dinsdag 29 januari 2013

Het precieze gebruik 5321 - 5340

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5321 - 5340)

5321. listige schijndomheid: Patrick De Witte: "Het is altijd opletten geblazen wanneer iemand zich ontegensprekelijk dommer voordoet dan hij of zij is. Wanneer zoiets gebeurt moet men zoeken naar de verborgen agenda. Zeker wanneer het om een alom gerespecteerd intellectueel gaat. Jazeker heb ik het over - wat had u gedacht? - de jongste oprisping van Zijne Spectaculair Vermagerdheid, die ons laatst meende te moeten verblijden met zijn flinke visie op populaire cultuur. In een uitdagend opiniestuk zwamde hij nog een keer Theodore Dalrymple achterna (zie foto) en suggereerde hij dat er welzeker een verband zou kunnen zijn tussen 'ontsporend gedrag' en shooter games, gewelddadige films en hiphop. Zou Hij, Die Frituur 't Draakske Op de Kaart Zette, dat werkelijk zelf geloven?"

5322. de laatste neologismen: onze geliefde Über-Vlaam; hij denkt dat de meridiaan door zijn achterwerk loopt; een gemiddelde Vlaming is er eentje die leeft op zijn vierkante meter en denkt dat hij een wereldburger is, ondertussen hopend dat BDW zijn geheime agenda er door krijgt; hij vat de Vlaamse 'grondstroom' als geen ander, waarbij dat 'vatten' zoveel betekent als 'uitvinden'; titeljournalistiek.

5323. de morele kracht van de markt: Jeroen Olyslaegers: "Iedereen doet alsof de markt zichzelf zal reguleren, wat er op neerkomt dat je iemand met een alcoholprobleem een kurkentrekker toevertrouwt in een wijnkelder en hem toefluistert: 'Ge gaat u toch kunnen inhouden, vriend?'.

5324. ze moeten helaas de fabriek sluiten: zakenblad Forbes schat het persoonlijke fortuin van de CEO van Arcelor-Mittal Lakshmi Mittal op zo’n 20,7 miljard dollar. Daarmee staat hij op de 21ste plaats van rijkste mensen ter wereld.

5325. de verdiensten van wereldleiders :

1. Barack Obama President van de VS € 300.428
2. Angela Merkel Bondskanselier van Duitsland € 205.224
3. Vladimir Poetin President van Rusland € 89.224
4. Bill Gates Bestuurslid bij Microsoft, oprichter van de Bill & Melinda Gates Foundation € 187.270
5. Paus Benedictus XVI Leider van de katholieke kerk € 0
6. Ben Bernanke Voorzitter van de Federal Reserve € 149.591
7. Abdullah bin Abdul Aziz al Saud Koning van Saoedi-Arabië 15 miljard dollar waard
8. Mario Draghi Voorzitter van de Europese Centrale Bank € 371.148
9. Xi Jinping Toekomstig president van China € 7.965
10. David Cameron Eerste minister van Groot-Brittanië € 168.759

5326. pesterig racisme: wat is het meest verafschuw zijn beledigingen aan het adres van mensen met een opvallend uiterlijk kenmerk. Daarvoor moet je dom zijn, want niet in staat de relatieve onbelangrijkheid van die kenmerken en de importantie van meer geestelijke te onderkennen. Bovendien moet je daarvoor verachtelijk laf zijn: racisten weten zich sterk in een dominante groep, voelen zich gesteund door vuilbekkende populistische politici en de huidige, van allerlei vuil schuimende tijdsgeest. Ze spuien hun agressief onbegrip via kanalen waarop ze niet direct en persoonlijk betrapbaar zijn. Ze behoren daarmee tot het morele uitschot van deze maatschappij.

5327. schietkraampolitiek: "Dit jaar kende in Antwerpen een valse start", vindt Meyrem Almaci (de fractieleidster voor Groen! in de Antwerpse gemeenteraad): die verwees naar onder meer de discussie over de stadsslogan, het aanpakken van de zogenaamde 'patsers' en het berispen van jongeren die sneeuwballen gooien. "En het is nog maar januari. De struisvogelpolitiek is compleet", aldus Almaci nog. "Harde praat moet verstoppen dat het bestuur focust op de kleine dingen, en de grote debatten steeds uit de weg gaat."

5328. radicaal postmodernisme: het radicale postmodernisme, met zijn systematische twijfel aan de mogelijkheid van de waarheid, leidt tot één logische gevolgtrekking: het gedesillusioneerde zwijgen, de absolute stilte. Deze stroming bestaat vooral uit een overdrijving van een stelling die op zichzelf waardevol is. Die stelling werpt een kritisch licht op het traditionele Verlichtingsdenken, dat meent vroeg of laat de volledige natuurlijke én maatschappelijke waarheid in zijn greep te krijgen. Het denken kan die taak echter onmogelijk volbrengen omdat het beperkt is, gevangen in tijd en ruimte, ingekapseld in en deels bepaald door materiële structuren, overgeleverd aan omstandigheden en randvoorwaarden die grotendeels aan zijn invloed ontsnappen. Dit alles betekent echter weer niet dat rationele waarheidsvinding onmogelijk is.

5328. gebrekkige algemene kennis: Mark Van de Voorde: "De oorzaak voor het gebrek aan algemene kennis toewijzen aan de school, wat meteen gebeurde, is al te simplistisch. Zeker en vast heeft het onderwijs er wat mee te maken - al denk ik dat er nog nooit zo goed les werd gegeven als vandaag - maar dan vooral omdat het onderwijs toegeeft aan de druk van de economie op en de flauwhartigheid van de pedagogie. De industrie heeft liever technisch bekwame afgestudeerden dan kritisch reflecterende intellectuelen. Die eersten zijn immers flexibeler. De voortdurende retoriek uit politieke hoek over betere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is nefast. Zonder het te beseffen gaat het onderwijs daarop in: wiskunde wordt belangrijker, talen lijken welhaast overbodig, geschiedenis een blok aan het been".

5329. de markantste leugen van de week: "'Open VLD wordt opnieuw de ideeënpartij van Vlaanderen".

5330. een bijzondere verveling: er is een verveling van mannen die elkaar al decennia kennen en te sentimenteel zijn om op te biechten dat ze elkaar niets meer te vertellen hebben.

5331. het zwakke ik (1): het beeld dat we hebben van de wereld is artificieel. Onze hersenen reproduceren geen identiek beeld daarvan zoals een video of camera. De hersenen construeren daarentegen een model van de wereld uit informatie van modules die licht, schaduw, randen, rondingen, enz… meten. Een nadeel daarvan is dat onze ogen makkelijk te bedotten zijn. TV, films en optische illusies werken alleen maar omdat ze het brein misleiden over wat het oog ziet. En als de waarneming overduidelijk een constructie is hoeveel te meer zal het beeld van de wereld een constructie zijn als het gestalte krijgt in de tegenstrijdige en onoverzichtelijke warboel van de ideeën.

5332. de massa overtuigen: een koning die bedroefd is, dat werkt altijd vertederend.

5333. trouwe wielertoeristen: in 2012 haspelde de doorsnee fietsfanaat 5.122 kilometer af. Dat is bijna 20 keer de Ronde van Vlaanderen. In 2008 was dat nog maar 4.292 kilometer. Ter vergelijking: een prof legt jaarlijks minstens 30.000 kilometer af (ikzelf 18.200 km, zij het langzaam). Ook de trouw van de wielertoerist aan zijn sport valt op. Terwijl veel voetballers en zaalsporters buiten competitie hun heil zoeken in ander actief vertier, blijven negen op de tien ondervraagden ook tijdens de winter koppig verder bollen. Mallorca (15,2 pct), de Mont Ventoux (14,9 pct), de Ardennen (13,9 pct) en de Vogezen (13,5 pct) zijn de populairste vakantiebestemmingen van een fietsvakantie.

5334. die altijd betrouwbare producenten: “Fabrikanten verhogen soms de prijs per kilo van de producten door meer of minder in de verpakking te stoppen of door de vorm van de verpakking helemaal aan te passen. En handelaars van bulkproducten maken meer winst door de verpakking van de producten mee te wegen”, stelt Test-Aankoop. Volgens de consumentenorganisatie worden de wijzigingen zodanig onopvallend doorgevoerd zodat de consumenten niet doorhebben dat ze minder waar voor hun geld krijgen. Denk maar aan de koffiepads van Senseo, die jarenlang slinks minder koffie bevatten, zonder dat het de consument ook echt opviel.

5335. economy for dummies : we horen altijd maar het liedje van de besparingen, maar als mensen geen inkomen hebben kunnen ze ook nergens geld aan uitgeven. Werknemers en werkgevers zullen samen door de actuele crisis moeten raken, om er ook samen de vruchten van te plukken. Wie wil vermenigvuldigen moet soms ook leren delen.

5336. een levensles van Jan Hoet: "Onze tijd heeft de neiging alles in regeltjes vast te leggen en uniform te maken. Daar moet je tegen ingaan. Uiteraard moet je als individu rekening houden met de gemeenschap waarin je leeft, maar er moet een balans zijn tussen het individuele en het collectieve. Neem nu de Europese onderwijshervorming van Bologna, die de hogescholen inlijft bij de universiteiten. Dat is verkeerd, het onderwijs moet rekening houden met de eigen aard van elke vorming, ook de artistieke. Instellingen moeten de moed opbrengen om hun eigen weg te gaan in plaats van eenheidsworst te maken."

5337. het zwakke ik (2): het merendeel van onze handelingen hangt af van voorwaarden waarvan we totaal ontwetend zijn. Toch blijven we maar handelen.

5338. meten is weten: Einstein: "Alles wat kan worden gemeten is daarom niet belangrijk en alles waarbij dat niet kan is daarom niet noodzakelijk zonder belang."

5339. intellectuelen: sommigen onder hen willen belangrijk zijn of hun goede naam bewaren bij hun gelijken en daarom maken ze gebruik van pakkende overdrijvingen en trekken ze overhaaste conclusies. Wat telt is dan niet de waarheid, maar het effect van hun beweringen in hun eigen kringetje.

5340. het gecamoufleerde zwakke ik (3): Theodore Dalrymple (zie foto): "Door de teloorgang van het godsdienstig geloof, en dit zeg ik als iemand die zelf geen geloof aanhangt, werd de problematische, onmaakbare aard van het menselijk bestaan verbannen uit de denkwereld van de elites. De tragische dimensie van het menselijk leven is helemaal verdwenen. In deze omstandigheden wordt de zoektocht naar de utopie het enige transcendente doel waarin de elites kunnen geloven."

Hiphop maakt kipkap van BDW

Wraak

Hiphopcollectief Rauw & onbesproken reageert vurig op de kritiek van Bart De Wever op hiphop. Hij legde de link tussen de muziek en criminaliteit.

"Ge zijt een week burgemeester en hebt geen reet verwezenlijkt
Behalve zeven keer uw eigen burgers beledigen
want eeftet ni op u gestemd, geefdet ook ni uw respect
honderd kilo minder ma toch nog dezelfden dikkenek
iets te zeggen over dit, iets te zeggen over da
iets te zeggen over rap maar niets te zeggen over wa
mensen uit uw stad willen, die geen deftig dak hebben
die gij rechten afpakt terwijl z'al geen zak hebben
afleidingstactiek, met de kranten in uw zak
angst en paniek zaaien lijk de nazi of tbelang
mediamacht maakt de massa compleet lam
mikt razernij op een imaginaire vijand
bart! zolang gij der zijt, zullen er ook rappers zijn
zullen er ook patsers zijn, zullen er makakken zijn
zwijg over studies want ge wilt echt ni weten
wat de wetenschap te vertellen heeft over bdw
ik ben een krapuul! original gangsta!
breng mij diene kwal voordak iemand op zijn bek sla!
kijk kgeef et toe ik ben officieel krimineel
waarheid kwetst dus mijn tekst is een moordtafereel

REFREIN:
Ik heb ne negenmillie, in mijne vinger zitte
klap op ne killerbeat en geef u een dikke lippe
kijk naar die rechtse zakken, z'ent t'schijt van ulder leve
ze kunnen ons nie aan en noemen ons criminele

Hou best uw lippe op mekaar als ge geen kennis van zakes hebt
en bestudeer de feiten vooraleer ge uw bek opentrekt
en domme dinge zegt benede alle niveau
Hiphop enkel associeert met juwelen geld en ho's
Het genre verder marginaliseert door te claimen dat het enkel criminele inspireert
Die conclusie zit zo verkeerd als gij in uw burgemeesterssjerp
dus nie verwondert zijn dat ik opsta en u tegenwerk
Ge zijt misschien de baas van 't stad
maar die hiphop, ja daar blijft ge met uw handen van af
want al het crimineel gedrag is nie onze verantwoordelijkheid
eerder die van u en heel het belgisch binnenlands beleid
Het wordt tijd dat ge de feiten onder ogen ziet
begrijpt dat ge niks bereikt als ge blijvend met losse flodders schiet
En heb geen bang van de dealers op straat
maar van elke allochtoon met verstand achter een mic
Want ge zaait paniek, maar oogst niet het resultaat
waar ge op gehoopt had en in uw verborgen agenda staat
Dus als ge verder gaat met 't bashen van de cultuur
loopt ge vroeg of laat toch met uw stomme kop tegen de muur

