donderdag 30 april 2015

Het precieze gebruik (6361 - 6380)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (6361 - 6380)


6361. globalisering: in een tijd waarin alles wordt geglobaliseerd lijkt alles op elkaar en dat geldt ook voor ideeën en vooral voor het gebrek aan ideeën.


6362. de kameleontische CV&D:

De Wener Freud kan in ieder zieltje mikken,
vaak schiet hij loos, vaak schiet hij raak,
maar om een CD&V-er daarbij in te pikken
is helaas een hopeloze, zeer benarde zaak:
roomse zielen zijn al eeuwen kleurverschietend adderengebroed,
Bekiaanse politici passen in die stoet.
Leterme is het voorbeeld dat het doet!

6363. de laatste neologismen: het maatje van het behaatje (al passend); een zelfplukboerderij met oerprei; de PVDA is als de dood voor de gifbeet van Wilders die klaarstaat om te wijzen op haar vele linkse hobby's; even onverklaarbaar als de hoogte van ziekenhuisrekening; de filosofen van Leuven die in de internationale faculteitsrankings schitteren als Brabantse bollebozen; een vervroegde verouderdom.

6364. de angstcultuur: Eduardo Galeano (1940-2015): "De wereld op zijn kop leert ons de realiteit te ondergaan in plaats van ze te veranderen, het verleden te vergeten in plaats van ernaar te luisteren en de toekomst te aanvaarden in plaats van ze zelf te verbeelden. In de school van de angst zijn onmacht, geheugenverlies en onderwerping verplichte vakken."

6365. een technocratische regering: hoe goed bedoeld ook, achter die redenering schuilt een minachting voor het democratisch proces. Het idee is dat een democratisch proces geen onderlegde leiders voortbrengt, dat burgers niet in staat zijn om de juiste politici te verkiezen en al zeker niet bekwaam genoeg zijn om zelf te regeren. Het punt hier is niet dat gewone burgers niet tot verantwoorde beslissingen in staat zijn (dat zijn ze waarschijnlijk niet), maar experten zijn dat evenmin. In een verwetenschappelijkte tijd lijkt dat een ketterij, dat is ook zo, maar het gaat dan om een ketterij die berust op feiten. Het gaat om een van de consensus afwijkende mening die in het publieke leven de functie heeft de volgende onaangename gedachte te maskeren: belangrijke beslissingen worden zonder veel inzicht, zomaar, in het wilde weg genomen. Men moet al sterk in zijn schoenen staan om een wereldbeeld te verdragen waarin dit inderdaad het geval is.

6366. rechts en links: Erwin Mortier: "De rechtse onderstroom is maar zo sterk omdat links zo zwak is".

6367. kille cijfers: van de 6.500 'werknemers in Auschwitz' die de oorlog overleefden, werden er in de Bondsrepubliek 29 veroordeeld. In de DDR kregen er 20 een straf opgelegd. Im Labyrinth des Schweigens, een speelfilm over het Auschwitz-proces in het midden van de jaren zestig, draait vanaf volgende week in Nederlandse bioscopen. In deze film, gebaseerd op ware gebeurtenissen, wordt pijnlijk duidelijk hoe moeizaam het was om daders in het naoorlogse Duitsland voor het gerecht te brengen. Een jonge, ambitieuze advocaat ontdekt dat overheidsdiensten en instituten samenzweren om de nazimisdaden in de doofpot te houden

6368. De NV-A:

Op dit moment is de NV-A een staat in de staat.
Wie zich verzet is een anti-democraat.

6369. de waarheid over Griekenland: Paul De Grauwe: "De budgettaire besparingen die sinds 2011 aan Griekenland zijn opgelegd, hebben de Griekse economie in de grond geboord. Ze hebben miljoenen mensen in de werkloosheid en de armoede gedreven. Is het dan redelijk om te eisen dat saneringen worden voortgezet zoals de geldschieters dat vandaag blijven doen? En is het onredelijk dat een regering zich verzet tegen een beleid dat tot zoveel ellende heeft geleid? Volgens mij is redelijkheid eerder te vinden in Athene dan in Brussel, Berlijn en Frankfurt".

