maandag 22 september 2014

Eindelijk reactie van het middenveld!

Hart boven hard: de Alternatieve Septemberverklaring

Er komen nog steeds sympathisanten bij. Het burgerinitiatief "Hart Boven Hard" wil dan ook niet dadeloos toekijken naar hoe Vlaanderen wordt hertekend door een besparingspolitiek. Op de dag van de begroting biedt het een gedetailleerd alternatief. Die Septemberverklaring, die hieronder integraal valt te lezen, wordt vanmiddag overhandigd aan het Vlaams Parlement. Vanavond vinden er in drie grote zalen in het land lezingen en debatten plaats.


Vlaanderen is ongerust

In menige huiskamer en op vele werkvloeren groeit de ongerustheid, nu allerlei besparingsballons uitlekken. Besparen op onderwijs, wat betekent dat voor mij als leerkracht, student of ouder? Besparen op verenigingen, wat betekent dat voor onze sportclub of jeugdbeweging? Besparen op kinderopvang, water en elektriciteit, wat betekent dat voor ons gezin? Besparen op zorg en rusthuizen, wat betekent dat voor de oude dag?

De ongerustheid groeit omdat elk doorsnee gezin in de hoek lijkt te staan waar de klappen vallen. Een gezin met twee kleine kinderen en concrete plannen om te verbouwen zal wellicht per maand al snel een paar honderd euro extra moeten neertellen. Zelfs de minister van Welzijn verklaarde “nachten wakker te liggen” van wat we de gezinnen vragen.

De geluiden uit de federale regeringsvorming klinken niet veel beter.

Wij, mensen en verenigingen van mensen, willen vandaag spreken, met één stem. Wij willen niet dat de een voor zichzelf uit de brand sleept wat de ander dan extra moet ophoesten. Wij geloven in een samenleving die alle mensen versterkt, en niet alleen de sterksten. Noem het onze eigen Septemberverklaring: hart boven hard!

Iedereen de broeksriem aan, behalve…

We zijn bezorgd. Meer zelfs, er is reden om behoorlijk boos te zijn. Vlaanderen lijkt wel te willen besparen om te besparen. En dat in alle flappen van onze portemonnee. In alle geledingen van onze samenleving. Meer inschrijvingsgeld voor de muziekschool of de sportclub? Niks aan te doen. Duurder kampmateriaal? Het kan niet anders. Duurder onderwijs en duurdere bibliotheken? Er is geen alternatief. Duurder openbaar vervoer? Er valt niet aan te ontkomen. Duurdere zorgpremie en rusthuizen? Het volk had maar niet zo grijs moeten worden. Want ja, ‘iedereen moet z’n steentje bijdragen’.

Iedereen? Niet zo snel. Sommigen, de grote ondernemingen en de grote vermogens, worden net bevoordeeld. Voor ondernemers zijn er in Vlaanderen maar liefst 150 soorten subsidie. En kijk eens wat een verschil tussen de 33 procent vennootschapsbelasting en de reële aanslagvoet van 4 à 6 procent bij de grootste ondernemingen. Van zulke gunsten kan een gezin, een kleine zelfstandige of kmo alleen maar dromen. Er is dus wel degelijk een alternatief.

Op zich is er niks fout met een gezond klimaat voor bedrijven na te streven. Zonder bedrijven geen jobs. Maar om van ondernemersvriendelijkheid nu hét criterium te maken voor een land waar het goed is om te wonen? Om het grote geld ongemoeid te laten, terwijl wij de rekening betalen van wat banken hebben verspeeld? Dat is toch verregaand. Een economie staat in dienst van mens en samenleving, en niet omgekeerd. Wij wensen zuurstof voor de samenleving, en niet dat alle zuurstof uit de samenleving naar de ondernemingen gaat. Het verenigingsleven, het onderwijs, de zorg, de cultuur, de diensten… zijn geen “last”. Integendeel, ze maken deel uit van onze rijkdom.

Alles van waarde...

