affiche heeft ingetrokken. Omdat ik meewerk aan Pen & Pedaal en de initiatiefnemers vonden dat het ´billenaffiche´ een gedicht verdiende, heb ik me daar aan gewaagd. Of dat verstandig was, is een andere vraag:
Als zegeroes en adrenaline
door het lichaam stromen

en het oog valt
op het opwaaiend lentejurkje
van de miss die komt
zoenen

dan is er geen houden
meer aan,

zelfs een feministische
zielenknijper zou zich hier
en plein public
een sagannetje-lang
laten gaan

maandag 23 februari 2015

Thomas Möhlmann en zijn vluchtig werk

Luchtig werk

(een gedicht onder invloed van twee popsongs)

Thomas Möhlmann (1975)

Vluchtig werk is het werk dat ik doe een brug
bouwt zich recht de
ruimte in we fluisteren geruststellingen
nemen een pijnstiller een
slok een taxi

onderweg zingt iemand vluchtig werk is het
werk dat ik doe en de
enige die niet beweegt ben ik op het podium
in de stad verderop
zingt iemand tegen zijn lege zaal:

Jij bent de wortels die onder mijn voeten sla-
pen jij houdt de aarde op
z'n plek en vluchtig werk is werk dat ik doe en
de enige die niet
beweegt ben ik en we hebben allemaal iemand
nodig een hand
hebben we allemaal nodig allemaal hebben we het
nodig aan de hand van
iemand die niet moe is en een blik en lange
schaduwen werpen kan
en de stad als z'n broekzak kent aan de hand
van iemand (tot hier?)

uit: "Waar we wonen"

zondag 22 februari 2015

Het precieze gebruik (6281 - 6300)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (6281 - 6300)


6281. de prijs der Nederlandse Letteren: de Nederlandse schrijver, dichter en columnist Remco Campert (85) krijgt de Prijs der Nederlandse Letteren. Deze driejaarlijkse prijs is de belangrijkste literaire onderscheiding in ons taalgebied en wordt georganiseerd door de Taalunie. "Remco Campert brengt lichtheid in de Nederlandstalige literatuur", zo stelt de jury onder voorzitterschap van Kris Humbeeck. De jury noemt Campert een "groot stilist die in zijn werk steeds relativerend en geestig is en daarmee verschillende generaties blijft aanspreken. Bij Campert zit de diepzinnigheid aan de oppervlakte. Hij kan onverbloemd over het geluk schrijven maar heeft zich nooit vastgereden in clichés".

6282. late gevechten om God (1): in de week waarin Nederland bakkeleide over de vraag of Jezus echt bestaan heeft, woedde er op de internationale sociale media een klassieke theologische discussie over de theodicee, de vraag waarom een goede almachtige God kwaad toestaat. De aanstichter ervan was de Britse acteur Stephen Fry. Die had zich in een televisie-interview weinig vleiend uitgelaten over God zelf. 'Stel dat het allemaal tóch waar was,' zo had de interviewer hem voorgelegd, 'en u komt aan de hemelpoort oog in oog te staan met God. Wat zou u dan tegen hem zeggen?' Er trok een schaduw over Fry's gezicht. 'Beenkanker bij kinderen, waar slaat dat op?' vroeg hij fronsend. 'Hoe durft U een wereld te scheppen met zoveel ellende die niet ónze schuld is? Waarom zou ik ontzag moeten hebben voor een wispelturige, kwaadaardige schepper van een wereld vol onrechtvaardigheid en pijn?'

6283. de laatste neologismen: een Duitse luxebisschop; libertaire avonden met libertaire dames (hoeren); 'Vijftig tinten grijs', een zaaddodend saaie film; een flexitariër of een flexivoor; Jan zonder Vlees; meno- of penopauzerende, azijnpissende bloggers zonder bereik; een terreurkalief.

6283. late gevechten om God (2): Ger Groot: "Er is in de afgelopen eeuwen in het denken van theologen, kerkleiders en gelovigen heel wat gebeurd. Maar het gros van de militant atheïstische aanvallen op alles wat naar godsdienst riekt trekt zich daar niets van aan. Bijna steeds blijken de verdedigers van de verlichte moderniteit een oorlog te voeren van ver vóór eergisteren. Ook in Nederland waan je je regelmatig terug in de zeventiende eeuw. Wie als natuurkundige vandaag de dag een discussie zou willen uitvechten in termen uit de tijd van Newton, zou zichzelf belachelijk maken. Maar zodra de theologie om de hoek komt kijken, blijkt dat criterium verdwenen als sneeuw voor de zon. Waarschijnlijk omdat theologie bij voorbaat niet serieus genomen wordt. En waarom zou je iets wat je intellectueel veracht niet op een intellectueel verachtelijke manier behandelen?"

6284. de berouwvolle kerk: de omstreden Duitse bisschop die moest vertrekken vanwege een extreem dure verbouwing van zijn residentie, heeft een nieuwe baan gekregen. Franz-Peter Tebartz-van Elst is in december aan de slag gegaan in het Vaticaan. Dat meldden diverse Duitse media vandaag. Tebartz-van Elst werkt voor de zogeheten Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Die moet ontkerkelijking in Europa en de Verenigde Staten tegengaan.

6285. de tax-shift (1): Peter Mertens:
"De SwissLeaks-onthullingen leggen de structurele ongelijkheid in onze samenleving bloot: er is een toplaag die met bijna alles wegkomt. De discussie over een tax-shift startte precies om die toplaag aan te spreken. Dat de tax-shift nu herleid wordt tot een BTW-verhoging is echt van de pot gerukt."

6286. Swiss Leaks: Bart Eeckhout: "Wie het verhaal van de hedendaagse economische geschiedenis wil schrijven, ontkomt niet aan de rol van de grote financiële instellingen. Door hun niet te controleren risico's hebben ze de economie op de rand van de totale instorting gebracht. De reddingspogingen nadien hebben overheidsrekeningen uit balans gebracht. Tegelijk blijkt dat ze een faire overheidsfinanciering ernstig hebben bemoeilijkt door uitwegen te bieden aan wie zich dat kon permitteren.