Ik wantrouw alle politiekers die sympathiek overkomen
en een overdoses aandacht krijgen
want het ga over een aanpak schrijve
alstublieft, ge speelt de el sympatico als jean marie
fak ne beat, ik spit het in u gezicht nu
een gasboete omdat ik in u gezicht spuw
rap sta nie gelijk aan een criminele mensheid
wel aan rebelsheid, zodra ge ons naar de nek grijpt
De uitspraak da politiekers zakzetters zijn
is even veralgemenend als da wij
pete zijn, die enkel bezig zijn met Ho's en bling bling
u boodschap is als een hoer met rode lipstick
schoon aan de buitenkant, rot aan de binnekant
misschien vinden z'u tof in de Antwerpse binnenstad
ma ga keer na de buitenwijken, maar daar ze geen duiten krijge
maar een C4, terwijl da g'op den televies
leuk zit te doen, en ...kiezers ronselt
nu hebde meer haters dan ian thomas godverdomme, die shit ga te ver
dus ik voel me plicht om dit te zegge
Snoeie in het onderwijs is als een boom geen water krijgt
de wortels verdorre na een paar maande, kijk
misschien zijn nu de blare groen, ma what de fak gade doen
als de jeugd stagneert door een tekort aan mentale groei
oei, ge schrijf columns
ge zijt in de ban van de ring, de macht maakt u blind gelijk gollem

fok'em, geen postzegel, maar een boze brief
en hoop dat hij ooit misschien aankomt op het schoon verdiep..."


zaterdag 26 januari 2013

Leraren zijn goud waard

De waarde van een leraar is onschatbaar

(Knack website,zaterdag 26 januari 2013)

Je voelt het zo aan de leerlingen in een school of het lerarenkorps er gemotiveerd is of niet.

Vorige week gaf ik een voordracht over sociobiologie voor de twee laatste jaren van de humaniora van het Sint-Leocollege in Brugge. Het was een verrijkende ervaring. Ik geef regelmatig voordrachten voor scholen, en het is opvallend hoe de reacties van de leerlingen van school tot school verschillen.

Ik heb de neiging de kwaliteit van een publiek op een voordracht te evalueren aan de hand van wat ik de schaal van Draulans ben gaan noemen: een beoordeling op basis van de intensiteit en de diepgang van de vraagstelling en het debat achteraf. Soms komen er uitsluitend voorspelbare vragen zonder veel intellectueel weerwerk, soms is er een verrassende discussie die langer kan duren dan de voordracht zelf, met af en toe originele inzichten.

De leerlingen van het Sint-Leocollege scoorden hoog op de schaal van Draulans. Ze aanvaardden niet zomaar wat ze hadden gehoord, zeker niet inzake milieuvraagstukken zoals het nut van het beschermen van biodiversiteit in het algemeen en van egels in het bijzonder.

Ze waren meteen stil bij het begin van de twee uur durende sessie, en gedisciplineerd tijdens de debatsessie achteraf. Een plezier om met hen in discussie te gaan, en om te merken dat de jeugd van tegenwoordig niet lijdzaam een pessimistische visie op de toekomst van de aarde ondergaat, maar bereid is er tegenaan te gaan om er ook voor haar generatie iets goeds van te maken.

Ik heb door de jaren heen geleerd dat een belangrijke factor in het bepalen van het succes van een school de kwaliteit van het lerarenkorps is (en dan kom ik uiteraard niet in contact met scholen die geen voordrachten voor leerlingen op hun programma hebben).

De leraar die in Brugge de voordracht georganiseerd had, getuigde van een mooie combinatie van het als vanzelfsprekend (maar onopvallend) eisen van wat discipline en het even vanzelfsprekend laten blijken van waardering voor zijn pupillen. Hij organiseert regelmatig een discussiesessie met iemand van buitenaf, en daar zijn klinkende namen bij, zoals federaal minister van Financiën Steven Vanackere. Je voelt het aan zijn leerlingen dat ze het gewend zijn in debat te gaan, zelfs met gevestigde namen.

Het belang van goede leraren kan niet genoeg benadrukt worden, zeker in het licht van de trieste vaststellingen over de gebrekkige algemene kennis van leraren-in-opleiding die in het coververhaal van Knack belicht werden. Ik herinner me nog perfect bepaalde leraren uit mijn schoolverleden, en dat had meestal meer met hun gedrevenheid als lesgever, de passie voor hun vak, te maken dan met mijn persoonlijke interesses. Helaas blijkt leraar voor veel mensen niet de eerste keuze te zijn als ze écht een professionele carrière willen nastreven. Ik ben slecht geplaatst om daar iets over te zeggen, omdat lesgeven ook voor mij destijds de laatste optie in de rij van beroepsmogelijkheden was. Ik weet nog altijd niet of ik het volgehouden zou hebben, jaar na jaar dezelfde stof aantrekkelijk maken, in een keurslijf van administraties die menen een stevige greep te moeten houden op de grenzen waarbinnen een leraar mag opereren.

Ook vanuit biologisch oogpunt bekeken groeit het belang van een goede opvoeding. Er is op het wetenschappelijk front jarenlang een tweespalt geweest tussen biologen en pedagogen, tussen natuur en cultuur, tussen genen en sturing van de omgeving, maar het is evident dat beide op elkaar inwerken, dat de manier waarop je genetische constellatie zich manifesteert mee bepaald wordt door het milieu waarin je moet gedijen.

Recent onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat er een rechtstreekse interactie kan zijn van genen met hun omgeving. Er zijn genen die mensen het slechte pad op jagen als ze in een situatie opgroeien met veel straat- of familiaal geweld, maar dezelfde genen kunnen van jonge mensen sociaal-voelende individuen maken als ze terechtkomen in een warm gezin of een aangename schoolomgeving. Sommige genen kunnen iemand dus sturen in de richting die het beste lijkt overeen te stemmen met de omgeving waarin hij of zij moet leven.

Hoe dat concreet in zijn werk gaat, is niet bekend, maar het inzicht versterkt de waarde van een goede opvoeding. De hamvraag die voortvloeit uit het ontnuchterende verhaal in Knack is natuurlijk of een gebrekkige algemene kennis automatisch impliceert dat iemand geen goede leraar kan zijn. Ik zou geneigd zijn te zeggen van niet, zolang je maar genoeg passie in je aanpak steekt om hetgeen je in je klassen brengt zo aantrekkelijk en overtuigend te maken dat je leerlingen op zijn minst luisteren naar wat je vertelt.

Maar als er in het onderwijs vooral ambitieloze, uitgebluste of andere oninteressante mensen terechtkomen, zitten we met een probleem.

Dirk Draulans

donderdag 24 januari 2013

Het precieze gebruik 5301 - 5320

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5301 - 5320)

5301. de minirok is weer in: Rosea Posey bracht de woordeloze taal van de rok in kaart. Het resultaat is ontluisterend. Er blijkt maar één propere roklengte te bestaan, en dat is tot op de knie. Al het overige is faux pas. Met een rok boven de knie geeft een vrouw zonder meer een seksuele invitatie af aan de andere sekse, waarvan de urgentie evenredig oploopt met de stof. Maar ook in tegengestelde richting: onder de knie, is het diepe droefenis. Zodra de rok daalt richting enkel, krijgt de draagster het predikaat 'ouderwets' (net onder de knie) of 'preuts' (nog iets langer), met 'matroneachtig' (bij een roklengte rond de enkels) als absoluut dieptepunt. Wie in het lang naar een gala-avondje wil gaan, is dus gewaarschuwd.

5302. het gelukkigste volk van de wereld: het vertrouwen in politici en bestuurders van bedrijven is in Nederland verder gedaald. Slechts 10 procent gelooft nog dat bedrijfsbestuurders de waarheid spreken en 6 procent denkt dat van politici. Nederlandse politici behoren daarmee tot de ongeloofwaardigste ter wereld.

5303. de laatste neologismen: die Antwerpse modderfokkers met een vreemd loopje, Gucci-petten en laaghangende broeken, die gedoemd zijn om crimineel te worden omdat ze naar verderfelijke modderfokkermuziek luisteren; straathoekverklikkers; horen, zien en klikken; Rik Torfs, de controversiële professor, het love-him-or-hate-him-type, afwisselend onnozelaar van dienst en mens met diepgang; Vlaanderen, het Berlusconië aan de Noordzee; van CVP naar CD&V d.w.z. van de Middeleeuwen terug naar de Middeleeuwen, inclusief hun Oude Krokodillen die het nog steeds voor het zeggen hebben achter de schermen; onze democratie is niets meer dan een systeem waarin de slaven kiezen voor de knechten van de meesters; Joe and Suzy (de Amerikaanse equivalenten van Henk en Ingrid); Delcroix als de Lance Armstrong van de christendemocratie (Hugo Camps); het veldrijden als het fierljeppen van de Vlamingen (Luckas Vander Taelen); hij sprak alsof zijn woorden bezig waren te laat te komen (over Michel Foucault in zijn colleges); David Cameron beschouwt Europa als een zefbedieningsrestaurant; twee intens bewijsdriftige praters.

5304.onze zelfgemaakte hof van Eden: auteur Fikry El Azzouzi: " Waar je tijdens het marcheren niet steeds over je schouder moet kijken omdat een kleine terrorist een sneeuwbal op je hoofd kan gooien. Waar de gordijnen bewegen om te zien wie er voorbij wandelt. Waar iedereen een zender in zijn oor heeft en je kinderen kunt volgen via een GPS. Waar vogeltjes Wagner beginnen zingen en spontaan op je schouder landen. Waar oudjes op de muziek van Mary Poppins dansen en er geen hiphop te horen is. Waar iedereen een streepjescode draagt".

5305. politieke filisterij: traditionele politieke partijen trachten te surfen op hypes en worden daarin soms belemmerd door ideeën. In onze spektakelmaatschappij is inhoud dan ook datgene wat de greep naar de macht verhindert. Filisterij is de juiste term.

5306. poëtische cijfers: de meeste dichtbundels halen geen 200 verkochte exemplaren. Maar de dichters die wel verkopen, verkopen veel beter dan verwacht. De gemiddelde oplage van een bundel is 500 exemplaren, en dan moet het al over een dichter gaan die zichzelf weet te verkopen, of waar journalisten op geilen. En eenmaal er eentje zijn geilheid met kreten van bewondering heeft geëtaleerd, volgen de anderen.

5307. de rechtse PS-regering: volgens staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) wordt er een centrumrechts beleid gevoerd in deze regering. "Als dit een PS-regering is, zoals ze vaak genoemd wordt, dan zou ik er geen deel van uitmaken", aldus Bogaert op de Voka-nieuwjaarsreceptie in Roeselare vanavond. Bogaert kwam nog eens kort terug op de woorden Luc Bertrand, CEO van Ackermans en Van Haaren, die de regering verweet een marxistisch beleid te voeren. "Dat kwam er op een moment dat er sprake was van een vermogensbelasting. Ik denk dat Bertrand ook wel inziet dat dit geen marxistische regering is." De staatssecretaris verwees onder meer naar het optrekken van de pensioenleeftijd, het knabbelen aan het overheidsbeslag en het degressief maken van de werkloosheidsuitkering. "Dit is een centrumrechts beleid", sprak Bogaert.

5308. de eedaflegging van Barack Obama: Hugo Camps: "Waar en wanneer, voor wie en voor wat lopen hier nog eens pleinen en straten vol? Wie zingt nog: "This is my land, this land is your land..."? Land, volk, natie: afgestorven begrippen. Ik weet ook dat de inauguratie van een Amerikaanse president vooral een hoogmis is. Brood en geluk koop je er niet voor. Maar het protocollaire nep roept toch iets van burgerlijke bewapening op. Illusie van verbinding. Niet dat het dolle schutters tegenhoudt, of Republikeinen en Democraten verzoent, maar het vult een leegte. Houvast in de gestolde wereld van globalisatie".

5309. de Fyra: een lezersbrief in DS: "De goed betaalde hoofdverant-woordelijke, de heer Marc Descheemaecker, komt nu via de televisie niet verder dan boos te worden op de leverancier van deze treinen. Wat met zijn verantwoordelijkheid voor de keuze van deze leverancier en het in de operatie brengen van deze onbetrouwbare treinen? Hij zou de enige juiste conclusie moeten trekken".

