vrijdag 25 september 2015

De gespleten burgemeester

Twee zielen
Hij heeft twee zielen in zijn borst -
een eerste van de brave, doordeweekse burger
die voor zijn beschaving en zijn studiepeil
een felbegeerd respect wil én een tweede die veel stugger
is, veel agressiever en door zijn stekelkorst
een sterke vuist geeft aan de zwakke dwazen
en de machteloze kwaden: op zoek naar stemmenheil
gaat zijn eerste ziel heel spoedig voor de bijl.
En daarom bijt hij, blijft hij driftig razen.

woensdag 23 september 2015

Poëtische troost bij de Antwerpse haatpraat

Zwei Wünsche


Ach, zwei Wünsche wünscht' ich immer
Leider immer noch vergebens.
Und doch sind's die innig-frommsten,
Schönsten meines ganzes Lebens!


Daß ich alle, alle Menschen
Könnt' mit gleicher Lieb' umfassen,
Und daß Ein'ge ich von ihnen
Morgen dürfte hängen lassen.

Adolf (!) Glaßbrenner: Verbotene Lieder

zondag 6 september 2015

Het precieze gebruik (6401 - 6420)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (6401 - 6420)


6401. onze Belgische poppenkast: Bart Bolleboos en zijn sprekende poppen Chareltje Deleugenaar en Alexander Nietsvooreenander.

6402. de laatste neologismen: Vrancken, de dweper, de dweiler en het altijd hoogschijnende dwaallicht; de echte bakman; een modus bibendi: 'eigen volk eerst'-retoriek grand cru (De Wevers uitspraken over vluchtelingen); België als het wapenwalhallah; zogenaamd wereldvreemde linkiewinkies (socialisten).

6403. waarom de burgers voortdurend op hun onderdrukkers stemmen: A. Hitler (in zijn 'Tafelgesprekken'): "Het is een groot geluk voor de regeerders van een land dat de onderdanen dom en vergeetachtig zijn."

6404. de intellectuelen: omdat dit soort mensen niet dom en niet vergeetachtig zijn is hun domheid en vergeetachtigheid gewoonlijk een gewilde pose. Als een stroming ten nadele van het algemeen belang het openbaar debat beheerst dan kan je er gif op innemen dat de hoogopgeleide voorstaanders van het tegendeel daarvan gewoon doelbewust hun mond niet voldoende hebben opengetrokken of zullen opentrekken. Dit soort laksheid (zeg maar lafheid of winzucht) legt al eeuwen een doem op het intellect. Het verklaart waarom de machtelozen uit alle tijden en landen denkende mensen verdacht vinden en ze, als het even kan, uit de weg gaan.

6405. waarom wij arm zullen worden: Yves Desmet: "Niet de regering, maar ons hoogste rechtsorgaan, het Hof Van Cassatie, besliste dat voortaan tweede verblijven aan de kust moeten kunnen worden ingebracht als beroepskosten, en dus fiscaal aftrekbaar worden. Want het spreekt nogal vanzelf dat al die ondernemers die zo'n appartementje op de dijk hebben, dat niet doen om er met hun kinderen de vakantie door te brengen, maar alleen, gedreven door hun ondernemerszin, om er hun kantoor te houden of klanten te ontvangen. Net zoals hun golfabonnement eigenlijk alleen als een vervelende verplichting beschouwd kan worden om nog maar eens die lastige klanten te entertainen. In diezelfde logica, zal binnenkort een goedbetaalde fiscale adviseur opmerken, is een luxejacht ook niet meer dan een drijvend bureel en een receptieruimte om klanten te ontvangen".

6406. de nieuwste hit: Raymond van het Groenewoud: "Help de rijken, help de rijken. Ze zijn met niets begonnen, ze hebben het niet makkelijk. Help de rijken."

6407. het drama van de moderniteit: Max Weber (zie foto): "Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den Glauben daran: daß man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte , daß es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge - im Prinzip - durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet: die Entzauberung der Welt".

6408. onze idealen: Kurt Tucholsky:

Das Ideal

in stiller Nacht und monogamen Betten
denkst du dir aus, was dir am Leben fehlt.
Die Nerven knistern. Wenn wir das doch hätten,
was uns, weil es nicht da ist, leise quält.
Du präparierst dir im Gedankengange
das, was du willst – und nachher kriegst das nie ...
Man möchte immer eine große Lange,
und dann bekommt man eine kleine Dicke –
C'est la vie – !