Voor die driedubbele verantwoordelijkheid is weinig rekenschap gegeven. De bankencrisis heeft er niet toe geleid dat de beregeling van de sector ten gronde is veranderd. De grootbanken doen nog altijd ongeveer wat ze willen. Misschien volgt de déclic nu wel. De kredietrisico's van de bankencrisis hebben niets te maken met de fiscale fraude die nu ontdekt is, maar dit probleem is wel erg tastbaar. Slechts weinigen kunnen uitleggen wat een credit default swap is, maar dat wij met zijn allen te veel belastingen betalen omdat sommigen aan de top niets betalen, dat snapt iedereen.

De algemene woede daarover, links én rechts, is terecht. En zo komen we toch weer uit bij 'de' politiek. Politici, wereldwijd, moeten die verontwaardiging gebruiken om eindelijk te doen wat al gebeurd moest zijn: banken bij wet terugbrengen tot het niveau waarop hun risico's weer hanteerbaar en hun eventuele misdrijven strafbaar kunnen worden gemaakt. Naïef? Het is dát of bij elk nieuw datalek met de handjes in de lucht staan van machteloosheid."

6287. de journalist: Karl Kraus in Der Fackel:

'Warum er just diesen Beruf erwählt hat?
Weil er alle andern verfehlt hat'.

6288. de literator: dezelfde koleirige Karl in hetzelfde tijdschrift:

'Weil er sich nicht geniert hat,
glaubt er, er sei ein Genie.
Weil er uns nicht amüsiert hat,
hält ers für Poesie.
Weil er einst onaniert hat,
wirds eine Autobiographie'.

6289. de tax-shift (2): Bart Eeckhout: "Die gedachte gaat niet meer weg. Je kunt het subjectief noemen, je kunt het perceptie noemen, maar de roep om een meer rechtvaardige verdeling van de lasten gaat niet meer weg. De verontwaardiging is een politiek feit geworden. En natuurlijk kan een regering beslissen daarvoor doof te blijven. Natuurlijk mag ze een substantiële fiscale verschuiving naar vermogen uit haar tax shift houden. Maar dan moet ze niet versteld staan dat van die broze vrede toch weer strijd komt".

6290. crony capitalism: Paul De Grauwe (foto): de symbiose tussen projectontwikkelaars en politici in Vlaanderen is volgens De Grauwe een gevolg van de onderlinge informele relaties. "Politici en projectontwikkelaars ontmoeten elkaar heel dikwijls. Die zien elkaar op recepties, die worden uitgenodigd in de business seats van grote voetbalstadions. Er ontstaat een cultuur waarbij politici de belangen van ontwikkelaars gaan identificeren als belangen van Vlaanderen in zijn geheel." De Grauwe trekt parallellen met Aziatische landen, zoals China, waar belangenvermenging welig tiert. "Economen noemen het systeem dat tot beslissingen als Uplace leidt 'crony capitalism'".

6291. de tax-shift (3): voortdurend vergeet men daarbij, uiteraard niet toevallig, een nieuwe of verhoogde belasting op het vastgoed, vooral het bezit van appartementen.

6292. een dubbele schande: Eden Hazard verdient sinds deze week een slordige 270.000 euro per week, ofwel 1,1 miljoen euro per maand. En tegelijk ontwijkt hij zo goed als zeker belastingen in Luxemburg.

6293. waarom eerlijke belastingen hier niet kunnen: of we eerlijker belastingen krijgen, hangt niet af van technische argumenten of de volkswil. Het belastingstelsel is altijd een weerspiegeling van de machtsverhoudingen in een land. Het is dus duidelijk wie hier de baas is.

6294. anti-linkse framing: het mechanisme van dit soort framing is onlangs beschreven in De Groene Amsterdammer. Door bijvoorbeeld Syriza te koppelen aan 'extreem', worden Tspiras en zijn kiezers buiten de verlichte Europese orde van 'verstandige mensen' geplaatst. Uit onderzoek van de Amerikaanse neurolinguïst George Lakoff weten we dat dit soort 'frames' pas politiek effect sorteren wanneer ze eindeloos worden herhaald en zo breed ingang vinden. 'De verankering van een frame vereist eindeloze herhaling', schrijft Lakoff." De rijken en machtigen zullen die framing niet uit zichzelf stopzetten, want daarvoor staat er voor hen te veel op het spel.

6295. Belgisch kleinkapitalisme via de staat: terwijl de lonen en de uitkeringen tijdelijk niet mogen meestijgen met de inflatie, doen de huurprijzen dat wel. De regering-Michel is niet van plan de indexsprong ook in te voeren voor de huurprijzen. Huurders zien daardoor op termijn een groter deel van hun inkomen naar de huur gaan, zo schrijft de financiële krant De Tijd. Ik voeg daaraan toe: vergeet niet dat de verhuurders - en dat beseffen de medeburgers doorgaans niet - op de huurgelden geen frank belasting betalen!

6296. het recht op meningen: Guido Everaert: "Meningen formuleren is niet het alleenrecht van hen die er voor betaald worden".

6297. De Walen:

Leve de Walen, al kennen we ze niet meer!
Hun landschap is prachtig, hun karakter evenzeer.
En langzaam maar zeker, keer na keer,
komt hun industriële productie er weer.

6298. Prins Laurent:

'Sinds mijn coma praat ik met de doden:
blauwen, witten of groenen, niet met roden.
Ik woon nu eenmaal niet in vieze koten,
en luie armoezaaiers zijn mijn antipoden'.

6299. Voltaire (1): volgens Philippe Blom (auteur van Het verdorven genootschap, zie mijn literatuurlijst) was Voltaire zonder twijfel de invloedrijkste en bekendste figuur van de Verlichting, maar zijn filosofische bijdrage stelden niet veel meer voor dan een flinke dosis gezond verstand, met wat ironische geestigheden. Voltaire keerde zich hevig tegen het ophefmakende, uiterst goddeloze boek van Paul-Henry Thiry d' Holbach Le Christinanisme dévoilé. 'Dit boek leidt tot atheisme', schreef hij verontwaardigd aan een vriend, 'en dat verafschuw ik. Ik keur dit boek af omdat deze auteur veel te scherp stelling neemt tegen overheid en kerk. Van mensen die denken zoals hij kan alleen maar anarchie komen'.