5310. ons onderwijs: hoewel bepaalde aspecten van ons onderwijs zeer goed scoren in internationale onderzoeken, hebben we ook (zeer ernstige) zwaktes. Beleidsvoerders en conservatieve onderwijsmensen hebben nogal de neiging voortdurend uit te pakken met deze successen en de zwakheden van het systeem onder de mat te vegen.

5311. boekhandel: Rik Torfs: "Er stonden nauwelijks kookboeken in de rekken, waardoor ik even in de onzekerheid verkeerde of ik mij wel in een boekhandel bevond".

5312. een cruciale waarheid: zelfs als Hij niet bestaat zegent God je als je de andere laat voorgaan.

5413. de medische maffia: Bernard Debré (afgevaardigde UMP Parijs) en professor Philippe Even (ex-decaan universiteit van Parijs) hebben een bom gelegd onder de medische wereld. Ze beschreven 4000 medicamenten in een rapport, en daaruit bleek dat de helft van alle farmaceutische medicamenten nutteloos is. Bovendien wordt een vijfde slecht verdragen en is 5% zelfs heel gevaarlijk. Paradoxaal genoeg wordt 75% terugbetaald. De farmaceutische industrie komt niet mals uit het rapport. De twee Fransen noemen de farmaceutische industrie 'de lukratiefste, de meeste cynische en de minst ethische van alle industrieën'. En ze gaan nog verder: 'Het rapport had 30 jaar eerder geschreven moeten worden ten behoeve van het welzijn van de burger.' Onder andere voor cholesterolverlagers is het rapport vernietigend: geslikt door 3 à 5 miljoen Fransen terwijl het twee miljard euro kost. Volledig nutteloos.

5414. medische noodzaak: België is na Griekenland en Cyprus de grootste antibioticagebruiker in Europa. De Belgen hebben immers die immense hoeveelheden nodig.

5415. laffe wielermelders: twee maanden geleden nog waren de wielerjournalisten de risée van de media. Iedereen wist natuurlijk al lang dat wielrenners doping gebruikten – ‘per slot van rekening kun je de Tour niet op een bruine boterham met kaas rijden’ – maar die suffe en slaafse adepten, met Mart Smeets voorop, durfden het niet op te schrijven. En de meeste lezers weigerden trouwens kritische artikels te lezen of de ernst ervan in te zien.

5416. nutteloze verdediging: hij weerde die aanval af met een vergelijking met vroeger - de meest potsierlijke en al bij voorbaat meest onproductieve aller vergelijkingen.

5417. blogmakers: anders dan beroepsjournalisten kunnen blogmakers de realiteit en de relatieve waarheid van maatschappelijke feiten niet persoonlijk vaststellen of controleren. Wat ze wel kunnen doen is een discussie beginnen over hun belang, hun samenhang, hun waarschijnlijke oorzaken en gevolgen. Kortom, zij behoren tot het gilde van de interpretatoren en moeten worden gemeten naar de technieken, de normen en de talloze mogelijkheden van de ondertussen al eeuwenoude interpretatiekunde.

5418. literaire zelfpropaganda: hoe zit het met die schrijvers die mooie, goede boeken schrijven, maar niet sexy zijn, of brutaal, of allebei. Schrijvers die een moord zouden doen om aan te schuiven bij De Wereld Draait door of Pauw&Witteman. Maar die plekken zijn beperkt en lijken bovendien voorbehouden aan die grappige jongens en meisjes, die met veel bravoure en overmoed niets te melden hebben.

5419. gebrek aan schoolkennis: overal in Vlaanderen lees je pleidooien voor meer algemene kennis in het onderwijs. Dit is in de eerste plaats een vorm van maatschappelijke hypocrisie, want niemand betaalt een cent meer of toont meer waardering voor een mens die blijk geeft van Bildung. Die pleidooien zijn bovendien in pedagogisch opzicht erg schijnheilig: de scholen en het onderwijsministerie doen immers al jaren hun uiterste best om te laten zien dat computers het absoluut reddende instrument zijn om tot echte kennis te komen. Ik verdenk dit soort onderwijsverantwoordelijken ervan dat ze een welgevormd, nadenkend mens niet eens zouden herkennen, als ze hem toevallig tegen het lijf liepen.

5420. de hedendaagse radicale Verlichters: grosso modo weerspiegelen de stukken op Geenstijl een gedachtengoed dat grote verwantschap vertoont met dat van de Verlichting die we juist beschouwen als één van de grote vormgevers van onze beschaving. Meer precies gaat het terug op de radicale variant van deze filosofische stroming. De term 'radicale Verlichting' raakte in zwang door het gelijknamige boek van de Britse ideeënhistoricus Jonathan Israel. Zijn baanbrekende inzicht is dat niet het achttiende-eeuwse Frankrijk het epicentrum was van deze stroming, zoals meestal werd verondersteld, maar de zeventiende-eeuwse Republiek der Nederlanden. In plaats van Voltaire wijst hij Baruch de Spinoza en diens vrienden aan als 'Founding Fathers'.
In zijn uiteenzetting behandelt Israel het complete intellectuele leven van weleer. De radicale Verlichting blijkt een veelkantig verschijnsel met uiteenlopende vertegenwoordigers. Stuk voor stuk hebben ze echter bijgedragen aan de uitholling van het traditionele gezag. Gaandeweg won de overtuiging terrein dat standpunten gerechtvaardigd moesten worden in plaats van klakkeloos aangenomen. Derhalve verdienden ze geen beschermde status waar dat voorheen vaak wel het geval was. Op ontzag voor heilige huisjes zullen we ook GeenStijl niet betrappen.

maandag 21 januari 2013

Drie Vlaamse dichters

Er was een park en daar dribbelde een engel

Op de stilstaande bus zit een dermatoloog te klappertanden
Het is de dermatoloog van mijn moeder
Haar huid is nochtans gekmakend gaaf
Het klappertanden klinkt als verkalkte geitenhoeven
Op een kurkdroog basketbalterrein.

Nu moet ik een keuze maken:
Schrijf ik verder over wijn
Of over een dribbelende engel
Op het basketbalplein van mijn elfjarige sensualiteit?

Elf is jong genoeg
Om verliefd te worden op een engel
Wist ik veel dat hij niet geslachtloos was
Hij noemde mij Marjolijn met een lange ‘ij’
Iedere vrijdag kocht hij goudvisvoer voor mij.

Ik kon het niet over mijn hart krijgen
Het goudvisvoer te weigeren
Nadat mijn goudvis was gestorven
Heb ik nog tien maanden het goudvisvoer aanvaard
Daarna is hij verhuisd.

Mijn vader heeft toen een knaagdier gekocht
Om mij te troosten
Toen mijn vader hem kocht had hij een kater
Maar de cavia was kerngezond
Ik heb hem Plato genoemd en blindgemaakt
Wist ik veel dat hij niet zingen kon.

Delphine Lecompte

*

Refrein voor een stad

in een stad die dichters zuigt
tot zachte geraamtes glijd ik

met de snelheid van een luipaard
langs warme natte tuinen waarin stenen

pauwen en paden zich als draden
gedragen van een cocon

langzaam opgegeten door struiken
en kruinen en het tergend trage

zwellen van schelpen in het vijverwater
slechts een voorbode

van grotere tuinen waarin stenen
pauwen en paden zich als stralen

gedragen van een zon
langzaam opgezogen door struiken

en kruinen en het tergend trage
zwellen van schelpen in het vijverwater

slechts een zucht
van andere tuinen waarin stenen

pauwen en paden zich als deining
gedragen van een bron

langzaam opgedronken door struiken
en kruinen en het tergend trage

zwellen van schelpen in het vijverwater
slechts een zweem de stad kleedt

dichters in doorzichtig vel
ik leef hoog boven de tuinen

met de gratie van een zwaluw
en zie straten van geluk

Michaël Vandebril

*

een vermoeden

Was ik niet liever een vermoeden geweest?
Iets waarvan sommigen wel eens hebben gehoord
omdat al de anderen erover hebben verteld?

Een hardnekkige twijfel, een universeel gerucht,
een waan, iets onsterfelijks vaag, iets dat kan
worden geloofd net omdat het niet bestaat, en

niet dit lichaam dat mij elke dag meer verraadt.

Stijn Vrankenzondag 20 januari 2013

Het precieze gebruik 5281 - 5300

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5281 - 5300)


5281. Lance (1): talloze malen zei de 41-jarige Amerikaan tegen Oprah: 'Oké, ik zal niet liegen tegen je.' Hij deed het vervolgens glashard. En Oprah vond het goed. Een uiterst schadelijke maatschappelijke misstand wordt hier zichtbaar: de vergaande collusie tussen de media en de machthebbers.

5282. ten gerieve van wielerjournalisten: het is stilaan compleet onverantwoord om - als toeschouwer van wielerwedstrijden en nog meer als wielerjournalist - niét waakzaam te zijn. Argwaan als wijze levenshouding: zo ver is het gekomen. Maar er is geen andere weg meer om nog in eer en geweten aan dit soort journalistiek te kunnen doen. Hoe heette het weer bij Twin Peaks, dat legendarische tv-feuilleton van David Lynch? “The owls are not what they seem”, vertaald als: ‘Niets is wat het lijkt’. Dat is nog altijd net zo in het peloton. Wat je ziet, klopt niet. Wat men zegt, is niet waar. En net zoals in die fictionele tv-reeks kon bij Armstrong ook in werkelijkheid de waarheid pas boven komen nadat een special agent zich had vastgebeten in de zaak. Nogmaals: “The owls are not what they seem.” Uilen, dat zijn we te vaak geweest en te lang gebleven.

5283. een staaltje van sociobiologische méprise voor de filosofie: Dirk Draulans in Knack: "Een aantal wetenschappers spreken hun vrees uit over de moderne technologie. De bekendste namen achter het initiatief zijn de Britse astronoom, Martin Rees,en de Britse fysicus, Stephen Hawking, naast een aantal bij het grote publiek minder bekende anderen. De rest van het illustere gezelschap bestaat vooral uit filosofen. Dat is niet verwonderlijk. Filosofen moeten al dan niet artificiële problemen creëren om er vervolgens over te kunnen debatteren, anders heeft hun bestaan geen zin".

5284. de Rabobankploeg: Rabobank besloot vorig jaar te stoppen met sponsoring van het profteam nadat het rapport van het Amerikaanse antidopingbureau Usada naar buiten kwam. Daarna gaf de Amerikaan Levi Leipheimer, ex-Rabobank, doping toe. Geletruidrager Michael Rasmussen werd enkele dagen voor Parijs door zijn eigen ploeg uit de Tour genomen omdat hij zou gelogen hebben over zijn verblijfplaats om uit de greep van dopingcontroleurs te blijven. Volgens het NRC vertelde een directe betrokkene dat de Deen de Tour reed op "vijf bloedzakken, 100.000 eenheden epo, testosteron en cortisonen". Er loopt nog steeds een rechtszaak tussen Rasmussen en zijn voormalige werkgever. De Deen eist een ontslagvergoeding van 5,8 miljoen euro. Ondertussen heeft de Nederlandse oud-wielrenner Danny Nelissen voor de camera van de Nederlandse televisiezender RTL4 toegegeven als renner van Rabobank in 1996 en 1997 het verboden middel EPO te hebben gebruikt. De 42-jarige Nelissen zei een van de anonieme getuigen te zijn in het artikel van het NRC Handelsblad. Ook Erik Dekker en Michael Boogerd worden genoemd als gebruikers van verboden middelen. Beide oud-renners ontkennen dit.

5285. Lance (2): het antidopingbureau WADA betwist ten zeerste dat Lance Armstrong na zijn comeback in 2009 van de doping is afgebleven. Volgens voorzitter John Fahey vertoonden de bloedwaarden van de gevallen wielerheld variaties die met absolute zekerheid wijzen op doping ná 2005, het jaar van het eerste afscheid van 'The Boss', verklaarde hij in de Britse krant Daily Telegraph. Fahey verwees daarbij naar de rapportages van het Amerikaanse antidopingbureau USADA.

5286. gebakken lucht: het N-VA-project blinkt tot nader order uit in vaagheid en is nauwelijks haalbaar. De partij heeft misschien wel een electorale strategie om de verkiezingen te winnen en België te blokkeren, maar beschikt niet over een hanteerbaar plan om haar eigenlijke doelstellingen te verwezenlijken. De laatste ontwikkelingen hebben dat aangetoond. De partij schoof eerst de kwestie Brussel door naar haar congres van begin 2014, probeerde vervolgens de publieke opinie te sussen met de melding dat zij geen afscheiding maar 'slechts' confederalisme wil en gaf vorig weekend aan dat ze dit confederaal project pas in de loop van 2013 gaat invullen. Daarmee geeft de N-VA zelf toe dat ze tot nu toe gebakken lucht heeft verkocht. Sterker nog: al maanden propageert de partij een recept voor de zogenaamde 'Belgische ziekte', maar nu blijkt dat het hele medicijn nog ontwikkeld moet worden.