6370. Vlaamse verkleinwoordjes: schrijfster Ann De Craemer vraagt zich af waarom de Antwerpenaren (en met uitbreiding de Vlamingen) om de haverklap verkleinwoordjes gebruiken, ook als dat absoluut niet nodig is. Misschien heeft dat te maken met die typisch Vlaamse angst: die voor gewichtigheid, die voor een sterk persoonlijk standpunt, die voor de vele dreigingen van het alledaagse leven die door dit soort diminutieve taalmagie wellicht kunnen worden ingetoomd.

6371. de trieste bootdoden en de harde Theo Francken: de schrijfster en columniste Griet Op de Beeck: "Theo Francken weet natuurlijk ook dat de recente cascade van gebeurtenissen een verheviging is van wat er al vele jaren aan de gang is. Hij neemt er vervolgens akte van dat zowel een aantal privépersonen als Artsen Zonder Grenzen de verantwoordelijkheid opnemen die blijkbaar niemand anders meer wilde nemen, en dat zij zich om het lot van die talloze onfortuinlijken op zee gaan ontfermen. En dan denkt hij: wel, ik ga ook eens iets zeggen, en dan wordt dat: "Het erge is dat je op die manier (door de acties van bijvoorbeeld AZG, bedoelt hij) de georganiseerde misdaad en de mensensmokkelaars alleen maar rijker maakt. Zou mijnheer Francken het beter vinden dat niemand iets doet en de rampen zich blijven herhalen? Zou hij niet blij zijn met elk initiatief dat probeert het lot van mensen te verbeteren? En meer nog, zou mijnheer Francken zich niet een klein beetje schamen dat de overheden tot op heden zelf tekortschieten?"

6372. nog eens de cijfers: volgens de Britse krant The Sunday Times bezitten de 1000 rijkste Britten (of in Groot-Brittannië wonende personen) van 2015 een gezamenlijk fortuin van 763,9 miljard euro. Dat is iets meer dan het bruto nationaal product van Nederland met 716,9 miljard euro. Deze duizend personen bezaten in 2005 ongeveer 349,1 miljard euro, iets minder dan de helft van 2015. Deze opbrengsten staan in schril contrast met de economische crisis die Groot-Brittannië en de EU teistert sinds 2008. Om bij deze lijst van 1000 rijkste Britten te horen, is mimimaal een fortuin van 139,6 miljoen euro nodig.

6373. Ik ben geen racist … :

Ik ben geen racist,
maar ik hou niet van Marokkanen.
Ik ben geen fascist,
maar morgen ga ik NV-A-en.

6374. Bracke:

De NV-A is onderhevig aan een tweede paradigmashift:
de economie komt eerst en België wordt aarzelend bijgelicht.

6375. een verkeerde antropologie (1): een al te optimistisch mensbeeld leidt tot vele vergissingen, zowel individueel als collectief. Een overtrokken geloof in de rede leidt vaak tot een dergelijk (zogenaamd progressief) optimisme. Arnon Grunberg biedt daartegen weerwerk in een Voetnoot in DV: "Mensen zijn nu eenmaal ambigue wezens die zich liever met krijgers en winnaars identificeren dan met een non. De ontkenning van die ambiguïteit leidt tot hardleersheid. In sommige kringen gaat die hardleersheid door voor idealisme".

6376. een verkeerde antropologie (2): een correctie daarvan door Sylvia Witteman in Sir Edmund (een weekendbijlage van DV): "Ik heb altijd een zwak gehad voor het naturalisme. Mensen zijn nu eenmaal over het algemeen geen helden of verheven dromers (zoals in de romantische literatuur), maar gewone of zelfs (geestes)zieke sukkels, veroordeeld tot het noodlot, in een op zijn best platvloers, maar vaker nog ellendig bestaan".