6409. een echte taxshift: volgens sp.a-voorzitter John Crombez is een gemiddeld Vlaams gezin al 679 euro verloren aan de centrumrechtse regeringsmaatregelen. Volgens hem is de taxshift dan ook absoluut geen hervorming te noemen. "Het zijn niet de superrijken, grote fiscale fraudeurs of bedrijven die bijdragen." Crombez wil het geld gaan halen bij het rijkere deel van de samenleving. Hij pleit voor een taskforce bij de fiscus die zich enkel richt op de superrijken. Volgens hem zou dat makkelijk 200 miljoen euro kunnen opleveren.

6410. de bedoeling van het bestaan: K. Schippers in Trouw: "De vraag waartoe wij hier op aarde zijn zou ik mezelf nooit stellen. Er ís geen bedoeling. Nescio schreef het al: 'Gods doel is de doelloosheid, maar voor geen mens is het weggelegd dit bij voortduring te beseffen.'"

6411.een verschil: de natuurwetenschap werkt met wetten, de humaniora met mogelijkheden.

6412. de neoliberale dominantie: als de wil tot goedheid als belachelijk wordt gezien en het verlangen te troosten als truttig.

6413. indeling: er zijn twee groepen in de maatschappij: degenen die empathie voor de vele vluchtelingen kunnen opbrengen en degenen die daartoe niet in staat zijn. Het gemiddelde lid van de middenklasse behoort vaak tot de eerste groep en zowel de zeer rijken als de zeer armen heel vaak tot de tweede.

6414. de Europese cultuur: wie daar nog in gelooft mag even reflecteren over de vele wijzen waarop wij hier de massa's hopeloze vluchtelingen door de mangel halen. En dan maar boeken lezen over Joseph Roth, Stefan Zweig en de talloze Joden, wier lot al veel eerder de superieure kwaliteit van de Europese cultuur demonstreerde.

6415. wat de NV-A, de CV&D en de liberalen (omwille van wat armzalig kiezersgewin) doelbewust vergeten: de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring heeft als mooiste en belangrijkste zin: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." De Franse wapenspreuk na de revolutie begon met het woord 'Egalité'.

6416. de leugen van de week: Rik Torfs noemt het programma van onze zeer onbarmhartige en daarom zeer onchristelijke regering 'de modernisering van de moderne welwaartstaat". Let op voor Torfs: hij is zo glad als een aal, zeer aimabel, uiterst intelligent, onvoorstelbaar soepel in denken en spreken, maar uiteindelijk voert hij een gevecht voor elitaire doelen, die de gelijkheid in de weg zullen staan. Dit type mens, hoe flitsend ook, moet men wantrouwen en uit het maatschappelijke leven zoveel mogelijk weggommen.

6417. moed (1): Merkel waarschuwde belagers van en betogers tegen vluchtelingen. Ze handelen in strijd met de grondwet en dat is verwerpelijk, aldus de Duitse leider. Merkel beklemtoonde dat er veel meer Duitsers zijn die vluchtelingen helpen dan die tegen vluchtelingen betogen en prees die vele helpers.

6418. moed (2): als politici meer moed hadden deden ze een oproep aan alle goedwillende burgers: help de vluchtelingen en wij zullen jullie steunen, wij zullen jullie een kader bieden. Ik ben er zeker van dat tienduizenden burgers in dat geval openlijk bereid waren om hulp te bieden. De door de politici voorgeleefde aggressie tegen immigranten en de vele gevallen van voorgespeelde vreemdelingenhaat bij deze heren heeft het omgekeerde effect.

6419. het begin van de rechtse ellende: de verkiezingen van 25 mei 2014 zal ik niet vlug vergeten. De N-VA steeg in Vlaanderen tot 32,5% en de CD&V volgde als tweede grootste partij met 19% op wel heel ruime achterstand. Die uitslag op zich was al een hele klap, maar de regeringsvormingen kwamen nog harder aan. Want ondanks de grote overwinning van N-VA hadden de andere partijen genoeg zetels veroverd om de N-VA zowel uit de Vlaamse als uit de federale regering te houden. Maar dat gebeurde niet. De N-VA deelde zowel in de Vlaamse als in de federale regering, bij die laatste met enige vertraging, de lakens uit. De grootste verantwoordelijkheid hiervoor lag bij de CD&V. Als tweede grootste partij had zij het initiatief kunnen en moeten nemen voor regeringen zonder de N-VA. Dat was overigens de uitdrukkelijke wens van het ACV en de andere organisaties in de christelijke arbeidersbeweging. Toen al koos de CD&V, uit schrik voor nog grotere verkiezingsnederlagen indien N-VA uit de regeringen zou blijven, voor haar eigenbelang op lange(re) termijn en niet voor de belangen van haar grootste kiespubliek. De recente uitspraken van de partijvoorzitter dienen hetzelfde doel.