6300. Voltaire (2): nog geen decennium gleden zou ik minachtend mijn wenkbrauwen hebben gefronsd als ik dit alles over Voltaire had gelezen. Nu bedenk ik dat hij misschien gelijk had, want matigheid en voorzichtigheid in sociale veranderingen is een liedje dat het langst blijft duren.

dinsdag 17 februari 2015

De N-VA gehoorzaamt!

De N-VA gehoorzaamt!

De N-VA die iedereen en alles nieuw maakt
buigt als een knipmes voor de rijken,
alles aan haar is schijn (zoals nog meer zal blijken):
zie, de Uplace-knieval zet ze naakt
en zielig op de Vlaamse dijken.

De N-VA die kracht en moed wou tonen
prevelt gehoorzaam haar horige litanie:
leve de zelden begrepen bigamie
van diamantmiljonairs en hun politieke zonen,
leve de investeerderstirannie!

maandag 16 februari 2015

De N-VA verandert echt niets

De N-VA en haar Schijnnationalisme

een schitterend artikel van Jonathan Holslag in DM (16/2/15)


Hoe laag kan het Vlaams-nationalisme vallen? Zijn politieke vertegenwoordigers hebben mee de handtekening gezet onder wat een oorlogsverklaring is aan alles waar een zelfbewust Vlaanderen voor zou moeten staan: aantrekkelijke steden, een sterke lokale economie en vooral een tomeloze ambitie om in de competitieve wereld een verschil te maken met kwaliteit en identiteit.

Het gaat inderdaad over Uplace, dat stuk vastgoedmegalomanie aan de Brusselse ring. Al even belabberd als dat project, zijn de smoesjes die worden ingeroepen om de beslissingen te vergoelijken. Wat anders moesten we met het stuk vervuilde grond? Waarom kritiek op Vlaanderen nu het Brusselse Gewest zelf ook twee van die projecten plant? Als een partij met 43 zetels in het Vlaams Parlement en 4 ministers in de regering zich nog steeds moet verschuilen achter domme beslissingen van anderen, dan is dat zeer zielig.

Aanslag op de Vlaamse stad

In plaats van trotse Vlaamse steden te ontwikkelen met een eigen sterke maakindustrie, laten de Vlaams-nationalisten stortplaatsen bouwen voor vastgoedbaronnen, betonboeren en prulketens

Uplace, ook in zijn afgeslankte vorm, is een aanslag op de Vlaamse stad. En zelfs als de economische schade in de Vlaamse steden beperkt zou blijven - hetgeen ik betwijfel - dan moet men zich nog eens afvragen wat de goedkeuring van zo'n project zegt over de stedenvisie van deze Vlaamse regering? Ik heb er de nota van minister Homans (N-VA), bevoegd voor Wonen en Steden, op nagelezen. Naast een lijst voornemens om de stadsbesturen efficiënter te maken, zijn de vage beloftes om steden leefbaarder te maken beperkt tot één pagina.

Het doet uitschijnen dat Vlaanderen zich nu reeds gewonnen geeft in de internationale economische uitputtingsslag. Is het werkelijk de bedoeling om van de haven van Antwerpen de toegangspoort voor Aziatische fabrieken te maken, en lege containers terug te blijven sturen omdat de Vlaamse industrie verdwijnt? Het kan nochtans anders. Door te pleiten voor hogere kwaliteitsstandaarden en jongeren meer bewust te maken van het belang van duurzame producten, zouden de Vlaamse steden opnieuw het uitstalraam kunnen worden voor Vlaamse producenten, Vlaamse mode, Vlaamse designmeubelen,... Vlaanderen als kwaliteitsmerk, dat moet het doel zijn!

De toekomst van Vlaanderen ligt in de steden - de grote én de kleine. We moeten die Vlaamse steden versterken en aantrekkelijker maken. Succesvolle Europese steden zijn al lange tijd teruggekomen op megalomane vastgoedprojecten in de rand. Hun stedenbeleid zet niet alleen in op grote projecten, maar ook op de versterking van fijnmazige stadsweefsels: de handel, de horeca, de kleine parken, kunst, de restauratie van oude gebouwen,... Deze Vlaamse regering lijkt dat nog steeds niet begrepen te hebben. Van de schamele 12 miljoen euro voor stadsvernieuwing, gaat nog steeds het leeuwendeel naar megaprojecten in stadsranden.

Positief nationalisme

De Vlaams-nationalisten moeten harder nadenken over hoe ze alle bevoegdheden kunnen inzetten voor een competitiever en duurzamer Vlaanderen

N-VA is natuurlijk niet de enige met boter op het hoofd, maar moesten we daarom zo hard om meer bevoegdheden bikkelen, als we er niets zinvols mee doen? Het minste dat we van de Vlaams-nationalisten konden verwachten, was een poging om trotse Vlaamse steden te ontwikkelen, ambassadeurs van een nieuwe sterke Vlaamse maakindustrie die in de wereldeconomie een verschil maakt met kwaliteit, identiteit en schoonheid. Dat is wat anders dan er een stortplaats te maken voor vastgoedbaronnen, betonboeren en prulketens.

Ik voel intuïtief wel wat voor positief nationalisme en ik geloof niet in de mythe van een machteloze overheid. Een samenleving, of dat nu de Europese of de Vlaamse is, hoeft de globalisering niet te ondergaan. Zij kan de globalisering mee sturen en verrijken. Maar dan hebben we zelfbewuste leiders nodig, échte Sinjoren of Stroppen, geen burgermannetjes in pak die bij het zien van een zak geld en een boardroom al hun principes laten varen.