6377. een leerrijk feit: apen met een lage plaats in de hiërarchie maken meer ruimte voor anderen en vertonen minder agressief gedrag.

6378. het tijdschrift Trends: ik word enigszins bang als ik door de bladzijden van dit Vlaamse tijdschrift blader. Voor mensen van mijn type (hoewel niet onbemiddeld) walmt er een bijzondere vreemdheid uit deze bladzijden omhoog, een onaangename aanwezigheid van het Andere en de Andere, een wereld waarin de bewoners met heel andere spelregels in het leven staan en heel bijzondere graadmeters en criteria hanteren voor allerlei belangrijke oordelen. Ik besef terdege dat ook mijn wereld op dit moment voortdurend en steeds meer indringend door die vreemde, angstaanjagende wereld wordt gekoloniseerd. Het is verder duidelijk wie daarbij het onderspit zal moeten delven.

6379.reünie: na vijftig jaar zag ik mijn studiegenoten uit de retorica van 1965 weer. Tot hun eigen verbazing herkenden velen elkaar niet. Na het gebruikelijke eetmaal en na flink wat sterke bieren bleek al spoedig dat mensen helemaal niet veranderen, al doet hun uiterlijk dat wel. De vraag is of dit tragisch is of hoopgevend.

6380. hoop voor de SP-a: de Gentse burgervader Termont (foto): "Voor een links blok moet 30 procent echt een fluitje van een cent zijn. Met dat resultaat word je in 2019 waarschijnlijk de grootste, want de N-VA is over zijn top heen. En kies je zelf met wie je nadien regeert. Ik hoop dat onze nieuwe voorzitter grondig werk zal maken van zo'n rood-groen front." Voor Termont kan er dan ook maar een iemand die nieuwe voorzitter worden: John Crombez. "John is een teamspeler, Bruno leidde de partij in zijn eentje".

maandag 27 april 2015

De onmacht om nog platonisch te denken

Heimwee naar Plato
Ik zegen de mensen die nog platonisch kunnen denken,
ze kenden vroeg in hun jeugd één bovenwereld of vele,
en, heel anders dan Nietzsche, laten ze zich schenken
de weelderige wijn van het verdubbelde leven.

Is het geen god of hemel, dan zijn het abstracta
die slijk en stank verheffen tot een genade:
- gelukkig de mens die het perspectief doet wenken
van werelden ver boven alle realia:
want hier is het water te ondiep om te baden,
te troebel en te koud om er doorheen te waden.

woensdag 22 april 2015

Parabel van het oude en het nieuwe regime

Dat vieze gepeupel

door Matthias Storme op de site van Knack.be


De klasse geprivilegieerden in het Ancien Regime meende dat, omdat zij in het kasteel, in rijkdom, en in hoge positie geboren werd, zij ook het alleenrecht had op dat kasteel en die rijkdom en hoge positie, en dat anderen - het gepeupel voor de kasteelpoorten, drummend aan de rand van de slotgracht - geen enkele legitieme aanspraak konden maken op een plaatsje in het kasteel, met de rijkdom en de hoge positie die daarbij hoort. Tenslotte kan niet iedereen kasteelheer zijn, en wie heeft er meer recht op dan hij die door God, Natuur, en Geboorte tot heer werd gezalfd?

En zo kleedde de aristocratie zich in purperen gewaden, en keek het vanop de donjon neer op het plebs, het schuim der aarde, dat zachtjes klotste tegen de muren van het kasteel, en bedacht de kasteelheer zich vol misprijzen hoe armzalig die onfortuinelijke rekels eruit zagen, hoe vuil en ongewassen, gekleed in niet meer dan lompen, krom van werken en van armoede en van ziekte en ongemak en geweld. En de aristocraat bezag hen en besefte, hun nietigheid aanschouwend, dat zulk plebs geen plaats toekwam in het kasteel met zijn goedgeklede en goed doorvoedde dames en heren, want kijk hoe die schooiers erbij lopen, die barbaren, die armoezaaiers, die duivelse plebejers: zelfs een hond lijkt meer op z'n plaats in dit paleis dan zij.

