zaterdag 30 april 2011

Rik Devillé over de nieuwheilige paus
Litanie van zaligsprekingen
Al tijdens zijn plechtige begrafenisdienst op het Sint-Pietersplein in Rome riep de massa ter ere van Karol Wojtyla 'Santo Subito!' ('Maak hem onmiddellijk heilig'). Tegen de traditie van de kerk in is het er deze keer snel van gekomen. Paus Johannes-Paulus II wordt zalig verklaard. Is het niet gepast een litanie ter ere van deze nieuwe zalige aan te heffen? Ik onderneem een poging.


Zalig zijn sterke wil die het IJzeren Gordijn verbrijzelde.

Zalig zijn mond die meer dan dertig talen sprak.

Zalig zijn voeten die de hele wereld afreisden.

Zalig zijn arm die duizenden kinderen de hoogte in stak.

Zalig de paus die de interreligieuze dialoog nieuw leven inblies en zowel aan de Klaagmuur in Jeruzalem als in het Heilig Jaar 2000 vergeving vroeg voor de fouten uit het verleden van de kerk.

Maar voortaan zal ook zalig heten de paus die theologen als Boff, Küng, Schillebeeckx, Curran, vrouwen ook zoals Gebara en Kane en vele anderen het zwijgen oplegde.

Zalige de man die met pauselijk gezag met 'Ordinatio Sacerdotalis' in 1994 vrouwen definitief uitsloot uit het priesterambt.

Zalige paus, die met grote verbetenheid gescheiden en hertrouwde katholieken de communie verbood.

Zalig de paus die homo's stigmatiseerde.

Zalig de paus die de internationale preventieorganisaties ter voorkoming van aids tegenwerkte.

Zalige paus die als laatste Europese vorst ter ere van '500 jaar verovering van Latijns-Amerika' de tocht van Columbus triomfantelijk overdeed.

Zalige paus die de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie in de kiem smoorde.

Zalige paus die Escriva, stichter van het Opus Dei, zalig verklaarde.

Zalige paus die priester-minister Ernesto Cardinal in Nicaragua en het bisschoppencollege in Cuba openlijk berispte tijdens zijn pontificale bezoeken daar.

Zalige paus die de vermoorde Oscar Romero, bisschop van San-Salvador, een tweede stille dood liet sterven in de kerk.

Zalige paus die Ratzinger aanstelde als bewaker van het geloof, maar tegelijkertijd ook als bewaker van het grootste geheim van de kerk, namelijk het seksueel kindermisbruik door clerici, zodat het voor altijd opgesloten zou blijven binnen de Romeinse Congregatie van de Geloofsleer - op straffe van excommunicatie.

Toen een reporter enkele dagen geleden monseigneur Vangheluwe interviewde, verklaarde een pater uit datzelfde genadeoord uit de Loirestreek waar Vangheluwe op bezinning was: "Vangheluwe is een heilige".

Wonderen geschieden nog in de kerk: 'Santo Subito'


vrijdag 29 april 2011

Het precieze gebruik (3941 - 3960)
Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (3941 – 3960)

3941. kerkelijke nederigheid: het gebrek aan nederigheid binnen de kerk is stuitend. De gemijterde gezagsdragers kunnen het niet laten voortdurend verheven ethische principes over de hoofden van de mensen uit te strooien. Wie immers het recht bezit zedelijke leefregels op de medemens af te vuren staat als vanzelf op een hoogopgetimmerd platform, benoemt zichzelf tot een onmisbare verkondiger van de wijsheid en van het goede leven. Nooit komt het in hen op te zwijgen, geen onmiddellijk antwoord te hebben op iedere vraag en eindelijk eens blijk te geven van de eigen kleinheid. Of nog erger: nooit zijn zij bereid te luisteren naar diegenen die op een of ander punt heel duidelijk meer beslagen zijn.

3942. de laatste neologismen: een gluur- of keurstrook (op de Liefdesweg in Brustem); Kate weet van aanpakken en William zit erbij als een lulletje rozenwater; Kate is een remedie tegen de paleisschimmel; een macha (een vrouwelijke macho); een zat ideetje.

3943. de nieuwe fietsheld: Philippe Gilbert verenigt voor één dag Vlaanderen en Wallonië. Hij spreekt vloeiend Nederlands. In de media is hij is het model van de ideale Belg. Toch woont hij in Monaco en ontloopt zo zijn vaderlandse belastingsplicht. Hij mag dan wel snel kunnen pedaleren, een exemplarisch voorbeeld voor de Belg is hij beslist niet.

3944. de intellectueel (1): hij is niet in de eerste plaats geïnteresseerd in de geldigheid van iemands beweringen maar in die van het begrippenraster van waaruit ze tot stand zijn gekomen.

3945. de intellectueel (2): slechts als iemand datgene weet te vatten wat slechts impliciet ter sprake komt of wordt verzwegen verdient hij dit eervolle etiket.

3946. kerkelijke nederigheid (2): ondanks mijn aanmerkingen daarover in nr. 3941 zijn bepaalde aspecten van de kerkelijke moraal bepaald prijzenswaardig. Op Paasdag bijvoorbeeld riep de paus de gelovigen op om wat meer Afrikaanse en Arabische emigranten in Europa toe te laten. Dit is de stem van de rede en van het hart tegelijk, een stem waarvoor de leden van het Nederlandse CDA en die van vele andere conservatieve partijen (die allen het christendom als een belangrijke pijler van onze beschaving beschouwen) het oor dienen te openen.

3947. stadspromotie: de burgemeester van Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, wil dat daklozen verplicht door de politie van straat gehaald worden. Met het plan haalt hij zich de woede op de hals van politieke en sociale groepen, en veroorzaakt hij tweespalt binnen zijn eigen centrumrechtse Volkspartij (PP).

3948. het huwelijk van het jaar (1): VRT, VTM en VT4 zenden allemaal de plechtigheid rechtstreeks uit. Dat is nog nooit gezien. Ik las zelfs een evolutionaire verklaring voor het feit dat vooral vrouwen naar het evenement zullen kijken. Ach, de mensen zijn te braaf, veel te weinig agressief: in plaats van te rebelleren tegen de ongegronde privileges van de koninklijken gapen ze vol bewondering en met nauwelijks verborgen afgunst naar dit zoveelste voorbeeld van conspicuous spending waarvoor de eenvoudige en dus belasting betalende Engelsman moet opdraaien.

3949. het huwelijk van het jaar (2): de serviele adoratie van een koningspaar, het kritiekloos aanvaarden van extravagante bonussen en de steile liefde voor God zijn onderling verwant. Het ene is een model voor het andere.