Uplace is een strijddossier, een kleine economische Guldensporenslag aan het viaduct van Vilvoorde. Dat we de slag verloren hebben, doet mij vrezen dat we verder dan ooit staan van een zelfbewust Vlaanderen. Het is een zwaktebod, met de steun van een partij die de ambitie van positief nationalisme heeft laten schieten voor schijnnationalisme.

De ware Vlaams-nationalisten moesten maar eens hun schouders zetten onder de petitie - No place for Uplace - en harder gaan nadenken over hoe alle bevoegdheden nu kunnen ingezet worden om te streven naar een Vlaanderen dat competitiever is, duurzamer, aangenamer én mooier. De kracht van de verandering!

dinsdag 10 februari 2015

Swiss leaks

Niet de politie, niet de geheime dienst, wel simpele scribenten

De eerste prijs voor hen die iets heel belangrijks wisten
gaat niet naar wetenschap, niet naar nieuwe filosofie
maar naar de koene en felle feitenpakkers die
de Swiss leaks in de openbaarheid deden wellen,
die hoge prijs,- ik zal het jullie nu vertellen -
geef ik hen die metterdaad de Rijken en de witgekalkte Rovers klisten:
het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten.

maandag 9 februari 2015

Het precieze gebruik (6261 - 6280)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (6261 - 6280)


6261. het huidige Antwerpen als het Vlaamse oermodel: Jan Nolf in Knack: "De steeds eigenzinniger gerunde stadstaat Antwerpen is voor Bart De Wever een bruggenhoofd net zoals (de door hem bewonderde) Nicolas Sarkozy voorafgaand aan zijn presidentschap van zijn ministerie van Binnenlandse Zaken een permanente verkiezingstribune maakte. Door Antwerpen te promoten als "het Jeruzalem van het Noorden" speelt Bart De Wever daarenboven demonstratief met vuur: waar eindigt de verantwoordelijkheid van de burgervader en begint het puur politiek discours dat drijft op de vicieuze cirkel van stoerdoenerij?"

6262. 'Loft' is uit in Amerika: onlangs werd de film vertoond in ongeveer 2.000 Amerikaanse bioscoopzalen. De Amerikaanse filmrecensenten waren achteraf heel scherp. Sommigen hebben het over "ongeloofwaardige dialogen" en "hoofdrolspelers die niet lijken te beseffen dat ze karikaturen vertolken". Elders klinkt het dat het script gaten vertoont en dat de film zichzelf te ernstig neemt. Ook Erik Van Looy krijgt een veeg uit de pan: "Hij probeert onhandig de aandacht van sommige verdachten af te leiden", luidt het.

6263. de laatste neologismen: een school vol paniekzaaiers, pesters, raddraaiers en oproerkraaiers; zij functioneerde als de corporate bitch; de kalkoentijd (de wintervariant van de komkommertijd); een gemilitariseerd straatbeeld als het fotogenieke medialuik van een autoritair discours; verba volant, media manent; het huidige kibbelkabinet; de medische supplementitis moet dringend worden gestopt; ik ben de eigenaar van een gewoon leven en dat is genoeg; een knuffel- en knuppelbeleid.

6264. het WK veldrijden:

Vlaamse veldrijders ploeteren in een zee van slijk.
maar Poeltje, een Franse Hollander, was zegerijk.

6265. waarom de linksen niet scoren: de sociaal-democratische omgang met de emotionele behoeftes van de kiezers zit blijkbaar verkeerd: het heden is nooit goed genoeg, de toekomst altijd zorgelijk, pas achteraf is er de bereidheid met enig genoegen terug te kijken.

6266. God: Stephen Fry: "De komiek: "God is door en door slecht. Waarom zou ik een grillige, laaghartige en domme God, die een wereld vol van onrecht en pijn creëert, respecteren? (...) De God die dit universum heeft geschapen is zonder twijfel een maniak. Een losgeslagen, egoïstische maniak. En we zouden hem dan nog eens op onze knieën moeten bedanken? Hij is een monster en verdient geen respect. Op het moment dat je hem uit je leven bant, wordt het leven eenvoudiger, zuiverder en waardevoller".

6267. waarom ik lees: Malcolm X: “The ability to read awoke inside of me some long dormant craving to be mentally alive".

6268. Karel van Eetvelt bazelt maar wat op: Philippe Desmet: "In het kader van het sociaal overleg wist UNIZO topman van Eetvelt te vertellen dat zij die voor een evenwichtige fiscaliteit pleiten jaloezie stimuleren. Van Eetvelt rijdt dus enkel voor de 1% rijksten die volgens de pers dit jaar meer zullen bezitten dan de 99% anderen. Geen wonder dus dat Van Eetvelts organisatie UNIZO van geen kanten representatief is. UNIZO heeft naar eigen zeggen 80.000 leden m.a.w. meer dan 90% van de KMO’s en zelfstandigen kiest ervoor niet door UNIZO en Van Eetvelt vertegenwoordigd te worden. Dat ligt bij de vakbonden toch even anders. Zij vertegenwoordigen de absolute meerderheid van de werkende klasse en sociaal verzekerden. Van Eetvelt vertegenwoordigt vooral zichzelf en de 1% rijksten. Hoe kan je anders de tegenstand voor een miljonairstax van UNIZO verklaren? Zijn al die kleine zelfstandigen en KMO’s dan allemaal multimiljonairs? Ik dacht het niet maar deze worden door UNIZO dus niet vertegenwoordigd. UNIZO doet maar alsof".

6269. autonomie: Paul Verhaeghe: "'Autonomie' is een woord dat zich leent tot sloganesk misbruik, vandaar dat ik het nodig vind eerst duidelijk te maken wat ik ermee bedoel. Autonomie komt voor mij neer op het samen maken van regels en wetten, die zelf naleven en die ook doen naleven. Dat aspect van ‘samen’ moet erbij, anders hebben we het niet over autonomie maar over autisme. Dat aspect van ‘doen naleven’ moet erbij, want anders zal er van die autonomie niet veel overblijven".