Jammer dat dat dekselse plebs het vertikt te stoppen te creperen tussen de rozen in de achtertuin.

Vergenoegd met zichzelf en met de waardigheid en het zelfrespect die tenminste hij toch nog toont, in tegenstelling tot die boertjes voor de poorten van de burcht, daalt onze aristocraat de trappen van zijn donjon weer af, en belegt hij een feestmaal voor al zijn aristocratenvrienden van verre en nabije landhuizen en kastelen, waar ze zichzelf feliciteren met hun voorzienigheid en hun ijver, hun intelligentie en hun werkkracht, hun vernunft en al hun andere talenten: niet iedereen heeft het immers in zich aristocraat te zijn - aanschouw immers dat gepeupel buiten, nauwelijks meer dan ongedierte -, niet iedereen bezit de speciale gave door God, Natuur en Geboorte gekroond te worden tot heer van het kasteel, brenger van welvaart en cultuur, baken der beschaving.

Ergens knaagt het wel in het hart van onze aristocraat, zo gezeten aan de rijkelijk gevulde tafel. Zit hij daar smakelijk te eten, herinnert hij zich plots de kadavers van arme sloebers drijvend in de slotgracht, en dat gáát toch niet, het is zo vies, en hopelijk maken ze de sierkarpers niet ziek die hij nog maar net met zo veel moeite te pakken heeft gekregen van de Markiezin.

Hij weet het wel, het is niet altijd makkelijk daar op het buiten te moeten leven, in hutten niet in paleizen, ploeterend in de modder van een armzalig bestaan. Maar wat kan hij het helpen? Zij moeten toch ook wel inzien dat in zijn kasteel en aan zijn feestdis geen plaats is voor zulke schooiers? En zij weten toch ook wel dat dit paleis zijn rechtmatige plaats is in de wereld, en gindere hut de hunne? Hij is immers hier geboren, en zij dáár, en wat heb je nog meer nodig als rechtvaardiging? De wereld kent zijn natuurlijke ordening, en die orde verstoren zou ons maar in chaos storten, en de ondergang van al het goede en schone in de wereld betekenen.

Alleen jammer dat dat dekselse plebs het vertikt te stoppen met creperen tussen de rozen in de achtertuin. Dat staat zo lelijk.

maandag 13 april 2015

Het precieze gebruik (6341 - 6360)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (6341 - 6360)


6341. cynisme: als alle redelijke oplossingen onmogelijk blijken blijft er nog altijd de troost (en de trots) van het wachten, het cynisme, het schouderophalen, het weigeren nog mee te doen en uiteindelijk de algemene abdicatie. Al deze houdingen zijn 'verlicht' en geenszins irrationeel. Wie het negatieve veroordeelt kent zijn wereld niet, en zeker niet de mens.

6342. zachte angst: als zelfs op gelukkige dagen achter je rug de zwarte vogel klapwiekt, de onheilspellende, duistere uilen roepen en aan de buitenkant van je gezichtsveld een nauwelijks opmerkbare schaduw valt.

6343. de laatste neologismen: mediamacro's ('received ideas' die onophoudelijk te lezen, te zien en te horen zijn in de media); een profilerende proefballon (een nieuwe term in de politiek); dwanglicenties (daarmee kan een farmabedrijf verplicht worden de licentie voor een bepaald medicijn aan een andere producent te geven opdat die een goedkopere kopie op de markt kan brengen); de frikandel in een frituur is altijd een zondig moment; Holleeder, de Nederlandse knuffelcrimineel; de velorution (zo wordt de Britse machtsgreep via Sky in het wielrennen aangeduid); het verloop van de snelwiekende jaren (Horatius).

6344. het N-VA-discours (1): als deze partij de 'racistische schuld' afwentelt op een bepaalde bevolkingsgroep maakt dat deel uit van een uitgekiende communicatiestrategie. Het discours is ingestudeerd, want identiek bij minister Homans en onlangs ook bij kamervoorzitter Siegfried Bracke op de Gentse gemeenteraad. Voor de goede vorm zeg je dat racisme uiteraard een probleem is, maar niet de schuld van je eigen kiespubliek of je eigen beleid, maar van slecht geïntegreerde groepen met een migratieachtergrond.