Het gaat ons niet alleen om de besparingen. Het regeerakkoord vertaalt ‘waarde’ in uitsluitend economische termen. De vele dimensies van het rijke menselijke bestaan – de lerende, de creatieve, de spelende, de zorgende, de sociale, de liefhebbende… mens – moeten plaatsmaken voor de economische dimensie. Het is intussen toch wel duidelijk dat het economische als enge maatstaf niet de fijnste en zeker niet de eerlijkste wereld oplevert? Kijk naar de rest van Europa. De massawerkloosheid piekt verder. De armoedecijfers stijgen. De ongelijkheid neemt toe. Vele jonge Europeanen kijken tegen een no future aan. De keerzijde van de medaille van ondernemersvriendelijkheid heet nu eenmaal ‘zelfredzaamheid’: iedereen dopt uiteindelijk zijn eigen boontjes. Ook werklozen, mensen in armoede, mensen met een leefloon… Ieder voor zich, is dat de samenleving die we willen?

De essentie van de sociale zekerheid en van het sociale weefsel is niet de liefdadigheid uit de tijd van priester Daens. Wel onderlinge verantwoordelijkheid: tussen jong en oud, tussen gezonden en zieken, tussen gezinnen met en zonder kinderen, tussen koppels en alleenstaanden, tussen werkenden en werklozen. Over sectoren en generaties heen. Want hoe groter de kloof tussen arm en rijk, hoe slechter iedereen af is. Ook de welgestelden.

Alleen worden menselijke waarden als solidariteit en gelijkheid op de 191 pagina’s van het regeerakkoord amper twee keer genoemd. Als focus kan dat tellen.

Waarom zou het logisch zijn om in naam van het ondernemerschap in te zetten op de vermarkting van overheidstaken? We moeten onderwijs, ziekenhuizen en gevangenissen niet vermarkten. Niet ons erfgoed, niet de natuur, niet het milieu, niet de lucht, niet de wegen, niet het water, niet de kunst. Waar winst het wint van waarde, wordt verlies het resultaat.

Alle kleuren en horizonten

Wij staan een open Vlaanderen voor. In ons dagelijkse leven is de wereld nog nooit zo dichtbij geweest. Het internet, de tv en relatief goedkoop reizen maken van de wereld ons dorp. In onze supermarkt, in onze straten, in het klaslokaal van onze kinderen, overal borrelt de smeltkroes van culinaire en culturele invloeden. De nieuwe mensenlandschappen van de 21e eeuw zijn globaal verbonden. In Brussel valt dat nog meer op. Daarom zou het wereldvreemd zijn om in Brussel en de Brusselse rand alleen maar te focussen op het Nederlandstalige. Het veeltalige en veelkleurige karakter van Brussel en Vlaanderen is een kans! En we weten: ook milieuvervuiling en de klimaatcrisis overstijgen de Vlaamse grenzen.

Behouden wat goed is...

Goed kiezen is ook kiezen voor het behoud van wat goed is. Onze regio wordt internationaal geroemd om zijn sociale voorzieningen en zijn zorg. Die kwaliteit wordt dag aan dag bewaakt én verbeterd door leden, vrijwilligers en professionals van maatschappelijke organisaties die samen een sterk middenveld vormen. Onze sociale zekerheid geeft waardigheid en kansen. Onze leerkrachten werken dagelijks aan een hoogstaand onderwijs, onze academici en wetenschappers aan grensverleggend onderzoek en vernieuwende oplossingen voor morgen. Omringende landen benijden ons het alomtegenwoordige verenigingsleven. Wie is in zijn jeugd niet in aanraking gekomen met sportclub, muziekschool of zomerkamp?

Talrijke verenigingen brengen stemlozen in onze samenleving samen en geven hen een krachtige stem. Ons bibliotheeknet is fijnmazig. In musea en archieven komen we in aanraking met schitterend cultureel erfgoed. Onze cultuur- en kunstencentra, onze kunstenaars, theatermakers en musici verrijken ons leven met hun kunnen, dat ook in het buitenland op brede waardering kan rekenen. Onze openbare omroep brengt dagelijks nieuws, duiding en uitstekende programma’s in de huiskamer. Op heel die sterke dienstverlening werd de voorbije jaren al stevig besnoeid. Gaan we die kwaliteitsvolle zorg voor het leven, opgebouwd door een collectief van mensen, te grabbel gooien? ‘Meer doen met minder’ kan allang niet meer. Laten we in dit sterke aanbod blijven investeren.