6270. goed om weten: de Europese Commissie bekijkt of het Belgische belastingregime voor internationale bedrijven in orde is met de Europese regels op het vlak van staatssteun. De ‘regeling voor overwinst’ zou Belgische bedrijven kunnen benadelen. Door de regeling kunnen bedrijven met de fiscus onderhandelen over welk deel van de winst hier belast wordt. De rest wordt in principe in het buitenland belast. Maar bedrijven die alleen in België actief zijn, lijken geen mogelijkheid te hebben om zo’n ‘overwinst’ af te trekken. Volgens de Belgische overheid zijn de rulings in orde met de Oeso-regels. Maar de Commissie betwijfelt of ons land die regels van de Oeso juist interpreteert.

6271. de nadelen van de lokrulings: in die lokrulings zitten zoveel systeemfouten dat het eigenlijk niet meer dan logisch is dat Europa een onderzoek begint. Ten eerste schept de overheid een fiscaal voordeel waarop kleinere ondernemingen en kmo's geen beroep kunnen doen. Is dit geen oneerlijke concurrentie? Nog problematischer is het gebrek aan transparantie dat met dit soort deals gepaard gaat. Slechts een klein groepje van topambtenaren en ministers is op de hoogte van de precieze inhoud. Hoeveel belastinggeld offert de overheid op? Zijn er garanties op werkgelegenheid? Gaat het om toekomstgerichte en duurzame ondernemers of om vervuilende bedrijven die koppig verouderde producten blijven fabriceren?

6272. Vlaamse hebbelijkheden:

Het knielen, het knikken en het jarenlange bukken
ontdoet de Vlaming van zijn meest intieme nukken.

*
De Vlaming weet dat alles hem zal lukken
als hij aan zijn ik laat rukken.

*
En zondags gaat hij naar de heilige mis
hoewel hij geen gelovige meer is.

*
In iedere straat een Esthétique Véronique:
veel gefrunnik, fijn van vingers, leeg van blik.

6273. het leven (1: het leven is mooi tot het in stukken valt.

6274. waarom ook de christelijke vakbond opnieuw zou moeten staken: een ACV-vakbondsecretaris in een artikel op DeWereldMorgen.be: " Zoals het nu er naar uit ziet gaat de indexsprong gewoon door. Over de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar wordt zelfs niet meer gepraat. Voor de openbare diensten, als ik moet voortgaan op mijn collega van ACV Openbare Diensten, is er niets - maar dan ook - niets geregeld. De besparingen en de afbouw van de tewerkstelling in hun openbare diensten gaan gewoon door. En op het vlak van de rechtvaardige fiscaliteit moeten we het doen met een zeer vage belofte van de regering. Als men de laatste evolutie opvolgt rond dit dossier is rechtvaardige fiscaliteit geëvolueerd via een taxshift naar een taxmix. Dat laatste belooft niet veel goeds. Een taxmix is een mix van allerlei maatregelen, waaronder BTW-verhogingen, eco-fiscaliteit, … De oorspronkelijke bedoeling om eindelijk de grote fortuinen hun bijdrage te laten betalen, in plaats van ze steeds bij de werkende mens te komen halen, lijkt verder af dan ooit.
En het enige wat er nu als resultaat voorligt is een sociaal ontwerpakkoord die naam niet waardig. Is deze beoordeling overdreven? Ik meen van niet. Geen opslag in 2015. In 2016 een maximale loonmarge van 0,8%, 0,5% via verhoging van het brutoloon en 0,3% via verhoging van allerlei (eenmalige) premies (CAO 90, of maaltijdcheques, …). En dat is het. Maar ondertussen gaat de indexsprong door - wat een koopkrachtverlies inhoudt van 2%. Of met andere woorden dit akkoord ‘bezegelt’ een minimaal koopkrachtverlies van 1,2% (2 - 0,8). Een koopkrachtverlies dat je trouwens de rest van je carrière meedraagt. En ik wil nog eens de nadruk leggen op die ‘minimaal’. Want in mijn sectoren is het allesbehalve zeker dat we op sectorvlak en zeker niet op bedrijfsvlak die 0,8% loonsverhoging in 2016 zullen kunnen hard maken".

6275. de Vlaamse verkleutering floreert: het – wat mij betreft – onbegrijpelijke succes van de ‘kleurboeken voor volwassenen’ wordt nu ook gevolgd door ‘tekenen van punt tot punt voor volwassenen’, en vandaag lees ik dat ook het ‘ballenbad voor volwassenen’ aan een steile opgang bezig is.

6276. onbarmhartigheid: slechts weinigen kennen nog dit ouderwetse woord, dat uit de christelijke sfeer stamt. Nog minder in aantal zijn op dit moment degenen die zich door die deugd laten vertederen: de hautaine, empathieloze, denigrerende wijze waarop de rijkeren in het openbaar spreken over de werklozen, de werkonbekwamen en de werkongeschikten is tenenkrullend. Het ergst van al is dat soort mensen dat zulke depriciërende taal uitslaat en ondertussen naar de mis gaat of zich intens vergaapt aan het ellendige lot van bij toeval in het ongeluk gestorte musical-, film- of opera-helden.

6277. het leven (2): Leonard Cohen: "There's a crack in everything, that's how the light gets in".

6278. midlifecrisis: maar niemand neemt de moeite, of waagt het om eindelijk een helder licht te werpen op de bejaardheidscrisis. Nog valide bejaarden worden verkeerdelijk verondersteld in staat te zijn hun eigen (mentale) boontjes te doppen.

6279. een anekdote: op 12 december 1913 gaf de voorman van het futurisme, Marinetti, in het Theatro Verdi in Florence een wapen aan een bezoeker en nodigde hm uit op het toneel zelfmoord te plegen.