5287. tourwinnaars: de Belg Kurt Van de Wouwer, elfde in de Tour van 1999, is vandaag eigenlijk winnaar, want de tien voor hem zijn inmiddels allemaal op doping betrapt. En nog zijn er velen die alle doping blijven ontkennen. We kunnen toch niet zomaar aannemen dat oud-renners die in hun tijd rondreden met bloed dat stijf stond van de epo vandaag verveld zijn tot de beste begeleiders van jong talent. En hoe zullen die koppig ongelovigen straks reageren als ook de combines, de afspraken tussen individuen binnen een ploeg en tussen ploegen onderling en uiteindelijk de allesdoordringende macht van het geld ter sprake gaan komen?

5288. de laatste neologismen: slodderwetenschap en slodderpolitiek; de geschiedenis kent geen opperrechter die gele of rode kaarten trekt bij spelbederf; ik heb het schijt aan remsporen op het WC die dringend weg moeten worden geborsteld; Harry Mulisch noemde zichzelf een literaire grootindustrieel; hopelijk wordt 2013 voor jullie een annus mirabilis; de moderne sociale media als de klaagkanalen van de ontevredenen, overal zijn daar de kankerpitten en de azijnpissers wijd verbreid, hun diepste verlangen is een bittere mulderiaanse publicist te zijn; het schaamteloze geschraap bij ontwikkelingssamenwerking; ik ga niet zeggen dat ik bescheiden ben, dat is zeer onbescheiden (Remco Campert); polderlullo's en bakfietspapa's; een schreeuwend mormel dat naar poep en spuug ruikt (een baby); een vader die ruikt naar overzeese gebieden en kantoormeubilair; zuidelijke zonen (uit Nederlands Limburg).

5289. de elite, vroeger en nu: 'Zoo groot is de verwaandheid van veelen uwer Stadsgenooten, dat zij met onuitspreekelijk genoegen in hun leven ruim vierduizend uuren in een wagen hossen, honderdtwintig duizend Gulden toe geeven, en nog daarenboven hunnen kinderen ijdelheid en verderfelijke grootsheid inboesemen.' Aan de woordkeus moge meteen te merken zijn dat we niet met hedendaagse twittertaal te maken hebben, voor het overige is de aanklacht over inhalige eigenwaan van de elite die de Groningse hoogleraar Petrus Camper in 1766 per pamflet de wereld inslingerde, nog zeer actueel. Neem bijvoorbeeld de Franse fabrikant Bernard Arnault die Belg wil worden om de belasting te ontduiken. Daar bleek men in België gelukkig niet van gediend. Voor naturalisatie moet men zich verdienstelijk hebben gemaakt. Belastingontduiking elders achtte premier Di Rupo geen verdienste. Of neem onze ook op belastingvlucht geslagen superheld Obelix. Wat Julius Caesar niet lukte, daarin is François Hollande geslaagd. Depardieu klaagde dat hij in zijn leven al honderdvijftig miljoen aan de fiscus heeft afgedragen. Dat betekent dat hijzelf een veelvoud daarvan heeft overgehouden - met dank aan de forse staatssubsidiëring van de Franse filmindustrie.

5290. het graaien: alleen als de regeringen erin slagen om aan het gegraai van alle soorten elites een eind te maken, zullen zij geloofwaardig zijn wanneer zij crisisoffers van gewone burgers verlangen. Want als die andere wereld ongestraft kan blijven doorgraaien, zal het politieke cynisme in de rest van de samenleving slechts verder groeien.

5291. Lance en zijn opvallend narcisme: onze echte relaties, aldus Cristopher Lasch in zijn klassieker The Culture of Narcissism (1979), staan onder druk door de narcistische maatschappij waarin we leven. Hij omschreef daarin de narcistische persoonlijkheid als een product van de seculiere en geïndividualiseerde consumptiemaatschappij, die traditionele waarden zoals ijver, moed en opofferingsgezindheid ondermijnt. Dit nieuwe narcistische mensentype is egocentrisch, maar innerlijk onzeker en geobsedeerd door onmiddellijke behoeftenbevrediging. Hij kan zich nergens echt aan binden en is voortdurend op zoek naar liefde, applaus en zelfbevestiging. Daarmee vormt hij een gevaar voor het gezin en de samenleving volgens Lasch, die sprak van een 'maatschappelijke crisis'. Het is geen modegril, zo betoogde hij, maar een historische ontwikkeling die samenhangt met de volledige ontplooiing van het kapitalisme.

5291. het moderne individualisme: Emerson is een curieus hoofdstuk in de geschiedenis van het individualisme dat met de Verlichting begon en met de romantiek in het begin van de negentiende eeuw tot wasdom komt. Een halve eeuw nadat Kant had gezegd dat Verlichting de durf was voor jezelf te denken, zei Emerson in zijn essay Self-reliance (1841) dat hij zich ervoor schaamde dat mensen zo makkelijk capituleren voor de algemene opinie, etiketten, grote namen en voor denken in groepen. We zijn maar voor de helft onszelf, schreef hij toen. In de huidige mediacultuur is dat misschien nog maar een tiende.

5292. Derrida's late bekering: "Tussen weten en verantwoordelijkheid ligt een afgrond. Het moment van verantwoordelijkheid, dat is de sprong die iedereen moet maken". Vroeger zou Derrida niet gesprongen zijn. En het waren de leefwereld, de concrete context en verder wat animaal-sociale impulsen (en niet meer het wantrouwen in de rationaliteit) die hem daartoe inspireerden.

5293. de natiestaat (1): nationalisme was de laatste twee eeuwen een buitengewoon hoerig verschijnsel. Het manifesteerde zich als romantisch, revolutionair, conservatief, katholiek, kapitalistisch, socialistisch, darwinistisch, wetenschappelijk, atheïstisch, racistisch, eurosceptisch en eurofobisch. Omdat de natiestaat zo'n kameleon is blijft hij succesrijk.

5294. de natiestaat (2): de natiestaat is door de laatste twee eeuwen heen bijeengelogen. Ernest Renan noteerde in de negentiende eeuw: "Het vergeten vormt een essentiële factor in de vorming van de natiestaat". Immers, zonder collectief geheugenverlies ontstaat geen eenheid uit een amalgaam van gemeenschappen, stamverbanden en congregaties die elkaar naar het leven hebben gestaan. Goethe zei al: "Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiss das Land nicht zu finden". In Frankrijk sprak in het begin van de negentiende eeuw minder dan tien procent van de bevolking de officiële landstaal. In 1880 was dat twintig procent, na een offensief van vele decennia dat bekend werd als 'de binnenlandse kolonisering'. En dat heette al in die tijd une République une et indivisible.

5295. het blijvende: Woody Allen: "Traditie? Dat is de illusie van de blijvendheid".

5296. het veranderlijke: Bertolt Brecht maakte tijdens zijn leven (1898 - 1956) alleen al in Duitsland vijf politieke regimes mee: het keizerrijk van Wilhelm II, de Republiek van Weimar, het naziregime, de DDR en de Bondsrepubliek. En dan moest hij zich nog zien te redden tijdens zijn ballingschap, achtereenvolgens in Denemarken, Finland, en ten slotte, vanaf 1941, in de VS. Es waren finstere Zeiten!

5297. de functie van het theater: Luk Perceval (zie foto): "Wie de controverse schuwt kiest voor het comfort. 'Schön ist Scheisse' is het credo van het Duitse theater. Of het publiek bereid is de pijn van het bestaan (zowel individueel als maatschappelijk) in de ogen te zien, weet ik niet. Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat die pijn toelaten een stimulans kan zijn om jezelf te accepteren, om je eigen kwetsuren te onderkennen. En dat is sowieso heilzaam in een wereld waar we bang zijn voor verdriet, waar we nooit de kop mogen laten hangen, waar we aldoor sterk moeten zijn. In die wereld is het theater een schuiloord waar we het licht uitdoen om samen naar echte mensen te kijken, en ons met die mensen, met mekaar en met onszelf solidair te voelen".

5298. de elites van nu: Jan Marijnissen (vier jaar geleden): "Terwijl het aantal frontsoldaten van de waarheid voortdurend wordt uitgedund, groeit het leger van de slippendragers van de macht". Het is paradoxaal dat juist diegenen die tot echte waarheidsvinding in staat zijn precies diegenen zijn die de vaardigheid hebben ontwikkeld tot het 'diepe lezen': het volledige opgaan in een andere (ook fictieve) wereld of de gedachten van een schrijver (ook die van een zeer speculerende filosoof).

5299. een Vlaamse illusie: bijvoorbeeld dromen van de dag waarop BDW in het publiek plechtig verklaart: 'Ik hou van Vlaanderen omdat sedert God dood is Tom Lanoye eindelijk is opgestaan".

5300. sneeuw: - "Is het niet onverantwoord dat de federale regering dit toelaat, het sneeuwt nu al drie dagen lang? "
- "De Wever zal daar zeker een antwoord op vinden".


zaterdag 19 januari 2013

Het precieze gebruik 5261 - 5280

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5261 - 5280)

5261. het kan altijd erger (1): Jeroen Olyslagers: "In Groot-Brittannië zijn er een paar politici verbolgen omdat de bank Goldman Sachs het uitbetalen van haar exorbitante bonussen aan haar toplui wil uitstellen tot 6 april, niet toevallig de datum waarop de Britse regering de inkomensbelasting met 5 procent naar beneden brengt. Een allicht schuimbekkende Liberal Democrat verweet de bankiers 'schaamteloos hebzuchtig' te zijn. Dat deed me denken aan een opmerking van journalist Joris Luyendijk die naar aanleiding van een VPRO-documentaire om commentaar werd gevraagd door Radio 1. Luyendijk geraakt er niet uit. Ofwel zijn politici op wereldvlak dom ofwel zijn ze gewoon slecht als het over financiële markten en regulering gaat".

5262. het kan altijd erger (2): politici zijn zeker niet dom en doorgaans niet slechter dan anderen. Veeleer zijn ze sterk verlangende wezens (zij azen via hun politieke loopbaan op postjes in de vetbetalende bankwereld of in de kringen die die dit soort wereld frequenteren). En sterk verlangende wezens, slechts op een steenworp verwijderd van hun zo begeerde doel, zijn bereid zich dom voor te doen, aperte misdaden te negeren en ze desnoods zelf te begaan, indien hen dat een stapje dichter bij hun doel brengt.

5263. de perfecte misdaad (1): opnieuw Jeroen Olyslagers: "De meest succesvolle misdaad is de misdaad die netjes binnen de lijnen van de wet zwelgt, waarbij de lijken door anderen worden weggemoffeld, en waar je op het einde van een kwartaal in plaats van een gevangenisstraf nog een bonus krijgt. Wanneer autofabrikant Ford mensen buitengooit, stijgen de Ford-aandelen en worden er mensen rijk omdat een fabriek kapotgaat. Dat zegt genoeg. Maar dat was ook al in de jaren tachtig zo. Niemand wou toen gezegd hebben dat dit tot in de kern ziek is. Het werd beschouwd als een pervers accident de parcours. Nu blijkt de perversiteit zelf gewoon de top van het financieel systeem te beheersen; alsof The Joker met zijn pathologische hebzucht voor eeuwig baas blijkt en de lamp om Batman te waarschuwen terminaal naar de haaien is".

5264. de perfecte misdaad (2): een lezersbrief van Morgane le Fay: "Op de vraag waarom de politiek de witteboordengangsters die grote banken leiden niet aanpakken, kun je twee antwoorden geven. Het eerste: op dat niveau kunnen betrokken criminelen zich zeer gemakkelijk onttrekken aan elke nationale wet- en regelgeving. Vraag: waarom wordt dit dan niet internationaal aangepakt? Daarop pas het tweede antwoord: omdat op hoger politiek vlak de politici en de criminogene bankiers onderling uitwisselbaar zijn! Twee namen: Dexia en Optima. Maar er zijn er vele andere".

5265. de barmhartige kerk: vrouwen die het slachtoffer worden van verkrachting, hoeven in Keulen niet aan te kloppen bij katholieke ziekenhuizen voor de morning-afterpil of voor lichamelijk onderzoek om sporen van de verkrachter veilig te stellen. De klinieken weigeren dergelijke behandelingen omdat ze in strijd zouden zijn met de waarden van de katholieke kerk. Artsen in de ziekenhuizen die zich verzetten tegen de voorschriften van het aartsbisdom - en dus verkrachte vrouwen helpen - moeten vrezen voor hun baan.