3950. het huwelijk van het jaar (3): de royalty watcher Jan Van den Berghe: ““Ach, als je het hele gebeuren ontdoet van alle mediahype, dan gaat het hier toch gewoon om een jongen - met weinig haar - die alles al heeft en trouwt met een meisje - met veel haar - dat iets wil bereiken. De twee zijn ten slotte ook al 9 jaar samen, dus het moest er wel eens van komen.”

3951. het groeiende euroscepticisme (1): de Duitse filosoof Jürgen Habermas: ‘De politieke elites zetten zonder blikken of blozen hun eliteproject door en ontnemen de Europese burger zijn stem.’ En Habermas kan bezwaarlijk als een rechtse nationalist en xenofoob worden weggezet.

3952. het groeiende euroscepticisme (2): Rik Van Cauwelaert over de Belgische integratie in in Europa: “Nochtans zal die verdere integratie en overdracht van bevoegdheden naar Europa gevolgen hebben die verstrekkender en pijnlijker zijn dan de door Franstalige partijen zo gevreesde overdracht van bevoegdheden naar de deelgebieden. Hier staat het voortbestaan van een sociaal systeem op het spel”.

3953. het groeiende euroscepticisme (3): de uitspraak van aantredend Commissievoorzitter José Manuel Barroso, dat ‘er geen probleem is met de verzorgingsstaat, de verzorgingsstaat is het probleem’, veroorzaakte in het Europese Parlement niet eens een begin van een rimpeling.

3954. moderne literatuur: van David Foster Wallace is postuum zijn ‘unfinished novel’ The Pale King verschenen. Wallace analyseert de afgelopen decennia, waarbij de existentiële angst dat alles uiteindelijk zinloos blijkt te zijn ter sprake komt. Humor en droefheid strijden om voorrang om te helpen ‘de dagelijkse realiteit te doorstaan’. ‘Ik weet het, het is verschrikkelijk, en moeilijk. Maar “look around you” – je bent niet de enige.’

3955. Kate: ze doet me denken aan Eva Braun die ooit beweerde: “Ik zal sterven zoals ik geleefd heb. Champagne slurpend, opgetut, met een vrolijk deuntje op de achtergrond”.

3956. straffe fictie: dat De Wever twintig kilo vermagert en premier van België is.

3957. alles is ijdelheid: de Duitse schrijfster Claire Goll (bevriend mèt of de minnares van Joyce, Rilke, Chagall, Dalí, Léger, Breton) in haar autobiografie: “Ik laat zien hoe elke mens zichzelf voortdurend gedachten aanmeet, omdat hij dan denkt een persoonlijkheid te zijn en hoe daaronder een gehandicapt wezen zit dat niet weet hoe hij moet leven. Alles is ijdelheid.”

3958. het koopbare geluk: de geluksindustrie draait op volle toeren en toch zijn de mensen meer dan ooit depressief. Volgens de Britse psychoanalyticus Darian Leader ( ‘Het nieuwe zwart’) heeft dat te maken met onze mechanistische visie op het menselijke functioneren. “We moeten ermee stoppen mensen als ‘resources’ te bekijken, als pakketten vaardigheden en competenties die gekocht en verkocht kunnen worden”.

3959. het maakbare geluk: Eric G. Wilson (‘Against happiness: in praise of melancholy’) beweert dat wie zijn duistere kanten negeert bang is, als de dood voor de complexiteit, de vaagheid en de gruwelijke schoonheid van de ondoorzichtige en onbeheersbare wereld. Zekerheid en veiligheid afleggen betekent nochtans vrijheid en creativiteit. Ongebaande paden verkennen, onontdekte mogelijkheden aanboren met het risico op je bek te gaan kan alleen als je met onzekerheid kunt omgaan. Wie dit inzicht te zeer uit het oog verliest en de nadruk legt op absolute zekerheid, de noodzaak van onbetwistbare regels of alleen datgene wil denken wat onbetwijfelbaar kan worden bewezen kan niet op een scheppende manier aan wetenschap doen.

3960. het populisme: Bas Heijne schreef een boekje over het populisme (‘Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed’). Hij beschouwt dit overal opduikende politieke verschijnsel als een irrationeel fenomeen dat niet met redelijke middelen kan worden overmeesterd. Eens te meer besteedt hij, zoals zoveel andere auteurs over dit onderwerp, geen aandacht aan de toch in het oog springende uitbuiting waarvan zoveel eenvoudige aanhangers van het populisme het slachtoffer zijn. Het is tijd voor een nieuwe en driedubbel aangescherpte Marx.maandag 18 april 2011

Wat betekent 'links' en 'rechts'?Links en rechts


Maar al te vaak draait een politiek-filosofische discussie uit op 'wat is links en rechts tegenwoordig nog?' Laat me toe mijn bedenkingen met u te delen hieromtrent. Ik wil eerst even wijzen op het feit dat dit mijn bedenkingen zijn en niet een naïeve en arrogante poging om de begrippen links en rechts te begrenzen.


Liberté, egalité et fraternité


Bij de Franse revolutie was het duidelijk wat links en rechts was. De partijen die aan de linkerkant zaten waren de conservatieven. De partijen die kritiek uitten op de moderne vrijheden, op de sociale verbanden die de nieuwe industriële maatschappij met zich meebracht maar ook het verdedigen van klassenstructuren en daarmee ook de ongelijkheid. In het Franse parlement zat de koning rechts tegenover de afgevaardigden en hij hield liever zijn conservatieve bondgenoten dicht bij zich, dus rechts. Links vond je dan de aanhangers van een progressieve denkwijze.


Een moderne maatschappij waarin je vrijheden verkreeg maar waar gelijkheid ook een belangrijk kenmerk moest zijn. Het liberalisme was links. België in het midden van de 19e eeuw kende bijvoorbeeld 'la droite' met de Katholieke partij en 'la gauche' met de liberalen. Aan het einde van de 19e eeuw kwam het socialisme echter op de proppen. Een stroming die uitging van het vrijmaken van de onderdrukking. De liberale markt werd stilaan de vaste waarde en bijgevolg ook gezien als conservatief. Liberalisme schoof naar rechts. De grootste kritiek op dit liberalisme en later ook – en zelfs nog veel duidelijker - op het neoliberalisme was dat het individualistisch was. Dat zou leiden tot de 'wet van de sterkste'. De 'zwakkeren' in zo'n maatschappij vonden hun heil bij het nieuwe en progressieve socialisme. Weg met de onderdrukking, wat meer nadruk op gelijkheid. Collectivisme en etatisme werden dan weer gekoppeld aan dit nieuwe links.