6280. billen: uit een liefdesgedicht van Carlos Drumond de Andrade (foto), vertaald door August Willemsen:

Zijn het bloemen, zijn het billen
deze bloemen
van lascieve arabesken?
Zijn het billen zijn het bloemen
deze billen
vegetaal in zacht- en zaligheid?

zondag 8 februari 2015

Een tragische Valentijn

'Tot de sirenen'

uit 'Mijn naam is legioen' (2012) door Menno Wigman (1966) (geïnspireerd door de popsong 'Song to the Siren' van This MortalCoil)
Athene : banken, taxi's, bijbeldom.
Veel apotheken ook. En steeds sirenes.
Er was - niks was - er was een bar,
daar dronk
je uit de jukebox van zes meisjesogen
liedjes van niks, dat liefde straalt - en stinkt.

Daarna het land in en de dorpen door,
de zee van afgebladderd blauw, de zee!
Toen weer een kroeg. Je dronk, je wist niet hoe
en later zong je de Sirenen toe:

hier bij dit wier dit lange ware wier
hier sta ik dat mijn stem dat nu mijn stem
mijn hart mijn fallus alles wat ik ben

dat ik kapotsla op een klip één spits
en hoog en loomwit zingend ogenblik

Soepboer over de liefde

3. Candy Says

uit De fjoerbidders door de Nederlandse Albertina Soepboer (1969,foto).


Tien jaar geleden besloot de dichteres met deze bundel helemaal de diepte in te gaan met de (pop)muziek. De hoofdrolspeler is een pianospeler en de bundel bestaat uit series gedichten, waar telkens een nummer aan voorafgaat. 'Met die nummers heb ik altijd iets willen doen. Zoals het nummer 'Candy says' van The Velvet Underground. In de flow van de muziek schreef ik de gedichten'.

Ze gleed over het parket en ze was zijn
prinses op de piano, piccola bitchy.
Ik hing in de gordijnen, kauwde op zijn
overgeschoten korsten en slappe sla.
Call me Candy. Wier benen hij likte.
Wier schone adem hij opvrijde. Wie weet.
Haar song haalde ik uit de afvoer, smeerde
spuug op de spiegels. Candy says: stjer.

woensdag 4 februari 2015

Het precieze gebruik (6241 - 6260)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (6241 - 6260)


6241. een scheve historische blik: enkele tienduizenden stierven onder de guillotine, terwijl Napoleon goed was voor 3,25 miljoen doden.

6242.wetenschappelijke wanhoop: Nigel in een lezersbrief in Trouw (na een artikel vol speculaties over de kosmische ontwikkelingen): "Ik ben geen 'paardenfluisteraar'. Maar ik begin steeds meer te begrijpen, dat wij maar een fractie 'zien' van dat, wat 'is' of 'was'. Ongeveer zoals wij denken, wat een lieveheersbeestje waarneemt, zittend op de top van een grasspriet. Wij doen het niet veel 'beter' dan dat beestje. Maar we hebben natuurlijk wel 'een geweldige pet' van onszelf op. Is óns niet kwalijk te nemen, die 'kapsones' heeft 'God' ons gegeven. Om ons daarna met een welgemeend 'en nou oprotten', de wereld in te trappen".

6243. de laatste neologismen: we moeten dringend af van de dichtgeknepen billenmentaliteit; fiscale waterboarding (Europa in Griekenland).

6244. de Libris Literatuurprijs 2015: Peter Terrin en Ivo Victoria zijn de enige twee Vlaamse auteurs die dit jaar kans maken op de Libris Literatuurprijs. Samen met hen prijken nog zestien Nederlandse schrijvers op de longlist van de Libris. Met de Libris, waar een prijskaartje van 50.000 euro aan vasthangt, wordt de beste oorspronkelijke Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar bekroond. De jury heeft uit de bijna tweehonderd inzendingen achttien boeken uitgekozen voor de longlist, onder wie Peter Terrin voor Monte Carlo en Ivo Victoria voor Dieven van vuur. De lijst vermeldt naast de Vlamingen ook enkele Nederlandse zwaargewichten, zoals Hafid Bouazza (Meriswin), Jeroen Brouwers (Het hout) en Adriaan van Dis (Ik kom terug). De overige genomineerden zijn Kees van Beijnum (De offers), Hanna Bervoets (Efter), Naomi Rebekka Boekwijt (Hoogvlakte), Esther Gerritsen (Roxy), Wessel te Gussinklo (Zeer helder licht), Kees ‘t Hart (Teatro Olimpico), Bregje Hofstede (De hemel boven Parijs), Peter Middendorp (Vertrouwd voordelig), Gustaaf Peek (Godin, held), Jan Siebelink (De blauwe nacht), Carolina Trujillo (De zangbreker), Niña Weijers (De consequenties) en Maartje Wortel (IJstijd).

6245. lelijke titels van dichtbundels: Wij totale vlam (Peter Verhelst); Opzichtige stilte (Leonard Nolens); Thuis (Geert Buelens); Wij zijn evenwijdig (Maud Van hauwaert).

6246. een mooie titel van een dichtbundel: Liederen van een kapseizend paard (Els Moors).

6247. De Herman de Coninckprijs: Jana Antonissen in DM: "Als je erover nadenkt is het hele gebeuren van die Prijs een bizar, of misschien eerder grappig gegeven. Zo'n wedstrijd maakt van de dichters commerciële concurrenten, terwijl poëzie in feite allesbehalve een commercieel genre is".

6248. hermeneutiek: het horen wat niet gezegd wordt, het trefzeker gewaarworden van suggesties met de lichtheid van prille duivenpootjes.

6249. TV-wanhoop:

De Vlaamse teevee
is voor het ongeletterd vee,
nu en dan Bonanza
en heel veel plasjes porno of porna.

6250. Bekes openlijke klachten: Roland Horvath in een lezersbrief in DM: "Beke heeft tanden. En hij heeft ook gelijk. N-VA wil in alles haar zin. Dat is in een coalitie niet mogelijk. En de besparingen gaan te ver. Het overige van het discours van BDW is om meerdere redenen gevaarlijk. Zoals CD zegt, Michel1 heeft geen oppositie nodig. Als ze zo doorgaat valt ze binnenkort uiteen. CD&V begint in te zien dat ze met deze coalitie en dan vooral met de bemoeienissen van BDW in den aap gelogeerd is".