5266. cultuur op Canvas: op Canvas loopt het programma Hoera cultuur!, een light glijmiddel voor de activiteit waarvoor de omroep het schijnenthousiasmerende, belachelijke hoera! heeft gezet. Een van de interviews in het recente programma was met Astrid Bryan, niet alleen een universeel glijmiddel, maar het steile glijden zelf.

5267. tegen de nog steeds strijdbare atheïsten: proberen te bewijzen dat God niet bestaat kan een geliefd tijdverdrijf zijn voor atheïsten, maar waar het werkelijk om gaat is niet zozeer de vraag of er een God is, maar hoe je verder redeneert wanneer je hebt besloten dat Hij er niet is.

5268. Lance (1): Jay Leno in The Tonight Show: "Volgens de Centers for Disease Control and Prevention zijn vorig jaar 128 miljoen mensen ingeënt met een griepvaccin. Dat zijn bijna evenveel injecties als Lance Armstrong in zijn hele carrière heeft gekregen.”

5269. Lance (2): Jimmy Kimmel in Jimmy Kimmel Live: " Wat is het geheim van zijn succes? Armstrong is altijd positief geweest.”

5270. Lance (3): David Letterman in The Late Show: David Letterman speculeerde aldaar naar mogelijke bekentenissen van Armstrong.

- Hij heeft zijn koersbroek kunstmatig versterkt
- Hij verlaat nog steeds zijn huis niet zonder enkele stalen propere urine
- Hij heeft vastgoed in Texas dat ‘Rancho Decepto’ heet
- Hij nam steroïden om de kracht te krijgen om steroïdegebruik toe te geven
- Hij had ooit een ongepaste relatie met een luchtslang
- Hij heeft de ambitie om in de Hall of Fame van het baseball te geraken, opgegeven
- US Postal heeft hem betaald in postzegels
- Hij startte een erotische website Tour-de-Pants
- Gaf doping toe om op Oprah te kunnen komen

5271. de laatste neologismen: Vlaanderen is aan het deweveriseren; Oprah als de opperpriesteres die de moderne zonden opensnijdt en bijwijlen geneest; smurfen zijn klein en blauw en hebben een mopper-smurf. De partij van Alexander De Croo is klein en blauw en heeft Karel De Gucht; even onmogelijk als de huidige minister van pensioenen die aan de stakingspiketten van Ford-Genk staat; Lance als een hogere gebruiker.

5273. Lance (4): na de biecht van Lance Armstrong bij Oprah Winfrey stelt zich de vraag hoe de zevenvoudige Tourwinnaar al die jaren zijn dopinggebruik verborgen kon houden voor het grote publiek. Tweede vraag is hoe al die wielerjournalisten, die tijdens grote rondes wekenlang net niet letterlijk het bed delen met de wielrenners, nooit iets gemerkt hebben van dopinggebruik. Was er jarenlang sprake van een samenzwering tussen wielrenners en wielerjournalisten om wielerliefhebbers te bedriegen? Of durfden de journalisten de feiten niet te rapporteren uit vrees om uit de gratie te vallen bij de wielerploegen, versleten te worden voor nestbevuilers en nooit nog toegang te krijgen tot interviews of informatie?

5274. ijs: de Elsevier columnist Simon Rozendaal: "Ik geloof niet dat ik in God geloof maar als ik aanwijzingen voor zijn bestaan zou zoeken, dan is het in het gedrag van H2O, bijvoorbeeld in de ijsvorming."

5275. Lance (5): en weer was Lance The Boss. Hij regisseerde Oprah in haar biechtstoel. Zoals hij het vroeger met het peloton deed. De cinema van Lance en Oprah heeft de zuivering van de wielersport geen stap vooruit geholpen. Veel meer dan een Hollywoodnummertje van geldbeluste iconen was het niet.

5276. de wielersport: als we veronderstellen dat het dopingprobleem spoedig zal zijn opgelost (wat ik ten zeerste betwijfel), dan blijft het nog veel destructievere probleem: de buitenmatige invloed van het geld op de sport.

5277. de financiële sport: Oprah moet bijvoorbeeld eens achter een CEO van pakweg JPMorgan of Goldman Sachs aan. Ze hoeft haar vragen zelfs nog maar half voor te bereiden en hoeft nauwelijks verrassende antwoorden te verwachten. Zo'n tiep zal namelijk ook zeggen dat iedereen in het wereldje het toch deed. Dat de controle vol gaten zat en het razendsnelle, oververhitte systeem bijhouden niet mogelijk was zonder de boel te belazeren. Dat de grens tussen bedrog en geen bedrog troebel is - want dat geldt blijkbaar niet alleen voor rennersmedicijnen maar ook voor 'financiële producten'.

5278. M. Wuyts, M. Smeets: twee journalisten die hun eer hebben verloren, de eerste ondanks zijn pathos, de tweede ondanks zijn charme.

5279. Alexander De Croo en zijn partij: iemand moet toch eens eindelijk de ongelofelijke ongeloofwaardigheid van die partij voor ernst nemen.

5280. Epo en de Rabobankploeg: het NRC Handelsblad schrijft dat de Rabobankrenners vlak na de oprichting in 1996 werden weggefietst omdat er in het peloton massaal epo werd gebruikt. Manager Jan Raas riep de beste renners daarna bij elkaar voor een gesprek. 'Daar, op die bespreking, is voor het eerst het epo-woord gevallen,' zegt een ex-renner, die anoniem wil blijven. In de Tour de France van dat jaar werd voor het eerst door sommigen epo gebruikt, aldus diezelfde renner. 'Er gingen in die tijd koelkastjes mee als we met het vliegtuig gingen,' zegt een renner. Epo moet gekoeld worden bewaard. Thomas Dekker kwam in 2005 bij de Rabo-ploeg en gebruikte ook. 'In het milieu waarin ik terechtkwam hoorde doping erbij,' vertelt hij aan NRC. 'Sterker nog: doping was a way of life voor veel ploeggenoten en collega’s om me heen. (...) Doping hoort bij je beroep.'

De boom van Plato omgehakt

Filosofisch brandhout


Dat de besparingsmaatregelen vele slachtoffers maken in Griekenland, weten we al. Meer dan 3000 zelfmoorden op 3 jaar is veel voor Griekenland. Er zouden momenteel naar schatting 25.000 Grieken op de straat leven. Het blijven voor vele mensen abstracte cijfers, maar laten we wel wezen: een groot deel van de Griekse maakt een persoonlijk crisis door.

Emblematisch voor wat er gebeurt, is wellicht het volgende: hoewel de winter dit jaar voorlopig redelijk mild is, kappen heel wat mensen illegaal hout om zich te verwarmen, want de huisbrandolie is te duur. Ik heb het hier al gehad over de smog die op koude vochtige avonden over Athene hangt.

Dat hout moet ergens vandaan komen. Mensen kappen maar raak, er zijn berichten dat bomen in de parken in het centrum van de stad worden gekapt. En zo is dus ook de boom waaronder Plato destijds zijn leerlingen onderrichtte, voor de bijl gegaan (pun intended). De boom, die in de buurt van de Iera Odos (de heilige weg van de Akropolis naar Eleusis, waar de mysteriën werden gehouden in de oudheid), is verdwenen. Buurtbewoners zeggen dat het daklozen waren die de boom uitgerukt hebben om hem te gebruiken als brandhout. Anderen spreken van zigeuners die de boom weggehaald hebben.

Maar eigenlijk doet het er niet toe: het is het besparingsbeleid dat de boom (en de hele samenleving) ontworteld heeft. Zelfs tijdens de Duitse bezetting bleef de boom staan.

De zelfmoorden en de daklozen mogen dan misschien een voetnoot blijven in de buitenlandse pers. Wat met deze boom?

(uit DeWereldMorgen.be)

donderdag 17 januari 2013

Het precieze gebruik 5241 - 5260

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5241 - 5260)

5241. de relevantie van de media: wanneer de Nederlandstalige kranten in 2012 over een partijvoorzitter schreven, ging het in zes van de tien gevallen over Bart De Wever. De N-VA-voorzitter werd zelfs vijf keer zo vaak vermeld als (gewezen) Open Vld-voorzitter Alexander De Croo (12,6 procent) en CD&V-voorzitter Wouter Beke (11,2 procent). De andere voorzitters volgen op nog grotere afstand. Hekkensluiter is gewezen VB-voorzitter Bruno Valkeniers (2,1 procent). Dat blijkt uit cijfers van 'News Analysis' van Gopress, de digitale kranten- en magazinekiosk van de Belgische uitgevers.

5242. verbrede euthanasie als een sociale constructie: Filip Buekens, filosoof aan de Universiteiten van Tilburg en Leuven (zie foto): "Elke sociaal psycholoog herkent meteen wat hier aan de hand is: wanneer diegenen die de wet verruimd willen zien, doelbewust de grenzen aftasten, worden nieuwe behoeften gecreëerd, waardoor euthanasie van een precaire beslissing tot banaal instrument wordt om onze sentimentele afkeer van lijden, in feite een zeer recent cultureel fenomeen, kracht bij te zetten. Veel psychiaters en psychologen hebben er terecht op gewezen dat mensen vaak denken en gaan handelen naar de identiteit die hen vanuit een sterke autoriteitspositie wordt toegeschreven en toegekend: wanneer medische autoriteiten personen in zeer precaire situaties systematisch als ondraaglijke lijders gaan benoemen, en daardoor de categorie van de ondraaglijke lijder gaan creëren, zullen velen zich onvermijdelijk ook gedragen naar die toegeschreven identiteit".

5243. de laatste neologismen: veldbevrijders; ik word sikkeneurig van al dat morele geappeleer; Paul de Leeuw, deze met zichzelf koketterende nicht met zijn ranzige programma's; de Nederlandse flitsformatie met de PvdA; de duizenden zzp'ers die opeens als hongerige krekels in de kou staan.

5244. doodzwijgen: de Romeinen zwegen de naam dood van keizers die het te bont hadden gemaakt. Na hun dood werd de "condamnatio memoriae" afgekondigd en alle beelden en teksten die aan de overledene herinnerden werden vernietigd. Saskia de Coster roept in een column iedereen op deze procedure eens te proberen met bijvoorbeeld de levende keizer in A.

5245. twitteraars: when you give some people a hammer everything looks like a nail.

5246. een misbruik van de term: als men bijvoorbeeld de installatie van het cordon sanitaire gelijkstelt met discriminatie.

5247. voorspelling: er komt een wet die de vergoedingen voor topmanagers van overheidsbedrijven beperkt. Volgens die plannen zou Belgacom-CEO Didier Bellens, die in 2011 bruto 2,2 miljoen euro verdiende, zijn vergoeding met 62 procent zien dalen. Wedden dat die wet er niet komt?

5248. Schindler: de jongste overlevende van de 1.100 Joden die door de Duitse industrieel Oskar Schindler uit handen van de nazi's werd gehouden, is in de Verenigde Staten overleden. Dat meldden Amerikaanse media. De man, Leon Leyson, kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn familie een schuilplek in een fabriek van Schindler in Krakau. Hij was 13 jaar en moest op een krukje staan om bij de machines te komen. Na de oorlog begon Leyson een nieuw leven in Los Angeles, waar hij afgelopen weekeinde op 83-jarige leeftijd overleed.

5249. katholieke hardnekkigheid: de uiterst conservatieve Britse bisschop Richard Williamson staat woensdag in de Zuid-Duitse stad Regensburg opnieuw terecht, omdat hij de moord op 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog ontkent. Een rechtbank in Regensburg veroordeelde hem in oktober tot een boete, maar Williamson ging in beroep. De 72-jarige Brit gaf enkele jaren geleden in Duitsland een interview aan een Zweedse televisiezender. Hij zei onder meer dat er geen gaskamers in de vernietigingskampen van de nazi's waren en dat er 'slechts' 200.000 tot 300.000 Joden zijn omgekomen. In Duitsland is het ontkennen van de Holocaust verboden.

5250. een nieuw geloof: een geloof dat 'op aantoonbare feiten' is gebaseerd is krachteloos. Feiten zijn namelijk van het verleden, de verbeelding is van de toekomst.

5251. de socialistische partij: die is zich steeds nadrukkelijker van een politieke partij gaan transformeren in een uitzendbureau van Kamerleden en een reclamebureau voor hun eigen lijst: zo kwam ze op den duur tot haar ideologische fletsheid en ideeënarmoede die alles best vindt, als ze maar kan regeren.

5252. lezen: het luchtige bladeren is mij niet gegeven. Altijd zit ik met de pen in aanslag, de geest op scherp: er is immers een gedachte te ontdekken die de wereld eventjes redt of op zijn minst voor enkele ogenblikken verklaart.