6345. het N-VA-discours (2): een lezersbrief van Jan Dirckx op de website van DM: "De Wever wilde gewoon na de laatste peiling (waarin hij 4 procentjes verloor aan VB) die mensen gewoon terug naar de "warme N-VA stal" voeren. Dat die stal een broednest is van extreemrechts en xenofobie mag evenwel niet vermeld worden. Bewijs eens te meer dat de vlaemsche beweginck nog steeds besmet is door de erfzonde van het vooroorlogse nationalisme. Progressieve flaminganten bestaan niet, het flamingantisme is fascistoïde. Punt."

6346. gezocht: 1. een burgemeester voor Antwerpen 2. gepaste jobs na de studie Wijsbegeerte 3. diploma's middelbaar op maat (ASO voor enkele geliefde vakken, BSO voor die vakken die de leerling helemaal niet liggen en TSO voor weer andere er middenin).

6347. de begrafenis van De Wever: als De Wever later, in navolging van de Engelse koning Richard III, opnieuw zal worden begraven zal dat voorzeker niet lukken. Altijd zal hij op de een of andere wijze opnieuw uit zijn graf opspringen en om zich heen blijven schreeuwen dat alles de schuld van de levenden is.

6348. bibspeak: Walter Pauli: "Bibliotheken worden niet afgeschaft: het 'hoeft alleen niet meer'".

6349. rood en links:

Ooit was de veelbelovende Johan Van Overtveldt rood en links,
nu is hij slinks en N-VA, bewust onwetend en verraderlijk flinks.

6350. N-VA en cultuur:

De N-VA van Borgerhout waarschuwt het cultuurcentrum De Roma:
nog eenmaal zoveel beschaving, dan slaan we je in coma!

6351. de burgemeester:

De burgemeester wil de natiestaat doen crashen,
Lucifer in het geheim, Engel in het zicht,
'O, kon ik iedere dag die wilde Berbers bashen,
de kiezers gooiden goud op mijn gewicht!".

6352. nieuwe tijden: de rituelen van Pasen zouden vandaag minder zinvol zijn dan die van de Ronde van Vlaanderen. Die laatste zouden de Vlamingen meer aan elkaar binden dan de eerste. We leven inderdaad in verschuivende tijden en het ritme van die verschuivingen is enorm. Binnen een en hetzelfde leven vervelde ik drie- of viermaal van ziel, van metafysica, van levensbeschouwing. Omdat mijn voorspoedige materiële en relationele omstandigheden ongewijzigd bleven kon ik die eerder spirituele veranderingen van op een zekere afstand bekijken en zo kwamen ze mij vooral voor als een zeer interessant geestelijk avontuur. Toch heb ik last van een werkelijk ouderwetse ziel die weigerachtig met nieuwe inhouden is gevuld. Daarom heb ik last van vele soorten heimwee, van plotseling opborrelende verlangens naar de warmte en de hechtheid van vroegere zinsverbanden. Ik ben niet onvoorwaardelijk en voor de volle honderd procent modern. En hoewel ik een verwoed wielertoerist ben (14000 kilometer per jaar), toch kijk ik ook naar de Ronde van Vlaanderen met gemengde gevoelens, aarzelend tussen geestdrift en kritiek, tussen identificatie en rationele verte. Misschien moeten de rituelen die deze innerlijke verdeeldheid leefbaar kunnen maken, meer zelfs die kunnen vieren, nog worden uitgevonden. Alles in het verleden en het meeste in het nu is helaas op een of andere vorm van eenheid gericht.