Wereldoorlogse ismes


De opkomst van het fascisme en nationaalsocialisme brengt opnieuw een stevige wind doorheen het politieke landschap. Nationalisme, een belangrijke strekking binnen de eerder genoemde stromingen, wordt steevast als 'rechts' gedoopt. De nieuwe rechtse, zij het extreme, stromingen gaan in tegen het communisme en socialisme dat zijn opmars leek te maken. De termen progressief en conservatief zijn niet langer eenduidig verbonden aan links of rechts. Zo had je linkse partijen die streven naar een behoud waar er dan weer rechtse partijen waren die progressief overkwamen. Er heersen vooral ethische ideeën omtrent rechts en links. Zo is links de stroming die gelijkheid in het vaandel draagt. De strijd tegen de overheersing van het kapitalisme, tegen de onderdrukking. Rechts toont zich dan weer van een kant die soms racistisch overkomt. Eigen staat en eigen volk is het belangrijkste. Corporatisme en autoriteit zijn opnieuw belangrijk volgens de heersende rechtse politiek en opnieuw zien we dat liberalisme niet goed weet waar in het spectrum zich te gaan begeven.


Modern links en rechts


De loskoppeling van progressief en conservatief heeft ervoor gezorgd dat we partijen gaan zien op een kruis. Met links uiteraard een ethisch-linkse inslag tegenover rechts. De verticale lijn is dan weer progressief tegenover conservatief. Voorbeeldje uit Nederland: Je merkt toch op dat het grote deel aan links nog altijd progressief is opgesteld waar rechts en conservatief nog altijd hand in hand gaan. Ik denk dat vooral termen als socialisme en kapitalisme de indeling lastig maken. Want nu kan men op economisch vlak rechts of links zijn maar op ethisch vlak andersom. Zo zul je liberalen tegenkomen die economisch rechts zijn waar hun ethiek zich op een linkse progressieve bladzijde bevindt of denk eens aan de toogsocialisten die met de vuist op de tafel kloppen als ze horen hoe hun sociale zekerheid wordt aangevallen maar tegelijkertijd toch hun stemmen gaan geven aan een nationalistische partij. Dit hele kluwen aan stromingen, ismes enzoverder heeft de deur opengezet voor verdere indelingen. Centrumpartijen en extreme partijen. Zo wordt een partij die zowel economisch als ethisch rechts is extreem-rechts genoemd. Vlaams Belang is hierin het mooiste voorbeeld. Natuurlijk zijn ze vooral gericht op het ethische rechts maar hun economische standpunten liggen er evenmin om. Ook N-VA vind je in hun buurt maar daar is er dan weer een sterkere balans tussen economisch en ethisch rechts. Een partij die zich dan als marxistisch uitgeeft, is meteen te plaatsen aan het andere einde van het spectrum. En dan blijf je nog zitten met partijen die hun programma zo diversifiëren of matigen dat ze niet als enkel links of rechts te beschrijven zijn. SP.a een partij die zich ondertussen wel profileert als socialistisch is zijn voeling met het werkelijke socialisme al even kwijt. De 'a' van anders geeft ook meteen weer dat ze niet van de traditionele orde zijn maar een nieuw begrip willen kweken. Sociaaldemocraten en progressieven, dat zijn de mensen die SP.a bevolken. Open VLD? Als liberalistische partij zouden ze vroeger als links aanzien worden tot er iets op de proppen kwam dat nog beter in de beschrijving van links paste. Ondertussen zijn ze economisch rechts en ethisch gezien wisselt het nogal eens. Waar Open VLD als centrumpartij eigenlijk naar rechts leunt, is CD&v de centrumpartij die links leunt. Alleszins voordat ze spreekwoordelijk gingen kussen met N-VA.


Uit de blog van Michael Onkelinx 15/04/2011.