5253. wij zijn ons brein: op één punt is Dennett het hartsgrondig met Swaab eens: wij zijn ons brein. Onze psychologische toestand is niet meer dan een serie schakelingen in onze hersenen. Er is geen ziel, geen zelf, geen persoonlijkheid die ergens in de hersenen gelokaliseerd kan worden, als een mannetje dat ons gedrag aanstuurt. Dat wil echter niet zeggen dat we willoos aan dat brein zijn overgeleverd. Het idee dat de vrije wil een illusie is, berust volgens Dennett op een heel naïeve voorstelling van de vrije wil, als een vrijheid van alle restricties. Zo'n absolute vrijheid bestaat niet, en dat is maar goed ook, zegt hij. We reageren op impulsen. Als een vriend ons een eerlijke maaltijd aanbiedt, kunnen we moeilijk weigeren. Maar waarom zouden we dat willen?

5254. het Amerikaanse christendom: Benno Barnard voor de laatste keer in Knack (wie blijft daar trouwens na de grote schoonmaak nog over?): "Bij dit puriteinse christendom zijn Nietzsche, Schopenhauer en Sartre natuurlijk nooit op de thee geweest, maar ook de vierde ruiter van de Apocalyps niet, ook Kierkegaard niet, de christelijke vijand van het christendom".

5255. alles is relatief (maar ook dat!)(1): wanneer de romanschrijvers, critici of essayisten zeggen dat alles zo relatief is en dat ze nooit iets voor de eeuwigheid willen doen, dan bestaan ze helemaal niet als schrijvers. Wie met een relativerende pen schrijft brengt nooit iets behoorlijks voort. Relativeren maakt het schrijven kreupel.

5256. alles relatief (maar ook dat!) (2): ‘Ik sta nu op, vol verschrikkelijke emotie’, schrijft Van Eeden nadat hij Van Deyssels De kleine republiek heeft gelezen, ‘Wat is het? […] Het is haat! […] Het is lust, dorst tot verdelgen – tot aanpakken, stuk wringen, tot uiteen scheuren van vleesch – tot doen kraken van beenderen – ja het gevoel van been dat krast onder weeke, dik-weeke vleeschhuid. […] Zijn daar oogen in dien man? Ik wil ze pakken met mijn nagels, pakken en uitdrukken. […] Ik wil hem weg, ik wil hem dood, ik wil hem vernietigd.’

5257. de cynicus: het vervelende met dit misselijkmakend sujet is dat hij gelijk heeft.

5258. de beste criticus van deze tijd: in zijn nieuwe boek Identiteit neemt de pyschiater Paul Verhaeghe afscheid van ooit door hem gekoesterde overtuigingen. ‘Toen ik de jarenzeventigstudent was, heb ik het radicaal fout gezien,’ zegt de hoogleraar aan de Universiteit Gent. ‘Wij hadden het toen over de authentieke persoonlijkheid, over het autonome zelf. Dat zijn illusies. Een authentiek zelf is een autistische persoon. Die staat echt op zijn eentje, die heeft geen contact met anderen. Wij reageerden op de voorafgaande periode waarin iedereen in het keurslijf van de groep zat, met als extreme vormen het fascisme en communisme. Nu zijn we doorgeslagen in het andere extreem. Nu is er te veel versplintering, te weinig aansluiting, te veel eenzaamheid uiteindelijk.’

5259. de moderne identiteit: Carel Peeters: "De brede culturele vorming waar de geesteswetenschappen de hoeders van zijn (geschiedschrijving, archeologie, de letteren, filosofie, taalkunde, kunst) zijn er niet voor om, zoals in de negentiende eeuw, een collectieve identiteit te laten ontstaan, ook al kan enige elementaire gemeenschappelijkheid geen kwaad. Maar het is ook weer niet de bedoeling dat het idee van identiteit helemaal verdwijnt. De oude identiteit bestond uit vereenzelviging met collectieve waarden van een land, een klasse, een milieu en een religie. Een moderne identiteit is persoonlijker en zou flexibel, plooibaar, niet rotsvast moeten zijn om adequaat om te kunnen gaan met de hedendaagse verscheidenheid. Identiteit is dan een persoonlijke verworvenheid, samengesteld uit opvoeding, ervaring, studie, nadenken, kennis, inzicht, emoties en verlangens. De elementen van een identiteit zijn altijd beweging, maar niet zo hevig dat er iets onsamenhangends ontstaat. Door het dagelijkse bombardement aan indrukken en beïnvloeding is het niet eenvoudig om een persoonlijke identiteit te verwerven en te behouden. Flexibel solide, dat zou de textuur van een moderne identiteit moeten zijne".

5230. meritocratie: of de meritocratie alleen maar een zegen is vragen een aantal sociologen en politicologen zich nog steeds af, gezien het door Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra samengestelde boek De beste de baas? Verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie (Amsterdam University Press). De samenstellers zeggen wel dat ze voor een samenleving zijn waarin iedereen het beste uit zichzelf haalt (‘Wie zou daar tegen willen pleiten’), maar ze hebben toch vooral aandacht voor de schaduwzijden van de meritocratie. De meritocratie is goed omdat iedereen in principe gelijke kansen krijgt. Ze is ook goed omdat je daardoor de juiste mensen op de juiste plaats krijgt. En het is rechtvaardig dat mensen die zich meer inspannen extra worden beloond met status, macht en inkomen. Maar dan de schaduwzijden. Ook al doet iemand nog zo zijn best, als zijn talent of intelligentie tekort schiet is al zijn moeite vergeefs. Wanneer dan zo de nadruk wordt gelegd op verdiensten en uitkomsten, voelt de falende zich een verliezer en dat is niet goed voor zijn zelfrespect. En daar gaat het Tonkens en Swierstra vooral om: zij willen een aidocratie, een samenleving ‘waarin iedereen gelijke toegang tot bronnen van zelfrespect heeft’. Zij willen dat verliezers geen verliezers heten, omdat ze niet van zichzelf verloren hebben, maar meestal van hun achtergrond, van pech of hun omstandigheden.


woensdag 16 januari 2013

Cartoons met kloten

Daredevils


Pieter Geenen is de winnaar van de Inktspotprijs 2012, de prijs voor de beste politieke cartoon, met zijn strip over de ‘Daredevils’, die op 10 maart vorig jaar in Vrij Nederland verscheen.
Hij kreeg de prijs afgelopen dinsdag uitgereikt in Perscentrum Nieuwspoort uit handen van juryvoorzitter Kees van Kooten. De jury noemt het verrassend dat Geenen het volk als uitgangspunt neemt in zijn spot. De ‘Daredevils’ zijn waaghalzen die al het politieke rumoer weten te weerstaan. ‘Tekst en beeld vullen elkaar prachtig aan, de humor weet haarfijn te relativeren,’ aldus de jury.

Geenen tekent al jaren in Trouw en sinds 2009 in VN. De Inktspotprijs wordt sinds 1994 jaarlijks uitgereikt. VN-tekenaar Peter van Straaten won de prijs vier keer. Vorig jaar won de ook bij VN-lezers bekende Siegfried Woldhek met een tekening voor NRC.
Luuk Gruwez


Regina Caeli

Hoe zij met stoffer, spons en zeem,
met pleeborstel of ragebol
en met die diepgekerfde glimlach
en dat moegetergd geslacht –

Hoe zij getatoeëerd met moedervlek,
leeuwin die zweet kan wenen,
hoezeer zij smerig maar oerzacht,
om haar en mij iets zindelijks betracht –

Hoe niemand meer dan zij zozeer
mijn one and only keizerin wil zijn
en op de dag dat zij mijn glazen zeemt,
van al mijn hersenspinsels stof afneemt –

(uit zijn recente bundel Wijvenheide)

Wij willen eindig zijn

Marc Tritsmans

Paradox


natuurlijk is er dat eeuwig verlangen naar rust
maar geest is evenmin bestand tegen het niets
altijd moet iets voor onze ogen in beweging zijn

al zijn het wolken in blauwe lucht, bomen buigend
in de wind, regendruppels langs de ramen, mensen
door de straat, onze borstkas die verder ademhaalt

en laat ons maar vervloeken de tijd omdat die ons
ten slotte machteloos achterlaat maar krankzinnig
zouden we worden als hij plotseling zou verdampen

niets zou immers nog kunnen gebeuren of alles
op hetzelfde ogenblik: als de dood zouden wij
gevangen zitten zonder enige hoop op eindigheid

dinsdag 15 januari 2013

Het precieze gebruik 5221 - 5240

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5221 - 5240)

5221. tegen de perfectie (1): Louis Paul Boon in Vergeten straat: " ... Och, dat iets zou volmaakt zijn, het is een dwaas die dat wensen zou. Het ware niet meer om te leven, altijd en overal in de perfectie te moeten handelen en spreken en denken. Daarbij, het misverstand en de onvolmaaktheid, de langzame worsteling náár de volmaaktheid, dat is het leven. En de volmaaktheid zelf, dat is het einde, de dood...".

5222. tegen de perfectie (2): Stefan Hertmans in DS Magazine: "Wie leeft, raakt geschonden. Het schrijven restitueert dat misschien voor een deel. De opdracht bestaat erin om niet bitter te worden. Ik geloof zelfs dat naarmate je geschonden wordt, je empathie kan toenemen".

5223. gedoogsteun: Patrick De Witte in DM: " Het begint er steeds meer op te lijken dat de populaire nieuwe Vlaams-nationalisten zich tot het Vlaams Belang lijken te verhouden als intelligent design tot creationisme. Coolere verpakking, in wezen dezelfde stierenstront. Dat beweer ik niet. Dat zegt het Vlaams Belang. Lokaal fractieleider Kristof Slagmulder liet gisteren in Het Laatste Nieuws optekenen: "We zitten met N-VA voor 90 procent op dezelfde golflengte." Gedoogsteun, mijn reet".

5224. bonussen (1): een soort wel zéér zelfrijzend bakmeel.

5225. de laatste neologismen: Dehaene als onze nationale bijkluskampioen; De Wever en zijn uiteraard niet als dusdanig erkende brandstapeloperaties in Antwerpen; de Grote Leider, het genie van Antwerpen , El Lider Maximum, Bart The Destroyer himself.

5226. homerisch proza: pas declameerde Di Rupo plechtig in het parlement dat de leden van het koningshuis en alle politici het goede voorbeeld moesten geven of daar ging in heel België een unilinguïstisch gelach op.

5227. België, het begeerde belastingsparadijs: ook in 2012 was België opnieuw een fiscaal luilekkerland voor de meest vermogenden onder ons. Terwijl die intussen toch steen en been klagen over de hoge belastingdruk in ons land, ontdekken steeds meer buitenlandse multimiljonairs, zoals Bernard Arnault en Gérard Depardieu, de immense voordelen van een land zonder vermogens-kadaster, zonder vermogensbelasting en zonder ook maar de schijn van een volwaardige meerwaardebelasting.

5228. België, een marxistisch land: Duitse rusthuizen worden te duur, en dus worden bejaarden er ‘geëxporteerd', zo bleek onlangs. Kenners terzake waarschuwen voor een gelijkaardig scenario in België.

5229. bonussen (2): Filip Dierckx kreeg bij Fortis in 2007 en 2008 een bonus van 1 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd op basis van een van zijn verhoren door de federale gerechtelijke politie van Brussel in het kader van het Fortis-strafonderzoek. De extra vergoeding kwam bovenop een basissalaris van 700.000 euro per jaar én de uitkering van aandelen en opties.

5230. Ford Genk: de werknemers dienden een eisenbundel in bij de directie. Veel commentatoren vinden een flink aantal van die eisen 'onredelijk'. Het bijzonder onredelijk en volstrekt immoreel gedrag van de Ford Overlords staat daarbij niet meer ter discussie. Als een sociale strijd moet worden gewonnen, zo zei al George Sorel (zie foto) aan het begin van de vorige eeuw, hebben de arbeiders nood aan een irrationele, zeer inspirerende mythe die hen het blinde geloof verschaft in de overwinning. Teveel rationeel denken staat de actie in de weg. Daarom zijn intellectuelen bijna noodzakelijk verraders van de arbeidersbelangen. Ze praten teveel en ze zijn ervan overtuigd dat redelijk overleg tot de beste resultaten zal leiden. Dat dit onwaar is kan iedereen, die de krant leest, dagelijks vaststellen. De algemene 'verwetenschappelijking' van het maatschappelijk betoog (bijvoorbeeld die van de vakbondsleiding en van allerlei economische pressiegroepen) draagt helaas zeer bij aan dit wangeloof. Dit laatste is een van de meer verborgen, zelden herkende oorzaken van de achteruitgang van linkse partijen.