6420. leren om meer jobs te creëren: in het kleuteronderwijs wordt de maximumfactuur voor alle kleuters opgetrokken tot 45 euro. Vroeger betaalden ouders 25, 35 en 40 euro, afhankelijk van de leeftijd van de kleuter. Voor een kind in het basisonderwijs wordt de maximumfactuur opgetrokken van 70 naar 85 euro. Als zoon- of dochterlief verder studeert, betalen mama en papa jaarlijks 890 euro en niet langer 620 euro inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Op een gemiddelde schoolloopbaan spreken we dus al snel over 1500 euro extra per kind. Daarnaast zet de Vlaamse regering ook het mes in 3 opleidingssystemen voor volwassenen. Minister Crevits (CD&V) en minister Muyters (N-VA) hebben de mond vol van het belang van levenslang leren. In Vlaanderen nemen nochtans veel minder mensen deel aan permanente vorming dan in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. De oplossing van de Vlaamse regering: hogere inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs en het afschaffen van opleidingscheques voor hooggeschoolden …

woensdag 2 september 2015

Paul Claes: de wereld op zijn kop

De omgekeerde wereld

02 september 2015


Ik zie het weinige van waarde
weldra verdwijnen van de aarde.
De wereld is een oude mop
en zet de dingen op hun kop.

Gediplomeerde economen
verdrinken in hun natte dromen.
De best betaalde beursbankier
vergokt uw spaargeld met plezier.

De politieke functionaris
is een frauderende falsaris,
de populaire democraat
een pretentieuze potentaat.

De vrijgepleite delinquenten
trakteren met gepikte centen.
De grabbelgrage advocaat
verdedigt het obsceenste kwaad.

De geesteszieke psychiater
zoekt zielenheil bij zijn confrater.
De zelfverklaarde specialist
ontpopt zich tot een aartssimplist.

Ik, donquichot in deze tijden,
trek tegen windmolens ten strijde.
Ik drijf de waanzin nog ten top
en krijg de wereld op mijn kop.

Paul Claes

dinsdag 1 september 2015

Bekes voze wonderdribbel

Een wonderdribbel

Met een niet mis te verstane boodschap voor extern én intern gebruik trapt CD&V-voorzitter Wouter Beke het nieuwe politieke jaar af. Zijn partij moet en zal voortaan de (in de recente regeringsmaatregelen uitgetekende) taxshift verdedigen, zei hij in De Standaard.


Een ongewenste dribbel op
het stinkend tegendeel van je ideaal
dat is de CD&V ten top -
Verbaal slaat Beke in galop
- een snelle, lepe leugenaar -
zijn linkse vleugel weet niet waar
het noorden ligt en kort daarop
loopt ze huilend naar de evenaar.

Wie denkt dat goede wil of solidariteit
hierin een rol speelt is een blinde:
wel zelfbehoud, angst voor politieke strijd
en imitatiedrift van die vervloekte rechtsgezinden.

Heel anders dan onze politici ...

Ondanks de laffe politici blijven vele mensen goed


De regering van IJsland gaat bekijken of het zijn vluchtelingenquota kan optrekken na het massale aanbod van inwoners om bij hen thuis vluchtelingen op te vangen.

Meer dan 11.000 IJslanders hebben aangeboden om Syrische vluchtelingen in hun huis op te vangen, nadat de regering had gezegd dat ze dit jaar maar 50 mensen zou opvangen.
De IJslandse schrijfster en professor Bryndis Bjorgvinsdottir lanceerde zondag via Facebook een publieke oproep om de regering aan te sporen meer vluchtelingen op te vangen. Het regende meteen reacties van bereidwillige IJslanders. "Ik ben een alleenstaande moeder met een zoontje van 6. We kunnen een kind in nood opvangen. Ik ben een lerares en zou het kind IJslands leren spreken, lezen en schrijven en het helpen integreren in de IJslandse maatschappij", schreef Hekla Stefansdottir. "We hebben kleren, een bed, speelgoed en alles wat een kind nodig heeft. Ik zal uiteraard het vliegtuigticket betalen."

De enorme repons heeft ervoor gezorgd dat premier Sigmundur David Gunnlaugsson een comité van ministers gaat samenstellen dat moet bekijken of er meer vluchtelingen opgevangen kunnen worden. IJsland telt ongeveer 330.000 inwoners.