vrijdag 15 april 2011

Het precieze gebruik (3921 - 3940)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (3921 – 3940)
3921. een gevoel van superioriteit: vele Walen en Brusselaars voelen zich om linguïstische en culturele redenen boven de Vlaming verheven. Dit is enigszins te begrijpen. Als de Vlaming op die terreinen gelijkwaardigheid eist zal hij iets meer moeten bewijzen dat zijn onbetwistbare voorkeur voor De Kampioenen of zijn geploeter in zijn plaatselijk patois.
3922. de laatste neologismen: de vermakelijkheidstaks (de dotaties van prins Laurent); tijgermoeders (strenge oosterse mama's); de mediale dubbelkluts (ze zijn een show in de show); ik ben een ongerechtigheid, een misfit van het verstand (Oppenheimer in de opera Doctor Atomic).
3923. Johan Sanctorum: Benno Bernard in zijn Knack blog: “Je hebt wespen, kwallen en Johan Sanctorum. De speechschrijver van Bruno Valkeniers – die als Vlaming aan de gekwelde blanke neger gestalte geeft – noemt mij in een stukje op de website Res Publica ‘de uit Amsterdam aangespoelde Nederbelg Benno Barnard’. Ik woon 35 jaar in België, maar om mijn mening te desavoueren weet de diepzinnige gnoom Sanctorum niets beters te bedenken dan de mededeling dat ik ‘niet van hier’ ben. Als hij zijn brein bijlicht met het zwakke schijnsel van die uitspraak zal hij toch moeten inzien dat ik – die al in de jaren tachtig als apologeet van de Vlaamse Beweging optrad – niet geheel toevallig moeite heb met het huidige Vlaamse bewegen”.
3924. hedendaagse poëzie: dezelfde Bernard op dezelfde plaats: “In de voorbije eeuw heeft de poëzie zich ontwikkeld tot een hoogst complexe kunstvorm, ten koste van de frisheid en directheid. Misschien kon dat ook niet anders. Debussy beweerde al dat de muziek esoterisch moest zijn en enkel toegankelijk voor uitverkorenen; zijn geestverwant Mallarmé predikte het raadsel in de verskunst. Geen poëzie voor dweepzieke kostschoolmeisjes, maar gedichten voor specialisten, kenners, fijnpoevers, oenologen, eunuchen! Hoe onbegrijpelijker wij verzenmakers zijn, des te dichter staan we bij de goden. Geen dichter die het zal bekennen, maar dit is wel de kern van onze ijdelheid. En wanneer we de leer van de onbegrijpelijkheid omhelzen, wekken onze woorden onvermijdelijk de indruk religieuze tekens te zijn, afkomstig uit een mysteriecultus voor ingewijden. Het vreemde is nu, dat de poëzie uitgerekend daar vandaan komt, want de evolutie van de verskunst heeft haar langs een soort einsteiniaanse ellips teruggevoerd naar haar verste oorsprong, toen onze voorouders de goden bezwoeren met hun melodieuze gekerm. Ik noem de hedendaagse poëzie een gnostische poëzie. Zij bevat alleen geen kennis van de hemel of de aarde – haar gnosis betreft een zelfgemaakte wereld. Een typisch modern gedicht is een in zichzelf lispelend iets, een artefact van klanken. Soms is zo’n gedicht wat mij betreft van een grote schoonheid, maar waardering is nu even niet mijn thema.”
3925. voorleesavonden: nog eens die dekselse Bernard: “Voorleesavonden hebben een uitgesproken religieus karakter. Rituelen zijn een door de eeuwen beproefde methode om uw zenuwstelsel in bedwang te houden; het ritueel is de dril der neurosen. Vroeger was u christelijk, nu bent u aan een ander soort opium. U begrijpt niet veel van wat u te horen krijgt, maar u verwacht de nachtegaal te horen kwelen dat u naar liefde hunkert en angstig doodgaat – wat tamelijk christelijk van u is”.
3926. heersen over de tijd: Yves Petry: “In de verbeelding lukt zoveel. We lopen achterwaarts in de tijd en kunnen gaan zitten in de schaduw van een werkelijkheid die we niet hebben gekend en allang is vergaan. Of we fladderen voorwaarts de vlammen tegemoet van een vuur dat nog nooit heeft gebrand. In de verbeelding is het of we onze tijdshorizon kunnen verruimen. We zijn niet als een hond gebonden aan het ritme van organen en hormonen. We beelden ons naar believen de tijdschaal in waarop we ons bestaan wensen te beleven. Dat kan een stimulerende illusie zijn. Ze vergroot het gevoel van macht en volgens Spinoza ligt in die toename juist het geluk besloten”.
3927. een brein in de computer: in discussies heb ik mij vaak verzet tegen de idee dat de inhouden van ons brein naar een computer zouden kunnen worden getransponeerd. Het kwam me dan voor dat het lichamelijke karakter daarvan door die operatie al te makkelijk in de mist verdween. Misschien zal ik mijn mening moeten herzien. Wetenschappers van het University College in Londen hebben immers een manier gevonden om zowel de verbindingen tussen de zenuwcellen als hun functie via computersimulatie in kaart te brengen. De methode werd uitgetest op muizenhersenen en een en ander leek te kloppen.
3928. democratie: westerse democraten, die er zelfs toe bereid zijn hun eigen legers in vreemde landen in te zetten om daar de democratie in te voeren, te redden of te herstellen, slagen erin via de obligatiehandelaren, speculanten en kredietanalisten hun inheemse democratie naar de bliksem te helpen. De regering van Portugal bijvoorbeeld is machteloos en kan niet meer zelf beslissen over belastingen en uitgaven. De politieke opdracht van nu en de toekomst bestaat erin die financiële machten aan politieke controle te onderwerpen. Als dat klaar is dient hetzelfde te gebeuren met een flink aantal economische freeriders.
3929. De N-VA en het Calimerocompex: Louis Tobback in De Morgen: “Wat een pretentie hebben die gasten eigenlijk? Ze nemen absoluut geen enkele regeringsverantwoordelijkheid, maar als de regering iets doet zonder hen te kennen is het kot te klein. Ze azen dus op een rol zoals Wilders die in Nederland speelt: N-VA wil geen enkele verantwoordelijk opnemen, en intussen over alles vooraf geraadpleegd moeten worden, waarna ze nog altijd naar hun belieft ja of neen kunnen zeggen. Ik begrijp niet dat de andere partijen aan tafel die arrogantie blijven slikken. Toch niet van een partij die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet eens 30 procent van de stemmen haalde in Vlaanderen, en dus in België ongeveer goed is voor 17 procent van de stemmen.”
3930. De Wevers camouflage: dezelfde Louis in dezelfde krant: “Bart De Wever wil geen federale regering meer vormen, omdat hij geen regering kán vormen. Hij kan niet op tegen de strekking in zijn eigen partij die toch altijd 'neen' zegt. Hij is geen voorzitter die zijn troepen leidt, hij volgt de radicalen in zijn partij. Iemand als Frieda Brepoels is net zo goed N-VA-voorzitter als Bart De Wever. En dat die houding contraproductief is voor Vlaanderen, daarvan ligt N-VA niet van wakker. N-VA bekommert zich immers niet om Vlaanderen of de Vlamingen. N-VA kijkt naar alleen naar zichzelf. Tot nu toe camoufleert De Wever zijn onmacht en onwil meesterlijk. Hij weet dat veel CD&V'ers angstig zijn om zich van de N-VA te distantiëren, en hij maakt daar misbruik van. De Wever heeft er namelijk alle belang bij om de band met CD&V niét door te knippen en nooit zelf uit de onderhandelingen te stappen. Door zijn zogezegd 'bondgenootschap' met CD&V blijft hij aantrekkelijk voor traditionele, Vlaamsgezinde christendemocraten, die zich afvragen of ze niet beter N-VA in plaats van CD&V stemmen, "want zoveel verschil is er niet". Tegelijk behoudt hij een aura van respectabiliteit en verantwoordelijkheidszin: hij zit en blijft toch een man die onderhandelt, net zoals de CD&V'ers? Ook al blijkt uit indiscreties van Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en anderen dat hij Wouter Beke erbij laat zitten voor spek en bonen. Maar zolang geen CD&V'er dat zegt, komt De Wever er natuurlijk mee weg”.
3931. matiging: ik geloof alleen in de noodzaak van besparingen als ook de financiële, de economische en de politieke elites het goede voorbeeld geven.
3932. Bracke braakt: Jules Hanot over zijn stadsgenoot: “Hetgeen bewezen moest worden is bewezen. Of zoals Bart De Wever het zou verwoorden: quod erat demonstrandum. Het politieke bedrijf kan de mentale gezondheid ernstige schade toebrengen. Neem nu Siegfried Bracke. In Gent stilaan een onuitputtelijke bron van volksvermaak. Zeker nadat hij zelf bekend maakte dat een simpele wijkagent tussen zijn onderbroeken was gaan snuffelen. Een echte Gentenaar lacht daar eens mee of zwijgt dat hij zweet. Niet Siegfried Bracke. Die maakt er meteen een staatszaak van”.
3933. het ouderwetse Vlaanderen: dat Vlaanderen mentaal een negentiende-eeuwse regio is blijkt uit het dominante discours in de kranten: over de seksschandalen in de kerk schrijven ze druilerige artikels met een van verontwaardiging overslaande stem (alsof het ooit anders was, alsof de kerk niet nog veel ergere schandalen op haar geweten heeft, alsof men haar niet op eigen initiatief de rug kan toekeren) en rondom De Wever ontwikkelen ze een gedateerd nationalistisch pathos dat alleen voor hoge bejaarden nog een vleugje relevantie bezit.
3934. het voorbeeld: Obama wil besparingen op militaire uitgaven en hogere belastingen voor de rijken. In de volgende maanden en jaren zullen we kunnen vaststellen wat het extreme kapitalisme binnen een zogenaamde democratie vermag te verhinderen en wat het daarvoor in de plaats zal stellen. Ook bij ons wordt het kapitalisme steeds brutaler en het zal niet lang meer duren voor we daarvan ook in België de kwalijke gevolgen zien.
3935. ons dekt ons: Vangheluwe in zijn beruchte interview: “Danneels wist niets van de feiten vóór onze confrontatie op 8 april 2010. Hij was zeer verrast. Ik weet dat Rik Devillé er anders over denkt, maar hij geeft nooit bewijzen. En er is ook niemand die hem om bewijzen vraagt."
3936. Vangheluwe: zijn betoogtrant doet me denken aan Dehaene die zijn bonussen en die van zijn maatjes verdedigt: dezelfde hautaine leugenachtigheid, dezelfde privé-belangen, dezelfde zelfverzekerde onaantastbaarheid, typisch de eeuwenoude toon van de adel, de onaanraakbaarheid van de top, de belastingsvrijen, de eeuwig straffelozen en de ontembare grootgraaiers van hun tijd.
3937. een centrale vergissing: dat de markt alles regelt is niet eens een vergissing, het is een bewust ingezette bedriegerij om poen te scheppen voor enkelen ten nadele van velen die geen verweer hebben tegen al die economische en financiële krachten die hun levens onverbiddelijk in het gareel houden.
3938. moderne literatuur: de werkelijkheid van nu is zo complex, ondoorzichtig en zo door en door leugenachtig dat zelfs de literatuur er niet meer in kan slagen de waarheid te verzinnen.
3939. Wilders: wat Wilders wil redden is niet de vrijheid van meningsuiting of het recht op een afwijkende mening: het is de openbare toestemming voor racistische hate speech.
3940. de heilige wetenschap: als men christenen op de in het oog springende feilen van de kerk wijst maken ze doorgaans een terugtrekkende beweging: die feilen betreffen de materiële organisatie van de leer, niet de leer zelf. Op dezelfde manier gaan de zogenaamd verlichte wetenschapsaanhangers te werk als men ze wijst op de klaarblijkelijke feilen van de wetenschappelijke praktijk: dan beroepen ze zich op zoiets als de wetenschappelijke abstractie, de zuivere leer. Maar alleen in de verbeelding bestaat iets ‘zuiver’, dit wil zeggen losgemaakt van stoffelijke en maatschappelijke verbanden.