6251. de politica met de grote mond: de politici van onze leidende partij hebben er, na jaren van masochistisch jammeren, blijkbaar plezier in sadistische boodschappen in de media te brullen. Daarover Bart Eeckhout in DM: " Ze was slim genoeg om het subtieler te formuleren, maar de suggestie van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) dat mensen in armoede met hun kinderen op café gaan zitten, is ongepast. Het is, alweer, een kwetsende veralgemening waarmee de minister een grote groep kwetsbare en onmondige mensen treft. Dat klinkt vast goed bij een bepaald publiek, maar het klopt niet. Bovenal: zo'n gemene trap naar wie al op de grond ligt, siert een politicus niet".

6252. de kik van het ik: in een interview met Kim van Kooten (DVK, 17 januari) komt zij naar voor als een eerlijke, warme en deskundige vakvrouw. Het interview ging over haarzelf, dus is het logisch dat het woordje 'ik' erin voorkomt, maar zou ze zelf niet in de gaten hebben dat ze op één bladzijde 65 keer 'ik' zegt? Mag het een onsje minder? (een lezersbrief van Dirk Oostelaar in DVK, zaterdag 24 januari 2015).


De kik van het ik

Op bladzijde tien zegt zij
vijfenzestig keer ik,
dat geeft haar een kik
vooral als ze haar vriendje wil jennen.
Maar ieder ik is het begin van een wij,
want alles vangt aan op een welbepaald punt:
het is zaak in wat je weet en je kunt
aan de heel anderen te wennen.

Daarom kocht zij een hondje
met een wollige poezenstructuur.
Gaat ze nu op avontuur
in de stad of langs de groene velden -
ze schudt haar mooie kontje
nooit meer alleen, altijd met zijn tweetjes,
en daarom zegt ze voortaan - 'O jeetjes,
mijn ik ontmoet ik nog maar zelden!'

(uit mijn Verzen en Tegenverzen)

6253. Griekse schuldvorderingen: Alexis Tsipras en zijn medestanders laten geen gelegenheid onbenut om Duitsland te herinneren aan de Londense schuldovereenkomst van 1953. Na vijf maanden onderhandelen, bereikten de geallieerden en Duitsland toen een akkoord over een gedeeltelijke kwijtschelding en een herschikking van de Duitse schuld. Van de 32 miljard mark moest Duitsland nog 16 miljard terugbetalen. Het bedrag van de jaarlijkse aflossingen was afhankelijk van de economische groei. Niet toevallig is het Syriza-voorstel bijna een kopie van het Londense akkoord van 1953. "Ik denk niet dat Angela Merkel het morele recht heeft om te bepalen hoeveel wij moeten besparen", zegt Syriza-Europarlementslid Kostas Chrysogonos. "Tijdens de conferentie in Londen was het onder meer Griekenland dat de schuld aan Duitsland heeft kwijtgescholden. Voor Duitsland was dat cruciaal om opnieuw leefbaar te worden. De Duitsers zijn de laatsten om ons onmogelijke besparingen op te leggen."

6254. je staat volkomen in je blootje omdat je iets essentieels niet bleek te weten: kijk de bijstaanders schuin in de ogen, haal je schouders op en zeg in mineur: "O jeetje, wist ik dat maar een beetje!". De Hollandse uitdrukking, het rijm en je schijnbare nederigheid leiden als vanzelf de aandacht af van je ergerlijke gebrek aan kennis.

6255. fascisme en fundamentalisme: de Sloveense filosoof Slavoj Zizek in De Groene Amsterdammer (22/1): "Wat Max Horkheimer in de jaren dertig heeft gezegd over het fascisme en het kapitalisme – dat zij, die zich niet kritisch over het kapitalisme willen uitlaten, hun mond moeten houden over het fascisme – is ook van toepassing op het hedendaagse fundamentalisme: zij die zich niet kritisch willen uitlaten over de liberale democratie moeten ook hun mond houden over het religieuze fundamentalisme.”

6256. het zonnige Spanje: de VN-Raad voor de Mensenrechten, die elk land regelmatig doorlicht, doet Spanje 189 aanbevelingen. Het VN-orgaan tikt Madrid onder meer op de vingers omdat de slachtoffers van de burgeroorlog (1936-1939) en de Franco-dictatuur (1939-1975) nog altijd op een vergoeding wachten. De slachtoffers van het conflict, die nog met meer dan 150.000 zijn, wachten nog steeds op de een of andere vorm van schadevergoeding van de nationale instellingen, zegt Aitor Martínez. Die instellingen blijven de slachtoffers de toegang tot de waarheid, gerechtigheid en genoegdoening ontzeggen.

6257. een merkwaardige naam: Bas Kwakman (van Poetry International).

6258. wat poëzie vermag: Hugo Camps in DM: "Dichtkunst pacificeert, balsemt, breekt ademnood, heelt. Hele volksstammen zouden beter aan het infuus van een versregel gaan liggen dan hun wijdbeense parades voort te zetten. Te beginnen met politici. Noem mij de minister van Michel I die weet dat Jan van Nijlen (foto) geen voetballer is".

6259. de vaderlandse dichter: Charles Ducal in DM: "Als geëngageerde burger zie ik natuurlijk niet graag toe hoe onze maatschappij onder de vlag van het nationalisme verrechtst. De tegenstelling tussen Vlamingen en Walen is een artificiële tegenstelling die een veel belangrijkere tegenstelling wegmoffelt: de sociaaleconomische".