… en investeren in wat beter kan

En ja, er is ruimte voor verbetering. We worden ongelijk geboren en ons onderwijs slaagt er nog steeds onvoldoende in om kinderen gelijke kansen te bieden. Te veel jongeren verlaten het onderwijs zonder middelbaar diploma. In Vlaanderen heeft 10 procent van de bevolking een inkomen onder de armoedegrens, in België 15 procent. Kinderen in armoede groeien op zonder fatsoenlijk toekomstperspectief. En wat te denken van de jeugdwerkloosheid? Voor één laaggeschoolde job zijn er tientallen jonge kandidaten. Een job vinden wordt zo wel erg moeilijk. Nee, het heeft geen zin om dan maar snel snel minder kwalitatieve mini-jobs en flexbanen te creëren. Daar is niemand mee geholpen. We staan met z’n allen stil in het verkeer – Antwerpen en Brussel staan in de wereldtop qua files. Het aantal astmapatiënten rond ring- en invalswegen stijgt. Om mensen aan te moedigen de auto te laten staan, moet het openbaar vervoer aantrekkelijker worden.

Kortom, er ligt een waslijst aan uitdagingen. Of het nu gaat om onderwijs, wetenschap, werk of duurzame mobiliteit: vooruitgaan is investeren in keuzes die renderen op de lange termijn. Het kan toch niet verwonderen dat we daarop aandringen. De overheidsinvesteringen zijn de laatste twintig jaar gehalveerd. Meer autonomie voor de lokale besturen dreigt veeleer een financiële strop te worden. De regering zegt dat ze geen facturen wil doorschuiven naar de volgende generaties, maar wat heeft het voor zin vandaag te besparen op bijvoorbeeld het openbaar vervoer, met alle file-, milieu- en gezondheidsproblemen én kosten van dien? Dat zijn pas facturen voor onze kinderen. Vandaag investeren in mens en maatschappij levert vruchten op voor morgen.

De lasten en de schouders

“Wie gaat dat betalen?” hoor je dan. Econoom Paul De Grauwe en vele van zijn collega’s zeggen waar het op staat: “Als de economie niet goed draait en je begint te besparen, maak je het alleen maar erger.” De ervaring heeft geleerd: hoe forser de Europese Unie haar lidstaten dwong te besparen, hoe groter de catastrofe. Gaan we in Vlaanderen dan echt dezelfde fout maken? Nee, inderdaad, we kunnen niet alles betalen als de toplaag de dans ontspringt en jongeren, werknemers, gezinnen het gros van de inspanningen moeten dragen. Van de doorsnee Vlaming worden nu onevenredig veel inspanningen gevraagd. Maar wie hele dagen achter een scherm met beurskoersen aandelen koopt en verkoopt, betaalt daar amper belastingen op. Wat maakt deze vermogende aandeelhouder méér waard dan een gemiddeld gezin? Wij willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Samen voor hart boven hard

Wij, mensen en organisaties van mensen die bekommerd zijn om elkaar, gaan voor andere, meer menselijke keuzes. Wij geloven dat gebundelde krachten die menselijke keuzes kunnen aanreiken. Dat werk start vandaag. We gaan de komende maanden informeren. We gaan het gevoel doorgeven dat het kan: de toekomst van onze kinderen, van onze welvaart en ons welzijn veiligstellen, én investeren in betaalbare en nog betere maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen. Met aandacht voor maatwerk voor mensen van alle slag. Dat is écht vooruitgaan.

We willen iedereen het gevoel geven dat hij of zij kan bijdragen aan een samenleving waarin hart boven hard gaat, als we ons maar verbinden. Solidair zorgen voor elkaar, dat is pas echt vertrouwen geven. Van de overheid verwachten we dat ze die aandacht deelt. En daar zullen we met alle ondertekenaars over waken. Wie gelijkheid, rechtvaardigheid en andere waarden van samenleven miskent, kan op ons verzet rekenen. Samen maken we het verschil. Onderteken mee op www.hartbovenhard.be!