donderdag 14 april 2011

De N-VA: onwelriekend bloot

De N-VA met de sociale billen bloot


Recent werden we getrakteerd op een voorsmaakje van wat een regeerakkoord met de N-VA kan betekenen voor het arbeidsmarktbeleid. Financiële responsabilisering, daar is reeds veel over geschreven, maar nu krijgen deze veeleer abstracte begrippen wat meer vorm.


Gewesten die efficiënt besturen en een goed beleid voeren, zouden daar financieel de vruchten van moeten plukken. Wat dat ‘goed bestuur’ dan zoal inhoudt, wordt met recente krantenberichten duidelijk. Al moet het gezegd worden dat deze geruchten ons niet meteen gerust stellen.


Een artikel in De Morgen van 11 april bespreekt de voorstellen die op tafel liggen omtrent de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid en de responsabilisering van de gewesten die de N-VA voor ogen heeft.
Wouter Bekes (CD&V) compromistekst stelt voor dat gewesten die erin slagen meer mensen aan het werk te zetten daar ook financieel beloond voor zullen worden. Wie kan daar tegen zijn? Voor de N-VA gaat dit echter niet ver genoeg.


Zij stellen voor om de gewesten ook financieel te belonen per werkloze die uitgesloten wordt van het systeem van werkloosheidsuitkeringen. Het zit zo: werknemers die in de werkloosheid terechtkomen, worden door de RVA gecontroleerd of ze wel effectief naar werk zoeken. Eén van de voorwaarden van een werkloosheids-uitkering is dat de werkloze effectief zoekt naar een nieuwe arbeidsplaats. Indien dit niet het geval is, kan de RVA de werkloosheidsuitkering van de betrokkene schorsen. Volgens geruchten zijn deze controles in Vlaanderen veel scherper dan in Franstalig België (cijfers van de RVA spreken dat echter tegen), en om deze gewesten aan te zetten tot ‘goed beleid’ moeten zij financieel, aldus de N-VA, gestimuleerd worden om werkzoekenden harder te controleren en ze indien nodig uit te sluiten.


Resultaat: de gewesten zouden een bonus krijgen per werknemer die ze uitsluiten … een 'schorsingsbonus'.
Dergelijke bonus zal de gewesten ertoe aanzetten om meer werklozen het recht op een uitkering af te nemen. Dat profitariaat bestraft moet worden, daar bestaat geen discussie over, maar een dergelijk beleid is onwenselijk.


Het vergroot het risico dat vele gewone, goed menende burgers hun recht op een uitkering zullen verliezen. En daarbij komt het extra gevaar dat het vooral de sociaal kwetsbaren zullen zijn die hun uitkering geschorst zullen zien.


Kijken we vervolgens naar het officiële N-VA-standpunt als het gaat over arbeidsmarktbeleid. Op haar website staat een document die de titel draagt “Hoe behalen we budgettair evenwicht in 2015?”. Hierin stelt de partij dat ze een responsabilisering van de arbeidsmarkt nastreeft om de volgende redenen:
"Aangezien de deelstaten zelf bevoegd worden voor hun arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid en fiscaliteit, zullen zij automatisch geresponsabiliseerd worden om een hogere werkgelegenheidsgraad na te streven, om een ondernemingsvriendelijk klimaat te creëren, om nutteloze uitgaven te beperken, want daar zal men nu zelf ten volle de vruchten van plukken (of de lasten ervan dragen als men dat niet doet). Op die manier moet Wallonië in staat zijn om de achterstand met Vlaanderen geleidelijk aan weg te werken.”
Kunnen we dan stellen dat de N-VA de werkloosheidsuitkering ziet als een 'nutteloze uitgave' die zoveel mogelijk beperkt moet blijven?


"Liever geen akkoord dan een slecht akkoord", tot voor kort was ik het daar niet noodzakelijk mee eens, maar bij het lezen van dergelijke beleidsvoorstellen kies ik ook voor de optie ‘geen akkoord’.