6353. overleden: de Zweedse dichter Tomas Tranströmer, die in 2011 de Nobelprijs voor Literatuur won, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Zweedse uitgeverij Bonnier bekendgemaakt. Tranströmer, die in 1990 door een beroerte getroffen werd, was er al slecht aan toe toen hij door de Zweedse Academie werd gelauwerd. Hij werd destijds door de jury geroemd om zijn ‘doorschijnende beelden die ons een nieuwe toegang tot de werkelijkheid geven’. Zijn gedichten zijn in meer dan 60 talen vertaald.

6354. diversiteit: het begin van een positieve beleving van diversiteit is misschien de idee dat er vele manieren bestaan om een goed (of om een slecht) mens zijn. Alle abstracte eenheidsdefinities (die de diversiteit al vooraf ontkennen) leiden ook op het persoonlijke vlak tot heel wat onnodige miserie en allerlei stomme misverstanden, waarvan men vaak zijn hele leven last heeft.

6355. een dichter als een tank: als een (onstopbare) tank trekt de Nederlander Ilja Leonard Peijffer door de vlakte van de Nederlandse poëzie. Hier een staaltje:

Uit: Ilja Leonard Pfeijffer, Giro giro tondo (2015)

Bestaan is een illusie die je steelt.
Je taak is om steeds meer op droom te lijken.
Zo zak je in je stoel. Je lijkt verveeld.
Je ziet je naam al in de boeken prijken.
De televisie brengt het goed in beeld.
Want als je opstijgt, zal ze staan te kijken.
Het leven van een man is een gebaar.
Je wimpelt dromen weg van haar bezwaren.
Je weet dat jij het staartstuk moet verzwaren.
met dat sarcasme dat je kent van haar.
Ze zou over iets praktisch gaan beginnen
van klei en plakband, die geen vrouw mag zien.
Een man moet bouwen aan zijn vliegmasjien
In wolken valt een wereldrijk te winnen.

6356. een regering van technocraten: het verlangen naar een dergelijke regering laat zien hoe sterk het geloof in een van alle externe invloeden bevrijd en daarom 'verlossend' rationalisme alom de scepter zwaait. Dat het ook hier om een mythisch, in de werkelijkheid onproductief verlangen gaat blijkt wel uit het feit dat een 'bevrijde' rationaliteit niet bestaat en bovendien zou een dergelijke onthechte rationaliteit niet wenselijk zijn: alleen na de (zeer rationele!) erkenning van het spel van menselijke belangen kan de rede betrouwbaar worden ingezet, juist om die belangen zo veel mogelijk en in de gepaste mate aan hun trekken te laten komen.

6357. ongelijkheid als maatschappelijk buskruit: het Global Risks 2015-rapport van het Wereld Economisch Forum is duidelijk: de groeiende ongelijkheid binnen landen vormt een bedreiging voor onze samenlevingen. Voor dat inzicht hebben we het WEF eigenlijk niet nodig. Sinds The Spirit Level van Wilkinson & Picket weten we (opnieuw) dat het een maatschappelijk probleem is en sinds Capital in the 21st Century van Pikkety weten we dat het maar niet ophoudt met stijgen. Maar qua voortschrijdend inzicht kan het tellen dat ze ook op de liberale hoogmis de ernst van het ongelijkheidsprobleem inzien.

6358. volslanke mensen:

mensen met vetrollen zijn ook mensen,
heel anders dan die ordinaire pensen
hebben ze ontzettend diepe wensen,
bijvoorbeeld flatteus slank worden zonder te verflensen.

6359. Hilary for president: haar zeer naaste familie heeft er zeer de schuld aan dat de bankdereguleringen enkele jaren voor de financiële crisis tot stand kwamen. De kandidate is overduidelijk met handen en voeten gebonden aan het grote geld en van haar is als president gewoon niets essentieels te verwachten. De grootste opdracht van iedere waarachtige politicus is immers op dit moment het ongenadig temmen van het grote geld.

6360. bestuursmandaten: het gouden culminatiepunt van de politieke loopbaan. De nog altijd zeer alerte Leterme (foto) geeft er zelfs met plezier het voor hem beschikbare burgemeesterschap van de stad Ieper voor op.