GETEKEND:

Netwerk tegen Armoede – Welzijnszorg – sector Samenlevingsopbouw – Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie – çavaria – Artforum – rekto:verso – uitgeverij EPO – De Groene Waterman – Cultureel-Erfgoedoverleg – Internationaal Comité – Vlaamse Jeugdraad – Uit De Marge – CMGJ – KAJ – Humanistische Jongeren – Groep Intro – Jeugddienst Don Bosco – Lejo – Arktos – FOS Open Scouting – Vlaams ABVV – Vlaamse Dienst Speelpleinwerk – Koning Kevin – Demos – kunstencentrum CAMPO – Minderhedenforum en aangesloten federaties – Kerkwerk Multicultureel Samenleven – Kif-Kif – Masereelfonds – Vooruit – KVS – De Pianofabriek – CC Strombeek – Mooss – Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen – Velt – Vredeseilanden – 11.11.11 – Broederlijk Delen – LBC/NVK – BBTK – Vlaams Theaterinstituut – Braakland – Vlaams ACV – De Roma – Overleg Kunstenorganisaties – FairFin – Vrede vzw – Vluchtelingenwerk – Nederlandstalige Vrouwenraad – Femma – Zij-kant – Vrouwen Overleg Komitee – Globe Aroma – Compaan – Steunpunt Lokale Netwerken – CM – Okra – Socialistische Mutualiteiten – Vlaams ACLVB – beweging.net – Vormingplus Oost-Brabant – Chirojeugd Vlaanderen – KWB – Vzw Jong – Pax Christi Vlaanderen – A. Vermeylenfonds – BOS+ – Bâtard – Kif Kif – Niet In Onze Naam/Pas En Notre Nom – Acod cultuur – De Nietjesfabriek – intal – Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) – DeWereldMorgen.be / GetBasic – VOETVOLK – Oproep voor een democratische school – Jeugdbeweging Pioniers/Pionniers – Manifiesta – Geneeskunde voor het Volk – ACV VRT – Wijkgezondheidscentrum de Central – BBTK B-H-V – Steunfonds Filipijnen Overpelt – My Choice Not Yours – tapis plein vzw – SPIN – ART BASICS for CHILDREN – Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis – aifoon vzw – Muziekcentrum De Bijloke – DEMOCRATIE 2000 – ATTAC VLAANDEREN –Kosmonaut Production – Overtoon – DE KOLONIE MT – de School van Gaasbeek – Zinneke vzw/asbl – Act4Change – d e t h e a t e r m a k e r – Extra City Kunsthal – De Veerman – Unie der Zorgelozen – Morguen vzw – Kopergietery – Denktank Oikos – grip vzw – Hiros – Artforum vzw – Vlaams Vocaal Ensemble – vzw plan b – Etcetera magazine – BBTK Social Profit – nadine vzw – Platform-K – Scheld'apen vzw – Sering – Braakland/ZheBilding – Muziekclub Democrazy – RATAPLAN – Clubcircuit – Lasso – Motief – en momenteel meer dan vijfhonderd individuen.

Hart Boven Hard

maandag 1 september 2014

Het precieze gebruik (5821 - 5840)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5821 - 5840)5821. een skelet van het spiritualisme: de nadenkende mensen van nu plegen sinds Nietzsche niet meer te geloven in een of andere bovenwereld. Als een ontvleesd skelet of een late afschaduwing daarvan geloven zij nog altijd in de taal, zodat zij steevast voor waar of alleszins voor mogelijk houden wat overal in taal wordt uitgedrukt. Zo schrijven zij zelfs dikke boeken over het feit dat de wetenschap de beschaving gestaag en onvermijdelijk zal doen vooruitgaan. Heel onbewust scheppen zij daarmee een binnenwereldse bovenwereld van taalvormen die door hun alomtegenwoordige opdringerigheid voor de waarheid doorgaan.

5822. de laatste neologismen: een grapjurk; snoeien om te bloeien; snoeien om te bloeden; keizer Augustus (De Wever); de komende regering en haar terugverlieseffecten; de Ieperse zonderling (Leterme); een ivorentorenkneusje; de provincie Bokrijk (Limburg); een breedmens.