Stan De Spiegelaere in De wereldmorgen.bewoensdag 6 april 2011

Hedendaagse utopieën


PAUL VERHAEGHEN
ONTWAAKT
Donker is de kamer. Waar ze zint op zinnen. Bijvoorbeeld: 'Uw planeet, meneer, is scheuren van het lachen.' Of: 'Uw hardhandige aanpak van de democratie, dat doet me wel wat.'


Het doodt de tijd vóór het licht wordt aangeknipt. Daar gaan we dan.
Hoe vaak wordt niet een gevederd wezen uit de lucht geschoten, om te braden aan een spit? Ze heeft een simpel plan bedacht. Ze zal hun de grappigste grap ter wereld vertellen. Ze zullen doodgaan van het lachen.
'Ha', zeggen ze. 'Ha-ha. Denkt u echt dat liefde de wereld redden zal? En formuleert u alstublieft uw antwoord in jambische pentameters. Wij hebben iets met poëzie.'
Het licht glijdt op en neer over haar buik. Ze zegt: 'Ik heb een naam voor hem bedacht. Ik noem mijn zoon Ontwaakt.'
'Ah', zegt het koor. 'Ah-ah. Probeer het maar. Wij krijgen hem wel klein. Met angst. Met politiek. We spiegelen hem mooi een hiernamaals voor. Hij zal geen heiden zijn; hij zal onze waarden delen. Zijn ziel behoort ons toe.'
'Pardon', zegt ze. 'Met alle respect. Ik geloof niet in een ziel. Ik geloof in de geest, gekneed door zijn trektocht door de wereld. Geen ziel, ver weg geschapen, onveranderd. Mijn zoon zal niet bestaan. Hij zal worden.'
Ze snuiven. 'We hebben jouw soort niet nodig hier. Ga weg.' 'Mogen wij allen', zegt ze. 'Mogen wij allen weet hebben van geluk en waar het vandaan komt. Mogen we allen vrij zijn van lijden en waar het vandaan komt. Mogen we onverstoorbaar leven, zonder vooroordeel, zonder dorst of razernij.' 'Komaan,' zeggen zij, 'wees 's ernstig, mens, in 's hemelsnaam. Dat kan toch niet? Word toch een keer volwassen!'
'Dat zal hij zeker worden', zegt ze. 'Ik noem mijn zoon Ontwaakt.'
Dat gevederde wezen, uit de lucht geschoten? Het kwam op zijn pootjes terecht. Het spreidde zijn vleugels. Het ruiste en suisde; het tjirpte en zong; het kwetterde hoog boven het daveren des storms uit.
Ontwaakt.
(uit een serie in Knack)

