woensdag 6 augustus 2014

Het precieze gebruik 5801 - 5820

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5801 - 5820)


5801. zeldzaam: als een kritische Jood in België.

5802. waarom er zo weinig linksen zijn: wie zich links noemt is ertoe bereid een stuk armoede op zich te nemen ten bate van de anderen. Allerlei vormen van boosaardig-ideologische genoegdoening zal hij zich ontzeggen. Geen wonder dat bijna de helft van de Vlamingen op De Wever stemt.

5803. het effect van lichamelijke schoonheid: wanneer men jong is (en onervaren) kan een flinke portie lichamelijke schoonheid je gewoon uit je schoenen rukken. Bijna onmiddellijk, vrijwel onvoorwaardelijk vooronderstelt men dan bij de bezitter daarvan de aanwezigheid van een even grote portie autonomie, een uitgebalanceerde zelfbeheersing en een superieur vermogen om de juiste beslissingen te nemen. Misschien gaat het hier om een omgekeerde projectie: de eigen onmacht om te handelen en het vurig verlangen in die schoonheid te mogen baden geven aanleiding tot die zielsbeweging.

5804. de laatste neologismen: een quiz als een weetjesgrot van Ali Baba; een foorwijf met spinnenwebben; een absoluut gehoor hebben voor iedere overschrijding van de menselijke kleinheid; het heersende 'repressieve' liberalisme; het komende Bourgeoisland; een wipkip in de speeltuin; NRC Handelsblad, als die door De Telegraaf wordt overgenomen: 'de chocoladeletterkrant van wakker Nederland', aldus Youp van 't Hek; stop met dat fanatieke, principiële, ijzerheinige gedoe!.

5805. grenzen: er zouden grenzen zijn aan de menselijke naïviteit, maar die zijn er niet.

5806. onze vijanden: ze slagen in hun opzet als wij verstrammen in het juk dat zij ons opleggen. Op den duur, als het juk was los komt te zitten, noemen wij die onderdrukkers onze toeverlaat in de blije hoop dat zij het juk wat strakker zullen aanspannen.

5807. helden van deze tijd: Jean Jaurès (zie foto); de 150 Belgische artsen en de reeks van advocaten die in het publiek de acties van Israël in Gaza veroordeelden.

5808. van twee walletjes eten: vanuit het Vlaams Parlement liet de N-VA al weten dat het inschrijvingsgeld voor de universiteit niet meer dan 1.000 euro mag zijn. Of hoe populisten van twee walletjes proberen te eten: ze verplichten anderen (in dit geval de universiteiten) te saneren, maar tonen begrip als er protest opsteekt over die sanering.

5809. wat besparen betekent: Belgische ministers die niet opnieuw aan de bak komen in een regering krijgen tot 2019 jaarlijks 100.000 euro om twee medewerkers aan te nemen. Dit dreigt nu op te lopen tot meer dan 10 miljoen euro.

5810. namen: op het marktplein van Zelem (Belgisch Limburg) een spandoek met het vers: "Het slapen van eeuwen …"; de meest gebruikte cafénaam in België: Café Welkom.

5811. de Vlaamse bijbel: afgepakt van hen die toch niet bijdragen: dat is de ondertoon van het neoliberaal beleid dat Europa in haar greep houd en nu ook domineert in het zuidelijk deel van de Lage Landen. De boodschap is duidelijk: enkel wie hard werkt zal gewaardeerd worden. Het is, hoe paradoxaal, de seculiere versie van het bijbelse adagium ‘in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen’. Wie niet economisch bijdraagt is meteen maatschappelijk verdacht. Voor wat hoort wat, en wie niet bijdraagt hoort er niet meer bij.

5812. onze kleinheid (1): volgens Pascal onderscheidt de mens zich gunstig van de dieren en de dingen omdat hij een besef heeft van zijn nietigheid. Ik vind ieder medemens suspect die in dit opzicht geen aanhanger van de Franse filosoof is.

5813. onze kleinheid (2): een lijvig boek zou kunnen worden gevuld met de beschrijving van de duidelijk zichtbare en de meer verbogen kneepjes waarmee de gemiddelde mens aan zichzelf en de anderen duidelijk maakt dat hij helemaal niet klein is. Nietzsches analyse van de 'wil tot de macht' is een complexe illustratie van de poging onze relatieve machteloosheid te ontkennen, te corrigeren en te sublimeren.

5814. ons onvervreemdbaar bezit: niemand kan ons onze herinneringen afnemen. Wie een gelukkige jeugd heeft gehad beschikt daarom over een batterij geweren die slechte ervaringen telkens opnieuw aan flarden schiet.