5231. DBW: een lezersbrief: "Roepen aan de zijlijn dat kan de Grote Leider goed, hij heeft geen enkele constructief voorstel gedaan om de sociaal-economische problemen te helpen oplossen en zijn ideeên over migratie en asiel zijn ontleend aan het VB-programma. BDW is een wezel, een angsthaas, 90% van het bestuursakkoord in Antwerpen heeft hij gehaald bij PJ. Trouwens, hij gaat geen rekening houden met alle Antwerpenaren die niet op hem of op zijn muze hebben gestemd".

5232. waarom de economie niet opveert: Paul De Grauwe: " Als iedereen pessimistisch gestemd is moet er iemand opstaan die tot optimisme aanwakkert. Dit kan vandaag alleen gebeuren door de overheid. Die zou vandaag een signaal moeten geven aan de bedrijven door zelf meer te gaan investeren. Er zijn voldoende interessante investeringsprojecten in de groene economie, in het publiek transport, in het onderwijs ,die een hoog rendement hebben. Bovendien kan de overheid in België en in heel Noord-Europa aan belachelijk lage rentevoeten ontlenen. Helaas gebruiken de Belgische en andere Europese overheden dit window of opportunity niet. De Europese overheden doen dit niet omdat ze zelf pessimistisch gestemd zijn over de toekomst, en dus geen enkel risico willen nemen. Dat is de kern van het probleem. Iedereen is pessimistisch en wil dus geen risico's nemen. Het wordt tijd dat de Europese overheden deze vicieuze cirkel doorbreken en radicaal de weg opgaan van het nemen van risico's. Als ze dat doen, zullen de ondernemers volgen en dan kunnen die overheden langs de zijlijn gaan staan".

5233. de mooiste beginzin van 2013: de auteur Fikry El Azzouzi: "Zoals menig eindejaarshater zat ik bijna een week lang in het verborgene. Maar nu de heisa is geluwd en de hyena's hun drie zoenen hebben gekregen, nu de goede voornemens zijn uitgesproken en al lang weer vergeten zijn, wordt het tijd om de mijne in alle rust op te sommen (…)".

5234. de Vlaming: begint elk gesprek met 'Ik ben geen racist, maar …'. Als dit voor één keer niet het geval is, vangt hij aan met 'Ik heb niets tegen links, maar …'.

5235. calvinisme en bezuinigingen: in de calvinistische cultuur van Nederland is er één krachtig argument waarmee iedere kritiek op bezuinigingen in de kiem wordt gesmoord: als je niet bezuinigt, dan ben je een potverteerder! Daarachter zit helaas een principiële denkfout. Nederlandse politici kijken bij bezuinigingen alleen naar de bedragen die het potje niet verlaten omdat men minder uitgeeft. Ze kijken nooit naar de bedragen die worden misgelopen ter vulling van het potje. Stel dat je door verhoging van de staatsschuld een investering kunt plegen waarvan de opbrengsten hoger zijn dan de rente op de staatsschuld; indien de overheid deze investering vanwege bezuinigingen achterwege laat, laat ze geld liggen! Alleen is dit verlies onzichtbaar.

5236. rechtse ideologie en bezuinigingen: een andere oorzaak voor de bezuinigingswoede die sommige regeringen blijft overvallen is het verlangen de bevolking te tuchtigen: men hoeft niet te menen dat alles zomaar vanzelf gaat, dat de weldaden van de economie kunnen worden verworven alleen maar door de volgehouden en veel te weinig geprezen inspanningen van de elite en dat een passend arbeidsethos zomaar uit de lucht komt vallen. Voor de tuchtigers van de werkende (d.w.z. de loontrekkende) klasse smeedde Milton Friedman de beruchte slogan 'Er bestaat geen gratis lucht!". Maar evenmin bestaan er gratis bezuinigingen.

5237. onze verschralende democratie: de Franse filosoof Marcel Gauchet signaleerde enkele jaren geleden een verschuiving in 'de grondtoon van de democratie'. Van de gezamenlijke uitoefening van de politieke macht door burgers is zij verworden tot niet meer dan het waarborgen van de rechten van het individu. Wat dat individu nu precies bindt met zijn medeburgers en hoe hij zich verhoudt tot de staat is ondergeschikt geraakt aan de verdediging van zijn eigen vrijheid. Die mag door niets en niemand beperkt, aangetast of belemmerd worden.

5238. het kleine ik (1): dat wij van nature een beperkt wezen zijn blijkt niet alleen uit onze nogal geringe cognitieve vermogens, maar ook uit de geringe reikwijdte van onze empathie. Arnon Grunberg spreekt in dit verband van 'het maffiaprincipe': wij beminnen en beschermen een kleine groep mensen om ons heen, buiten die kring begint de onverschilligheid. Hij is dan ook nogal sceptisch over de verbindende kracht van de natiestaat.

5239. het kleine ik (2): dat wij van nature een beperkt wezen zijn blijkt paradoxalerwijze ook uit het feit dat wij ons spoedig vervelen in het vertrouwde en het eigene, waarmee wij ons spontaan en zonder moeite identificeren. Dan willen wij worden gered, uitgetild uit onze benauwdheid en voortgestuwd naar nieuwe, spannende horizonten. De TV kan die stuwkracht zijn of een vriend of de fietsclub: veel moeite mag het echter niet kosten en het initiatief moet uitgaan van de buitenwereld.

5240. bankiersempathie: empathie is bij alle mensen die omhoog vallen blijkbaar een slecht ontwikkelende eigenschap, afgezien van moeder Theresa misschien. Bankiers zijn bovendien uitgeleverd aan de politiek-economische structuren die met medewerking van de media door de onderbuikgevoelens van het volk worden gecreëerd, zoals het thatcherisme, reagonomics en de Derde Weg.

vrijdag 11 januari 2013

Rijk worden in België


Het gedrag van de elitedonderdag 10 januari 2013

Het precieze gebruik 5201 - 5220

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5201 - 5220)

5201. massa is kassa!: de economie zal niet vooruitgaan. Iedereen blijft sparen. Niemand geeft nog geld uit. We zien dus duidelijk dat we het niet van de rijken moeten hebben maar van de massa. Daarom wordt het tijd om naar het volk te luisteren.

5202.de toekomst: een lezersbrief over de noodzaak van het pensioensparen: "Mensen die in de toekomst leven zijn de echte dommeriken. De realiteit speelt zich nu af en al de rest is subjectieve speculatie. Lui die menen realistisch te handelen wat de toekomst betreft, spreken eigenlijk zichzelf tegen. Toekomst is optimisme of pessimisme, maar geen realisme".

5203. de laatste neologismen: een Überkunsthandler; TV-items met nietnieuws gevuld; de Verlosser uit Venlo; het Nederlandse poldermodel moet als de wiedeweerga worden opgetuigd; de nakende populistische ontploffing; een werknomade (werkt o.a. thuis en ook elders); flexwerken; flexseks; reuzenbovisten (geen fans van schrijver dezes, maar grote paddestoelen); zijn stijl feliciteert die auteur met zijn eigen brille; het popsterrengedrag in de voetballerij; hij heeft net als Fortuyn het p-woord aan zijn kont hangen (hem wordt populisme verweten); een avondje TV als een verleiding tot het passieve kluizenaarschap, want het ideaal van de actieve zelfontplooiing valt niet altijd mee; de mens als een breinrobot; designidentiteiten op Facebook.

5204. eerlijke bisschoppen: in Nederland krijgen de seksuele slachtoffers van de pedopriesters op dit moment al een schadevergoeding. Zoals steeds heerst in België grote stilte: de van purper rijk voorziene mijterdragers knijpen daar nu de gerechtelijke katjes in het donker. In Duitsland gaat het geplande wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-katholieke Kerk voorlopig niet door. De wetenschappers hebben ruzie gekregen met enkele bisschoppen die hebben geprobeerd het project te beïnvloeden.

5205. onze identiteit: we wonen in andermans gedachten, wandelen door fantasieën van derden, werken in verzinsels van nog weer anderen.

5206. partij en partijpolitiek: een politieke partij wordt gevaarlijk als de gebruikte methode primeert op de doelstelling. Is het electoraal succes van de N-VA gebaseerd op het ideologische toekomstbeeld van een onafhankelijke Vlaamse staat of eerder op het vijandsbeeld dat ze met succes hanteert over het andere landsdeel in ons gefederaliseerd land? Als het vijandsbeeld de overhand krijgt, zet je wel gegarandeerd de bevolking tegen elkaar op, maar weet je nog niet waarvoor diezelfde bevolking maatschappelijk kiest.

5207. handelen: wie zinvol wil handelen moet de waarheid kennen. Als die ontbreekt zullen we ons tevreden moeten stellen met een consensus over wat de meesten voor de waarheid houden.

5208. onvoorwaardelijke dierenliefde: wie van dieren houdt houdt er geen.

5209. waarheid: de Amerikaanse auteur Richard Ford (zie foto): "Ik denk dat de waarheid het resultaat is van onze verbeelding. Je zult de waarheid niet noodzakelijk aantreffen in kleine feitelijkheden. Waarheid is wat je distilleert uit de feiten in je leven, hoe je je voorstelt dat de feiten uit je leven een coherent geheel vormen. Waarheid is iets wat je verzint. En uiteindelijk verzint iedereen zijn waarheid".

5210. cynisme: als cynisme het ongeloof is in de mogelijkheid van het goede, dan is optimisme het geloof in de zeldzaamheid daarvan.

5211. De Wereld Draait Door: A. Grunberg in VN: "Van begin af aan heb ik dat programma vulgair gevonden, gemaakt voor infantiele mensen, gepresenteerd door een oudere jongere die zichzelf erg sexy vindt".

5212. een te mijden woord: de onrendabelen. Zoals zoveel geliefde termen van nu werd dit woord al in de jaren dertig in Duitsland gebruikt.

5213. de goede president Obama: iedere week vinkt hij in zijn situation room de namen af van diegenen die door drones zullen worden gedood.

5214. de woorden van Rutte: "Dit systeem reduceert mensen tot productiemiddelen en het stelt het gewin van een kleine groep boven de waardigheid van velen". De Nederlandse premier heeft het hier over de slavernij, maar geef toe, zijn woorden klinken tegelijk uiterst hedendaags.

5215. Westerse schoonheden: de Holocaust kostte het leven aan zes miljoen mensen, de slavernij aan tweehonderd tot vierhonderd miljoen.

5216. godsdiensthaat (1): iedereen leeft en denkt vanuit een mens- en wereldbeeld, dat moeilijk helemaal verantwoord kan worden. Grote stukken ervan berusten op onbewuste aannames, generaliserende vooronderstellingen en waarheden van belangrijke derden die op hun gezag onkritisch worden geaccepteerd. Ook het door veel agnosten aangehangen positivistisch-wetenschappelijke, atheïstische mensbeeld is een soort religie of levensbeschouwing. Het is misschien wel een van de meest verbreide en politiek en maatschappelijk een van de succesvolste religies aller tijden. Inderdaad, we zijn een klein ik, we zijn niet helemaal de baas over de gedachten die ons bepalen.

5217. godsdiensthaat (2): de scheiding van kerk en staat is wenselijk, die van religie en staat onmogelijk.

5218. de lange arm van de sympathieke Danneels: alle stukken en voorwerpen die door onderzoeksrechter Wim De Troy in beslag werden genomen in het aartsbisschoppelijk paleis, de kantoren en de privéwoning van kardinaal Danneels in Mechelen, moeten uit het onderzoeksdossier verwijderd worden en neergelegd op de griffie van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Eerder werd al beslist dat die huiszoekingen onwettig en dus nietig waren. Meester Fernand Keuleneer, advocaat van het aartsbisdom Mechelen en van kardinaal Danneels, toont zich zeer tevreden met dit arrest.

5219. het korte denkwerk van de Duitse bisschoppen: het celibaat is niet de oorzaak van het seksueel misbruik van minderjarigen in de Kerk. Dat heeft de Duitse bisschoppenconferentie verklaard na een onderzoek waarin het psychisch profiel werd onderzocht van geestelijken die tot kindermisbruik waren overgegaan. Het onderzoek werd fel bekritiseerd, onder meer omdat het gefinancierd werd door de katholieke Kerk. Dat doet twijfel ontstaan of het onderzoek in alle onafhankelijkheid werd gevoerd.

5220. onbedoelde gevolgen: geheel tegen de common sense en tegen de logica in komt soms het goede voort uit het slechte. Zo brengt het kapitalisme de mensen wereldwijd met elkaar in contact en wekt zo een morele globalisering op. Het is echter zeer de vraag of een morele globalisering vanuit het Westers perspectief zonder meer een vooruitgang is.

dinsdag 8 januari 2013

Het precieze gebruik 5181 - 5200

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5181 - 5200)

5181. de vijf meest misbruikte woorden: stalinistisch, communistisch, jaloeziebelasting, flexibilisering, mondialisering. Dezelfde groepen gebruiken de eerste drie offensief, de volgende defensief.