Het precieze gebruik (3901 - 3920)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (3901 – 3920)
3901. Sylvain Chavanel (foto) in de Ronde van Vlaanderen: als wachten op Boonen wachten op Godot wordt.
3902. Goldman: de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs vervalt in oude gewoontes. Vrijdag besliste de bank om zijn topman voor 2010 een bonus van 14,1 miljoen dollar te geven. Dat is meer dan 14 keer meer dan wat hij kreeg voor 2009. Nochtans liep de omzet van de bank in 2010 zo’n 13 procent terug.
3903. gelijkheid (1): als iemand voor meer gelijkheid is zal dat moeten blijken uit de persoonlijke verliezen die hij daarvoor wil incasseren.
3904. moraal: sentimenten zijn geen moraal. Mooie principes zijn dat evenmin. Moraal komt onvermijdelijk neer op de bereidheid zichzelf kleiner te maken dan met is of kan zijn. De vaardigheid tot het laatste is dan ook de graadmeter voor het eerste.
3905. partijen: niemand is nog lid van een politieke partij, maar de partijen stijgen in aantal en hun voorzitters beschouwen het land als hun eigen binnenzak.
3907. de sociale zekerheid: in rechtse kringen (en in Vlaanderen wil dit zeggen in alle kringen) heet zij de asociale onzekerheid.
3908. zalig zijn de armen: het Republikeinse Congreslid Paul Duffy uit Wisconsin bestond het om op een meeting met kiezers in februari te zeggen dat hij moeite heeft om rond te komen met zijn parlementaire wedde van 174.000 dollar (122.500 euro) per jaar.
3909. hoe sommige Amerikanen rijk worden: de Amerikaanse federale regering rapporteerde dat de bedrijfswinsten in 2010 met 1680 miljard op hun hoogste punt aller tijden lagen. Onder de grootste verdieners bevonden zich de zakenbanken. Jawel, dezelfde die de wereld in 2008 in de grootste crisis sinds de jaren dertig stortten en met honderden miljarden dollars aan belastingsgeld van de ondergang gered moesten worden. Een andere winnaar was General Electric, een reusachtig conglomeraat dat alles maakt van gloeilampen tot treinlocomotieven en de andere helft van zijn omzetcijfer uit financiële diensten haalt. GE maakte in 2010 meer dan veertien miljard dollar winst, waarvan 5 miljard alleen al in de VS, en betaalde daar - hou u vast - nul dollar belasting op. Geen wonder, als je nagaat dat GE's belastingsaangifte 24.000 pagina's lang is en opgesteld wordt door niet minder dan 975 accountants. Wie denkt dat de Amerikaanse fiscus daar ooit een deftige controle op kan doen, droomt. De Republikeinen willen overigens besparen op de fiscus, zodat er daar nog minder mankracht overblijft om de GE's van deze wereld in de gaten te houden.
3910. sociale gelijkheid en haar effecten (2): de bekende Engelse socioloog Richard Wilkinson: “Een grotere inkomensgelijkheid in een maatschappij is goed voor het fysieke en morele welbevinden van iedereen.” Dus ook van de rijken, die van die (on)gelijkheid van wie onder hen staan, zo dachten we toch, helemaal niet beter of slechter worden. Toch wel, zegt Wilkinson, er is wel degelijk een verband. Ook de rijken worden er relatief beter van als de rijkdom herverdeeld wordt via solidariteitsmechanismen, zoals dat in Scandinavië het meest intens gebeurt en in de Verenigde Staten het minst. Aan de hand van indrukwekkend bewijsmateriaal toont hij aan dat grotere ongelijkheid (tussen armen en puissant rijken) samengaat met, kortweg, meer ziektes bij alleman. In ongelijkere maatschappijen worden meer drugs gebruikt, daalt de levensverwachting, lijden meer mensen aan obesitas, zijn er meer ongewenste tienerzwangerschappen, heerst er meer geweld op straat, is de kans dat je in de gevangenis verkracht wordt veel groter, wordt er vaker bestraffend opgetreden. De kansen dat dit allemaal gebeurt zijn consistent veel groter in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk dan in Japan. De 'Anglosfeer' (met Australië en Nieuw-Zeeland erbij) scoort hier ontzettend slecht, ook tegenover West-Europa, waar België nog het best aansluit bij Scandinavië.
3911. burgerlijke kinderen in burgerlijke scholen: Bruno Bettelheim in zijn boek Survivre: « Le jeunes héros ne frappent jamais, ne se mettent jamais en colère, ne cassent rien dans un accès de rage. Ils vivent tous dans la Cité de la Joie, Rue de la Fraternité. »
3912. liberale leegte: de liberale denktank Libera! (op dit moment is dit helaas een contradictio in terminis) toont haar eigen oppervlakkigheid en gedachteloosheid: ze schenkt de Britse arts Theodore Dalrymple zijn jaarlijkse prijs voor de Vrijheid. Ook De Wever hijgt van opwinding als hij de boekjes van deze oerconservatief doorneemt.
3913. onze maatschappij: het (neoliberaal) karakter van onze maatschappij blijkt uit haar onmogelijke eisen: ze predikt intense rivaliteit maar verbiedt de daarvoor noodzakelijke agressie; ze eist van iedereen gelijke prestaties en geeft de individuen niet de gelijke mogelijkheden om de daarvoor noodzakelijke talenten te ontwikkelen. Alleen door het bezit van veel geld komt men deze tegenspraken zonder moeite en straffeloos te boven.
3914. de kerk: wat heb je aan de katholieke kerk? Jezus moet dringend wat praktischer worden en de hedendaagse farizeeërs uit de Tempel drijven: bijvoorbeeld die bende volstrekt verburgerlijkte bisschoppen die met de staatsmacht samenspant om allerlei onwelriekende potjes gedekt te houden.
3915. als: als God bestaat is hij een bibliotheek, of een tuin, of internet.
3916. het ergerlijkste feit in de recente politieke geschiedenis: Jan Blommaert: “Toen het Vlaamse Blok, alweer na veel controverse, uiteindelijk veroordeeld werd voor racisme (iets wat de partij zeer hard heeft getroffen) kwamen er alweer stemmen van links die dit vonnis betreurden en opwierpen dat men ‘het Blok met argumenten moet bevechten’.Een wetsovertreding werd zo goedgepraat en terwijl men een nultolerantie tegenover ‘kutmarokkaantjes’ toejuicht, vindt men een vervolging wegens racisme een brug te ver. Eén maat en één gewicht? Gelijkheid? De rechtsorde en de daaraan gekoppelde democratische verplichtingen? Allemaal pragmatisch opzijgeschoven.”
3917. tegen Skepp: Dick Swaab ( ‘Wij zijn ons brein’) in Knack: “Zelfs als je mensen vertelt dat een geneesmiddel slechts een placebo is werkt het nog. Blijkbaar kunnen de hersenen een bepaalde activiteitsverandering tot stand brengen as ze bepaalde verwachtingen hebben. Zelfs bij parkinsonpatiënten is aangetoond dat een placebo goed kan werken; Daarom vind ik het zo jammer dat de verenigingen tegen kwakzalverij zo heftig reageren op bepaalde middeltjes die alleen maar een placebowerking hebben. Het is iets waar we nog iets meer over zouden moeten leren. En waar we zeker ons voordeel mee kunnen doen. “
3918. linkse neologismen: Steve Stevaert als het rood konijn; de leden van de Vlaamse regering als mannelijke macho’s in maatpak, als uit teflon en beton opgetrokken gevoelloze karikaturen (Lieten).
3919. becijferde roverijen: kamervoorzitter André Flahaut (PS) en senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA) zijn elke met 16.240 euro netto per maand (!) onze bestbetaalde politici. De aartsbisschop verdient evenveel en rijdt in een auto met chauffeur op onze kosten.
3920. de Arabische revoluties: ze doen me denken aan het roemruchte revolutiejaar 1848. Toen kwamen de mensen van Stockholm tot Napels op straat voor liberale hervormingen. Er was nog geen internet en geen Facebook, maar in de ketting van gebeurtenissen werden de Franse koning Louis-Philippe en de Oostenrijkse kanselier en sterke man Clemens von Metternich aan de kant geschoven. In Berlijn en Boedapest werd gevochten. De Nederlandse koning aanvaardde uit schrik snel een nieuwe grondwet. In Brussel schreven Karl Marx en Friedrich Engels hun Communistisch Manifest en werden het land uitgezet. Dat waren nog eens tijden!

dinsdag 5 april 2011

Het precieze gebruik (3881 - 3900)


Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (3881 – 3900)
3881. Vlaamse communisten: er zijn hier (helaas) geen communisten meer. De laatste is bij ons gesignaleerd (en behandeld) door het Vlaams Instituut voor Epidemologie en Geslachtsziekten in 1994. Een wat overjaars exemplaar na de Val van de Muur dus. Er is dus niemand meer die de pensée unique, de bonussen en de immoraliteit van de hogere heren in het openbaar en met een zekere kracht in het licht stelt.
3882. kunstmatige angst: in 2008 stemde 43 procent van de Amerikaanse kiezers op Sarah Palin voor de functie van vice-president van de Verenigde Staten, waarmee zij slechts een hartslag verwijderd was van wat nog altijd de belangrijkste politieke post ter wereld is. Net als de Nederlandse demagogen die inspelen op de angst voor islamitische immigranten en de Frande politici die de zorgen over het verdwijnen van de Franse 'identiteit' uitbuiten, kan Palin met haar gevolg slechts gloriëren dankzij de toenemende verwarring en angst die voortkomen uit de dreiging van ogenschijnlijk onbeheersbare veranderingen (uit "Het land is moe", 2010, van Tony Judt).
3883. de laatste neologismen: een vleesgeworden zeurkalender; terwijl wij dit schrijven, wordt defensieminister Hans Hillen gegrild over een mistig akkefietje met een helikopter in Libië (VN); de sufferd van Sirte (dezelfde Hillen); een blonde jongen in een houtje-touwtjesjas (de jonge Kousbroek); de staatshervorming (Belg.) is geen gemakzuchtige haastklus; Cancellera, de ongenadige tempobeul.
3884. Kousbroek en zijn strijd tegen God: Kousbroek is mijn atheïsmegoeroe: hij is een volstrekt andere antireligist dan Richard Dawkins die in keiharde betogen die hele santenkraam in haar hemd zet. Daarbij bekruipt je toch af en toe iets van een verbaasde opgelatenheid over zo veel ijver om het geloof in mootjes te hakken. En over zo weinig verlangen naar extase en ‘satori’, zoals Kousbroek het noemt. Kousbroek ontwikkelt een zacht, teder, voorzichtig, een niet-rancuneus atheïsme dat mij aanstaat. Ik wantrouw iedereen die tegen de godsdienst fulmineert en daarbij denkt dat hij zichzelf daardoor volstrekt rationeel maakt.
3885. het geld van Wilders: de fondsenwerving van Geert Wilders staat onder druk. De Nederlandse minister Donner van Binnenlandse Zaken wil dat giften boven de vijfenveertighonderd euro worden vastgelegd in een openbaar register. De nieuwe regel geldt ook voor partijen zonder leden, zoals de PVV, en voor stichtingen die verbonden zijn aan politieke partijen. Wilders, de kampioen van de vrije meninguiting en van de absolute transparantie, is ertegen. Veel van Wilders geld schijnt uit Amerikaanse conservatieve bronnen te komen wat helemaal niet spoort met zijn zorgvuldig gekoesterd travaillistische imago.
3886. een goddelijke ballerina: Sander Pleij in VN: “Wat lijdt de kunstenaar? De artiest, de schepper, de creatieve, dolende geest! We verzonnen dat Vincent van Gogh arm en miskend zou zijn geweest en dat échte kunst voortkomt uit het échte lijden dat de kunstenaar in hogere, goddelijke sferen brengt, waar alle alledaagse, aardse afleiding verdwenen is. Bij de film Black Swan genoot men van een automutilerende (ook echt iets waar de moderne cultuur van smullen kan) ballerina. Dubbel, want actrice Natalie Portman zou net zo bovenmenselijk hebben geleden voor deze rol; anderhalf jaar lang had ze haar lichaam gekastijd om anorectisch looking en vaardig als een echte ballerina te worden. Ze werd beloond met een Oscar. Puntje: wanneer het er in Black Swan bij het dansen echt op aankomt, zo begint nu duidelijk te worden, is niet Natalie Portman in beeld maar haar body double Sarah Lane. Liever geloofden we in die fenomenale, bovenmenselijke acteerprestatie”.
3887. waarheden van de week: het is helemaal niet goed de ideeën te horen van de zwijgers; Bill Clinton is zonder twijfel de grootste verrader van de Amerikaanse arbeidersklasse ooit voortgebracht door de Democratische Partij (maar hij zag er lekker uit); nihilisme in een hedendaagse context betekent dat alleen het bedrijfsleven het voor het zeggen heeft; iemand moet hier nog in eigen naam denken want alle anderen geven zich over aan de gangbare gemeenpraat.
3888. een wereldraadsel: hoe komt het dat grote aantallen mensen geen enkele behoefte hebben aan kunst?
3889. een Europees raadsel: hoe komt het dat economen, wiskundigen, natuurkundigen en geoefende getallenliefhebbers bijna allemaal vergeten dat hun rechtlijnige logica het op- en neergaande schuim is op de zee van hun eigen irrationaliteit?
3890. Rudy Kousbroeks vragen: 1. Hoe treur je om een vis? 2. Zijn wiskundige inzichten uitvindingen of ontdekkingen? 3. Hoe zie je de wereld als je niet kijkt?
3891. geluk: mensen willen niet alleen geluk, ze willen ook lijden.
3892. De Wever: alleen op fysisch niveau is hij geen lichtgewicht. Dat hij desondanks bij zeer velen als een zwaargewicht overkomt leert ons veel over bepaalde mechanismen die in de mens en in onze tijd werkzaam zijn.
3893. simpele boodschap: mevrouw Lilian Helder van de Nederlandse PVV (Wilders) heeft aangegeven dat ze niets van wetenschappelijk onderzoek begrijpt. Ze wil haar beleid niet doen stoelen op wetenschappelijke gronden maar op gevoelens. En gevoelens is een ander woord voor vooroordelen. En zo wordt de politiek ook in dit opzicht een vorm van kleinkunst.
3894. de staat: de staat is een pot met ontstellend veel geld en daaromheen dansen hebzucht en eigenbelang, aangevuurd door de vraag wie de pot vult en wie hem leegmaakt.
3895. statelijke verdwazing (1): in Nederland constateert het Sociaal Cultureel Planbureau een trendbreuk in de nationale gemoedstoestand: steeds meer Nederlanders zien het helemaal de goede kant opgaan met het land. Een derde van hen heeft het gevoel dat het allemaal goed komt, nu premier Rutten zo amicaal en levenslustig het volk naar het vrolijke dal van de besparingen leidt.
3896. statelijke verdwazing (2): het CDA heeft een predikante als voorzitster gekozen om de verscheurde partij weer tot eenheid te brengen. Die eenheid kan er echter alleen komen als de huidige CDA-coryfeeën als verraders uit de partij worden gestoten en Wilders met woord en daad als een verfoeilijk sujet wordt bestempeld. Het is zonneklaar dat dit niet zal gebeuren. De predikante zal tevergeefs op haar partijpolitieke kansel roepen: ze heeft willens en wetens haar eer voor dertig zilverlingen verkocht.
3897. economische verdwazing (1): de waarheid is dat het geloof, de politiek, de cultuur, het onderwijs … kortom ieder wat ruimer systeem dat voorheen zin en betekenis gaf aan onze levens ineengezakt is als een pudding. Zij kunnen niets meer uitrichten. Er is alleen nog de economie. De jonge generatie weet niet beter en begrijpt helemaal niet dat zij zichzelf daarbij als een komende, geïsoleerde en door niemand bijgestane verzameling van slachtoffers definieert.
3898. economische verdwazing (2): uit een lezersbrief in De Volkskrant: “De topmannen zijn de crisis alweer te boven. Stijging tot 16 procent van het toch al niet beroerde salaris. De baas van Heineken gaat straks 160 keer meer verdienen dan de gewone Heineken-werknemer. Het gewone volk moet het doen met geen inflatiecorrectie, de nullijn en flinke stijging van allerlei vaste lasten. De gevolgen van de crisis moeten door hen worden betaald. En het kabinet staat erbij en kijkt ernaar. Ik begin een hekel te krijgen aan die ouwe-jongens-krentenbrood-cultuur en het ‘was ik jouw rug dan doe jij de mijne’-mentaliteit.”
3899. de opvoering van de Johannes Passie: Jezus draagt een overhemd en Pontius Pilatus een driedelig, witgestreept krijtpak.
3900. de wielerploeg Rabobank: Hugo Camps in De Morgen: “Rabobank is vooral bluf of zoals ze in Nederland zeggen: gogme. Met destijds Michael Boogerd als oerbluffer. Het is ook de ploeg van de gelikte praatjes. Renners onder censuur, journalisten geketend. Sinds Jan Raas weg is bij het Nederlandse wielerteam hebben Belgen er geen thuis meer. Kongsi’s aan de macht.”