6260. de horeca: 'Geef aan de horeca wat de horeca toekomt!'. Okay, maar vergeet niet: neem vooral van de horeca wat haar niet toekomt.

dinsdag 3 februari 2015

Het gele boekje van De Standaard


Koninginnenhapje, kraantjeswater en javel? Voortaan mag u deze en andere "Vlaamse" woorden ook in geschreven teksten hanteren. Tenminste: dat stelt het "Gele Boekje", een officieuze taalbijbel die in de schoot van de redactie van De Standaard is ontstaan en morgen bij de krant zit.
Sinds jaar en dag nemen leerkrachten, journalisten en andere taalpuristen hun toevlucht tot het Groene Boekje in het licht van een taalkundig dilemma. Vanaf morgen kunnen ze ook op het Gele Boekje een beroep doen, tenminste als ze meer "Vlaamse" woorden in hun teksten willen neerpennen.
Het Gele Boekje telt alles samen 1.000 woorden of uitdrukkingen die in principe geen Algemeen Nederlands zijn, maar in Vlaanderen wel veelvuldig worden gehanteerd. Staan ze in het zwart gedrukt, dan mogen ze voortaan in geschreven teksten opduiken. Woorden of uitdrukkingen in het grijs blijven uit den boze.Vlaams

Vunzig en betekenisonkundig
knabbelt de Vlaming aan de standaardtaal -
parochiaal, kleinzerig en heel klunzig
oreert hij streeksgewijs en regionaal.

Hij wordt nooit moe van al dat gij'en,
jij'en vindt hij protserig Nederlands,
pedant, keeskoppig, een verglijen
onspontaan en zonder glans.

De taal, zo luidt het, is het ganse volk,
wat betekent dat de Vlaming doodnormaal
aan de grenzen van zijn dorp
een vreemde wordt en anomaal.

Kerk, café, lokaal een universiteit,
een voetbalploeg, een fietsclub en het werk
dat is het veilige leven dat hij leidt -
een Icarus, te bang voor het azuren zwerk.

Wij missen jacobijnen en hun strenge wet
die normen zetten voor de dagelijkse spraak -
hoe haat ik die bende filologen met
hun slimme theorietjes die ik laak!

Links van aard en socialistisch
roep ik luid om een taalzuiveraar:
hij zet een rem op het populistisch
geklets van een Antwerpenaar.

Een mens die niet beschaafd wil spreken
verliest zijn pit, zijn hoge borst,
het flauwste windje zal hem breken:
een mistoestand die hem zijn vrijheid kost.

maandag 2 februari 2015

Reductio ad Hitlerum

De overal gewraakte reductio ad Hitlerum

Argumenten van neoconservatieve filosofen zoals Leo Strauss (foto) die de term 'reductio ad Hitlerum' uitgevonden hebben, worden te vaak misbruikt, telkens als er kritiek komt. Het is strategisch slim om dit ongefundeerde Latijn op voorhand reeds in te zetten om toekomstige critici de mond te snoeren, zonder echt inhoudelijk en in de diepte te moeten argumenteren. Strategisch slim, maar niet correct. Het is niet omdat een analyse pijn doet, dat we ze niet moeten maken. Zelfkritiek is het begin van de wijsheid.


In een artikel op de site van DeWereld.Morgen.be somt Wouter Arrazola de Oñate een aantal redenen op waarom deze gewraakte reductie wel degelijk zijn rechten heeft:

- De éénzijdige demonisering van één godsdienst en van bepaalde bevolkingsgroepen
- De toenemende razzia’s in bepaalde wijken met als enige doel deportatie van een bepaalde groep
- De toegenomen militarisering van politie en politietaken
- Het langzaamaan denigreren en uithollen van universele mensenrechten ('phony human rights concerns')
- Het opdelen van de maatschappij in 'nuttigen' en 'onnuttigen', in zogezegd 'actieven' en 'non-actieven' waarbij sterk veroordelend wordt gesproken over één van de twee
- Ethnic profiling, ongepaste fouillering en identiteitscontrole enkel op basis van raciale kenmerken
- De sterke personencultus en de irrationele aanbidding van een persoon
- De objectieve wetenschap die steeds vaker wordt miskend in beleidsdomeinen waar reeds sterke wetenschappelijke consensus over bestaat
- Een drugsbeleid dat éénzijdig energie steekt in één groep en een andere groep volledig met rust laat, met maatschappelijke kenmerken als zogezegd argument
- De stelling dat armoede een verantwoordelijkheid is van het individu en niet van het systeem
- Een bevriende rechterlijke macht die vaker en vaker ideologische uitspraken in dezelfde richting doet
- De wens tot het inperken van democratische rechten zoals stakingen, demonstraties, participatie, actievoeren, klacht neerleggen …
- Het ontnemen van sociale protectiemechanismen die net door de hierboven genoemde strijd verworven zijn
- De obsessie en focus op het veiligheidsgevoel en het misbruik ervan (veiligheidsgevoel is iets compleet anders dan veiligheid, by the way)
- De internationale, militaire agressie voorrang geven op onze beroemde maar onderschatte en vaak meer effectieve diplomatie
- Het algemene belang van de hele maatschappij dat ondergeschikt gemaakt wordt aan een zogenaamd 'nationaal belang'
- Kritiek van buiten uit die te vaak wordt afgedaan als “inmenging” of weggelachen met de stelling “men begrijpt onze situatie niet”
- 'Andersdenkenden' die sterk veroordeeld worden, alsook mensen die deze analyses neerschrijven of uitspreken

zondag 1 februari 2015

Plus-size modellen


Vijf internationale topmodellen hebben samen een collectief voor iets vollere mannequins opgericht. De vraag naar modellen met een maatje meer wordt immers steeds groter. "Al zullen we pas echt goed bezig zijn als ze niet telkens specifiek als 'plus-size' of 'curvy' omschreven worden."Vele maatjes meer

Bovenal houdt de gemiddelde man
van modellen met volle maten.
Als hij maar grijpen en tasten kan
in vormen als rode tomaten.

In bed met een magere mannequin
is een actie die neerkomt op schrapen
van been over been,van dunne dij
op dunner bekkeneel, van rapen

van lege aren op een uitgedroogd veld.
Bij zulke schrale wezens zijn de kleren
gevulder dan de lijven, wat niet telt
bij een echte vent die zich kan scheren.

Leve de wijdte, leve het vlees
dat dikke decimeters kan omspannen.
Lieve, lijvige, plus-size vrouwen, wees
een heel breed werelddeel voor mannen.