5823. onze democratie: dat het democratische schoentje nog altijd wringt, bleek vlak na de verkiezingen onder andere uit de venijnige reactie van werkgevers op de vakbonden, toen deze verzuchtten dat zij nog niet ontvangen waren door de informateur.

5824. de grote Vlaamse Snoeier (zie foto): hij compenseert zijn ijverig snoeiwerk met de schittering van een nieuw spreekwoord: "In volle komkommertijd is van een augurk een komkommer gemaakt".

5825. onze uni's: de Amerikaanse universiteiten blijven de wereldranking van universiteiten aanvoeren, de zogenaamde 'Academic Ranking of World Universities' of ARWU. Maar ook twee Belgische universiteiten staan in de top 100: Gent op de 70ste plaats en de KU Leuven op de 96ste plaats. Beide doen het daarmee beter dan vorig jaar.

5826. moed, vroeger en nu: een 91-jarige Nederlander heeft zijn Israëlische onderscheiding voor de hulp aan Joodse onderduikers teruggeven. Henk Zanoli deed dat nadat door een Israëlisch bombardement familieleden waren omgekomen in de Gazastrook.

5827. nieuw Engels: zoals elk jaar in augustus heeft de Oxford English Dictionary (OED), zeg maar de Dikke Van Dale van de Engelse taal, weer een reeks woorden aan de officiële online woordenlijst toegevoegd. Dit jaar verwelkomen we:

-Amazeballs: extreem goed of indrukwekkend

-Mansplain: het uitleggen (door een man) van iets aan iemand, meestal een vrouw, op een neerbuigende of betuttelende manier

-Yolo: afkorting voor You Only Live Once (uitdrukkend dat men het meest moet zien te maken van het huidige moment zonder zich zorgen te maken over de toekomst, vaak gebruikt als een excuus voor impulsief of roekeloos gedrag).

5828. omkering: ooit heeft iemand gezegd "Haal het geld waar het zit, bij de armen. Ze hebben wel niet veel maar ze zijn met veel".

5829. een lezersbrief op de site van De Morgen: Paul Van de Putte: "Zo lang sommigen een jaarloon verdienen waar een gewone burger 400 jaar voor moet werken, zo lang sommigen riante bonussen krijgen omdat ze volk buiten gooien, zo lang sommige privé-bedrijven miljoenen binnenrijven omdat ze monopoliegewijs voor de overheid opdrachten uitvoeren, zolang heeft niemand het recht om één euro af te pakken van werklozen en zieken, en evenmin om subsidies van jeugd -en socio-culturele organisaties in vraag te stellen".

5830. geloof is geloof: de wetenschapsman en de diepreligieuze medemens hebben één ding gemeen: een bepaald beeld van de mens waarin die een hogere kracht (de ratio, God) nodig heeft om zich een beetje te gedragen en om zichzelf een min of meer waardevolle identiteit en een zinvol perspectief aan te meten.

5831. besparingen zijn schadelijk: Paul De Grauwe: "Ik waarschuw daar nu al een paar jaar voor: als de economie niet goed draait en je begint te besparen, maak je het alleen maar erger. We mogen niet dogmatisch zijn over begrotingsdoelstellingen. Een evenwicht op de begroting is niet de eerste doelstelling van een overheid. Die moet ervoor zorgen dat er collectieve voorzieningen zijn die goed functioneren. Dat er een sociale zekerheid is. Dat het openbaar vervoer behoorlijk werkt. Dat het onderwijs van goede kwaliteit is. Mocht ik mee onderhandelen over een federale regering, dan zou ik erop aandringen dat die regering opnieuw gaat investeren".

5832. de illusie van de meritocratie: de idee van een meritocratie is vandaag de dag bijzonder problematisch. Een meritocratie is helemaal niet zo vanzelfsprekend. We weten bijvoorbeeld maar al te goed dat deze idee voor allerhande sociale en psychologische uitwassen zorgt wanneer constante prestatiegerichtheid een absolute norm wordt van de samenleving. Daarnaast heeft een echte meritocratie nooit bestaan. Integendeel, zoals menig historicus, socioloog en politicoloog ons kan vertellen, probeerden en proberen bestaande socio-politieke onevenwichten zichzelf steeds opnieuw te bestendigen waardoor het idee van ‘de mogelijkheid om je kansen te grijpen als je maar wil’ veelal een fabel is. In de praktijk is het onderscheid tussen een meritocratie en aristocratie helemaal niet zo groot. Wie rijk is heeft kansen te over, wie arm is kan ze zich niet veroorloven. Vaak is er daarom een expliciete interventie nodig om kansarmoede te doorbreken en volstaat ‘merite’ geenszins.