5182. giftige abstracta: als kwallen in de zee drijven ze door onze collectieve memenpool en intoxiceren vrijwel iedereen die hen aanraakt

5183. soms zegt zelfs een lid van de CDV&V de waarheid: Eric Van Rompuy grijpt de kritiek van de partij op de kersttoespraak van koning Albert II aan om uit de doeken te doen wat volgens hem de strategie van Bart De Wever en de zijnen is. "Bij CD&V weten we maar al te goed dat de N-VA elk woord van de vorst aangrijpt om demagogisch uit de hoek te komen. (...) De mensen moeten weten dat de N-VA oneerlijk is en dat bepaalde media haar doorgeefluik geworden zijn. Het klimaat is verschrikkelijk." De Wever, zegt Van Rompuy, "is een demagoog". Als de N-VA in 2014 de verkiezingen wint en vervolgens nieuwe stappen in de richting van Vlaamse onafhankelijkheid wil zetten, luidt de waarschuwing van Van Rompuy, zal de instabiliteit die daar het gevolg van is "nog groter zijn dan tijdens de vier crisisjaren die we al hebben gekend". Ook de bewering van De Wever als zou de Belgische staatsschuld te zwaar op de Vlaming doorwegen, klopt volgens hem niet. "Het separatisme zal de levensstandaard van de Vlamingen met 10 à 15 procent verminderen."

5184. Torfs tegen het cordon sanitaire: Torfs stelt openlijk vragen bij het cordon sanitaire. Het cordon heeft volgens hem een aantal negatieve gevolgen gehad en zou best "stap voor stap vergeten worden omdat het een groot deel van de Vlamingen stigmatiseert". Ik ben een tamelijk groot bewonderaar van Torfs, maar hier ben ik het absoluut niet met hem eens. Ik kan het niet beter zeggen dan Louis Michel: "Ik begrijp die uitspraken van Torfs niet. Ze zijn gevaarlijk". De gewezen Europees commissaris blijft erbij dat er niet kan bestuurd worden met een partij die "racisme, uitsluiting en sociale onrechtvaardigheid" predikt. De "pedagogische uitleg" van Torfs, met name dat het cordon een verklaring is voor het succes van Bart De Wever (N-VA) en voor het status quo bij de traditionele partijen, is volgens Michel wel "nuttig, maar niet doeltreffend tegenover een partij die vasthoudt aan simplistische uitspraken en die probeert om de meest verwerpelijke dingen in de menselijke natuur boven te halen".

5185. de linkshaat in Amerika: zelden of nooit lees je in de kranten over de systematische, door de Amerikaanse bezittende klassen georganiseerde kruistochten tegen de voor hen op een bepaald moment gevaarlijke vakbonden en de daarmee verwante linkse politieke groeperingen. In de goed georkestreerde Red Scare in de jaren twintig en in die van de jaren vijftig werden die gewoon met de grond gelijk gemaakt. Via het neoliberalisme zijn de strijdkreten, de woordenschat, de vijandbeelden en de gevechtstechnieken van daaruit naar Europa aan het overwaaien. Jeroen Olyslaegers wijst op een recente variant daarvan: " Vorige week schreef Naomi Wolf in de Britse krant The Guardian dat er meer en meer bewijzen zijn over de samenwerking tussen de FBI en andere veiligheidsdiensten enerzijds en 'corporate America' anderzijds om het nakende gevaar van een Occupy-opstand efficiënt te bestrijden nog voor Occupy Wall Street begon. Het oogt als een natte droom van de paranoïde medemens, zo geeft Wolf zelf toe, maar helaas zou het wel eens waar kunnen zijn. Je gelooft het ook meteen".

5186. the American dream: om daarin te geloven moet je heel vast in slaap zijn.

5187. de laatste neologismen: seks als een wrede grap van God; een door de goden gekust kind; zijn ontslag komt mij voor als een polderversie van de Icarus-mythe; de Gnade der späten Geburt (als men destijds in Duitsland laat genoeg was geboren om niet naar het front te hoeven); een intellectueel in hysterische tijden (Stefan Hertmans).

5188. het belang van fictie (1): Anne Provoost: "Om een fictieve roman te lezen moeten je hersenen een dubbele weerstand overwinnen. De eerste was die van de waarheidstoets, de vragen van rationele mensen. De tweede is de weerstand tegen het fictionele. Ga je in het verhaal mee of niet, geef je je over aan het onbetrouwbare sujet dat de schrijver is? Het lezen van een nadrukkelijk fictionele tekst vergt een grotere souplesse van de geest dan het lezen van een tekst waarvan je weet dat alles is gestaafd, onderzocht, beargumenteerd. De lezer wordt in een waargebeurd verhaal hooguit geconfronteerd met de kwestie: ‘Wat zou ik doen als ik dit meemaakte?' Omdat een verzonnen verhaal niet in de eerste plaats verslag doet van wat is gebeurd, kan hier de vraagstelling veel verder gaan. Een nadrukkelijk fictief verhaal daagt de lezer uit om het beschrevene te hérdenken. Vervolgens kan dat uitmonden in een nog veel avontuurlijker oefening: ‘Wat bezielt de auteur om dit verhaal zo te vertellen?'. Of ook nog: ‘Als dit mijn verhaal was geweest, hoe zou ik het zich hebben laten ontspinnen?'".

5189. het belang van fictie (2): nogmaals Provoost: "Een uitgesproken fictieve roman lezen oefent niet alleen de kritische en analytische vermogens. Het sterkt de geest voor wat mythisch en mystiek is, voor het irrationele. Net als bij de paringsdaad is de meerwaarde dat je, om te nemen, moet geven, om te ontvangen, moet loslaten. Wie dit soort verhouding begint wenst meer dan alleen maar de proef met de vermoeiende en slopende realiteit aan te gaan. Hij wil het grotere veld betreden. Niet omdat hij de realiteit wil ontvluchten, maar omdat de realiteit banaal is. Hij gaat met de schrijver mee het redeloze in, en behoudt toch de controle – hij ligt immers onder contract. Het is zelfverlies, maar zelfverlies-als-spel: je toetst hypotheses af, je benut je angsten, je bekwaamt je in het denken in de voorwaardelijke wijs".

5190. Freud: niet zelden wordt deze psychoanalyticus neergezet als een 'Viennese quack', zoals de Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov hem steevast noemde, een Weense kwakzalver. Dat is zeker in veel opzichten niet onterecht. Maar hun speculatieve, onwetenschappelijke karakter maakt de geschriften van Freud nog niet geheel waardeloos. De auteur beschikte, anders dan veel navolgers, het vermogen zijn gedachten op een boeiende, pakkende wijze onder woorden te brengen en zijn vondsten werkten intellectueel vaak inspirerend. Bovendien – en daar gaat het hier om –had hij een nuchtere kijk op de menselijke natuur (hoewel hij onbetwistbaar een Verlichtingsdenker was!), een realisme dat een heilzame remedie vormde tegen politieke illusies over een verregaande maakbaarheid van de samenleving.

5190. de cultuur: volgens Simon Carmiggelt de mate waarin de mens zichzelf verhindert te doen waar zijn lagere ik eigenlijk zin in heeft. Wie in die visie de cultuur tussen haakjes zet, laat de wolven los.

5191. de loop van de menselijke geschiedenis: de bloedige, met oneindige veel tranen tot stand gekomen vervanging van één soort temmende onzin door een ander soort domesticerende nonsense.

5192. inspraak: de prijs van het hedendaagse geroep, de clash van de telkens tientallen meningen, rechtstreeks uit het hart en nauwelijks beredeneerd, het geweld van de universele inspraak, toespraak en doorspraak, het heeft allemaal zijn prijs: de voortdurende beweging in de richting van een algemeen wantrouwen jegens alles en iedereen, de noodzaak aan een eeuwige double check in een praat-maar-op-samenleving die niemand wil. Geen wonder dat het populisme overal tussen de straatstenen opschiet.

5193. de albums van Suske en Wiske: ze liggen nu in de Chinese winkels en hebben veel succes, waaruit blijkt dat de menselijke geest sterk universeel wordt en de verschillen tussen de zielen door de mondialisering aanzienlijk afnemen. Daarmee sterft ook Herder en zijn particularisme een langzame dood.

5194. het populisme: de lawine van de vaak zeer agressieve meningen, de vloedgolf van sentiment, zij zijn onder meer te verklaren door het door zowat iedereen gelegitimeerde recht op vrije meningsuiting, door de extreme wervingslust van commercie, politiek, media en kerken die met alle middelen diegenen opvrijen, vleien en tot norm verheffen die middelmatig zijn (want middelmatig is immers massa en massa is kassa!) én door het feit dat de mensen eindelijk toegang hebben gevonden tot een medium waarop zij ongeremd (maar vaak ongeschoold) hun vele en overigens vaak zeer terechte ongenoegens kwijtkunnen.

5195. het geschonden bewustzijn: niet alleen raakt ons bewustzijn beschadigd door de stormen en door de geleidelijk erosie van het leven, het is al vanaf het begin in zijn aard en zijn werkwijze beperkt en onvolmaakt. Geen wonder dat het ongeschikt is voor het kennen van de waarheid en het begrijpen van de reikwijdte van het gelaagde, samengestelde en uiterst complexe bestaan.

5196. de rijkenbelasting: de grootse vermogensbelasting die er vandaag is, is dat het geld op de spaarboekjes minder opbrengt dan de inflatie.

5197. het opgemerkte Belgische talent: de zakenkrant Financial Times vindt de Belgische minister Steven Vanackere (CD&V) de meest betrouwbare minister van Financiën van de Europese Unie, blijkt uit de jaarlijkse ranking van de krant. In de algemene score komt Vanackere wel pas op de negende plaats, waarmee hij het beter doet dan zijn collega's in Nederland (!), Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

5198. de roemrijke daden van het geslacht Dehaene (zie foto): bij de verkiezingen haalde de CD&V in Vilvoorde vijf zetels, vier minder dan het CD&V-N-VA-kartel in 2006. Al vier verkozenen hebben echter aangekondigd niet te zetelen. Na uittredend burgemeester Marc Van Asch en campagneleider Rik Platteau geven nu ook Daniël Van Dam en Mieke Dehaene, dochter van Jean-Luc, verstek. Volgens Van Dam staat het bovendien zo goed als vast dat verkozene Kristel Herbosch overstapt van gemeenteraad naar OCMW. In Vilvoorde vormden sp.a, N-VA en Open Vld een coalitie en werd CD&V naar de oppositie verwezen. Eind december schetste Rik Platteau in een brief aan de bestuursleden een vernietigend beeld van de werking van de lokale afdeling. "CD&V-Vilvoorde is zo goed als KO, de kas is leeg, veel mensen zijn ontgoocheld. Het wordt een immense opdracht om de partij een nieuw elan te geven. De ervaring en de geschikte kandidaten om echt oppositie te voeren zijn er echter niet". De provinciale CD&V-voorzitter riep inmiddels op tot partijvernieuwing. "Ik zie vandaag hiertoe echter niet de minste aanzet", aldus Platteau.

5199. de roemrijke daden van het geslacht van Rompuy: CD&V'er Peter Van Rompuy zetelt voortaan in het Vlaams Parlement. De zoon van Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy legde er vanmorgen de eed af. Hij volgt zijn partijgenoot Tom Dehaene (zie nr. 5199) op, die gedeputeerde wordt van de provincie Vlaams-Brabant. Peter Van Rompuy (32) zetelde sinds 2010 in de Senaat, maar kiest nu voor het Vlaams Parlement, waar hij zijn oom Eric als fractiegenoot zal hebben.

5200. journalistiek in opdracht: Johan Van Overtveldt en Bart Sturtewagen zijn maar een paar van de meer gezaghebbende Vlaamse commentatoren die weer meehuilen met de wolven over de polariserende rol die premier Di Rupo zou spelen met zijn uithaal van dit weekend naar de N-VA en De Wever. Daarbij schuwen ze de grote woorden niet. Sturtewagen beticht Di Rupo effenaf van populisme, terwijl Van Overtveldt Di Rupo verwijt dat hij 40 % van de Vlamingen als gevaarlijk beschouwt. Bij het lezen van deze stellingen vraag je je af wie er zich hier eigenlijk aan populisme bezondigt. Zeker Van Overtveldt kun je er niet van verdenken om ondoordachte stellingen in te nemen, als hij dus dergelijke zin neerpent kun je er van op aan dat daar een bepaalde – lees: Vlaamse werkgevers - agenda achter zit.