5815. studieschulden in gidsland Nederland: een groeiende groep Nederlandse afgestudeerden heeft moeite met het afbetalen van de studieschuld. Vanwege het tekort aan goedbetaalde banen waren vorig jaar ruim 93 duizend van hen niet in staat af te lossen, een toename van 76 procent in vijf jaar tijd.

5816. de eerste wereldoorlog: één vraag wordt welbewust niet gesteld tijdens de talloze herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog: "Welke elites waren er verantwoordelijk voor, op welke wijze en waarom? Zijn die gestraft, op welke wijze en waarom niet? Zijn die elites ondertussen definitief getemd, op welke wijze en waarom niet? Kwamen voor die elites andere in de plaats en waarom wel en zijn die betrouwbaar en waarom niet?"

5817. perfide leugenachtigheid: de arbeiderszoon in 1914: "Toen besloot ik de wapens op te nemen '. Volgens de Duitse filosoof Adorno is het een perfide en veel voorkomende vorm van leugenachtigheid 'ik' te zeggen en 'wij' te bedoelen. Nog erger is het gesteld met de situatie als we 'ik' zeggen en 'zij' bedoelen.

5818. expressionisme op het slagveld: August Stramm, juli 1915:

Driftkrijg

Ogen schichten
Je blik knalt stuk
Heet
Overstroomt bloeden me
En
Drenkt
Geulen zee.
Je flitst en schicht.
Levenskrachten
Laaien
Schimmel waant om
En
Stikt
En
Stikt.

5819. de nieuwe Vlaamse regering is kampioen in 'gelijkheid': schandelijk blijft dat de nieuwe Vlaamse regering nog steeds weigert rekening te houden met het werkelijke inkomen en bezit van mensen en gezinnen. ‘Iedereen, elk kind, gelijk voor de wet’, verkondigen Bourgeois en Co gelijkhebberig en zelfrechtvaardigend. Maar iemand met een inkomen van 1200 euro per maand even veel geld geven (of kwijt schelden) als iemand die drie of tien keer zoveel ‘verdient’, heeft niets te maken met gelijkheid noch rechtvaardigheid.

5820. de kleinheid van de mens (3): die kleinheid blijkt ook uit het feit dat de vrede en de goede verstandhouding tussen burgerlijke mensen wordt afgekocht door de weigering over ernstige dingen te praten en daarover van mening te verschillen. Alle burgers doen alsof de wereld na verrichte arbeid een lustoord is. Wie die mythe door al te veel inzicht in de nogal pijnlijke werkelijkheid verstoort gaat spoedig door voor sociaal destructief.

6 augustus: tax liberation day

Werken we vanaf nu voor onszelf?


Het staat in vele kranten: vanaf nu werken we voor onszelf. Het geld dat we vanaf dit moment verdienen is voor ons. Het geld dat we daarvoor verdienden gaat via belastingen naar de staat. Zes augustus zou daarom Tax Liberation Day zijn. Maar klopt dit wel?

Stellen dat we ieder jaar acht maanden voor de staat werken en vier maanden voor onszelf: dat is eigenlijk fout. Er wordt geen rekening gehouden met hoe ons systeem van belastingen echt werkt.

Belastingen betalen staat niet gelijk aan het zomaar weggeven van geld aan de staat. Voor het geld dat we geven aan de staat krijgen we ook heel wat terug.

Om een voorbeeld te geven: de wegen waarover we iedere dag rijden worden onderhouden met belastingsgeld. Wanneer je dus iedere dag de auto neemt om naar het werk te gaan, is dat gratis. Het is iets wat je terugkrijgt, omdat je belastingen betaalt. Ook als je ziek bent of werkloos bent, krijg je heel wat van de staat terug.

Daarom is het verkeerd om te zeggen dat we maar vier maanden per jaar voor onszelf werken. We werken een heel jaar voor onszelf.

Er is nog een andere fout die gemaakt wordt. Als we het over Tax Liberation Day hebben, dan lijkt het alsof we allemaal evenveel belastingen betalen. Maar dat is helemaal niet zo. Mensen met een groot vermogen of grote bedrijven betalen nauwelijks belastingen. Gewone werknemers betalen veel meer belastingen.

Het is dus helemaal niet correct om te beweren dat we allemaal tot nu moeten werken voor de staat. Sommigen dragen niets bij tot de staat. Anderen net heel veel. Die ongelijkheid wordt weggewist als we het over Tax Liberation Day hebben.

Geciteerd uit: DeWereldMorgen.be Light