5833. de Zweedse coalitie: haar plannen roepen bij het middenveld veel weerzin op. Terecht, wie wil nu dat de animatie voor bejaarden in vraag gesteld wordt, jacht gemaakt wordt op werklozen, de notionele intrestaftrek blijft bestaan, gewone mensen aangepord worden om aandelen te kopen, de kernuitstap in vraag gesteld wordt, de pensioenen van de privaatsector als norm genomen wordt i.p.v. die van de ambtenaren, de openbare dienstverlening haast onmogelijk gemaakt wordt, de kleurrijke uiting van levensbeschouwelijke overtuigingen vervangen wordt door het onpersoonlijke grijs van de neutraliteit, jacht gemaakt wordt op vreemdelingen, het democratische stakingsrecht beknot wordt , een openbare omroep nog enkel soaps mag uitzenden, flexibele werkomstandigheden en verloning de norm wordt, de zorg geprivatiseerd wordt?

5834. nu al exploderende illusies (1): uit een heldere lezersbrief op de site van De Morgen: "Tja, er waren NVA-kiezers die dachten dat verlaging van de lasten op de lonen iets was dat ten goede zou komen aan de gewone werkman. Uit die droom zijn ze al ontwaakt, zeker na de verhoging van de prijs van elektriciteit & water, na de verhoging van de inschrijvingsgelden, na de vermindering van de belastingsaftrek voor de woning en straks nog de indexinlevering, de hogere dokterskosten, meer belasting op diesel ... De lijst is lang. En wie is de gelukkige? De rijken worden nog wat rijker gemaakt".

5835. nu al exploderende illusies (2): verhoging van de bijdrage van de zorgverzekering, verhoging van de btw: dat heet belastingverhoging. En dat is precies wat de N-VA de regering Di Rupo verweet.

5836. het plan B van De Wever: heel opmerkelijk waren de recente verklaringen in een krant van Bruno De Wever, de broer van... Die zei dat N-VA niet erg gebrand is op het succes van de Zweedse coalitie, want deze partij heeft geenszins verzaakt aan haar separatistische doelstelling. Als de Zweedse coalitie mislukt is dat de mislukking van het federale beleidsniveau, wat in de staatsvisie van N-VA een uitstekende zaak zou zijn, want dat zou de poort openen op de confederale aftakeling van België.

5837. postjespakkers: Hugo Camps in De Morgen: "Je kan wel juichen om de quarantaine van de PS, maar in het cynisme van postjesjagers zijn liberalen en christendemocraten geen haar beter. Met Kris Peeters als chef koehandel".

5838. het belang van kennis: uit cijfers in de European Social Survey blijkt het volgende : hoogopgeleiden zijn echt niet meer begaan met anderen dan laagopgeleiden, meer geëngageerd in sociale contacten, of meer geneigd om te volgen wat er gebeurt in de samenleving. Het is ook een mythe dat hoogopgeleiden zich meer inspannen in het verenigingsleven. Onder jongeren tussen 25 en 40 is er amper een verschil met laagopgeleiden.

5839. praktijkonderwijs: Jonathan Holslag: "Wat vooral opvalt in Oostenrijk en Denemarken is dat de leerlingen uit het praktijkonderwijs zich daar niet eerst moeten vol tatoeëren en piercen alvorens ze de straat op durven, zoals bij ons omdat wij alles minderwaardig beschouwen wat geen ASO of universiteit is. In die landen gaan leerlingen uit het praktijkonderwijs met fierheid naar school, worden zij uitgedaagd met competities en geprikkeld om te streven naar excellentie".

5840. sla: als je buurman beweert dat sla slechts goedkoop konijnenvoer is antwoord hem minzaam: "Konijnen die sla eten zijn altijd superkonijnen, maar mensen die konijnen eten zijn zelden supermensen".